Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní stroje pro vstřikování plastů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní stroje pro vstřikování plastů

Firma Krauss-Maffei sází v současnosti u svých vstřikovacích strojů na modulární koncepci, dvoudeskový, plně hydraulický uzavírací systém a...

V posledních letech se začíná i u nás výrazně zvyšovat poptávka po náročnějších technologiích zpracování plastů vstřikováním. Zde může firma Krauss-Maffei nabídnout širokou paletu strojů a metod vstřikování, vycházejících z modulární koncepce svých strojů. Velkou výhodou je jednoduchost stavebnicového systému ucelené výrobní řady a hlavně moderní koncepce postavená na jasné orientaci všech strojů na dvoudeskový, plně hydraulický uzavírací systém s možností nastavení parametrů dráhy i rychlosti otevření v celém rozsahu nezávisle na tlaku hydraulického systému v několika stupních. To s unikátním uzavíracím systémem integrovaným do sloupků, precizní konstrukcí vodicího systému pohyblivé desky a přesným regenerativním hydraulickým systémem s vysoce citlivou plynulou regulací dává strojům Krauss-Maffei ve své kategorii neobvykle vysokou přesnost a rychlost.

Je libo přesný výlisek?

Standardní stroje řady C jsou dvoudeskové, plně hydraulické stroje o uzavíracích silách od 300 do 6500 kN, vyznačující se uzavíracím systémem integrovaným do sloupků. Dle výkonnosti se vyrábějí v několika provedeních. Základní typ C1 (400 - 6500 kN) je plně hydraulický proporcionálně regulovaný stroj, charakteristický nízkými výrobními náklady, vysokou přesností (opakovatelnost najetí formy 0,3 mm) a rychlostí uzavírání (1000 mm.s-1).Volba 3 - 5 vstřikovacích jednotek je možná ke každé uzavírací jednotce. Šneky i komory jsou standardně v abrazivním provedení s poměrem L/D od 18 do 26 maximálně. Z typu C1 je odvozena modifikace Winner (300 až 500 kN) pro aplikace nevyžadující větší rozšiřitelnost strojů.
Pro technické výlisky je určen typ C2 (400 - 6500 kN), který má navíc samostatný regulační okruh na vstřikovací jednotce pro proporcionální regulaci rychlosti vstřiku, dotlaku a protitlaku (PV regulace na konstantní hodnotu). Tyto stroje je možno dle potřeby vybavit ještě zrychleným vstřikem, paralelním chodem vyhazovače, tahačů jader. Pro paralelní plastifikaci k chodu uzavírací jednotky je možno každý stroj dovybavit elektromotorem místo hydromotoru. To vše má již ve standardu model C3 - Sprinter, rychloběžný stroj s rychlostí vstřiku od 600 mm.s-1, s pohonem šneku elektromotorem a zrychleným systémem chodu uzavírací jednotky. Všechny stroje (i MC) mají mikroprocesorový řídicí systém MC4 s PC vizualizací (ovládání jako Windows) a barevnou TFT 10,4" obrazovkou. Jedná se o multimediální průmyslový počítač osazený procesorem Intel Pentium. Běžně lze pracovat s vlastními daty, např. ve formátu MS Excel, pro které jsou k dispozici volné stránky. Dále je možné pracovat i s digitálními fotografiemi apod. Standardně je připojitelná PC klávesnice, tiskárna, síťová karta (LAN - protokol TCP/IP) nebo modem pro on-line diagnostiku apod.
Řada MC prezentuje největší stroje o velikosti 8000 - 54 000 kN. Jedná se opět o hydraulické dvoudeskové stroje s mechanicko-hydraulickým uzavíracím systémem, vycházejícím principálně z řady C. Vzhledem k velikosti hydraulických systémů je voleno mechanické zajištění drážkovaných sloupků do speciálních zámků. Pro hydraulické okruhy větších strojů řady C i MC je používána kombinace konstantních a regulovaných čerpadel s úsporným regenerativním systémem, což zajišťuje minimální provozní náklady. Všechny typy strojů lze vybavit rozsáhlým rozšiřujícím příslušenstvím.

Speciální technologie

Firma Krauss-Maffei vyrábí také vysoce výkonné stroje pro speciální technologie. Tyto aplikace však vždy vycházejí ze standardní modulové řady a jsou při nich co možná nejvíce využívány typizované prvky. Pro příklad uvádíme nejzajímavější typy strojů a technologické aplikace, které již také přicházejí na český trh.
Pro technologii zadního nástřiku např. textilií pro interiéry automobilů jsou vyráběny stroje označené Decoform využívající stejnojmenný patent firmy Krauss-Maffei. Jedná se o stroje s velikými upínacími deskami, protože zde je využit nízkotlaký vstřik do pootevřené formy. Otevření formy i vstřik je současně regulován. Stroje jsou vyráběny s uzavírací silou od 2500 do 4200 kN, přičemž velikost upínacích desek odpovídá strojům o uzavírací síle 8000 až 10 000 kN. Tento způsob řízení lze ovšem využít i u standardních strojů až do 54 000 kN. Uvedené stroje je nutno vybavit tzv. Decoform paketem. Při rozhodování, jaký typ pořídit, potom hraje roli míra jeho využití pro standardní či speciální účely. Tato technologie v široké míře nahrazuje metodu kašírování. Předčí ji jak v kvalitě a produktivitě, tak zejména ve výrazně nižších investičních nákladech.
V široké míře jsou čím dál častěji používány vícekomponentní či vícebarevné vstřikovací stroje. Krauss-Maffei dodává tyto stroje od uzavírací síly 650 kN až do 40 000 kN. Stroje lze vybavit až šesti vstřikovacími jednotkami, přičemž je možno kombinovat mnoho druhů materiálů i metod vstřikování (například vstřik pomocí plynu či vody). Uspořádání vstřikovacích jednotek může být v provedení kolmo na osu stroje vertikálně i horizontálně, může být i rovnoběžné s osou stroje nebo může být použita kombinace těchto způsobů. Samozřejmostí je konstrukce do tvaru V se dvěma jednotkami nad sebou.
Z mnoha speciálních typů uvádíme typ IMC, což je označení pro přímo kompaundující vstřikovací stroj. Tento typ se vyrábí ve velikostech od 6500 do 54 000 kN a hmotnost výstřiku je až 60 kg. Stroj je osazen dvoušnekovým extruderem Krauss-Maffei, gravimetrickou dávkovací stanicí firmy Colortronic a uzavírací jednotkou vstřikovacího stroje řady MC. Vstřikovací jednotky jsou speciálně vybaveny vyrovnávací komorou pro spolupráci s kontinuálně pracujícím extruderem. Je použito standardního řízení s integrovaným softwarem pro vzájemnou komunikaci mezi oběma stroji a dávkovací stanicí. Do dávkovací stanice lze přidávat komponenty, jako např. křída, sklo, kov, a běžné materiály, jako barviva, nadouvadla apod. Stroj se speciální mísicí hlavou umožňuje přímo přidávat i dlouhá skelná vlákna.

Elektrické s výhodami hydraulických

Řada elektrických stojů s názvem Eltec byla představena na veletrhu K2001. Jedná se o první elektrické vstřikovací stroje na světě principiálně shodné s plně hydraulickými vstřikovacími stroji. Na tomto typu strojů je aplikováno několik patentů a řada revolučních řešení. Uzavírání je řešeno pomocí dvou na sobě posazených uzamykatelných matic nesoucích pohyblivou desku. Matice pojíždějí po sloupcích se šroubovicí, jejich synchronní pohon na všech čtyřech sloupcích je zajištěn elektromotorem a ozubeným řemenem. Vstřikování a plastifikace je řešena dvěma spřaženými, ale nezávisle řízenými synchronními servomotory. Pulzní pohony jsou řízeny frekvenčními měniči. Při brždění pracují jako generátory, a využívají tak přebytečnou energii pro napájení dalších elektrických obvodů. Stroje jsou vyráběny ve velikostech od 500 do 1500 kN jako rychloběžné. Jsou používány i pro CD a DVD výrobní linky. Řízení je standardní typu MC4 jako u všech strojů Krauss-Maffei.
Firma Krauss-Maffei vyrábí celou řadu dalších strojů, např. pro zpracování duroplastů, tekutého silikonu, polyesteru apod. Vyrábí i stroje na zpracování PET preforem, rychloběžné vertikální stroje pro tenkostěnné výlisky a řadu dalších speciálních strojů na zakázky. Bližší informace si můžete vyžádat v českobudějovické firmě Ing. Ivan Kuboušek, která tuto firmu zastupuje a zajišťuje kompletní servis, školení i dodávky.
Ing. Ivan Kuboušek

Další články

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: