Témata
Reklama

Vysoká automatizace pro přesné díly

S flexibilní výrobní buňkou od Hermle, kterou tvoří tři pětiosá vysokovýkonná CNC obráběcí centra C 42 U a jeden robotický systém RS 2-L s dvojitým zásobníkem pro sto osmdesát palet obrobků a dvě stě přídavných nástrojů, útočí firma Kappler, specialista na přesnou techniku, na nové dimenze produktivity.

Popis „zakázkový výrobce v oboru konstrukce strojů a nástrojů“ neodpovídá skutečnému rozsahu služeb, které společnost Kappler poskytuje. Poskytovatel služeb v oboru přesné techniky totiž ovládá kompletní tří-, čtyř- a pětiosé obrábění součástí všech rozměrů, od několika málo milimetrů až po 3 000 milimetrů v délce X. Vše se vyvinulo z podniku založeného v roce 1934, který vyráběl formy a nástroje pro výrobu obuvi. Zakladatel firmy Friedrich Kappler začal s výrobou na zakázku a rozšířil své portfolio o nástroje pro výrobu obrouček brýlí. Od 80. let se tento poskytovatel služeb zaměřil navíc na zakázkovou výrobu komponent a konstrukčních celků pro osazovací a automatizační zařízení a od konce 90. let obrábí navíc vysoce kvalitní optické součásti pro polovodičový průmysl a díly pro letectví a kosmonautiku. Hlavní roli přitom hraje simultánní obrábění, pro které je stejně jako pro obrábění jednotlivých dílů a prototypů i pro zakázkovou a sériovou výrobu s flexibilním počtem kusů Kappler nejlépe vybaven.

Reklama
Reklama
Robot při manipulaci s paletou s několikanásobným upínacím systémem pro dvacet stejných obrobků

Automatizace procesu na nejvyšší úrovni

K rozsáhlému strojovému parku patří osm pětiosých vysokovýkonných CNC obráběcích center firmy Hermle: čtyři obráběcí centra konstrukční řady C 30 U a další čtyři typu C 42 U. Z nich se jedno používá jako samostatná jednotka. Ostatní tři jsou pomocí robotického systému RS 2-L a dvojitého zásobníku pro sto osmdesát palet s obrobky a dvěma sty přídavných nástrojů propojena do plně integrované flexibilní výrobní buňky. Včetně obráběcích center již vybavených přídavnými zásobníky nástrojů je tak v celém systému k dispozici osm set nástrojů. V zásobníku pro palety na obrobky se nacházejí palety, na kterých je připevněn upínací prostředek pro jeden nebo i více obrobků. Podle obráběcích časů jednotlivých obrobků – mezi patnácti minutami až osmi hodinami – zpracovává flexibilní výrobní buňka v jedné nebo více směnách soběstačně své pracovní zásoby. Jelikož se osazování polotovary a vyjímání hotových dílů provádí paralelně s hlavním časem, je možný nepřetržitý provoz.

Zleva: Dipl.-Ing. (FH) Rainer Gottschling, generální ředitel, Sven Faas, plánování/programování/péče o zařízení, a Alexander Roeth, technický provozní vedoucí, všichni z firmy Kappler, před flexibilní výrobní buňkou.
Perspektivní náhled na flexibilní výrobní buňku oblastí zásobníku s paletami obrobků (vlevo a vzadu), vpravo v oblasti dílů zásobník pro dvě stě nástrojů, vpravo vpředu také napojení obráběcího centra C 42 U a uprostřed robot, který je jako multifunkční systém odpovědný jak za manipulaci s paletami obrobků, tak i za výměnu nástrojů.

Nepřetržité přesné frézování s přesností na mikrometry

„Při přesné výrobě se plně uplatní tuhá koncepce strojů gantry, stejně jako kinematika se třemi osami v nástroji a dvěma v obrobku. Spolu s elektrickou kompenzací tepla a uzavíracím vzduchem pro měřidla a přídavným chlazením skříňového rozváděče dosahujeme velmi vysoké přesnosti v rozmezí 3 až 4 µm,“ vysvětluje Alexander Roeth, technický provozní vedoucí u firmy Kappler. „Kromě vysoké přesnosti mluví jednoznačně ve prospěch Hermle i provedení a vybavení strojů, dobrá přístupnost a jednoduchá obsluha, stejně jako rychlá výměna nástrojů, a tím i minimální vedlejší časy.“ Další funkce, která navíc pomáhá při dodržování vysoké přesnosti: Pro přezkušování a kalibraci polohovacích funkcí používá Kappler pravidelně testovací program Hermle pro kulové frézy. „S pětiosou technologií a vysokým stupněm automatizace jsme schopni efektivně vyrábět součásti v jednom až ve dvou upnutích s požadovanou a především opakovatelnou přesností. Našim zákazníkům tak můžeme pro jejich funkčně integrované součásti nabídnout vysoce efektivní špičkovou výrobní techniku,“ dodává Rainer Gottschling na závěr.

Pracovní prostor pětiosého vysokovýkonného CNC obráběcího centra C 42 U s NC naklápěcím otočným stolem o průměru 800 x 630 mm a na paletě upnutý upínací přípravek pro pětiosé obrábění obrobku.


Barbara Hermann

barbara.hermann@hermle.de

https://www.hermle.de/cs/home_cs

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Kompaktní robotický systém

Od doby, kdy Hermle-Leibinger Systemtechnik, 100% dceřiná společnost firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle, vyvinula první kompaktní robotický systém, došlo k vývoji mnoha dalších variant. Robotický systém RS 05 lze nyní připojit k více modelům strojů, individuální řešení modulů zásobníků systému uvítají nároční zákazníci. Četné instalace dokládají úspěšnost tohoto automatizačního řešení pro obrobky do 10 kg.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Multifunkční obráběcí centra

Tento typ obráběcích center patří do bouřlivě se rozvíjející skupiny CNC obráběcích strojů. Představuje typ obráběcího stroje, který reflektuje rostoucí požadavky uživatelů na obrobení součásti při jednom upnutí. Ve své podstatě jde o CNC stroje sdružující dvě základní operace třískového obrábění, a sice soustružení a frézování, do jednoho stroje. Kromě tohoto atributu mají tyto stroje i jiné vlastnosti, které budeme dále diskutovat.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Obsluha obráběcího stroje kolaborativním robotem

Společnost CNC Trčka, výrobce strojních součástí na zakázku, zvýšila produktivitu práce díky automatizaci obsluhy CNC obráběcího stroje využívající kolaborativní robot UR5. Do budoucna firma počítá s nasazením těchto robotů i na další CNC stroje. Robot UR5 dodala společnost EPO Machinery, partner Universal Robots v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit