Témata

MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

05. 05. 2021

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Tento článek je součástí seriálu:
MM Podcast
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. Co je to iniciativa? Povím vám to. Iniciativa znamená dělat svěřené úkoly správně bez toho, že by vám někdo něco musel vysvětlovat. Hned za tím následuje splnění úkolů s jedním připomenutím. Například donést poselství Garcíovi. Ti, kdo dokáží donést poselství, získají velké uznání, ale jejich finanční odměna není vždy úměrná. Pak následují ti, kteří neudělají nikdy nic, aniž by o to byli požádání dvakrát. Tito lidé nezískají úctu a jejich plat je malý. Pak jsou ti, kdo udělají správnou věc jen tehdy, když je nutnost nakopne. Tito lidé obdrží lhostejnost místo úcty a almužnu místo platu. Tento typ člověka stráví většinu času na židli a naříká nad svým těžkým údělem. Nejníže na stupnici stojí člověk, který neudělá nic správně, i když mu to někdo ukáže a dohlíží na to, aby to udělal. Takový člověk je bez práce a dostává se mu pohrdání, které si zasluhuje. A pokud nemá bohatého papínka, osud na něho čeká za rohem s tvrdou holí. Do které skupiny patříte vy?“ ptá se Elbert Hubbard v úvodu své eseje z roku 1895 (!) o hrdinném vojákovi Rowanovi, který úspěšně splnil svěřený úkol a donesl dopis vůdci povstalců Garcíovi na neznámé místo v kubánských horských opevněních. Neptal se, kde a jak jej najde. Vydal se na cestu, po čtyřech dnech na otevřené loďce doplul k pobřeží Kuby, zmizel v džungli a o tři týdny po překonání nepřátelského území se objevil na druhé straně ostrova a poselství Garcíovi předal. Bez jediné otázky, námitek k zadanému úkolu a pomoci úkol dokončil. Skutečný příběh, jehož knižní podoba co do počtu výtisků patří ke druhé nejčtenější, je pro nás výzvou, abychom takovýto postoj uplatňovali na své cestě životem.

Máme za sebou dobu součinnosti, loajálnosti, vzájemného porozumění a obětavosti. Začali jsme před více než rokem bez zbytečných otázek přemýšlet o řešení nečekaného problému, i když to pro nás často znamenalo velké nepohodlí. Zmizely konflikty, které se ve světle událostí ukázaly jako banální, zbytečné, nepodstatné. Všichni jsme se snažili přežít dobu a hledali řešení, které nás posune do budoucna. Urychlily se věci, o kterých se mluvilo. Nemám však namysli opakovaně omílanou online komunikaci či home office, ale právě onen odkaz Garcíi, který tak nějak automaticky proplul do našich životů.

Pokud něco trvá dlouho, máme snahu se při nejbližší možné příležitosti vracet do stavu, který nám dříve vyhovoval, i když jsme to tehdy považovali za nudný stereotyp. Vzpomeňme na obrovské davy rodin s dětmi proudící po dvouměsíčním zavření Ikey do jejích útrob, nikoliv primárně za potřebou nákupu nového nábytku, který jim během lockdownu dosloužil, ale z důvodu touhy přivonět si ke starým časům. Těžce totiž opouštíme své návyky. Přesto, že o sobě říkáme, jak milujeme změny a výzvy, ve skutečnosti jsme vesměs konzervativní. Rádi uspokojujeme své potřeby, a mj. i pohodlí. A když nám to něco nabourá, sice jsme neprodleně schopni zachraňovat svět, ale nevydržíme u toho dlouho a začneme tesknit po hezkých dnech minulých. Odborně se tomu prý říká ontologická jistota. Nejhorší zážitky zapomínáme jako první; šikana během povinné vojenské služby budiž toho důkazem (…). 

Do bezpečí se vracíme raději, než abychom se vydali na neznámou stezku – i když Baťa nám zanechal poznání: „nevolím snadných cest, protože ty jsou plné těch, kteří po nich chtějí přejít“. Naučme se pracovat se změnou a přijmout ji. Jistotu v životě potřebují i ti největší reformátoři. Musíme si nastavit takovou cestu, která nám ji v jiné podobě přinese. Krize je ideální příležitostí si uvědomit, kdo a co je pro nás důležité, kolik energie efektivně investujeme, a kolik naopak zbytečně proplýtváme. Pak dokážeme bez mrknutí oka přijmout výzvu a poselství Garcíovi předáme. 

Buďte zdrávi na těle i na duchu.

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Renovace ložisek repasováním

Repasování nabízí významné výhody mnoha odvětvím těžkého průmyslu, v nichž jsou používána středně velká a velká ložiska. K těmto výhodám patří například nižší náklady na životní cyklus a menší počet nežádoucích odstávek – především v případě, že repasování je doplněno dalšími službami a technickými řešeními SKF. Repasování navíc podporuje úsilí podniků v oblasti udržitelnosti, která má stále větší význam.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit