Témata
Reklama

Inteligentní upínač reguluje obrábění

Vibrace, stopy po chvění, zničení nástrojů jsou časté problémy, které připravovaly mnohé obráběče o klidný spánek. Ty však mohou být brzy minulostí. S chytrým hydraulickým upínačem nástrojů iTendo představuje společnost Schunk a start-up Tool It první inteligentní upínač nástrojů na světě, který monitoruje proces obrábění přímo na nástroji a umožňuje regulaci řezných parametrů v reálném čase.

Gabriela Prudilová

U firmy Schunk působí od roku 2007. Na starosti má personalistiku a marketing.

Inteligentní upínače nástrojů firmy Schunk, vyvinuté ve spolupráci s vídeňskou univerzitou TU Wien a společností Tool It také z Vídně, využívají potenciál integrovaného monitorování procesu přímo v místě, kde se třísky tvoří. Schunk nazývá tuto strategii „Closest-to-the-part“, při níž je inteligence integrována do prvního neopotřebitelného dílu výbavy stroje, který se nachází nejblíže obrobku. Tento chytrý nástroj, který bude od roku 2019 v první fázi nabízen v kombinaci s hydraulickými upínači nástrojů Tendo, umožňuje kompletní dokumentaci procesní stability, bezobslužné monitorování limitní hodnoty, detekci zlomení nástroje a v reálném čase regulaci otáček a posuvu.

„ITendo je milníkem v oblasti technologie upínačů nástrojů,“ zdůrazňuje generální ředitel Henrik A. Schunk. „Poprvé kombinujeme vynikající mechanické vlastnosti naší vlajkové lodi Tendo s možnostmi digitálního monitorování procesu.“ Podle Friedricha Bleichera, předsedy Institutu pro výrobní technologie (IFT) na vídeňské univerzitě TU Wien a zakladatele společnosti Tool It, umožňuje tento inteligentní upínač nástrojů unikátní součinnost: „Technologie vestavěných systémů (angl. tzv. embedded systems) spojuje nejvyšší stupeň procesní transparentnosti s potenciálem autonomního řízení procesu, aniž by se museli uživatelé zříci kvality a výkonnosti osvědčených přesných upínačů nástrojů,“ říká Bleicher.

Reklama
Reklama
Chytrý upínač iTendo umožňuje monitorování a kontrolu procesu přímo na nástroji v reálném čase.

Geometrické a výkonnostní parametry zůstávají nezměněné

Upínače nástrojů s integrovanou procesní inteligencí mají stejný vnější tvar jako upínače stávající. Také průchod chladicí kapaliny je možný jako obvykle. Inteligentní systém vybavený snímačem, baterií a vysílací jednotkou zaznamenává proces přímo na nástroji, tyto údaje přenáší bezdrátově do přijímací jednotky umístěné v rozvodné skříni stroje a odtud kabelem do řídicí a vyhodnocovací jednotky, kde dochází k vyhodnocení dat. Algoritmus průběžně určuje stupeň stability procesu. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být pomocí webové služby definovány jak limitní hodnoty, tak i příslušné reakce při jejich překročení. Všechna procesní data zůstávají v uzavřené řídicí smyčce stroje, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dat.

Geometrické a výkonnostní parametry upínače zůstávají nezměněny i při použití senzorů.

Permanentní kontrola a řízení procesu

V průběhu obrábění inteligentní upínač nástrojů permanentně analyzuje proces obrábění. Stane-li se proces nestabilním, může být v reálném čase a bez zásahu operátora buď zastaven, nebo snížen, či přizpůsoben na předem definované základní parametry, dokud se proces opět nevrátí do stabilní oblasti. Systém umožňuje jak kompletní dokumentování a sledování limitních hodnot, tak zlepšení kvality obrábění automatickou úpravou řezných parametrů při vibracích. Inteligentní upínače nástrojů mohou navíc umožnit analýzu stavu nástroje i zvýšení objemu odebraného materiálu. Systém je možné snadno doinstalovat na stávající technologii, aniž by byla nutná úprava nebo výměna dílů stroje. Protože algoritmy běží autonomně a obsluha definuje pouze limitní hodnoty a reakce, není třeba provádět odborné hodnocení získaných dat. Místo toho systém reguluje proces na základě vstupních dat autonomně a v reálném čase.

Schunk

Gabriela Prudilová

gabriela.prudilova@cz.schunk.com

http://www.cz.schunk.com

Reklama
Související články
Autonomní uchopování

Průmyslové uchopování prochází zásadními změnami. Zatímco doposud bylo nutné ručně definovat pozice uchopení a vkládání obrobků, jejich tvar i odpovídající uchopovací parametry, upínací systémy budoucnosti dokážou zajistit širokou škálu upínacích procesů samy. Specialisté uchopovacích systémů ve firmě Schunk představují první řešení.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Související články
Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Z garáže až na vrchol v PVD technologii povlakování

Pavel Holubář je ředitelem průmyslové společnosti SHM. Tato zkratka značí Super Hard Materials, a to je přesně to, o co tu jde. Zjednodušeně řečeno jde principiálně o fyzikální metody nanášení tenkých vrstev na nástroje, kdy nanesená několikamikronová vrstva dává materiálu zcela jiné mechanické vlastnosti. Především podstatně prodlužuje jeho životnost. Jaká byla 25 let trvající cesta až na samotný vrchol, kdy technologie firmy SHM jsou v současné době rozesety ve 35 zemích světa? O tom – a nejen o tom – jsme si s Pavlem Holubářem povídali.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit