Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Evropské trubky i kabely míří vzhůru
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Evropské trubky i kabely míří vzhůru

Na rozdíl od globálních trendů evropské závody na výrobu ocelových trubek svou produkci zvyšují. Ani optické kabely nezůstávají pozadu. Díky vybudování sítí s optickými kabely bude výkonnost širokopásmových sítí narůstat.

Zaměřme se nejprve na výrobu trubek. Až na krizový rok 2009 vykazoval vývoj světové produkce ocelových trubek donedávna jediný směr – vzhůru. Vypadá to však, že tento trend se prozatím zastavil. Po růstu v roce 2015 poklesla celosvětová produkce podle údajů hospodářského svazu sdružujícího výrobce ocelových trubek v Düsseldorfu o tři procenta na 164 mil. tun. Důvodem byla, v porovnání s předchozím rokem, citelně nižší výroba v Severní Americe, Rusku a Číně.

Znatelně lépe ovšem dopadli evropští výrobci trubek. V celé EU se podařilo ocelářskému průmyslu zvýšit svou produkci o čtyři procenta, na 13 mil. tun. V Německu vzrostla výroba oproti předchozímu roku dokonce o pět procent, na 2,6 mil. tun.

Příčinu ztrát při výrobě bezešvých trubek vidí profesní svaz v trvalém poklesu investic do energetického průmyslu, který lze pozorovat ve všech regionech světa. Zvlášť silný – o 20 procent – byl pokles oproti předchozímu roku v USA. Naproti tomu výroba v EU byla pouze o pět procent pod hodnotami předchozího roku. Výrobci ve Velké Británii zaznamenali pokles výroby po celém světě o osm procent. Zvlášť postiženy byly v tomto segmentu závody v Severní Americe a ve všech státech Ruska. Naproti tomu evropští výrobci dokázali po velmi slabém předchozím roce svou výrobu o šest procent zvednout.


Ilustrační foto
 

Čína dominuje

Setrvalý trend neustále se zvyšující dominance Číny na tomto trhu je nepřehlédnutelný. Podle svazu výrobců ocelových trubek byla celosvětová rekordní produkce 168,8 mil. tun v roce 2015 způsobena výlučně výrobou čínských producentů, která se zvýšila o 11 procent. Podíl Číny na celosvětové produkci ocelových trubek tak vzrostl na 58 procent. Nárůst byl způsoben především zdejším výrazným zvýšením výroby „malých“ svařovaných ocelových trubek do 406 mm vnějšího průměru.

Výrobci v EU dokázali svou produkci v tomto segmentu trhu zajisté také rozšířit. I výroba velkých potrubí v roce 2015 celosvětově vzrostla, na čemž mají kromě Číny podíl i Rusko a USA.


Ilustrační foto

Rok 2015 byl těžký zejména pro podniky provádějící hydraulické frakturace (fracking) v Severní Americe, které musely podle vyjádření svazu svou výrobu několikrát zastavit. Důvodem byl propad cen ropy. Posléze, v důsledku převisu nabídky na světových trzích, svou investiční činnost celosvětově zastavil energetický průmysl. I ceny zemního plynu nadále klesaly, což v této situaci dodavatelskému průmyslu také příliš neprospělo a jeho obraty mnohdy poklesly o více než 50 procent. Na globálním trhu s ocelovými trubkami byli tedy výrobci v prvních devíti měsících roku 2016 vystavení nejrůznějším výzvám, které rozhodně nebylo lehké překonat.

Lepší perspektivy

Ceny surovin na světových trzích, které se ustálily na nízké úrovni, byly z pohledu podnikatelů pozitivní. Cena 40 a 50 dolarů (US) za barel ropy měla vliv minimálně na stabilizaci explorativních aktivit. Citelnou protiváhu k masivnímu nástupu investic v sektoru energetiky však zatím nelze pozorovat. Nicméně klasické průmyslové obory zaznamenaly další mohutnou poptávku, především ze stavební a automobilové branže. I obchody s velkými potrubími šly z německého pohledu lépe než v předchozích letech.

Například objem objednávek na svařované trubky HFI se u společnosti Salzgitter v roce 2016 oproti srovnatelnému předchozímu období zlepšil. V prvních devíti měsících roku 2016 podnik zaznamenal dokonce zdvojnásobení došlých objednávek na spirálově vinuté svařované velké trubky oproti srovnatelnému období předchozího roku. Poptávka pocházela hlavně z Německa, Polska, Nizozemska a Itálie.

Trh s přesnými trubkami profitoval z dobrého objemu zakázek silného exportéra německého předního výrobce automobilů, zatímco situace v sektoru průmyslu a energetiky zůstávala i nadále velmi napjatá.

Podle odhadů hospodářského svazu výrobců ocelových trubek se perspektivy průmyslu v této oblasti mezitím opět zlepšily. Investiční činnost energetického průmyslu, která se po propadu cen ropy v roce 2015 prakticky zastavila, se podle expertů svazu začíná normalizovat. Obor by měl dokázat profitovat z cyklicky rostoucích cen surovin a oceli, jakož i stále mohutnější konjunktury v průmyslových zemích. Důležitou roli přitom hrají relativně příznivé ceny energií, expanzivní fiskální politika a příznivý poměr eura k dolaru. Kromě toho očekává svaz v dohledné době od expanzivní hospodářské politiky a energetické politiky Severní Ameriky, která se opět silněji zaměřuje na producenty energií z fosilních zdrojů, pozitivní efekty pro průmysl ocelových trubek.


Ilustrační foto

Datové dálnice nejsou levné

Dalším tématem jsou optické kabely a sítě. Výkonnost širokopásmových sítí bude bezesporu narůstat. Z vysokých investic do rozšiřování a modernizace kabelových sítí bude profitovat i oblast výroby a zpracování kabelů. Některé země – například Německo – bohužel při přestavbě svých sítí ještě zaostávají.

Oblast kabelů se při přenosu televizních impulzů ocitla mezitím na vzestupu. Podle čísel ze zprávy o digitalizaci z roku 2014 přijímá celkem 17,85 milionu domácností své televizní programy přes kabelové připojení. Podle Svazu německých provozovatelů kabelových sítí ANGA se v oblasti kabelů podařilo obrátit trend: poprvé po mnoha letech počet připojení kabelové televize neklesl, ale lehce vzrostl.

Vývoj a oceňování kabelových sítí však ještě dlouho nebudou ukončeny, naopak čeká je slibná budoucnost. Podniky a soukromé domácnosti se mohly již v minulých letech pohybovat na své datové dálnici mnohem rychleji než dřív. Aby to bylo možné ještě zrychlit, o to by se měly v příštích letech postarat výkonnější optické kabely na telefony, internet a televizi. Mohly by zcela nebo alespoň částečně nahradit koaxiální kabely.

Nejprve však budou existovat hybridní sítě z koaxiálu a optického vlákna, tedy tzv. HFC sítě (Hybrid Fiber Coax), u nichž se počítá s rozdělením úkolů: optické kabely budou přenášet signály a data na větší vzdálenosti a ty koaxiální pak převezmou rozvody do lokálních připojovacích sítí a uvnitř jednotlivých domů.

Podle ANGA jsou stupně výstavby FTTC, FTTB a FTTH. U FTTC (Fiber to the Curb) se optické vlákno povede až k zesilovači koaxiálu, u FTTB (Fiber to the Building) až k domu a u FTTH (Fiber to the Home) až do bytu, příp. prakticky až k počítači. Jak daleko tento vývoj pokročí, však závisí na poptávce koncových uživatelů.

Protože investiční náklady na dobře vybudované optické sítě jsou značně vysoké.


Ilustrační foto

Řešení pro domácnosti i firmy

Někteří výrobci kabelů zareagovali na vybudování sítí optických kabelů komplexním řešením. Nabízí se hybridní spojení, ve kterých jsou zkombinovány elektrické vodiče a optické komponenty. Patří sem oddělené optické a energetické kabely, jakož i řešení, při nichž se již nainstalované koaxiální kabely na zásobování proudem znovu využijí jako vedení, kterým procházejí optické datové kabely.

V mnoha zemích Evropy zbývá při budování sítě optických kabelů ještě hodně práce – především u přístupů FTTB a FTTH. Dokládá to srovnání FTTH-Councils Europe z roku 2014. Podle něj je Německo se svými asi 275 000 domácnostmi v EU hluboko dole a neumístilo se ani mezi třicítkou nejlepších.

Pokud nebudou státy jako Německo, ale i Itálie nebo Řecko dbát o intenzivnější budování sítě optických kabelů, mohou jím hrozit obtíže. Podle odborníků z ANGA země, které se budou rozjíždět jen váhavě, propasou mnoho příležitostí vytvářet svou ekonomickou budoucnost. Naproti tomu vedoucí státy si vytvářejí ekonomickou výhodu oproti svým hůře připojeným sousedům.

Protože příjmy jsou kvůli nevalnému zájmu nízké, ale náklady na modernizaci sítě naopak vysoké, mají podniky zodpovědné za budování sítí obavy z nutných investic. Proto požitek z vysokorychlostního internetu mohou mít především hustě osídlené, dynamicky se rozvíjející regiony. Venkov má spíš smůlu. Svaz elektroprůmyslu v Německu (ZVEI) proto požaduje od politiků programy na podporu budování připojení v hůře napojených mimoměstských lokalitách.

Budoucnost patří optickým kabelům

Podívejme se na příklad: Společnost Global Marine použila u jednoho ze svých projektů dva optické kabely v délce každého z nich 250 kilometrů. Cílem bylo propojit pozorovací stanici Ny Aalesund, ležící v arktickém souostroví Svalbard, s hlavním správním městem Longyearbyen. Protože satelitní stanice v Longyearbyen je již napojena na norskou pevninu, získal by Ny Aalesund díky tomuto rozšíření širokopásmové připojení na mezinárodní síť.

Není pochyb, že optickým kabelům s jejich enormními schopnostmi patří budoucnost v digitálním světě, jehož objem dat kontinuálně roste. Na výrobce optických kabelů a producenty zařízení k jejich výrobě ještě čeká obrovské množství úkolů. Oni je však určitě rádi zvládnou…

Novinky míří do Düsseldorfu

Nejnovější vývoj v oblasti optických kabelů se i v letošním roce bude prezentovat v Düsseldorfu na mezinárodním odborném veletrhu v oblasti drátů a kabelů wire. Ale ani ocelové trubky zde nezůstanou stranou zájmu. Stejně jako vloni zde budou ústředním tématem veletrhu Tube 2018, již tradičně ve stejném termínu a na stejném výstavišti jako wire.

Oba veletrhy – wire & Tube – proběhnou od 16. do 20. dubna 2018 na düsseldorfském výstavišti.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

www.wire.de

www.tube.de

Další články

Vzduchotechnika/ klimatizace
Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: