Témata
Reklama

Kleštinové upínače pro CNC soustruhy

Dokonalé upnutí obrobku u numerických soustruhů znamená možnost využívání všech optimálních řezných podmínek daného obráběcího stroje.Dokonalé upnutí obrobku má i podstatný vliv na konečnou přesnost obrobeného dílce. Pro upínání tyčových materiálů a přírubových součástí se využívá kleštinových upínačů se dvěma způsoby upínání.

Za prvé je to způsob, kdy tahová trubka upíná směrem dopředu. Při druhém způsobu tahová trubka upíná směrem dozadu. V našich zemích je více používán způsob první.
Reklama
Reklama

Tahová trubka upíná dopřefu

Tento typ upínačů se používá prakticky na všech zahraničních i domácích soustruzích. Příkladem uveďme upínače Quatro německé firmy FX Marquart, které splňují požadavky na přesné upnutí v toleranci 0,02 mm podle DIN. Vyšší přesnost se dá docílit vyšší přesností vlastní kleštiny.
Tyto upínače umožňují rychlou a snadnou výměnu kleštin pomocí bajonetového uzávěru upínače, který se sejme po pootočení o 90(. Tedy není nutno povolovat řadu upínacích šroubů, které jsou u upínačů jiných výrobců.
Další výhodou je, že v jednom upínači lze používat několik typů kleštin a jejich velikostí. Příkladem uveďme, že u soustruhu, který má vrtání vřetene o průměru 60 mm, můžete použít pro menší průměry (8 - 42 mm) upínaného materiálu kleštiny typu 173 E a teprve od průměru 43 mm kleštiny 185 E. Tímto lze ušetřit nutné pořizovací náklady při práci s menšími průměry, protože ceny kleštin jsou výrazně rozdílné. U větších vrtání vřeten (nad 60 mm) jsou úspory ještě patrnější.
Při technologiích, kdy se obrobek přepíná a dokončuje z druhé strany, je vyžadována možnost vkládání dorazů do upínačů. Tento požadavek je u tohoto výrobce splněn.
Nevýhodou těchto upínačů je, že polotovar se při upínání posune o několik desetin mm dopředu.

Tahová trubka upíná dozadu

Zástupcem těchto upínačů je typ Spannax stejného výrobce. Jsou využívány pro stejné druhy soustruhů jako upínače s tahovou trubkou upínající dopředu. Přesnost upnutí tímto způsobem je srovnatelná s upínáním dopředu. Výhodou však je, že při upnutí přírubových obrobků se opře polotovar o vřeteno, a tím dochází k velice tuhému upnutí. Upínače průchozího typu jsou podstatně kratší, a tím umožňují používání vyšších otáček.
Tyto upínače jsou vyráběny i v provedení s dorazem. Upínací síla působí proti dorazu, což umožňuje obrábění dílce, který by v jiném upínači musel být podepřen koníkem. V dalším provedení se upínací kleština vůbec nepohybuje a při upnutí se upnutý materiál neposune. Toto je hlavní výhoda pro CNC soustruhy vybavené elektrickými podavači tyčí, kde není podávaný materiál podáván na doraz v nožové hlavě, ale je podáván servopohonem na souřadnici naprogramovanou obsluhou podavače.
Přesnost upínání všech upínačů je ovlivněna kvalitou povrchu upínaného materiálu (tažený, hlazený, broušený), ale i materiálem a přesností kleštiny. Výraznou roli hraje přesnost redukčních pouzder ve vřetenu stroje a také volba správného podavače tyčí.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20130
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Související články
Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit