Témata
Reklama

Nová generace lisů s adaptivní kinematikou

Rychlé řešení složitých technologických zákonitostí při konstrukci velkých lisovacích nástrojů je první polovinou konkurenční výhody italské společnosti Sacelest. Druhou polovinu úspěchu tvoří špičkové stroje – a právě strojový park v Košicích je v těchto dnech posílen instalací vysoce moderního lisu s adaptivní kinematikou.

Rozhodujícím kritériem pro výběr nového lisu byla zejména efektivita a flexibilita výroby, spolu s dlouhou životností stroje. Po důsledném zhodnocení současného stavu techniky byl vybrán vysoce pokrokový lis ZANI Motion Master 600 tun s nastavitelným zdvihem a třímetrovým stolem.

V italském Ozegnu v turínské centrále společnosti Sacelest jsou konstruována a implementována všechna technická řešení pro stříhání, ohýbání, tažení a progresivní lisování poskytované široké škále zákazníků od sektoru automotive přes bílou techniku až pro lékařské přístroje. Světovými hráči v oblasti lisování se však nestali přes noc – jejich mezinárodní úspěch je založen na odborných znalostech a dlouholetých zkušenostech vlastníků, jejichž unikátní technické know-how v oblasti lisování je budováno dlouhá desetiletí v úzké spolupráci s těmi nejlepšími dodavateli v oboru.

ZANI Spa je v odborných kruzích dobře známá italská konstrukčně-technologická společnost zaměřená na dodávky inovativních technických řešení v oblasti lisování. Centrála společnosti sídlí v městě Turate, severně od Milána v blízkosti švýcarských hranic a již od roku 1960 se zabývá výzkumem a vývojem lisovací techniky ve spolupráci s Milánskou univerzitou. Mezi hlavní zákazníky tradičně patří všechny významné automobilky, výrobci nábytku, bílé techniky a nově i zákazníci ze sektoru obnovitelné energie.

Lis Motion Master je dalším z úspěšných konstrukčních řešení vyvinutých v laboratořích ZANI. Kombinace lineárního nastavení zdvihu spolu s pohonem typu double knuckle joint garantuje velmi vysokou produktivitu práce současně s velkou flexibilitou výroby. Z 3D modelu je zřejmé, že jde o modifikované uspořádání klasického knuckle joint pohonu, které nově přináší prvek adaptivní kinematiky vhodné zejména pro stříhání, ražení a tažení.

Reklama
Reklama
3D model modifikovaného uspořádání knuckle joint pohonu lisu ZANI Motion Master

Ideální křivky pro formování

Zákonitosti kinetiky v tomto konstrukčním uspořádání poskytují ideální křivky pro formování materiálů, a to i těch komplikovaných, na starších lisech prakticky neopracovatelných. Snížení rychlosti před dosažením BDC je až 70–80 % ve srovnání s konvenčními excentrickými lisy. Velmi nízká kontaktní rychlost poskytuje další neopomenutelné výhody, jakými jsou omezení otřepů, omezení hlučnosti a také minimální zpětné odpružení (viz diagram porovnání pozice a rychlosti).

Zákonitosti kinetiky v konstrukčním uspořádání lisu ZANI Motion Master poskytují ideální křivky pro formování materiálů.

Tvar těchto křivek je základním zadáním pro následnou konstrukci stroje, jenž má daných vztahů mezi rychlostí zdvihu a velikostí zdvihu dosáhnout. Je velkou výhodou, že je možné optimalizovat všechny parametry výrobního procesu včetně optimalizace pracovního tempa v závislosti na výšce zdvihu. Výška zdvihu je u řešení Motion Master zajištěna pomocí kontinuálního lineárního systému. Nastavení zdvihu je řízeno automaticky softwarem, který nabízí dvanáct různých výšek zdvihu.

Výška zdvihu je u řešení Motion Master zajištěna pomocí kontinuálního lineárního systému, která nabízí dvanáct různých výšek zdvihu.

Zvýšení stability

Větší vzdálenost mezi kotvicími body je účelově navržena ke zvýšení stability zdvihu a k udržení stability při nerovnoměrném zatížení beranu vlivem nástroje, jenž zatěžuje stroj nesymetricky. Při tváření tlačí lis shora dolů na nástroj a současně je celý systém zatížen reverzní silou, která snižuje životnost všech takto zatížených komponentů. Velké redukce deformačních sil působících na stroj je dosaženo umístěním reakčních bodů blízko osy ojnice. Díky správně kinematicky propočtené architektuře double knuckle joint je zpětné zatížení hlavního pohonu pouze 30 % z celkového zpětného zatížení při lisování. Na rozdíl od tradičního lisu není hlavní pohon v ose s ukotvením ojnice, ale oba jsou uspořádány ve dvou různých úhlech.

Větší vzdálenost mezi kotvicími body je účelově navržena ke zvýšení stability zdvihu a k udržení stability při nerovnoměrném zatížení beranu vlivem nástroje, jenž zatěžuje stroj nesymetricky.

Lis ZANI Motion Master 600 tun, který je právě v těchto dnech instalován v košickém závodě Sacelest, bude vyrábět díly pro Valeo Group. Start-up výroba bude zaměřena na lisování podpěry elektronické řídicí jednotky Fordu Kuga. Slovensko-italský tým na obrázku je zachycen během červencového testování stroje ve výrobním závodě ZANI, kdy byla na několika nástrojích úspěšně ověřena výroba první předsérie daného dílu.

Slovensko-italský tým v červenci testoval nový lis Motion Master v italském městě Turate.

Exinco

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz

http://exinco.cz/exinco

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181021
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Inovativní řešení z Blechexpo

V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

Automatické linky pro zpracování plechů

Automatické výrobní linky Punchpress & Bender od italské společnosti Iron Srl se již dvacet let používají v mnoha odvětvích, jako je například výroba regálů a polic pro velkoprodejce, bezpečnostních dveří, výtahů, skříní a elektrických panelů, kovového nábytku, přepážek, osvětlení, podhledů, průmyslového chlazení, domácích spotřebičů apod. V říjnu je bude možné vidět při příležitosti dnů otevřených dveří společnosti ve městě Trevisa.

Nová řešení flexibilní výroby plechových dílů

Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty. Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň.

Související články
Požadavky na lisy a nástroje při výrobě převodovek

Stoupající požadavky na redukci CO2 ve výfukových plynech automobilů vedly k jejich narůstající hybridizaci a elektrifikaci. Z těchto důvodů se výrazně zvyšují nároky na plechové díly nejenom v konstrukci karoserií osobních automobilů, ale také v jejich pohonech. Jsou to především požadavky na kvalitu a rozměrovou přesnost. Zvyšuje se komplexnost těchto dílů, a proto také nabývají na významu nároky na tvářecí stroje a nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

První krok od ohraňovacího lisu k servo-elektrické ohýbačce

Požadavky na trhu se mění a zpracovatelé stále více čelí situacím, kdy jsou velké série a objemy nahrazeny potřebouči poptávkou vyrábět malé série, navíc postavené na bázi just-in-time dodávek.

Aditivní výroba ve tváření plechů

Trojrozměrný (3D) tisk, označovaný také jako aditivní výroba (additive manufacturing - AM), zaznamenal v poslední době značný rozvoj. Touto technologií je umožněna výroba i velmi tvarově komplikovaných trojrozměrných produktů. Objekty nebo výrobky jsou vytvářeny z podkladu digitálních 3D modelů nebo jiných elektronických datových zdrojů. Aplikační možnosti 3D tisku se s ohledem na progresivní vývoj této technologie jeví jako neomezené.

Trendy v tváření: Víceosá řídicí technika pro válcování profilů

Na příkladu novodobého stroje k výrobě nosníků nákladních automobilů profilováním lze vysvětlit výrobní řetězec konstrukce výrobku, konstrukce nástrojů, simulace výroby, vývoj regulace i praktické ověření v průmyslové výrobě.

Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

Efektivní procesy ve skladu i ve výrobě

Lisování, řezání laserem, ohraňování – seznam výrobních prací v průmyslu zpracování plechu je dlouhý. Stále více výrobců proto zadává tyto úkoly tzv. job shopům (výrobním dílnám), aby se mohli koncentrovat na svůj hlavní předmět činnosti. Požadavky na výrobní podniky jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Kromě flexibility a rychlosti je základním předpokladem dobrý poměr ceny a výkonu. Aby mohly pracovat efektivně a se ziskem, jsou job shopy stále více odkázány na optimálně koordinované a automatizované procesy ve skladování a ve výrobě. Moderní metody zásobování a centralizace celé skladové logistiky přitom nabízejí mnoho výhod.

Lehké konstrukce automobilů - použití lisů ve výrobě hybridních dílů

V předchozích článcích ze seriálu Lehké konstrukce automobilů o možném použití nových materiálů pro stavbu lehkých konstrukcí a jejich aplikacích na karoseriích osobních automobilů nebyly zpravidla detailně rozebrány možnosti výroby těchto specifických materiálů. Uvedeme je v tomto článku.

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Lehké konstrukce automobilů - hybridní materiály

Automobilový průmysl je specifické odvětví, které je významně poháněno společenskými tlaky na ekologický provoz vozidel, tedy na snižování emisní zátěže i obecné spotřeby pohonných hmot a kontinuální vývoj elektromobility. Tyto trendy se dotýkají jak konstrukce vozu, tak i technologické zpracovatelnosti jednotlivých komponentů. Jenom v horizontu 10 let se předpokládá redukce dílů z oceli o 20 % a jejich nahrazení speciálními materiály na bázi kompozitu.

Lehké konstrukce osobních automobilu - použití hliníku

Kontinuální trend v oblasti snižování hmotností karoserií osobních vozů je důsledkem tlaku na eliminaci CO2 do roku 2020 až na 95 g.km-1. Konstrukční úpravy v oblasti hnacích agregátů nebo náprav vozů jsou do určité míry také možné, nicméně stále častěji obtížně realizovatelné. Již od 80. a 90. let se v konstrukci vozu využíval hliník a plastové hmoty, nicméně dominantním materiálem je i nadále ocel.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit