Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Návrhy systému ostřiku okují
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Návrhy systému ostřiku okují

V minulém vydání jsme vám představili princip využívání inovačních voucherů, které nabízí Jihomoravské inovační centrum (JIC) na podporu spolupráce podnikatelů a vědců. Nyní vám představujeme další úspěšné využití voucherů olomouckou firmou Hydrosystém, která s pomocí Energetického ústavu FAST VUT v Brně pracovala na stanovení časových konstant při vysokotlakém odstraňování okují.

Inovační vouchery ve výši až sto tisíc korun podporují spolupráci podnikatelů a výzkumníků. Hlavním cílem je, aby firmy našly kontakty na vhodné vědce a zjistily, že jim mohou brněnští výzkumníci pomoci. „Od počátku klademe důraz hlavně na to, aby byl celý proces jednoduchý, firmám stačí jen tři kroky k podání žádosti. Pokud nemají jasno, na jaký konkrétní výzkumný tým se obrátit, naši specialisté je nasměrují. I díky tomu už o vouchery požádalo v minulosti skoro tisíc podniků,“ vysvětluje ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček.


JIC zprostředkovává propojení univerzit a vědecko-výzkumných institucí s podnikatelskou sférou, s cílem maximalizovat přínos výzkumu a vývoje na regionální a národní úrovni.

V případě olomoucké firmy Hydrosystem zákazníci vyžadovali garanci ochlazení polotovaru, zejména v případě válcování tenkých profilů. Firma si tak podala žádost na projekt, ve kterém se jednalo konkrétně o stanovení́ časový́ch konstant chladnutí́ zkušebního vzorku při vysokotlakém odstraňování okují, výsledky projektu chtěli v Hydrosystemu využít při návrzích systémů ostřiku okují. Výzkumným partnerem, který pomohl Hydrosystemu daný problém vyřešit, byl Energetický ústav FAST VUT v Brně, konkrétně výzkumníci pod vedením docenta Jaroslava Katolického.

„Kromě VUT jsme v minulosti realizovali projekty s VŠB-TU Ostrava a ČVUT. S Vysokým učením technickým máme velice dobré zkušenosti, dlouhodobě spolupracujeme zejména s oborem fluidního inženýrství. V rámci inovačního voucheru jsme si chtěli vyzkoušet spolupráci s výzkumným týmem, který jsme dosud neznali,“ popsal motivaci firmy Zdeněk Franc, technický ředitel Hydrosystem project.

Výstupem projektu byla metodika měření a vyhodnocení charakteristik chladnutí oceli vystavené vysokotlakému vodnímu paprsku. Provedené experimenty simulovaly ochlazení, které nastává při vysokotlakém ostřiku okují při válcování za tepla. Do vzorku oceli byly vsazeny čtyři termočlánky, následně byl vzorek ohřát na teplotu 1 200 °C. Potom byl proveden ostřik, během něhož bylo provedeno měření průběhu teplot. Z nich byl vyhodnocen odvod tepla plochou, na niž dopadal vodní paprsek.

„Metodika, která je výstupem tohoto projektu, umožní experimentální stanovení ochlazení vzorku oceli pro daný druh oceli a daný hydraulický výkon ostřiku. Na základě toho je pak možné výpočtem stanovit ochlazení skutečného polotovaru. Know-how získané v rámci tohoto inovačního voucheru nám pomůže při realizaci významných zakázek v oblasti ostřiku okují za tepla. Spolupráce s akademickým pracovištěm bylo na velmi dobré úrovni a připravujeme další společné projekty,“ shrnuje zkušenosti Zdeněk Franc.

Helena Továrková
Jihomoravské inovační centrum

 tovarkova@jic.cz

Další články

Výzkum/ vývoj
Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: