Témata

Automatizace, digitalizace, robotizace… Každý manažer výrobní firmy ví, co si pod těmito výrazy má představit a k čemu mu mohou být v jeho firmě užitečné. Co však rozhodně každý neví, je, že v této oblasti mohou být vynikajícími odborníky i ženy, ačkoli to zatím rozhodně není častým jevem. Jednou z těch žen, o nichž hovoříme, je Eva Kadlečíková ze společnosti Exactec. Jejím úkolem, jakožto obchodně-technické podpory s hlavním zaměřením na robotiku, je klientům této firmy pomáhat výše zmíněné trendy uvádět do praxe.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: V současné době se velmi často hovoří o trendech, jako jsou automatizace, robotizace a digitalizace. Co to však konkrétně znamená nebo by mělo znamenat ve firemní praxi? Co to přináší nebo by přinést mohlo?

E. Kadlečíková: Celosvětově roste poptávka po spotřebním zboží, elektronice, automobilech apod. Výrobní závody proto hledají řešení, jak zvýšit produktivitu. Dalším důležitým aspektem automatizace jsou nároky na vysokou kvalitu a opakovatelnost, zahrnující mnohdy až 100% kontrolu zboží.

Prvotní obavy zaměstnanců, že by stroje zcela nahradily lidské pracovníky a vzaly jim jejich práci, jsou už snad dávno rozptýleny. Všichni pochopili, že automatizace některých procesů naopak usnadňuje operátorům práci a přináší sofistikovanější pracovní pozice.

V mnoha případech se podniky potýkají s celkovým nedostatkem pracovních sil, což je jedním z dalších důležitých faktorů, proč se pro automatizaci a robotizaci rozhodnout.

„Stále častěji se setkávám s tím, že automatizací jsou eliminovány pro operátory příliš náročné nebo stereotypní činnosti, zlepšuje se jejich pracovní prostředí z hlediska ergonomie,“ říká Eva Kadlečíková.
(Zdroj: archiv Evy Kadlečíkové)

MM: Které jsou podle vašich zkušeností nejdůležitější aspekty, na něž je třeba myslet, aby automatizace ve firmě probíhala úspěšně?

E. Kadlečíková: Samozřejmě je zejména pro vedení firem důležitá doba návratnosti investice. Není to ale nejdůležitější parametr. Stále častěji se setkávám s tím, že automatizací jsou eliminovány pro operátory příliš náročné nebo stereotypní činnosti, zlepšuje se jejich pracovní prostředí z hlediska ergonomie. To je velký benefit, důležitý argument a konkurenční výhoda při náboru nových zaměstnanců, kterých je obecně nedostatek.

Pokud se budeme bavit o technické stránce věci, je vždy potřeba najít nejjednodušší řešení. Takové, které bude vyhovovat všem technickým požadavkům zákazníka, přesto bude snadné na ovládání a údržbu pro obsluhu stroje. Ale především musíme vždy posoudit, jestli je automatizace daného procesu vhodná a jestli opravdu přinese zlepšení.

Reklama
Reklama

MM: Je podle vás lepší do automatizace, robotizace a digitalizace zainvestovat najednou vetší částku, a firmu tak během krátké doby dostat na významně vyšší úroveň, nebo spíše preferujete pozvolný vývoj?

E. Kadlečíková: To je složitá otázka, kterou by si měl položit každý zákazník hned na začátku celého procesu. U každého podniku to může být jinak. Záleží na typu a objemu výroby i na variabilitě produktů, které mají být předmětem automatizace. Důležitý je i rozpočet, který může zákazník na proces automatizace vyčlenit.

MM: Co konkrétně obnáší vaše práce?

E. Kadlečíková: Přesný název mojí pracovní pozice je „samostatný obchodně-technický pracovník“, což obnáší vše od prvního kontaktu se zákazníkem přes prezentaci technických možností kolaborativních a jiných průmyslových robotů a komponent pro průmyslovou automatizaci, základní zaškolení až po v neposlední řadě technickou podporu, včetně záručního i pozáručního servisu.

MM: Můžete blíže pohovořit o některém projektu, který se vám v poslední době podařilo zdárně dokončit?

E. Kadlečíková: Takových aplikací už je za 11 let spolupráce Exactec s Universal Robots (UR) poměrně hodně. Za velký úspěch považuji nasazení robotů UR ve firmě, která vyrábí pryžové výrobky určené pro elektrospotřebiče, nikoliv pro automotive. Německá mateřská firma upřednostňovala německé a americké konkurenční roboty, ale návrhem našeho technického řešení se nám podařilo přesvědčit zákazníka o výhodách robotů UR3. Jako jediný se tento robot vešel do stísněného prostoru robotické buňky a díky své jedinečné kinematice dosáhne tam, kam je potřeba. Po překonání drobných technických problémů na začátku nyní se zákazníkem řešíme již devátou opakovanou aplikaci, pouze s drobnými obměnami pro různé výrobky.

Prvotní obavy zaměstnanců, že by stroje zcela nahradily lidské pracovníky a vzaly jim jejich práci, jsou už snad dávno rozptýleny. (Zdroj: Exactec)

MM: Tato oblast činnosti byla ještě donedávna prakticky výhradně doménou mužů. Dnes se v tomto oboru již ženy vyskytují, ale pokud vím, je vás stále velmi málo. Co je důvodem?

E. Kadlečíková: Nemyslím si, že se jedná o čistě mužskou práci. Faktem ale je, že ženy se o technické obory nezajímají tolik jako muži. Řekla bych, že je to spíš zažitý stereotyp, proto mnoho žen ani nenapadne, že by zde vůbec mohly uplatnění hledat, což je škoda.

MM: Jaké spatřujete rozdíly mezi přístupem mužů a žen k této práci? A čím by se případně měla jedna či druhá skupina inspirovat u té opačné?

E. Kadlečíková: Jak jste sama řekla, v tomto oboru není příliš mnoho žen, se kterými bych se setkala a mohla jejich přístup porovnávat. Mohu tedy vycházet hlavně z toho svého. Myslím si, že zrovna tento obor vyžaduje pečlivost a důslednost, což jsou silné stránky žen. Mě osobně nutí především má povaha mít alespoň základní povědomí o tom, jak věci fungují. A také samozřejmě přirozená ženská zvídavost dozvídat se víc o nových technologiích a rozšiřovat své obzory.

Mužům můžeme závidět vrozený smysl pro techniku obecně a obvykle velmi logické a věcné uvažování. Inspirovat bychom se vždy měli u všech zkušenějších odborníků, a v takovém případě je jedno, jestli ženy u mužů nebo muži u žen.

Eva Kadlečíková
vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní, následně Textilní fakultu na Technické univerzitě v Liberci. I přes zdánlivě netechnické zaměření studií jí byla technika vždy blízká a setkávala se s ní už na škole, protože si zvolila obor Řízení a regulace technologických procesů. Ve firmě Exactec pracuje od roku 2006 jako obchodně-technická podpora s hlavním zaměřením na robotiku.

Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Milan Edl, ZČU v Plzni

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Milana Edla, děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Nahrajeme si vědomí do počítače?

Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na budoucnost nepřipraví. Firmám radí „nechte své zaměstnance tvořit nesmysly“‎.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit