Témata

MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

05. 05. 2021

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Tento článek je součástí seriálu:
MM Podcast
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


Co je to iniciativa? Povím vám to. Iniciativa znamená dělat svěřené úkoly správně bez toho, že by vám někdo něco musel vysvětlovat. Hned za tím následuje splnění úkolů s jedním připomenutím. Například donést poselství Garcíovi. Ti, kdo dokáží donést poselství, získají velké uznání, ale jejich finanční odměna není vždy úměrná. Pak následují ti, kteří neudělají nikdy nic, aniž by o to byli požádání dvakrát. Tito lidé nezískají úctu a jejich plat je malý. Pak jsou ti, kdo udělají správnou věc jen tehdy, když je nutnost nakopne. Tito lidé obdrží lhostejnost místo úcty a almužnu místo platu. Tento typ člověka stráví většinu času na židli a naříká nad svým těžkým údělem. Nejníže na stupnici stojí člověk, který neudělá nic správně, i když mu to někdo ukáže a dohlíží na to, aby to udělal. Takový člověk je bez práce a dostává se mu pohrdání, které si zasluhuje. A pokud nemá bohatého papínka, osud na něho čeká za rohem s tvrdou holí. Do které skupiny patříte vy?“ ptá se Elbert Hubbard v úvodu své eseje z roku 1895 (!) o hrdinném vojákovi Rowanovi, který úspěšně splnil svěřený úkol a donesl dopis vůdci povstalců Garcíovi na neznámé místo v kubánských horských opevněních. Neptal se, kde a jak jej najde. Vydal se na cestu, po čtyřech dnech na otevřené loďce doplul k pobřeží Kuby, zmizel v džungli a o tři týdny po překonání nepřátelského území se objevil na druhé straně ostrova a poselství Garcíovi předal. Bez jediné otázky, námitek k zadanému úkolu a pomoci úkol dokončil. Skutečný příběh, jehož knižní podoba co do počtu výtisků patří ke druhé nejčtenější, je pro nás výzvou, abychom takovýto postoj uplatňovali na své cestě životem.

Máme za sebou dobu součinnosti, loajálnosti, vzájemného porozumění a obětavosti. Začali jsme před více než rokem bez zbytečných otázek přemýšlet o řešení nečekaného problému, i když to pro nás často znamenalo velké nepohodlí. Zmizely konflikty, které se ve světle událostí ukázaly jako banální, zbytečné, nepodstatné. Všichni jsme se snažili přežít dobu a hledali řešení, které nás posune do budoucna. Urychlily se věci, o kterých se mluvilo. Nemám však namysli opakovaně omílanou online komunikaci či home office, ale právě onen odkaz Garcíi, který tak nějak automaticky proplul do našich životů.

Pokud něco trvá dlouho, máme snahu se při nejbližší možné příležitosti vracet do stavu, který nám dříve vyhovoval, i když jsme to tehdy považovali za nudný stereotyp. Vzpomeňme na obrovské davy rodin s dětmi proudící po dvouměsíčním zavření Ikey do jejích útrob, nikoliv primárně za potřebou nákupu nového nábytku, který jim během lockdownu dosloužil, ale z důvodu touhy přivonět si ke starým časům. Těžce totiž opouštíme své návyky. Přesto, že o sobě říkáme, jak milujeme změny a výzvy, ve skutečnosti jsme vesměs konzervativní. Rádi uspokojujeme své potřeby, a mj. i pohodlí. A když nám to něco nabourá, sice jsme neprodleně schopni zachraňovat svět, ale nevydržíme u toho dlouho a začneme tesknit po hezkých dnech minulých. Odborně se tomu prý říká ontologická jistota. Nejhorší zážitky zapomínáme jako první; šikana během povinné vojenské služby budiž toho důkazem (…). 

Do bezpečí se vracíme raději, než abychom se vydali na neznámou stezku – i když Baťa nám zanechal poznání: „nevolím snadných cest, protože ty jsou plné těch, kteří po nich chtějí přejít“. Naučme se pracovat se změnou a přijmout ji. Jistotu v životě potřebují i ti největší reformátoři. Musíme si nastavit takovou cestu, která nám ji v jiné podobě přinese. Krize je ideální příležitostí si uvědomit, kdo a co je pro nás důležité, kolik energie efektivně investujeme, a kolik naopak zbytečně proplýtváme. Pak dokážeme bez mrknutí oka přijmout výzvu a poselství Garcíovi předáme. 

Buďte zdrávi na těle i na duchu.

Související články
MM Podcast: Glosa - Ocelové město zní ocelovým tónem

Průmysl v podstatě ničím netrpěl, „pouze“ mu chyběli lidé. Nyní chybí i materiál a kvůli čipům stojí i automobilky. Nějak se nám ta přehřátá ekonomika zadrhla. Fungovala na vysoké obrátky, než covid zapůsobil jako vhozený písek do soukolí. Nastala řetězová reakce. Do ekonomiky zasáhli investoři, jejichž cílem bylo kompenzovat ztráty zvýšením cen nedostatkového materiálu. Stačí se podívat na železo. Není ho nedostatek, pece již dávno jedou na plný plyn, ale patří těm, kteří spekulují s cenou.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře,
Část 3. Hodnoticí pohovor

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký registrujete zájem pro akademický rok 2021/22 o studium na vaší fakultě v bakalářském stupni v porovnání s roky předchozími a jaký byl za poslední období trend? Jaký je dlouhodobý poměr gymnazistů a absolventů odborných škol, kteří k vám nastupují do bakalářského stupně?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře,
Část 2. Řekni to, co chceš říct

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit