Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní strojírenský veletrh 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili dva oborové celky, a to Plasty, gumárenství a chemie a Materiály a komponenty pro strojírenství. Dnes vás čekají další dva oborové celky, které budou součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu 2001.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Elektronika a automatizace

... o oboru

Průmyslová automatizace je nejrozsáhlejším programem zdokonalování strojírenských výrobků a výrobních technologií. Motivem šíření automatizace je výroba velkého množství produktů prováděná v setrvalé kvalitě, rychle a flexibilně, a tedy i vysoce produktivně. Tzv. pružné výrobní systémy, což jsou počítačem řízené integrované systémy strojů a automatických zařízení, mají modulární charakter, umožňují snížit počet strojů a obslužného personálu, zvýšit stupeň využití techniky a zkrátit výrobní čas o desítky procent. Následně roste i produktivita práce, a to podle dostupných údajů o 150 až 400 procent. Pružné systémy se dnes uplatňují především v obrábění, svařování, slévárenství, při povrchové úpravě, v montážích všeho druhu - tedy např. v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, při skladování, měření, testování atd. Výraznějšímu rozšíření velkých pružných systémů prozatím i v nejvyspělejších zemích brání vysoké náklady. Nicméně automatizace zůstává rozhodujícím faktorem zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a na úspěšnosti jejího rozvoje závisí budoucnost každé ekonomiky. Český průmysl má oproti západoevropským zemím v úrovni aplikace automatizační techniky značné rezervy, ale je zřejmé, že se do budoucna jedná o klíčové téma.

Projekt Speciál: Automatizace

Loňský projekt MSV 2000 Speciál: Automatizace byl i bez ohledu na koncentraci vystavovatelů v dalších oborech Mezinárodního strojírenského veletrhu největším automatizačním veletrhem, jaký se kdy v zemích střední a východní Evropy uskutečnil. Na jeho výsledky naváže nejen další projekt Automatizace, který se bude konat v rámci MSV 2002, ale i specializovaný oborový celek letošního strojírenského veletrhu s názvem Elektronika a automatizace
"Projektem MSV 2000 Speciál: Automatizace se nám podařilo povýšit brněnskou prezentaci automatizační techniky na novou úroveň. Podstatně se rozšířilo spektrum zahraničních vystavovatelů, a to jak ze strany renomovaných světových výrobců, tak co se týče firem ze zemí střední a východní Evropy. Poprvé v historii se na MSV představily národní svazy zastřešující elektrotechnický průmysl v Bulharsku, Lotyšsku, Polsku, Maďarsku, Rusku a Španělsku. Také ohlasy tuzemských i zahraničních návštěvníků byly pozitivní a zdůrazňovaly kvalitu prezentovaných exponátů," podtrhuje vedoucí projektu MSV Jiří Rousek.

Zlaté medaile pro exponáty z oboru automatizace

Vysokou technickou úroveň exponátů projektu MSV 2000 Speciál: Automatizace dokumentují také výsledky soutěže o Zlaté medaile. Z devíti udělených medailí spadají tři do kategorie řídicí, automatizační a regulační techniky a další čtyři z této oblasti byly na seznamu nominovaných. Zlaté medaile MSV 2000 získala firma Siemens za systém softwarového řešení bezpečnosti Sinumerik Safety Integrated, dále firma UniControls Praha za systémový počítač SCU-001 pro letoun Ae270 a konečně firma APPLIC Liberec za řídicí systém kamerového testeru automobilních palubních přístrojů.
Úspěch projektu Automatizace má již i mezinárodní ohlasy. Česká republika se stane první zemí bývalého východního bloku, jejíž veletrh získá členství ve World - F.I.M.A. Světová organizace veletrhů automatizace a měřicí techniky byla založena v roce 1998 a v současné době sdružuje dvanáct veletrhů, z nichž sedm se koná v Evropě, dva v Asii a tři v Americe. Mezi členy jsou nejvýznamnější světové veletrhy automatizační techniky Interkama Düsseldorf, BIAS Milán a S.A.W. Basilej. K přijetí brněnské Automatizace by mělo dojít na zasedání F.I.M.A.v průběhu veletrhu Interkama 2001.

Členění oborového celku Elektronika a automatizace

Samostatný projekt Automatizace se na MSV bude konat v dvouletém cyklu, nicméně prezentace automatizační techniky zůstane každoroční integrovanou součástí veletrhu. Jinak to ani není možné, protože bez automatizace je další rozvoj strojírenství i průmyslu jako celku nemyslitelný. Jedná se o horizontální obor, zasahující do všech strojírenských odvětví, a proto se s exponáty měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky setkáme takřka ve všech pavilonech výstaviště. Avšak její největší část bude soustředěna v oborovém celku Elektronika a automatizace, jednom z devíti základních kamenů nové koncepce MSV. Jeho podskupinami jsou: stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl; elektronické součástky, prvky a uzly; studiová a vysílací technika; řídicí, automatizační a regulační technika; měřicí a laboratorní technika.

Potenciál oboru

Projektu MSV 2000 Speciál: Automatizace, zaměřeného na měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniku, se zúčastnilo 596 vystavovatelů, z toho 472 z ČR a 124 zahraničních, na čisté výstavní ploše 18 773 m2. Nicméně ani tato statistika nezahrnuje veškerou prezentaci automatizační techniky na loňském MSV, protože automatizace zasahuje do všech sektorů strojírenství. Jako cíl své návštěvy MSV 2000 ji uvedlo 14,5 % návštěvníků. Z širšího pohledu uvedlo zájem o obor elektroniky a automatizace dokonce 26,7 % veletržních návštěvníků.

S podporou know-how veletrhu

Prezentace oborového celku Elektronika a automatizace se koná s podporou know-how veletrhu Interkama Düsseldorf.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Energetika a silnoproudá elektrotechnika

... o oboru

Zásluhou nového energetického zákona a připravované liberalizace českého trhu s energiemi je u nás v letošním roce energetika průmyslovým tématem číslo jedna. Výjimkou nebude ani Mezinárodní strojírenský veletrh, jehož zvýrazněným oborovým celkem je Energetika a silnoproudá elektrotechnika.
Privatizace energetiky a plynárenství a deregulace českého trhu s energiemi jsou nezbytnou součástí příprav na vstup do EU. V lednu 2001 zahájil práci Energetický regulační úřad a do poloviny letošního roku vznikne instituce operátora trhu s elektřinou. Převážně zahraniční banky již připravují vznik Energetické burzy, která se do obchodování s elektřinou zapojí od 1. 1. 2002. Tímto datem se trh s elektřinou liberalizuje pro velkoodběratele s roční spotřebou nad 40 GWh, kteří se na celkové spotřebě elektrické energie v ČR podílejí asi 30 %. Současně postupuje vpřed proces privatizace ČEZ a regionálních distributorů elektřiny, stejně jako společnosti Transgas a regionálních distributorů plynu. Úspěšný rok má za sebou české hornictví: těžba hnědého uhlí se v roce 2000 meziročně zvýšila z 25 na 30 milionů tun a díky evropské konjunktuře ocelářského průmyslu vzrostla i těžba černého uhlí na 15 milionů tun.
V souvislosti s novým energetickým zákonem a vývojem v navazujících odvětvích vyvstává potřeba prezentovat nové technologie například k přenosu a distribuci energie. Liberalizace trhu s energiemi je rovněž předpokladem pro širší uplatnění kogeneračních jednotek vyrábějících současně teplo i elektřinu. Poptávka po produktech energetického strojírenství však může stoupat i z jiných důvodů. Jednou z nejvýznamnějších plánovaných investic v ČR je modernizace řídicího systému v Dukovanech, která má životnost jaderné elektrárny prodloužit minimálně o deset let. Další možnosti do budoucna slibují také alternativní zdroje energie. Například technicky využitelný potenciál energie větru na území ČR dosahuje podle odborníků 5 až 9 TWh za rok, což umožňuje vybudovat 1200 až 1600 středních a velkých větrných elektráren.

Zlatá medaile pro exponát z oboru energetiky

O kvalitách exponátů energetického strojírenství svědčí loňské výsledky soutěže o Zlaté medaile. Jedno z nejvyšších ocenění pro exponáty MSV 2000 získala expanzní turbína
STG II - 1,56-3,48/0,4 z První brněnské strojírny Velká Bíteš. Turbína nalezne uplatnění v aktuální oblasti tzv. malé energetiky: umožňuje využít energii dříve mařenou v redukčních stanicích k výrobě elektřiny. Její provoz je plně ekologický, protože veškeré zbytkové teplo je odváděno a používáno k předehřevu před expanzí.

Doprovodné konference a semináře

Mimořádná pozornost bude energetice věnována také v programu doprovodných konferencí a seminářů. Na veletrhu se tak vytvoří jedinečná odborná platforma, která nabídne komplexní pohled na problematiku nového českého trhu s energií. Brněnské výstaviště bude ve dnech 24. - 28. 9. 2001 prvním místem, které nabídne konkrétní odpovědi na všechny aktuální otázky: inovační technologie pro výrobu energie s důrazem na nízkou cenu a vysokou míru ochrany životního prostředí, nové investiční příležitosti spojené s oddělením přenosu energie od výroby a s privatizací distribučních sítí, technologie pro operátora a regulátora trhu s energií atd. Spolupořadatelem letošního MSV je Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, úlohu odborného garanta převzala Českomoravská elektrotechnická asociace a Svaz zaměstnavatelů v energetice.

Členění oborového celku Energetika a silnoproudá elektrotechnika

Zvýrazněný oborový celek MSV 2001 Energetika a silnoproudá elektrotechnika zahrnuje podobory: primární zdroje pro energetiku, průmyslové kotle a jejich příslušenství, topná zařízení, motory, kogenerační jednotky a turbíny, jaderná energetika, elektrárny, kabely a vodiče, elektrotechnické izolátory a izolanty, výkonové kondenzátory, akumulátory a elektrické zdroje světla. V jeho oborové náplni nechybí ani měniče, usměrňovače a jiné elektrotechnické prvky, zdroje nepřetržitého napájení, rozváděče a transformátory, elektrické přístroje VN a VVN, elektromotory, rotační zdroje proudu, elektrický průmyslový ohřev, elektrické pohony a - v neposlední řadě - informační technologie.

Potenciál oboru

Oblast energetiky a silnoproudé elektrotechniky patří trvale k nejvýznamnějším součástem MSV. Soustřeďuje téměř 11 % všech vystavovatelů a v první řadě se o ni zajímá dokonce více než 16 % veletržních návštěvníků.

S podporou know-how veletrhu

Prezentace oborového celku Energetika a silnoproudá elektrotechnika se koná s podporou know-how veletrhu Powers Düsseldorf.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Energetické strojírenství
Elektrotechnika a regulace
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: