Témata
Reklama

Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví.

V této oblasti Boll & Kirch spolupracuje již téměř dva roky s výrobcem automatických myček firmou Krones, která mycí linky těmito automatickými filtry vybavuje. Vlastními automatickými filtry však lze dodatečně vybavit i starší mycí linky a tím zvýšit jejich efektivitu a docílit úspory nákladů.

Reklama
Reklama

Cíl a přínosy filtrace

Cílem zvýšené filtrace je především zlepšit a zkvalitnit čištění lahví od zbytků etiket a dalších nežádoucích nečistot a snížit tak zmetkovitost čištěných lahví při závěrečné automatické optické kontrole kvality čistoty umytí. Přínosem je také snížení opotřebení strojního vybavení myčky (čerpadel, nosičů lahví, dopravníkových řetězů, interních ostřikovacích trysek a interního chladiče). Dalším efektem je prodloužení životnosti roztoku louhu. Jaká je efektivita filtrace pro prodloužení účinnosti louhu, však nelze paušálně říci, neboť v různých provozech jsou uplatňována různá vyhodnocovací kritéria.

Obr. 1. Příklad porovnání filtrovaného a nefiltrovaného roztoku louhu sodného. Vlevo nefiltrovaný roztok, vpravo a uprostřed roztok filtrovaný filtrem 6.64 DN 100 50 μm.

Při filtraci se z roztoku louhu sodného (NaOH 2%), který se používá téměř ve všech myčkách lahví, odstraňují vlákna papíru a jiné nečistoty, například plísně, korky apod. s velikostí částic nad 50 μm. Aditiva, odpěnovače a jiné přísady se filtrací nezachycují. Vlastní filtrace nemá vliv na chemické složení roztoku. Průtočné filtrované množství louhu je v případě použití filtru 6.64.05 DN100 cca 10 až 15 m3.h-1.

Automatický filtr Boll & Kirch

Automatický filtr je osazen filtračními svíčkami s podélnou štěrbinou a kruhovým profilem drátků tkaniva vložek, s jemností filtrace 50 μm. Vlastní nerezové drátky filtračních vložek jsou elektrolyticky leštěné na vysoký lesk z důvodu, aby se na jejich co nejhladším povrchu nemohla zachycovat filtrovaná vlákna. Jiný typ filtračních svíček nelze použít.

Vlastní filtrační vložky se v pravidelných intervalech čistí zpětným profukem pomocí stlačeného vzduchu s odvodem kalu do usazovací nádrže. Přitom platí, že i při čištění filtračních vložek je vlastní filtrace neustále plně v provozu.


Příklad možností připojení automatického filtru Boll & Kirch k myčce lahví. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Umístění automatických filtrů do myček lahví
Pro čištění použitých lahví se používají dva typy myček lahví:
• myčky se dvěma konci – vstup lahví je na jedné straně, výstup lahví na druhé straně;
• myčky s jedním koncem – vstup i výstup lahví je na jedné straně.
Myčky lahví mají v závislosti na velikosti různý počet louhových nádrží. Zpravidla by měla být první nádrž vždy filtrována filtrem 6.64. V této nádrži je největší podíl nečistot, neboť zde dochází k odlučování etiket.

Ukázka konkrétní instalace sestavy filtru v myčce

Na přání zákazníka lze však filtrovat i druhou nádrž. Filtrací by se mělo omezit přenášení nečistot do následujících nádrží až do vodní zóny (závěrečné čištění lahví). Vodní zóny v myčce jsou uspořádány kaskádovitě.

Další možností je střídavá filtrace 1. a 2. lázně. Přitom je důležité, aby byl filtr instalován tak, aby nedocházelo ke kavitaci čerpadla, případně k přerušení průtoku média filtrem. V ideálním případě je louh odebírán minimálně cca 15 cm nad dnem nádrže a vrací se do stejné nádrže v dostatečné vzdálenosti od odběru. Roztok louhu se v každém případě musí odebírat z hlavní nádrže, kde se lahve myjí.

Instalace filtrů

Při instalaci se musí dbát na to, aby nemohlo v žádném případě dojít k vyprázdnění filtru, neboť kvůli klihu a vláknitým zbytkům by se pak filtrační svíčky jen velmi těžko vyčistily. V pravidelných intervalech se zařízení kompletně vyprazdňuje, přitom musí ve filtru zůstat zbytek louhového roztoku. Ideální je řízení filtru propojené s řízením myčky lahví, takže filtr je vypnut, pokud není v zařízení žádný louhový roztok. Dále je třeba dbát na to, aby odtok ze zachycovací nádrže byl bezpečně odveden do odtokového žlabu, neboť jinak by hrozilo nebezpečí zranění personálu.

Firma Boll & Kirch dodává pro toto použití kompletní sestavu automatického filtru včetně čerpadla. Tato kompletní jednotka se musí na místě propojit s myčkou lahví. Interní kabeláž a potrubní spojení jednotky je prováděno výrobcem. Výhradním dovozcem a zástupcem Boll & Kirch je firma Schmachtl CZ, spol. s r. o.

Ing. Oto Havelka, Ing. Lubor Šíp

Schmachtl CZ
marketing@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz/bollfilter

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131025
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Související články
Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Modulární koncepce dávkovacích ventilů

Společnost Nordson EFD představila ventil PICO xMOD, nový výměnný modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin.

Radiální rozprašovací ventily

Nordson EFD, dceřiná pobočka Nordson Corporation, vyvíjí a vyrábí přesné dávkovací systémy pro nanášení kontrolovaných množství lepidel, těsnících látek, maziv a dalších materiálů používaných při výrobních procesech. Jedním z nich je radiální rozprašovací ventil 782RA pro nanášení maziv, nátěrů či jiných kapalin dovnitř válců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit