Témata
Reklama

Facility management pojem téměř neznámý

Koncem letošního roku budou v češtině uveřejněny další čtyři díly evropské normy Facility managementu ČSN EN 15221. Obor tak bude standardizován v celé své šíři a doufejme, že ještě více vejde do povědomí odborné veřejnosti.

Než si přiblížíme problematiku facility managementu, je na místě krátké představení profesního sdružení IFMA (www.ifma.org), jehož česká pobočka IFMA CZ (www.ifma.cz) zastupuje odborníky – facility manažery – v České republice. IFMA vznikla v sedmdesátých letech v USA (v Houstonu) a dnes je jedním z nejuznávanějších zástupců facility manažerů na celém světě. V EU vznikla asociace EuroFM (www.eurofm.org), která nesdružuje jednotlivce (jako IFMA), ale jejími členy jsou univerzity, národní asociace a velké korporace. Naše česká pobočka IFMA CZ je současně členem EuroFM, takže každý člen IFMA CZ je současně členem EuroFM. Obě tyto asociace společně pořádají každoročně evropskou konferenci EFMC (www.efmc-conference.com), která se letos v květnu konala v Praze. EuroFM je současně iniciátorem vzniku prvního mezinárodního oborového standardu EN 15211, o kterém bude zmínka dále.

Reklama
Reklama

O významu služeb

Facility management (dnes se uvádí, že facility management představuje hospodaření s 5 až 8 % HDP EU, tj. cca 900 mld. EUR) je dodnes značně zkresleně vnímán u mnoha realitních odborníků. Pro mnohé z nich se facility management (dále též FM) zužuje pouze na správu budovy a s ní bezprostředně související technické, bezpečnostní a úklidové služby. Tato oblast samozřejmě tvoří fundament oboru facility management, ale je pouze výchozí platformou, na které je skutečný FM budován. Evropská definice určuje předmět facility managementu jako integrované řízení většiny podpůrných služeb, které napomáhají zefektivnit a urychlit základní činnosti společnosti. V této definici nejsou nemovitosti ani prostory zmíněny. Díky tomu je do rozsahu facility managementu zařazena široká paleta služeb, které jsou na realitách a majetcích nezávislé (sekretářské služby, tlumočnictví, účetní a právní služba atd.). Hlavní oblast facility managementu však vždy byla a bude ve starostlivosti o budovy a majetky.

Ze strany facility manažerů stále přetrvávají více či méně oprávněné výčitky vůči investorům, developerům, projektantům, finančníkům a stavbařům. Jednou z priorit každého majitele nemovitosti je jeho trvalá užitná a komerční hodnota. V praxi to znamená kontinuální sledování vynaložených nákladů a přínosů po celou dobu životního cyklu. Při zkoumání vlivu jednotlivých odborníků na tento životní cyklus se ukazuje jedna, na první pohled skrytá skutečnost. O 66 % všech nákladů, které budou muset být v celoživotním cyklu vynaloženy, se rozhoduje v době tvorby studie (umístění objektu, hlavní konstrukční materiály a koncept budovy, navrhované technologie, flexibilita dispozice atd.). V době, kdy se začíná stavět, je již nevratně rozhodnuto o 80 % nákladů. V praxi to znamená, že v době, kdy facility manažer přebírá budovu do správy a připravuje systém podpory, nemá mnoho prostoru k úsporám či zlepšením. Přitom většina vrcholových manažerů očekává, že facility manažeři nastoupí a svou erudicí uspoří. Pro jejich chválu musíme konstatovat, že se jim to často daří, ale skutečné úspory by bylo možné připravit v podstatně větší šíři a efektivněji v počátečních fázích výstavby. Navíc tlak na úspory v investiční a výstavbové části je extrémně veliký, a pokud v této fázi nekoncepčně tomuto tlaku ustoupíme, „6x“ to zaplatíme z provozních nákladů! Je zřejmé, že pokud není facility manažer pozván do developerského týmu, pokud mu není dán prostor, aby včas upozornil na budoucí nehospodárnost při provozu či dokonce ohrožení funkčnosti či bezpečnosti budovaného objektu, pak jsou provozní náklady značně vyšší. Zahraniční zkušenosti uvádějí, že tyto úspory činily mnohdy až 25 % z provozních nákladů facility manažerem průběžně nepřipomínkovaného projektu.

Je celkem logické, že zažitý konzervatismus brání změně chování všech výše uvedených profesí rozhodujících o projekční a výstavbové fázi. Ve Velké Británii a později i v USA, Německu i u nás tak vzniklo hnutí, které tento proces významně posunulo kupředu. Skryty za nálepku „pro zelené budovy“, „pro energetickou úsporu“, „pro lepší životní prostředí“ atd. vznikly certifikace BREEAM (Velká Británie), LEED (USA), DGNB (v Německu) a u nás SBToolCZ. Tyto certifikace však více či méně hodnotí kompletní funkčnost a efektivnost většiny prvků budov. Nemůže se proto stát, že budova, která je v průběhu výstavby „připravována“ pro některou z těchto certifikací, bude významně investičně ošizena. Tak se vlastně facility management dostává do úvodních fází životního cyklu nepřímo, a pokud později facility manažer tento objekt převezme, jeho role je již podstatně snadnější. Přesto je vhodné přizvat si facility manažera už od počátku, jeho participace na přípravě certifikace bude významná, avšak významnější je, že v průběhu projektu a výstavby připraví veškeré procesy a ohlídá veškeré dokumenty potřebné pro efektivní provoz objektu.

Normy jako standard

Na začátku příspěvku byl uveden slib, že ve druhé části budou přiblíženy základní kameny platformy facility manažerů v EU (pouze pro informaci – je ustanovena technická komise ISO TC 267, která začíná připravovat novou normu s celosvětovou působností). Základy facility managementu v Evropě stanovuje společná norma u nás označovaná ČSN EN 12551 „Facility managem

ent“. Tento standard bude mít koncem tohoto roku v českém a anglickém jazyce řadu šesti dílů (ze kterých jsou v současnosti vydány prvé dva díly).

Není účelem tohoto příspěvku zaobírat se podrobně náplní jednotlivých dílů normy. V případě zájmu o podrobnější výklad obsahu a zaměření jednotlivých dílů je nejlepší absolvovat některý z kurzů společnosti FM Institute (www.fminstitute.cz), která pod odbornou garancí profesní asociace IFMA CZ pořádá takovéto vzdělávací aktivity.

Současné vnímání facility managementu je mírně odlišné od původního, které se soustředilo výhradně na budovy a jejich užitečnost. Od původní běžné správy se postupně přešlo k současnému řízení vysoce inteligentních systémů řízení budov. Je proto logické, že dřívější správce budovy by dnes již neobstál. Současné systémy FM řízení disponují obrovským množstvím informací, a tak klasické vnímání facility manažera s telefonem a exelovskou tabulkou již dnes též neobstojí. Dochází k postupnému propojování softwarových nástrojů (grafické vektorové systémy propojené se sofistikovanými databázemi a technologickými řídicími systémy). Na obzoru se již rýsuje informační nástroj BIM (Building Information Modeling), který umožňuje jednotné plnění a užívání dat (a následně informací) od fáze záměru, projekce a budování až po likvidaci a bourání. Každá informace zde má předem určené místo a tvar, a to nezávisle na užívaných softwarových prostředcích. Již dnes existují projekční kanceláře, které projektují na bázi BIM, stavební firmy, které tuto platformu akceptují po celou fázi výstavby. FM poskytovatelé v ČR ještě do „této řeky“ nevstoupily, ale to je pouze otázka času, kdy i FM společnosti začnou BIM využívat.

Na omezeném prostoru jednoho příspěvku není možné vystihnout všechny aspekty nového odvětví Facility managementu. S mírnou nadsázkou se dá říct, že v blízké budoucnosti přijde období FM revoluce. Facility management však sám o sobě nesmí být revolucí, protože jeho úkolem je podporovat hlavní činnost podniku. Pokud by se začalo s „revolučním převratem“ podpůrných služeb, mohlo by to začít ovlivňovat úkony hlavní činnosti podniku, a to samozřejmě nesmí být dopuštěno. Zmíněnou revolucí je zde spíše míněna přicházející doba služeb. V minulých desetiletích byla většina úsilí orientována na výrobu a základní činnosti podniku. V této oblasti již došlo k „vyladění“ optimálního stavu a připočítáme-li optimalizaci logistiky a personalistiky, není již mnoho prostoru pro úspory a zvýšení produktivity. Facility management je oním ukrytým zdrojem konkurenční výhody. V nejbližších letech se proto budou pracovní síly čím dál více přesouvat do služeb, a významnou složku budou tvořit i FM služby. Kdo nebude připraven, ten promešká tento nástup a může být překvapen, jak rychle bude konkurencí vytlačen. Věřme, že toto nebude náš případ.

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Prezident IFMA CZ, místopředseda EuroFM

vlastimil.ruzicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131056
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Komerční příloha / Stavebnictví & Strojírenství
Autor:
Firmy
Související články
City Green Court jako příklad úspěšného projektu

V pořadí již třetí realizovaná budova architekta Richarda Meiera v této atraktivní lokalitě, v samém centru Prahy 4 a zároveň v přímém sousedství rozlehlého parku na Kavčích horách. Patří také mezi první inteligentní a šetrné budovy v Čechách s označením LEED Platinum.

Šetrné budovy: od módy k trvalému zájmu

Česko rychle dohání světový trend šetrného stavebnictví. Pozadu jsou jen veřejné budovy.

Možná řešení průmyslových a výrobních hal

Vizuální komunikace firmy v souladu s moderní architekturou – to je současný trend v oboru průmyslové haly a komerční objekty. Vítězí jednoduché, energeticky úsporné a bezpečné stavební systémy.

Související články
MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Co se skrývá za značkou? Opel, Peugeot, Porsche

Další díl našeho seriálu, navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek. 

Nové technologie a řidící systémy budov

Současným trendem výstavby budov v rozvinutých zemích jsou úsporné budovy, které zajišťují pro své uživatele celou řadu funkcí. Pro tyto budovy se v současné době používá obecnější termín inteligentní budova. Inteligentní budova je zpravidla vybavena řídicím systémem, který zajišťuje provoz budovy.

Inteligentní a šetrné budovy napříč obory

Problematika inteligentních a šetrných budov se netýká pouze samotné stavby. Spojuje obory stavební, strojní a elektrotechnické, potažmo také informační technologie a Facility Management. K hlavním tématům patří energetické úspory, aplikace nových komunikačních, bezpečnostních a multimediálních technologií v moderní výstavbě průmyslových budov a velkých firemních provozů, kde je třeba řídit, monitorovat a optimalizovat služby. Potenciál, který se za touto novou koncepcí technologie budov skrývá, je obrovský.

Legislativní požadavky a energetická náročnost budov legislativě

Hodnocení energetické náročnosti budov a certifikace budov se v České republice provádí již od 1. ledna 2008, nicméně od 1. 1. 2013 je platná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření energií v souvislosti s implementací směrnice 2010/31/EU.

Průmyslové haly podporují exkluzivitu značky

Vybudování kvalitní průmyslové haly, která splňuje veškeré technické i estetické nároky, nebývá jednoduché. Realizační firma musí ovládat nejen veškeré stavební záležitosti, ale i další návazné činnosti. V případě značky Peugeot především nároky automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

International Galvanizing Awards 2012

V roce 2009 Evropské sdružení asociací žárových zinkoven (EGGA) vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejlepší evropskou stavbu s užitím žárově pozinkované oceli - European Galvanizing Award 2009. Pro rok 2012 (2. ročník) byla soutěž přejmenována na International Galvanizing Awards a měla již celosvětovou působnost.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Výroba automobilů, která splní veškerá přání a požadavky zákazníků, je skutečným uměním. V TPCA je za ni zodpovědná Toyota, jejíž výrobní systém TPS (neboli Toyota Production System) je v automobilovém průmyslu pojmem a zárukou efektivní výroby. Hlavní prioritou je skloubit nekompromisní požadavky na kvalitu a bezpečnost s naprostým respektem k ochraně životního prostředí.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit