Témata

Quo vadis, Evropo?!

08. 03. 2023
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


V době, kdy automobilový průmysl a s ním celý subdodavatelský sektor padá, ukazuje Evropský parlament svoji sounáležitost s regionem gestem v podobě schválení normy o nulových emisích, která definuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem v členských zemích EU po roce 2035. Na této klauzuli se již vloni na podzim shodly členské státy sedmadvacítky během našeho předsednictví. Odpůrci této normy argumentují devastujícími dopady na automobilový průmysl a prosperitu Evropy. Pohonné jednotky v podobě motoru, převodovky a dalších periférií představují obrovské množství objemu produkce, která ze zdejších výrobních provozů tímto rozhodnutím zmizí společně s po generace vytvářeným inovačním know-how, které nás často odlišovalo od asijských výrobců. Naopak zastánci zavedení plné elektromobility v tomto kroku zdůrazňují její přínos pro zdravější ovzduší a rozvoj nových technologií. Ve fázi provozu elektromobilu ano, souhlasím, ale v předešlých fázích jeho výroby nikoliv, nemluvě o likvidaci kapacitně nevyhovujících baterií. Naleziště vzácných kovů pro výrobu stále rostoucího podílu elektroniky v automobilech se nacházejí především na ruském a čínském území. A zde tak opět podtrhujeme naši závislost na těchto teritoriích, nemluvě o obrovské energetické a ekologické náročnosti jejich zpracování. Paradoxně v kulminaci prosazování Green Dealu stoupla v roce 2021 na planetě produkce CO2 o 6 %, přitom provoz stávajícího mixu automobilů má na jeho tvorbu vliv maximálně do půldruhého procenta.

Reklama
Reklama

Pro výkladní skříň evropského průmyslu bude letošní rok nesmírně těžký. Automobilový průmysl se potýká s „postcovidovým syndromem“, jehož symptomy sahají od neplacení faktur až po zásadní omezení či úplné zastavení výroby aut. Adekvátně k těmto odstávkám musí reagovat firmy subdodavatelského řetězce. Pokud za nimi stojí silný, nadnárodní partner, dokážou přetrvávající krizový stav ještě nějaký čas ustát. Ale pro běžné firmy střední velikosti lokálního charakteru je spolu s dozvuky covidu a průnikem subdodavatelské a energetické krize, růstem inflace, úrokových sazeb, valorizací mezd a dalšími ataky namíchán smrtelný mix. Nemluvě o tom, že z toho všeho plynoucí vypětí a stres má obrovský vliv na psychické, a potažmo fyzické zdraví majitelů těchto firem a jejich manažerů, což se logicky promítá do jejich rodin a blízkého okolí.

Dříve bylo zastavení finálního výrobce automobilů něco nepředstavitelného a každý dělal vše pro to, aby se tomu vyhnul. Byly účtovány obrovské penále, dodavatelé bývali často stínováni a v případě nespolehlivosti okamžitě nahrazeni, a ještě soudně popotahováni. Nyní automobilka přeruší výrobu, dodavatel se zásadně orosí a veřejnost se nad touto zprávou z médií již ani nepozastaví. Pryč jsou časy nastavených byznysových pravidel. Pryč jsou časy výroby just in time. Firmy musejí objednávat materiál s několikaměsíčním předstihem, a pokud jim během té doby klesnou dodávky pro finálního odběratele o čtvrtinu či třetinu, způsobí jim to nejen obrovské problémy v přímé konsekvenci nižšího objemu práce, ale i platební neschopnost kvůli utopeným financím v nespotřebovaném materiálu ležícím na skladě. Po ekonomické stránce je tento fakt pro firmy skutečně obrovským problémem, jelikož většina z nich neustále rotuje kapitál – nakupuje, vyrábí, prodává. 

Evropa se (nejenom) po energetické stránce stala velmi náročným prostředím. Jak američtí výrobci, tak i čínští či turečtí aktuálně (konec února) nakupují plyn za 9 dolarů za MWh a čeští 8x dráž. Firmy proto začínají zvažovat, že výrobu nových projektů, pokud s nimi nebudou konkurenceschopní při evropských nákladech, přesunou do Číny nebo Indie, a to tím spíše, pokud tam již své výrobní lokace realizují. Materiálové náklady mají totiž všichni producenti na celém světě podobné. Výhody, na kterých mohou naši výrobci stavět a jsou v jejich režii, tkví v produktivitě, procesech a technologičnosti konstrukce. To je vše. Ostatní v naší zemi představuje již jenom nevýhody, jež násobí výšku vlny tsunami valící se na naše firmy a které mohou v kombinaci s aktuálními černými Petry Evropy způsobit lavinu krachů.

Buďte zdrávi na těle i na duchu, a přesto přese všechno si s nadějí nových prodlužujících se dní i nadále udržujte zdravý rozum.Vydání #3
Kód článku: 230330
Datum: 08. 03. 2023
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
Související články
Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

MM Podcast: Glosa - Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Krize je selektivním očistným procesem. Je to její zákon a řád, po generace prověřený a v důsledku vždy přijímaný. Není jiné možnosti. Někdy přijde v menší vlně, jindy s větší vervou, než bychom si přáli. Je na světě jiné spravedlnosti?

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší? Co nám všem přejete do roku 2023?

Související články
MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

MM Podcast: Glosa - Zoufalý amaterismus a ignorace potřeb

Plán REPowerEU s přívlastkem cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro Evropu, je cestovní mapou, která má náš kontinent do pěti let vyvézt ze závislosti na ruském plynu. Mj. zde nalezneme mapy, dle nichž je solární potenciál jižní Moravy vyšší než španělské Andalusie a vítr kolem Prahy prý fouká intenzivněji než na Baltu. Prostě ideální země pro obnovitelný život.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

MM Podcast: Glosa - I zítřek přinese své problémy

Podle posledních makroekonomických prognóz se nám letos mělo dařit, ekonomika měla růst o 3 až 4 %. Ale aktuální inflace atakovala hranici 14 %, průmyslová dokonce 21 %, ekonomika stagnuje a přichází tzv. stagflace, a v případě větších problémů v produkčních řetězcích, nárůstu cen komodit a dalšího zvyšování úrokových sazeb může česká ekonomika poklesnout. Hrozba stagflace je reálná a neměli bychom ji podceňovat. Většina bezpečnostních expertů si před válkou také myslela, že k ní nedojde (…).

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Je migrační vlna ukrajinského obyvatelstva, která je důsledkem neskutečné tragédie válečného konfliktu, případným řešením vašeho nedostatku jak odborného, tak i běžného pracovního personálu? Pokud ano, činíte již konkrétní kroky v jeho případném náboru, zaškolení? Jedná se dle vás o stabilní pracovní sílu, nebo lze očekávat po skončení konfliktu její návrat domů?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit