Témata

MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

05. 05. 2021

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


Co je to iniciativa? Povím vám to. Iniciativa znamená dělat svěřené úkoly správně bez toho, že by vám někdo něco musel vysvětlovat. Hned za tím následuje splnění úkolů s jedním připomenutím. Například donést poselství Garcíovi. Ti, kdo dokáží donést poselství, získají velké uznání, ale jejich finanční odměna není vždy úměrná. Pak následují ti, kteří neudělají nikdy nic, aniž by o to byli požádání dvakrát. Tito lidé nezískají úctu a jejich plat je malý. Pak jsou ti, kdo udělají správnou věc jen tehdy, když je nutnost nakopne. Tito lidé obdrží lhostejnost místo úcty a almužnu místo platu. Tento typ člověka stráví většinu času na židli a naříká nad svým těžkým údělem. Nejníže na stupnici stojí člověk, který neudělá nic správně, i když mu to někdo ukáže a dohlíží na to, aby to udělal. Takový člověk je bez práce a dostává se mu pohrdání, které si zasluhuje. A pokud nemá bohatého papínka, osud na něho čeká za rohem s tvrdou holí. Do které skupiny patříte vy?“ ptá se Elbert Hubbard v úvodu své eseje z roku 1895 (!) o hrdinném vojákovi Rowanovi, který úspěšně splnil svěřený úkol a donesl dopis vůdci povstalců Garcíovi na neznámé místo v kubánských horských opevněních. Neptal se, kde a jak jej najde. Vydal se na cestu, po čtyřech dnech na otevřené loďce doplul k pobřeží Kuby, zmizel v džungli a o tři týdny po překonání nepřátelského území se objevil na druhé straně ostrova a poselství Garcíovi předal. Bez jediné otázky, námitek k zadanému úkolu a pomoci úkol dokončil. Skutečný příběh, jehož knižní podoba co do počtu výtisků patří ke druhé nejčtenější, je pro nás výzvou, abychom takovýto postoj uplatňovali na své cestě životem.

Máme za sebou dobu součinnosti, loajálnosti, vzájemného porozumění a obětavosti. Začali jsme před více než rokem bez zbytečných otázek přemýšlet o řešení nečekaného problému, i když to pro nás často znamenalo velké nepohodlí. Zmizely konflikty, které se ve světle událostí ukázaly jako banální, zbytečné, nepodstatné. Všichni jsme se snažili přežít dobu a hledali řešení, které nás posune do budoucna. Urychlily se věci, o kterých se mluvilo. Nemám však namysli opakovaně omílanou online komunikaci či home office, ale právě onen odkaz Garcíi, který tak nějak automaticky proplul do našich životů.

Pokud něco trvá dlouho, máme snahu se při nejbližší možné příležitosti vracet do stavu, který nám dříve vyhovoval, i když jsme to tehdy považovali za nudný stereotyp. Vzpomeňme na obrovské davy rodin s dětmi proudící po dvouměsíčním zavření Ikey do jejích útrob, nikoliv primárně za potřebou nákupu nového nábytku, který jim během lockdownu dosloužil, ale z důvodu touhy přivonět si ke starým časům. Těžce totiž opouštíme své návyky. Přesto, že o sobě říkáme, jak milujeme změny a výzvy, ve skutečnosti jsme vesměs konzervativní. Rádi uspokojujeme své potřeby, a mj. i pohodlí. A když nám to něco nabourá, sice jsme neprodleně schopni zachraňovat svět, ale nevydržíme u toho dlouho a začneme tesknit po hezkých dnech minulých. Odborně se tomu prý říká ontologická jistota. Nejhorší zážitky zapomínáme jako první; šikana během povinné vojenské služby budiž toho důkazem (…). 

Do bezpečí se vracíme raději, než abychom se vydali na neznámou stezku – i když Baťa nám zanechal poznání: „nevolím snadných cest, protože ty jsou plné těch, kteří po nich chtějí přejít“. Naučme se pracovat se změnou a přijmout ji. Jistotu v životě potřebují i ti největší reformátoři. Musíme si nastavit takovou cestu, která nám ji v jiné podobě přinese. Krize je ideální příležitostí si uvědomit, kdo a co je pro nás důležité, kolik energie efektivně investujeme, a kolik naopak zbytečně proplýtváme. Pak dokážeme bez mrknutí oka přijmout výzvu a poselství Garcíovi předáme. 

Buďte zdrávi na těle i na duchu.

Vydání #5
Kód článku: 210543
Datum: 05. 05. 2021
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
Související články
Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Zoufalý amaterismus a ignorace potřeb

Plán REPowerEU s přívlastkem cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro Evropu, je cestovní mapou, která má náš kontinent do pěti let vyvézt ze závislosti na ruském plynu. Mj. zde nalezneme mapy, dle nichž je solární potenciál jižní Moravy vyšší než španělské Andalusie a vítr kolem Prahy prý fouká intenzivněji než na Baltu. Prostě ideální země pro obnovitelný život.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Související články
MM Podcast: Glosa - I zítřek přinese své problémy

Podle posledních makroekonomických prognóz se nám letos mělo dařit, ekonomika měla růst o 3 až 4 %. Ale aktuální inflace atakovala hranici 14 %, průmyslová dokonce 21 %, ekonomika stagnuje a přichází tzv. stagflace, a v případě větších problémů v produkčních řetězcích, nárůstu cen komodit a dalšího zvyšování úrokových sazeb může česká ekonomika poklesnout. Hrozba stagflace je reálná a neměli bychom ji podceňovat. Většina bezpečnostních expertů si před válkou také myslela, že k ní nedojde (…).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Názorové fórum odborníků

V průběhu dalších let může dojít k vyčerpání světových zásob wolframu a kobaltu, tedy klíčových materiálů pro výrobu řezných nástrojů. Možná řešení mohou být zvýšení recyklace obsažených kritických kovů, náhrada některého z obsažených kritických kovů či design zcela nového materiálu bez obsahu těchto kritických kovů.

Jakým směrem se podle vás budou ubírat řešení nedostatku těchto kovů? Nabízí vaše společnost již dnes nějaké možnosti?

MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Názorové fórum odborníků

Využití laserů v průmyslu a logistice se neustále rozšiřuje. Je možné jimi například řezat, značit, navařovat, měřit, skenovat a mnoho dalšího.
K jaké činnosti využívá lasery ve výrobě vaše společnost? Případně, jaká laserová řešení nabízíte svým zákazníkům?

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem limituje vaši expanzi realita trhu práce v podobě nedostatku odborně vzdělaných lidí? Kolik dlouhodobě nabízených pozic máte neobsazených a ze kterých profesí vám chybí nejvíce zaměstnanců? Co děláte pro to, abyste odborný personál do firmy získávali?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit