Témata
Reklama

Nasazení řídicího systému v teplárně Náchod

Koncem května tohoto roku dokončila společnost ZAT v teplárně Náchod výměnu vstupně výstupních modulů v demi-stanici. Implementovaly se zde moduly B&R s převedením řízení pod nový řídicí systém SandRA, které tak navázalo na implementaci nového řídicího systému z podzimu loňského roku.

První jednání o možném nasazení nového řídicího systému SandRA proběhla mezi společností KA Contracting, vlastníkem teplárny Náchod, a dodavatelem nového řídicího systému začátkem loňského roku na zákaznickém dnu firmy ZAT, realizace se spustila na podzim. Jde vůbec o první implementaci nového řídicího systému SandRA, která je v současné době v provozu. Došlo ke sloučení sedmi stávajících řídicích jednotek kotlů K5, K6, K12, napáječky a TUV, mazutového hospodářství, chemické úpravny vody a nově vybudované centrální výměníkové stanice pro vlastní areál teplárny (viz tabulka). „Řídicí stanice rodiny SandRA tvoří otevřený soubor komponent určených pro řízení průmyslových zařízení. Jejich hlavní předností je zaměření na celkovou robustnost a spolehlivost řešení umožňující uplatnění v tak náročných odvětvích, jako je např. jaderná energetika či teplárenství,“ říká Pavel Kulík, vedoucí úseku Automatizační prostředky firmy ZAT. Vysoké spolehlivosti je dosahováno zejména koncepcí řešení, kdy všechny klíčové prvky stanice lze volit jako redundantní. V případě poruchy pak funkci přebírá záložní komponenta a poškozenou komponentu je možné vyměnit za provozu. Stanice jsou vyráběny z nejmodernějších součástek pomocí moderních technologií. Rodina řídicích stanic SandRA tak nabízí řešení založené na nové HW platformě s dlouhodobou perspektivou dodávek i dalšího rozvoje. Otevřenost systému je podpořena použitím SW založeného na operačním systému Linux. „Na realizaci celého systému bylo přínosné, že jsme vlastně nepostřehli změnu přechodu na nový řídicí systém. S přechodem nebyly žádné problémy i přesto, že byly sloučeny řídicí automaty jednotlivých provozních souborů do jednoho řídicího systému. Výhodnou je, že místo sedmi různých procesních jednotek je řízení realizováno jednou v redundantní konfiguraci,“ říká Jaroslav Kočnar z oddělení výroby a SHIM společnosti KA Contracting ČR.

Reklama
Reklama
Teplárna Náchod

Dlouhodobá spolupráce

Nasazení nové řídicí stanice SandRA v teplárně Náchod nebyla první realizací řídicích systémů firmy ZAT. První implementace řídicího systému proběhla už v roce 1992, od roku 2009 jsou všechny systémy řízeny stanicemi této společnosti. „Pro firmu naší velikosti je ekonomicky nevýhodné, abychom měli řídicí systémy od více výrobců, proto jsme se rozhodli nahradit je všechny řídicími systémy ZAT. Jak se vyvíjely, i my zde máme nasazené různé generace řídicích systémů této společnosti,“ říká Kočnar (viz tabulka). „Od nasazení nového řídicího systému SandRA očekáváme další centralizaci řízení a úsporu nákladů.“

Centrální velín v Teplárně NáchodŘídicí systém SandRA byl veřejnosti prvně představen začátkem roku 2011. „

V té době ještě nebyla dokončena deska pro komunikaci Profibus DP. Na základně dohody s teplárnou Náchod jsme přehodnotili priority vývoje a přizpůsobili se jejich požadavkům a dokončili vývoj této desky před realizací dodávky na podzim 2011,“ říká Kulík.

Řídicí systém SandRA navázal svým prvním nasazením v praxi v teplárně Náchod na realizaci zakázky z roku 1992, kdy společnost ZAT přišla s novou koncepcí svých doposud vyráběných řídicích systémů. Byl zde také prvně použit řídicí systém ZAT 2000 MP v decentralizované verzi se stanicemi vstupů a výstupů ZAT-D a komunikační sběrnici Profibus-DP.

Jak do budoucna?

V roce 2012 se plánuje pokračování v převádění jednotlivých systémů řízení pod centrální systém SandRA, a to u turbogenerátorů a redukční stanice páry. Na podzim má dojít také k rozšíření na demistanici o řízení předúpravy vody z ručního na automatizované řízení. „Cílem této modernizace je zvýšení spolehlivosti řízení technologie strojovny náhradou fyzicky dožitých modulů ZAT-D, což ve svém důsledku povede díky nižšímu počtu výpadků výroby k úspoře finančních i provozních nákladů,“ doplňuje Kočnar.

Řídicí systém SandRAPodle Kočnara spočívá výhoda řídicích systémů od jednoho dodavatele v tom, že lze držet optimální počet náhradních dílů. Přínos vidí také v portfoliu a zázemí firmy ZAT, která realizuje zakázky v jaderních elektrárnách, což je pro něj zárukou. Další výhodou je flexibilnost české firmy vůči zákazníkům. „Ve spolupráci s vývojovým oddělením ZAT můžeme uzpůsobit systém podle našich požadavků tak, aby vyhovoval našim záměrům. Každý rok v naší společnosti probíhá modernizace některých ze systémů,“ uzavírá Kočnar.

Významné realizace

Na počátku spolupráce bylo zavedení řídicího systému Diamo-S na turbogenerátorech TG4 a TG2 v roce 1992. V roce 1994 začal v rámci úspory nákladů postupný přechod k automatizaci řízení technologických procesů prostřednictvím distribuovaných stanic vstupů a výstupů ZAT-D propojených s procesními stanicemi po sběrnici Profibus-DP. Celá teplárna je tak, vyjma řízení rozvoden, řízena tímto způsobem. Na řízení rozvoden je použit systém ZAT 2000 MP v centralizované verzi ZAT-DV. Přechod na rychlejší způsob komunikace prostřednictvím sítě Ethernet umožnil vytvořit v roce 2007 centrální velín, v němž se soustřeďují všechny údaje z technologických zařízení závodu ve společném vizualizačním prostředí Wonderware InTouch, které je světově nejpoužívanějším softwarovým produktem kategorie SCADA/HMI. (ZAT byl několikrát vyhlášený firmou Pantek (CS), která je autorizovaným distributorem firmy Wonderware pro Českou a Slovenskou republiku, jako nejlepší systémový integrátor pro Českou republiku).

Detail řídicí karty BB0001M1 systému SandRA Z200

Teplárna Náchod je typickým představitelem procesu vývoje automatizovaných systémů řízení v teplárenství ČR, kde byla nejprve postupně automatizována jednotlivá technologická zařízení a až následně spojována do větších funkčních celků. Postupem let a s nabídkou stále modernější elektronické součástkové základny se modernizovaly komunikační části systému pro řízení technologických procesů při použití sítě Ethernet a také řídicí procesorové karty.

Moduly B&R byly prvně nasazeny v Teplárně Náchod

V roce 2009 byla naplánována rekonstrukce řídicího systému kotle K4. Výběr dodavatele nového systému distribuovaných modulů vstupů a výstupů byl zásadně ovlivněn požadavkem společnosti KA Contracting – provoz Teplárna Náchod. Ta náhradu systému ZAT-D na kotli K4 podmínila tím, že nový systém bude kompatibilní s již existujícími systémy, nové distribuované moduly vstupů a výstupů budou postupně zavedeny, jako náhrada původních i na dalších řízených zařízeních a programování řídicího systému bude plně integrováno v jednotném vývojovém prostředí, tj. nový I/O systém musí být beze zbytku integrován,
podporován a programován z podpůrného projekčního a programovacího prostředí ZAT Pertinax. Po ověření několika I/O systémů byl jako náhrada vlastních distribuovaných I/O systémů ZAT-D a ZAT-D2 zvolen systém X20 od společnosti B&R, která byla ochotna akceptovat požadavky společnosti ZAT na rozšíření provozních teplot a galvanické oddělení signálů a promítnout je do své sériové produkce. Dalšími důvody ve prospěch společnosti B&R a jejího systému X20 jsou kvalitní technická podpora v ČR, výroba v Rakousku a podpora rozličných komunikačních protokolů. Teplárna Náchod byla první, kde byly tyto systémy nasazeny. Spolu s modernizací řídicích systémů byl v roce 2009 změněn také způsob sběru a vyhodnocování technologických dat. Integrace I/O systémů X20 od firmy B&R do struktury řídicího systému ZAT znamenalo významné rozšíření jeho možností.

Teplárna Náchod je jedním z provozů společnosti KA Contracting ČR, s. r. o., která v České republice již více než deset let úspěšně zřizuje, modernizuje, financuje a provozuje soustavy zajišťující centrální i lokální zásobování teplem a výrobu elektřiny (obr. 1). Společnost odkoupila teplárnu ve výběrovém řízení od společnosti ČEZ, a. s., počátkem roku 2003. Současný celkový instalovaný výkon teplárny je 118 MWt a 17 MWe. Teplárna ročně dodá celkem asi 450 TJ tepla do 929 odběrných míst.

Denisa Ranochová

www.zat.cz
www.ka-contracting.cz
denisa@ranochova.cz

Tabulka ŘS ZAT instalovaných v TNA

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 120739
Datum: 27. 06. 2012
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Související články
Umělé svaly, část 1. Historie a úvod do problematiky

Téma umělých svalů obecně spadá do oblasti pohonů strojů a zařízení. Jedná se o poměrně moderní typ pohonu. S jejich nasazením se v současné době počítá především u humanoidních nebo mobilních robotů, ale předpokládá se, že v budoucnu budou schopné nahradit konvenční pohony, které jsou v prvním kvartálu 21. století zastoupeny hlavně pohony se spalovacími motory nebo elektromotory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty - Vojenská základna plná tajemství

V rámci pěstování vztahů s veřejností – public relations – se v Americe nejen soukromé firmy, ale i vládní organizace snaží vycházet zájemcům vstříc a pořádají různé dny otevřených dveří. Tak jsem měl možnost prohlédnout si například Pentagon, ale i vojenskou základnu v Novém Mexiku, kde se testovaly atomové bomby.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Oprava Karlova mostu: II. etapa

Jak již bylo uvedeno v článku v minulém vydání popisující I. etapu opravy, Karlův most je nejen historickou a kulturní památkou, ale také výjimečným technickým dílem, které slouží svému účelu 655 let. Je středem zájmu jak odborných institucí, tak i prostých občanů a je pochopitelné, že oprava vyvolala širokou, místy velmi kritickou diskuzi, vedoucí až ke sporům. Nebylo vždy snadné věnovat maximální úsilí opravě mostu a současně vyvracet šířené nepravdy.

Atraktivní projekty: Vídeň jedničkou mezi Smart Cities

První celosvětové porovnání měst z hlediska inovace, technologií a kvality života, tzv. Smart Cities, označuje Vídeň jako číslo 1. Tento seznam zahrnující světová velkoměsta sestavil americký klimatolog Boyd Cohen a publikoval jej v on-line magazínu Co.Exist.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit