Témata

Automatizace již od jednoho kusu

Tvarové frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích forem a nástrojů. Výrobce forem a nástrojů Werkzeugbau Siegfried Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného pomocí robota.

Technologický průkopník ve výrobě nástrojů a forem se vyvinul z řemeslné výroby tvářecích nástrojů, kterou Siegfried Hofmann zahájil v roce 1958 ve svém zahradním domku. V současné době je společnost z Lichtenfelseru vedena již třetí generací – Stefanem Hofmannem – a nabízí komplexní řešení, od vstřikovacích nástrojů až po úplnou automatizaci procesu vstřikování.

Markus Gräf si je jistý: „Na trhu není mnoho strojů, které dokážou tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ (Zdroj: Hermle)

Bezchybný tok dat ve výrobním procesu

„Pro nás je důležité udržet se na technologické špičce,“ vysvětluje Markus Gräf, vedoucí vývoje procesů u společnosti Werkzeugbau Siegfried Hofmann. Jak při výrobě forem, tak i při výrobě nástrojů je hnacím motorem téma automatizace. Zní to triviálně, ale není to tak jednoduché, protože výroba forem je ve skutečnosti čistým řemeslem. „Tvářecí nástroje jsou zpravidla unikáty, kterých vyrábíme jen jeden, maximálně dva kusy. Toto automatizovat je velká výzva,“ zdůrazňuje Gräf. Společnost tomuto „mamutímu úkolu“ úspěšně čelí již několik let: Je-li po vyprojektování objednán nový tvářecí nástroj, přiřadí centrální systém MES různým pracovištím data nezbytná pro příslušné kroky obrábění. Organizuje rovněž zpětný tok dat, například z provedených měření, a tato data jsou automaticky hlášena zpět do systému – prakticky jsou tak vyloučeny překlepy.

Když chtěla společnost dále rozšířit své výrobní kapacity, odpovědní zástupci se znovu rozhodli pro automatizační řešení Hermle: lineární linku s robotem a čtyři stroje C 42 U. (Zdroj: Hermle)


Aby bylo možné optimalizovat i třískové obrábění tvarových obrobků, investoval Hofmann v roce 2013 do dvou strojů C 50 U společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle, které jsou automatizovány pomocí robotického systému RS 3. „Na strojích Hermle vyrábíme již 20 let a víme, že se můžeme spolehnout na přesnost, stejně jako na servis a technickou podporu,“ vysvětluje Markus Gräf.

Výrobní buňka se čtyřmi frézovacími stroji Hermle C 42 U obsahuje také čisticí a měřicí systém a robot. (Zdroj: Hermle)

Automatizace pro vysoce přesné jednotlivé díly

Když chtěla společnost Hofmann v roce 2017 dále rozšířit své výrobní kapacity, odpovědní zástupci se proto znovu rozhodli pro automatizační řešení Hermle: lineární linku s robotem a čtyři stroje C 42 U. „Přesně se nám hodí do haly,“ vtipkuje vývojový manažer a vysvětluje, že pětiosá obráběcí centra mají vzhledem k velikosti stroje největší pojížděcí dráhu a ideálně je lze využít pro celé spektrum dílů. „Kromě toho na trhu není mnoho zařízení, která dokážou tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ A to je důležité. Protože na čtyřech strojích C 42 U se provádí pouze finální obrábění vytvrzených tvarových obrobků. „Tento krok trvá jednu až 50 hodin, a proto potřebujeme stroj, který po dlouhou dobu udrží konstantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je teplota nebo použité chladicí mazivo,“ zdůrazňuje Gräf.

Systém RS-L uvolnil více kapacity, než se očekávalo. Čtyři stroje C 42 U navíc pracují zčásti až dvakrát rychleji než starší stroje. (Zdroj: Hermle)

I když on a jeho tým věděli, co mají očekávat, výsledek je překvapil. Systém RS-L uvolnil více kapacity, než se očekávalo. Čtyři stroje C 42 U navíc pracují zčásti až dvakrát rychleji než starší stroje – a to tak přesně, že Hofmann musí provádět podstatně méně dokončování. K tomu je třeba připočítat časovou úsporu dosaženou automatizací. „Teď už nás brzdí jen osazování,“ poznamenává Markus Gräf na závěr.

Finální obrábění vytvrzených tvarovaných obrobků trvá jednu až 50 hodin. Je proto nutný stroj, který po dlouhou dobu udrží konstantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je teplota nebo použité chladicí mazivo. (Zdroj: Hermle)
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit