Témata
Reklama

Kvalitativní růst díky investicím

Jak si vysoce specializovaný dodavatel obrobků a konstrukčních celků Feusi, mj. pomocí moderních čtyř- a pětiosých obráběcích center od firmy Hermle, trvale zajišťuje svoji výkonnost a tím i svoji konkurenceschopnost?

Některé slogany nepotřebují žádné další vysvětlení a zpravidla svědčí o tom, že byly vytvořeny bez přetvářky. Po návštěvě švýcarské firmy Feusi AG nezbývá než potvrdit, že si její pracovníci a zaměstnanci do slova a do písmene osvojili slogan „vášeň pro přesnost“ a každý den ho vědomě prožívají. Společnost založil Paul Feusi v roce 1956 jako dílnu pro výrobu přesných mechanických dílů. A jak bylo pro tyto malé a střední podniky typické, i tento dvakrát změnil svého majitele. Avšak nikdy nezměnil svoji vizi, kterou je striktně pracovat a jednat s porozuměním pro příslovečně vytříbenou švýcarskou technologii a kvalitu. Tuto vizi jasně potvrzuje skutečnost, že současný majitel a generální ředitel Roman Gebert zahájil éru špičkové technologie, důsledně zaměřenou na nejmodernější výrobní technologie, jako je například pětiosé kompletní/simultánní obrábění. Bratr Romana Geberta Willi, který je ve společnosti Feusi čítající 30 odborných pracovníků odpovědný za administraci, strategii a finance, k tomu dodává: „S více než 50 lety zkušeností ve flexibilní výrobě dílů pro stroje a přístroje, které se ze 70 % montují do zařízení později užívaných v zahraničí, jsme se stali žádaným partnerem, který pro zákazníky vytváří kompletní výrobní procesy pro komponenty a konstrukční celky připravené k montáži. K tomu účelu vsázíme jednak na nejmodernější technologie a stroje a samozřejmě také na vysoce kvalifikované odborníky, které zčásti i sami školíme. Abychom mohli flexibilně a rychle splnit i ta nejnáročnější přání našich zákazníků, jsme odkázáni na velmi vysokou výkonnost a maximální technickou dostupnost strojů. Tyto i jiné aspekty nás vedly k tomu, že jsme od roku 1994 začali nasazovat nejdříve univerzální frézovací stroje a později CNC obráběcí centra. Již několik let používáme i čtyř- a pětiosá vysokovýkonná CNC obráběcí centra od společnosti Hermle.“

Reklama
Reklama
Na obrázku je vidět část „bulváru Hermle“ ve firmě Feusi AG s pětiosým obráběcím centrem C 400 U s obrobkovým zásobníkem, pětiosým obráběcím centrem C 22 U s výměníkem palet PW 150 a pětiosým obráběcím centrem C 42 U/MT s funkcí obrábění.


Osazovací stanoviště výměníku palet PW 150 je uživatelsky příjemně uspořádáno. (Feusi_CH_06_18_14.tif)

Pětiosé obráběcí centrum C 22 U s vlevo umístěným výměníkem palet PW 150; v systému je celkem jedenáct výměnných palet; vpředu vlevo se nachází osazovací stanoviště palet.

Od univerzálního frézovacího stroje ke špičkovému 5osému obráběcímu centru

Již první univerzální frézovací stroj typu UWF 900 E pořízený od firmy Hermle byl „částečně automatizovaný“ pomocí zásobníku nástrojů. Skutečná automatizace nastala až v následujících letech, kdy byla instalována pětiosá vysokovýkonná CNC obráběcí centra C 22 U, C 42 U/MT (s funkcí soustružení pro kompletní obrábění velkoformátových, komplexních soustružených/frézovaných dílů) a stroje C 250 U a C 400 U, které mají zčásti automatizované výměníky palet a zásobníky palet, resp. obrobkové zásobníky. Již jen spektrum strojů Hermle od C 250 U až po C 42 U/MT dává tušit, že u společnosti Feusi se vyrábějí malé díly od délky hrany několika milimetrů, ale i velmi velké strojírenské díly a součásti podvozků, které váží několik set kilogramů – od výroby prototypů, jednotlivých dílů i malých sérií až po středně velkou sériovou výrobu. Rolf Kälin, v MSP Feusi odpovědný za prodej a kvalitu, objasňuje dobré důvody pro opakované investice do obráběcích center Hermle: „Jednak máme se stroji Hermle velmi dobré zkušenosti, co se týče přesnosti, výkonnosti, spolehlivosti, servisu a v neposlední řadě i poradenství. A jednak nás firma Hermle přesvědčila i na základě zkoušek frézování například tehdy, když jsme dostali speciální poptávku na obrábění komplexních součástí oběžného kola pomocí pětiosého simultánního frézování. Sice jsme prováděli intenzivní evaluaci, ale jeden uchazeč za druhým to nezvládali a museli z kola ven. Z důvodu časové tísně nám Christian Simon (oblastní vedoucí prodeje Hermle ve Švýcarsku) poskytl demonstrační stroj typu C 22 U z předváděcího centra v německém Kasselu, takže jsme mohli zákazníkům včas dodat součásti oběžného kola v požadované kvalitě. Vyvinula se z toho zakázka pro kompletní obrábění větších součástí oběžných kol o průměru 750 mm. Z tohoto důvodu jsme si pětiosé obráběcí centrum C 42 U /MT pořídili, čímž jsme přirozeně rozšířili naši nabídku obrábění a služeb na větší obrobky.“

Zprava Willi Gebert, vedoucí administrativy, strategie a financí, a Rolf Kälin, odpovědný za prodej a kvalitu, oba ze společnosti Feusi. Zcela vlevo Christian Simon, oblastní vedoucí prodeje Hermle (Švýcarsko).

Rozšíření řad zákazníků díky pětiosé technologii a velikosti strojů

Zákazníci ocenili postupné investice do čtyř- a pětiosých technologií a větších pracovních prostor tím, že firmě Feusi od nich plynulo ještě více zakázek, což opět vedlo k vyčerpání kapacit a nutnosti dalších investic do dalších strojů a jejich automatizace. Jako příklad lze uvést pětiosé vysokovýkonné CNC obráběcí centrum C 22 U s výměníkem palet PW 150, díky němuž jsme začali pracovat na splnění našeho cíle – vyrábět díly pro zákazníky 24 hodin po sedm dnů v týdnu. Jelikož vyrábíme téměř 60 % dílů pro stroje, podvozky a hnací techniku, dobrých 30 % komponent pro přístroje a lékařskou techniku a asi 10 % tvoří prototypy/vzorky, tak se velikost stroje C 22 U s pracovními prostory X = 450, Y = 600 a Z = 330 mm ideálně hodí pro většinu obrobků. Abychom mohli v jedné šarži efektivně vyrábět od jednoho do 200 kusů, byl stroj C 22 U vybaven již zmíněným výměníkem palet PW 150. Výměník má osmimístný zásobník, takže včetně paletových míst ve výměnném systému a paletového místa ve stroji je v oběhu jedenáct palet. Vkládání, resp. vyjímání obrobků se provádí prostřednictvím otočného osazovacího stanoviště. V systému se nacházejí palety o rozměrech 320 x 320 mm, ale i palety s rozměry 400 x 320 mm. Díky přídavnému zásobníku ZM 43 s dalšími 43 místy (55 míst v zásobníku stroje + 43 = celkem 88 nástrojů) a hlavnímu vřetenu s maximálními otáčkami 18 000 min-1, a konečně i naklápěcímu otočnému stolu o průměru 320 mm jsou splněny všechny předpoklady pro plně automatické obrábění i velmi náročných dílů širokého spektra. Willi Gebert dále dodává: „V současné době se ve většině případů jedná o pětiosé nebo čtyř- a tříosé obrábění. Proto jsme prozíravě investovali a budeme v tom pokračovat, aniž bychom ze zřetele ztráceli efektivitu. Investice jsou nakonec vždy určovány spektrem dílů, proto jsme do pětiosé špičkové technologie investovali až tehdy, když to bylo žádoucí. Budeme tak schopni splňovat naše vlastní nároky i požadavky zákazníků, nabízet přesné díly ve švýcarské kvalitě za konkurenceschopné ceny.“


Ukázka malé části spektra náročných obrobků, které se vyrábějí z materiálů ocel 52, CroNiMo 34, nerez nebo hliník – zde na obrázku jsou nákladné díly podvozku z oceli 52.

S rozmyslem a s dobrým odhadem investovat do výkonu a automatizace

Uskutečňování této filozofie je patrné i u posledních investic firmy Feusi do obráběcích center Hermle. Postupně tak byla zakoupena vždy dvě CNC obráběcí centra konstrukčních řad C 250 U a C 400 U. Důvodem je podle Rolfa Kälina to, že na jednom stroji C 400 U se obrobky takzvaně zabíhají, aby se potom na druhém stroji C 400 U, který je navíc vybaven obrobkovým zásobníkem a přídavným zásobníkem pro nástroje, vysoce efektivně sériově vyráběly. Jelikož se v obou případech jedná o stroje Hermle, které mají podobnou konstrukci i koncepci ovládání (řízení Heidenhain), nepřipadá obsluhujícím ani programátorům nijak obtížné přecházet z jednoho stroje na druhý. Z této snazší vícenásobné obsluhy plynou i další přednosti, které se nakonec projeví v dobách chodu vřetena, a tím ve vytížení a efektivitě.

Hermle

Barbara Hermann

barbara.hermann@hermle.de

www.hermle.de

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Automatizační řešení navzdory překážkám

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. S automatizací výroby dílů pomohla firma Hermle a prokázala, že různé tolerance a choulostivé povrchy nemusejí být důvodem, proč se vzdát myšlenky bezobslužného obrábění.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Související články
Mít prostor pro obrábění

Dosažení dalšího zvýšení produktivity v sériové výrobě. To byl cíl těch, kdo vyvinuli úspěšnou konstrukční řadu strojů Hyperturn. Jejím přesvědčivým pokračovatelem je nový Hyperturn 65 Powermill.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Důležitá je doba chodu vřetena v řezu

Společnost HZT Honermeier Zerspanungstechnik vyrábí tvářecí nástroje, komponenty, měřidla a prototypy pro strojaře, proto žádné dvě zakázky nejsou stejné. Kvůli flexibilnímu a současně efektivnímu obrábění investovala společnost do pětiosého obráběcího centra s připojenou automatizací od firmy Hermle.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Soustruh s ergonomickým deginem

Na dubnových dnech otevřených dveří mohli zákazníci a obchodní partneři Kovosvitu MAS na montáži poprvé spatřit nový soustruh KL 435. Jde o další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe) v níž navazuje na KL 285, který Kovosvit poprvé představil v minulém roce na MSV v Brně. Letos bude mít v Brně výstavní premiéru soustruh KL 435. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak navazuje na soustruh SP 430. Konstruktéři se při inovaci zaměřili zejména na ergonomii a celkovou přívětivost ovládání stroje.

Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Automatizované obrábění zápustek

Díky strategii standardizace a obráběcímu centru C 22 UP Hermle zhospodárnila divize výroby nástrojů a forem ve WMF Group svoji výrobu zápustek a nástrojů a vytvořila tak volné kapacity pro služby externím zákazníkům.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Automatizovaná výroba implantátů just-in-time

Pro zakázkovou výrobu vysoce přesných implantátů v časovém limitu 24 hodin vsází švýcarský výrobce a poskytovatel zdravotnických prostředků pro osteosyntézu, firma Medartis, na obráběcí centra a robotické systémy Hermle.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit