Témata
Zdroj: PolyWorks Europa

Efektivní využití dat z 3D měření

InnovMetric, nezávislá společnost zabývající se vývojem softwaru, která umožňuje výrobcům všech velikostí digitálně transformovat procesy 3D měření, oznamuje vydání verze PolyWorks 2024. Toto podnikové řešení nabízí digitální platformu, která snižuje náklady na rozšířené využití dat z 3D měření zavedením univerzální platformy pro 3D metrologii a poskytováním dat z 3D měření inženýrským a výrobním týmům v reálném čase.

Reklama

Digitální ekosystém PolyWorks urychluje návrh, vývoj a ověřování produktů a výrobních procesů. Kontroluje také kvalitu jednotlivých dílů i kompletních sestav a pomáhá řešit výrobní problémy, jakmile se vyskytnou.

Nová verze softwaru PolyWorks výrazně snižuje náklady spojené se zaškolením, provozem 3D metrologického softwaru, správou velkých datových souborů (s mračny bodů) a využíváním dat z 3D měření v rámci řešení kvality subdodávek.

Uživatelské rozhraní univerzální 3D metrologické platformy PolyWorks bylo přepracováno tak, aby uživatelé mohli intuitivně provádět úkony spojené s rozměrovou kontrolou a objevovat nové nástroje pro ještě přímější přístup k často používaným nástrojům a rychle našli funkce, které se vztahují k vybraným objektům. Software PolyWorks 2024 umožňuje novým uživatelům snáze se naučit a zvládnout základní pracovní postupy, zatímco zkušení uživatelé mohou posílit své dovednosti objevováním nových nástrojů, které mají na dosah ruky.

Nástroj PolyWorks 2024 umožňuje výrobcům rozšířit využití dat z 3D měření v celém podniku díky snížení provozních nákladů. (Zdroj: PolyWorks Europa)

Software PolyWorks 2024 dokáže efektivně spravovat obrovské množství dat z 3D měření pomocí cloudového úložiště, které je nákladově efektivní a přináší mnoho výhod, např. okamžité zvětšení úložného prostoru nebo replikování datových souborů napříč vícero datovými centry.

Software PolyWorks nyní nabízí plug-iny, které propojují systém správy dat se standardními řešeními pro vytváření zpráv a analýzu v programech Excel a Power BI od společnosti Microsoft. Výrobní organizace ocení jednoduchou možnost, jak rychle vložit inteligentní 3D kontrolní data do vlastního oblíbeného programu, aniž by musely za vysoké náklady školit vlastní interní experty zaměřené na řešení od třetích stran.

Když čelíme požadavkům zákazníka, někdy stojíme před dilematem, zda vyvinout vlastní řešení, nebo využít existující řešení třetí strany. Vždy je lákavé naprogramovat nové řešení a používat ho jako duševní vlastnictví. Pro koncové uživatele by však nové řešení, na které zákazníci nejsou připravení, mohlo zvýšit jejich náklady na provoz a údržbu,“ uvádí Marc Soucy, prezident společnosti InnovMetric, a dodává: „Jelikož je snižování provozních nákladů našich zákazníků klíčovým prvkem naší strategie, obecně upřednostňujeme propojení našeho digitálního ekosystému se stávajícími nástroji. Tento přístup zjednodušuje osvojení našich řešení a zároveň maximalizuje využití nástrojů, které zákazníci již znají. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout otevřený digitální ekosystém, který implementuje komplexní data z 3D měření do centra výrobních procesů efektivním a nákladově přijatelným způsobem.

Reklama
Reklama
Reklama

Vylepšení univerzální platformy

Řešení PolyWorks|Inspector pomáhá zkrátit dobu uvedení produktu na trh, a to prostřednictvím měření 3D rozměrů produktu a jejich kontroly a analýzy v každé fázi výrobního procesu. S verzí 2024 přináší firma InnovMetric výrazné zvýšení efektivity díky přepracovaným uživatelským rozhraním. Uživatelé mají nyní možnost intuitivně provádět kontrolní úkony a objevovat nové nástroje díky novému pásu karet a vylepšenému uspořádání nástrojových panelů, které nabízí logičtější pracovní postup. Mají též přímý přístup k často používaným nástrojům, čímž se zkrátí pohyb myši a sníží počet kliknutí, a pomocí kontextové karty nebo zjednodušené kontextové nabídky pak mohou rychle vyhledávat funkce, které se vztahují k vybraným objektům.

Řešení PolyWorks|Inspector 2024 nabízí také nové nástroje a pracovní postupy:

– při zarovnání na geometrické základny lze použít i obecnou plochu;

– kontextové kontrolní náhledy pro analýzu odchylek povrchu ve více zarovnáních a vyhodnocení rozměrových požadavků ve více souřadnicových systémech;

– pracovní postupy CNC CMM při inspekci bez CAD.

Rozšiřovací prvky charakteristik v plánech 3D měření

Řešení PolyWorks|PMI+Loop Model-Based Definition umožňuje výrobním podnikům spravovat všechny rozměrové požadavky definované konstrukčními a výrobními týmy v jejich původní platformě CAD. Verze 2024 umožňuje uživatelům přidávat specializované doplňující informace k charakteristikám, jako jsou klasifikace kritičnosti, požadavky na plán kvality a čísla revizí. Po definování v rámci platformy CAD mohou být rozšiřovací prvky charakteristik použity v navazujících aplikacích, jako je například PolyWorks|Inspector.

Všechny výhody cloudového úložiště a vylepšené zásady zabezpečení

Řešení PolyWorks|DataLoop pro správu dat ukládá data z 3D měření na centrálních serverech a digitálně propojuje všechny osoby, které pořizují informace z 3D měření nebo k nim potřebují přístup. Verze 2024 nyní využívá všech výhod cloudového úložiště. Výrobní organizace si mohou nastavit libovolně rozlehlou infrastrukturu, která se okamžitě přizpůsobí potřebám ukládání, a implementovat nákladově efektivní úložiště bez kompromisů. Rovněž mohou zvýšit bezpečnost dat prostřednictvím automatické replikace datových souborů napříč několika datovými centry.

Reklama

Díky bezpečnostním zásadám mohou výrobní organizace kontrolovat, kdo má přístup k datům a co s nimi může daná osoba dělat. Verze 2024 umožňuje uživatelům PolyWorks|DataLoop zavádět spolehlivé zásady přístupu k datům tak, že různým oddělením, obchodním oblastem nebo externím dodavatelům přiřadí samostatné úložné prostory. Uživatelé mohou efektivně definovat bezpečnostní zásady vytvářením nových zásad z již existujících a jejich rozšířením o specifická oprávnění.

Rozšíření webového rozhraní pro zobrazení databáze 3D měření

Webové rozhraní PolyWorks|DataLoop umožňuje uživatelům prohlížet si výsledky 3D měření ve standardním webovém prohlížeči prostřednictvím rozsáhlé sady standardních a účelových widgetů. Díky verzi 2024 mají uživatelé nyní možnost horizontálně zobrazovat výsledky 3D měření jednoho nebo více dílů, vytvářet neomezený počet widgetů v rámci ovládacího panelu a využívat značné možnosti matematických a grafických funkcí aplikace Excel.

Digitální propojení s průmyslovými systémy reportování a analýzy

PolyWorks|ReportLoop je interoperabilní řešení, které integruje údaje z rozměrové kontroly do aplikace Microsoft Excel za účelem vytváření protokolů a pokročilé analýzy. Verze 2024 nyní umožňuje výrobním organizacím propojit server PolyWorks|DataLoop s programem Excel. Uživatelé mají přístup k vyhledávacímu nástroji, zajišťujícímu rychlé vyhledávání zdrojů dat, a k uživatelsky přívětivým nástrojům pro vkládání 3D dat z inteligentních inspekcí do tabulek. Buňky excelové tabulky zůstávají díky vzorcům dynamicky propojeny s údaji, které obsahují.

Verze 2024 je debutem nového řešení PolyWorks|ReportLoop, umožňujícího použití s programem Power BI. PolyWorks plugin pro propojení s Power BI umožňuje načítat data ze serveru PolyWorks|DataLoop a využít editor dotazů na zpracování importovaných dat a jejich zobrazení pomocí výkonných vizualizačních nástrojů Power BI.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zkušenosti i inovace na konferenci metrologů

Ve dnech 16. a 17. dubna se v plzeňském kongresovém centru konala metrologická konference s názvem Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Letošní jedenatřicátý ročník se zaměřoval na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky, a to jak v podobě odborných přednášek, tak i v podobě výstavy měřicí a zkušební techniky.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Optimalizace tvaru nástroje pro válcování

V současné době je velmi vyhledávaným strojem válcovačka typu ULS. A s rozvojem elektromobility se jeví velmi pravděpodobný požadavek na zvyšování produkce hřídelových součástí. Společnost Šmeral Brno se proto rozhodla inovovat a zlepšit nejen stroj ULS, ale i samotný proces tvorby nástrojů příčného klínového válcování (PKV).

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit