Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nové armatury pro energetiku
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nové armatury pro energetiku

Současný vývoj armatur směřuje ke zcela novým konstrukcím, jež mají jednak nahradit dosluhující konstrukce v řadě elektráren v zemích bývalého Sovětského svazu, jednak zlepšit průtočné vlastnosti celých potrubních smyček minimalizací tlakových ztrát. V neposlední řadě pak mají i zvýšit bezpečnost a ekologičnost provozovaných bloků.

Již po více než 30 let mají armatury pro jadernou energetiku se značkou Mostro (dříve Sigma Modřany) ve svém oboru dobré jméno. Současný vývoj směřuje ke zcela novým konstrukcím, jež mají nejen nahradit dosluhující zařízení v řadě elektráren zemí bývalého Sovětského svazu, ale také zlepšit průtočné vlastnosti celých potrubních smyček minimalizací tlakových ztrát. V neposlední řadě pak mají také zvýšit bezpečnost a ekologičnost provozovaných bloků použitím moderních materiálů a využitím posledních poznatků z jaderné energetiky.

Tlak 11 MPa, teplota 300 °C

Vlajkovou lodí armatur vyvinutých v posledních letech je bezesporu šoupátko DN 800. Tato armatura, určená pro bloky RBMK, je vyrobena ze speciální ruské oceli 22K, provozována při tlaku 11 MPa a teplotě 300°C a měla by postupně nahradit dosluhující armatury téhož typu v blocích RBMK. Její zvláštností je speciální uzávěr tvořený nosnou klecí a dvěma plochými kruhovými deskami, u nichž je dotěsnění v sedle zajišťováno soustavou vinutých pružin, které desky od sebe rozpínají. Dalším, rovněž poprvé použitým prvkem, je bezkontaktní magnetický snímač polohy (otevřeno a zavřeno) firmy KSR-Kübler se zaručeným počtem 1 mil. funkčních cyklů sepnuto - rozepnuto. Hlavní přírubový spoj je těsněn spirálově vinutým těsněním z nerezové oceli prokládané vrstvou expandovaného grafitu (Burgmann Spiraltherm, Specmaflex apod.). Ucpávkové těsnění je grafitové.
`Radou armatur, jejíž vývoj měl za cíl snížení ceny pro zákazníka a zlepšení průtočných vlastností v provozech, kde tlak nepřesahuje PN 100, jsou šoupátka DN 65-150 tlakové řady 9,2 MPa. Tato šoupátka, jež se svým průměrem v sedle blíží plnoprůtočným jednotkám, mají cca o 40 % větší průtočnou plochu v sedle oproti svým předchůdcům, robustním šoupátkům pro PN 160. Jsou nabízena tradičně z materiálů 11416 a 08X18H10T (standard GOST).
Armatura se připojuje přivařením, veškeré těsnicí materiály jsou bezazbestové, ovládání provedené podle přání zákazníka - ručním kolem, elektrickým servopohonem (do hermetické zóny nebo mimo ni), čelním převodem, kuželovým převodem s dálkovým ovládáním. U šoupátek s ručním kolem je na přání dodáváno zamykací zařízení ručního kola zabraňující neoprávněné manipulaci.

Vlnovcové ventily

Dalším novým výrobkem, který respektuje nejnovější stav poznatků v jaderné energetice, jsou uzavírací a regulační vlnovcové ventily světlosti DN 50-150. Byly již dodány v počtu více než 100 ks pro rozsáhlou rekonstrukci jaderné elektrárny Bohunice a v menším počtu i do JE Mochovce a na JE Kursk (Rusko). Těsnicím elementem pohyblivého vřetena je zde spolehlivý víceplášťový vlnovec firmy Witzenmann Opava a jako pojistka proti protržení vlnovce (takový případ však v praxi dosud nikdy nenastal) je ventil opatřen ještě tzv. havarijní ucpávkou se třemi grafitovými těsnicími kroužky. Ventily jsou vyráběny z materiálu 12020 nebo 08X18H10T, v tzv. přesazeném provedení hrdel (různá výška osy vstupního a výstupního hrdla) v přivařovacím provedení konců a ve všech obvyklých tlakových řadách 4; 9,2; 14 a 18/20 MPa. Ovládání stejně jako u šoupátek je možné ručním kolem, elektrickým servopohonem do hermetické zóny nebo mimo hermetickou zónu, čelním převodem nebo kuželovým převodem s dálkovým ovládáním. U ventilů s ručním kolem je opět na přání zákazníka dodáváno zamykací zařízení.

Také standard ASME

Na stále vzrůstající zájem zákazníků o armatury pro klasickou energetiku, teplárenství, plynárenství a ropný průmysl vyhovující americkým standardům (ANSI, ASME) reagovala firma Mostro, a. s., vývojem ventilů DN 10-50 (SIZE 3/8" až 2") Class 2500 dvojího provedení - buď jednoduchých bezvíkových, nebo s víkovou přírubou a plnohodnotným zpětným uzávěrem. Ventily jsou nabízeny v přivařovacím i přírubovém provedení, uzavírací i regulační, z různých materiálů podle ASME i s různou kvalitativní úrovní vnitřního vybavení (trim). Ovládání podle volby zákazníka, v případě ovládání servopohonem je rovněž možná volba jeho značky zákazníkem, v případě ovládání ručním kolem je možné objednat zamykací zařízení. Ve vývoji jsou rovněž šoupátka pro klasickou energetiku, teplárenství, plynárenství a ropný průmysl vyhovující americkým standardům.

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: