Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR - Co je vlastně chemické inženýrství?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR - Co je vlastně chemické inženýrství?

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Učebnice říkají, že chemické inženýrství je zobecněná metoda studia a popisu procesů a zařízení chemické technologie. Metody studia a popisu něčeho určitě najdeme v řadě oborů, to podstatné v uvedené definici jsou ale „procesy a zařízení chemické technologie“. Z laického pohledu pojmy chemické inženýrství a chemická technologie zcela mylně splývají a já bych se je zde pokusil alespoň stručně objasnit.


Jiří Drahoš, Ústav chemických procesů AV ČR

Takže nejprve, co je chemická technologie: technologie obecně popisuje výrobu, tedy postupy a zařízení vedoucí od suroviny k výrobku. A protože se vyrábí mnoho chemikálií z nejrůznějších surovin, je technologických postupů opravdu hodně.

V chemickém inženýrství oproti tomu abstrahujeme od druhu zpracovávané látky a zavádíme pojem tzv. základních procesů. To jsou, učebnicově řečeno, procesy se stejnou fyzikálně chemickou podstatou. Například do kategorie tzv. difuzních procesů patří třeba destilace, vyluhování nebo extrakce, do jiné kategorie pak zahřívání či chlazení – zde jde o procesy tepelné. Jsou také procesy hydromechanické, tj. doprava tekutin, jejich míchání nebo filtrace.

V přednáškách pro studenty rád demonstruji sled základních procesů na výrobě domácí pálenky, kde se uplatňují úplně všechny výše uvedené procesy. Chemický inženýr tedy v zásadě neřeší, zda destiluje slivovici, či meruňkovici, případně jestli filtruje přes aktivní uhlí právě vypálený kalvados, nebo třešňovici. Chemický inženýr prostě zahřívá, destiluje, chladí, míchá, usazuje a filtruje. Samozřejmě i on je nakonec zvědavý, co vypálil a jak to chutná, ale ochutnávání mezi základní procesy rozhodně nepatří!


Zdroj: www.zrslabs.com

Samotné chemické inženýrství vzniklo na počátku 20. století jako typický hybridní obor, využívající nejen chemii, ale i fyziku a matematiku, a v poslední době velmi intenzivně rovněž biologii. Chemické inženýrství však není pouhou kombinací nebo jednoduchou aplikací těchto oborů. Vzhledem ke složitosti jevů odehrávajících se v průmyslových aparátech byli chemičtí inženýři nuceni vyvinout zcela nové koncepce a metody, které vyžadovaly hluboké znalosti všech výše zmíněných disciplín.

Jiří Drahoš, Ústav chemických procesů AV ČR

Drahos@icpf.cas.cz

Další články

Inovace
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: