Témata

Automatizace již od jednoho kusu

Tvarové frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích forem a nástrojů. Výrobce forem a nástrojů Werkzeugbau Siegfried Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného pomocí robota.

Technologický průkopník ve výrobě nástrojů a forem se vyvinul z řemeslné výroby tvářecích nástrojů, kterou Siegfried Hofmann zahájil v roce 1958 ve svém zahradním domku. V současné době je společnost z Lichtenfelseru vedena již třetí generací – Stefanem Hofmannem – a nabízí komplexní řešení, od vstřikovacích nástrojů až po úplnou automatizaci procesu vstřikování.

Markus Gräf si je jistý: „Na trhu není mnoho strojů, které dokážou tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ (Zdroj: Hermle)

Bezchybný tok dat ve výrobním procesu

„Pro nás je důležité udržet se na technologické špičce,“ vysvětluje Markus Gräf, vedoucí vývoje procesů u společnosti Werkzeugbau Siegfried Hofmann. Jak při výrobě forem, tak i při výrobě nástrojů je hnacím motorem téma automatizace. Zní to triviálně, ale není to tak jednoduché, protože výroba forem je ve skutečnosti čistým řemeslem. „Tvářecí nástroje jsou zpravidla unikáty, kterých vyrábíme jen jeden, maximálně dva kusy. Toto automatizovat je velká výzva,“ zdůrazňuje Gräf. Společnost tomuto „mamutímu úkolu“ úspěšně čelí již několik let: Je-li po vyprojektování objednán nový tvářecí nástroj, přiřadí centrální systém MES různým pracovištím data nezbytná pro příslušné kroky obrábění. Organizuje rovněž zpětný tok dat, například z provedených měření, a tato data jsou automaticky hlášena zpět do systému – prakticky jsou tak vyloučeny překlepy.

Když chtěla společnost dále rozšířit své výrobní kapacity, odpovědní zástupci se znovu rozhodli pro automatizační řešení Hermle: lineární linku s robotem a čtyři stroje C 42 U. (Zdroj: Hermle)


Aby bylo možné optimalizovat i třískové obrábění tvarových obrobků, investoval Hofmann v roce 2013 do dvou strojů C 50 U společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle, které jsou automatizovány pomocí robotického systému RS 3. „Na strojích Hermle vyrábíme již 20 let a víme, že se můžeme spolehnout na přesnost, stejně jako na servis a technickou podporu,“ vysvětluje Markus Gräf.

Výrobní buňka se čtyřmi frézovacími stroji Hermle C 42 U obsahuje také čisticí a měřicí systém a robot. (Zdroj: Hermle)

Automatizace pro vysoce přesné jednotlivé díly

Když chtěla společnost Hofmann v roce 2017 dále rozšířit své výrobní kapacity, odpovědní zástupci se proto znovu rozhodli pro automatizační řešení Hermle: lineární linku s robotem a čtyři stroje C 42 U. „Přesně se nám hodí do haly,“ vtipkuje vývojový manažer a vysvětluje, že pětiosá obráběcí centra mají vzhledem k velikosti stroje největší pojížděcí dráhu a ideálně je lze využít pro celé spektrum dílů. „Kromě toho na trhu není mnoho zařízení, která dokážou tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ A to je důležité. Protože na čtyřech strojích C 42 U se provádí pouze finální obrábění vytvrzených tvarových obrobků. „Tento krok trvá jednu až 50 hodin, a proto potřebujeme stroj, který po dlouhou dobu udrží konstantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je teplota nebo použité chladicí mazivo,“ zdůrazňuje Gräf.

Systém RS-L uvolnil více kapacity, než se očekávalo. Čtyři stroje C 42 U navíc pracují zčásti až dvakrát rychleji než starší stroje. (Zdroj: Hermle)

I když on a jeho tým věděli, co mají očekávat, výsledek je překvapil. Systém RS-L uvolnil více kapacity, než se očekávalo. Čtyři stroje C 42 U navíc pracují zčásti až dvakrát rychleji než starší stroje – a to tak přesně, že Hofmann musí provádět podstatně méně dokončování. K tomu je třeba připočítat časovou úsporu dosaženou automatizací. „Teď už nás brzdí jen osazování,“ poznamenává Markus Gräf na závěr.

Finální obrábění vytvrzených tvarovaných obrobků trvá jednu až 50 hodin. Je proto nutný stroj, který po dlouhou dobu udrží konstantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je teplota nebo použité chladicí mazivo. (Zdroj: Hermle)
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit