Témata
Reklama

Nové kompaktní multifunkční centrum

17. 05. 2010

NT 1000 je nejnovější a nejmenší model z řady multifunkčních obráběcích center Mori Seiki NT. Vyznačuje se kompaktním provedením a specifickými rysy konstrukce, které umožňují vysokou flexibilitu a univerzálnost obráběni při nadstandardní přesnosti.

Stroj je především určen pro výrobu složitějších malých a přesných dílců, například pro zdravotnický a elektrotechnický průmysl. Lze na něm též obrábět menší součásti pro automobilový a letecký průmysl jako jsou turbíny a lopatky.

 

Reklama
Reklama
Osmiboké kluzné vedení ORC

Prvky zaručující vysokou přesnost

Díky originální konstrukci Mori Seiki (DDM, ORC, BMT) a propracovanému chladicímu systému (chlazení středů kuličkových šroubů, zachování konstantní výšky osy rotace vřetena) nabízí NT1000 velmi přesné obrábění při vysokých rychlostech.

DDM (Direct Drive Motor - přímý pohon motorem)

Přenášení výkonu pohonu přímo na rotační osu s vyloučením převodových mechanizmů umožňuje dosáhnout nulových vůlí a velkých rychlostí. Výsledkem je přesný a plynulý rotační pohyb.

ORC (Octagonal Ram Construction - osmiboké kluzné vedení)

Čtyři kluzná vedení jsou umístěna úhlopříčně na osmiboké konzole. Tato konstrukce zajišťuje teplotní symetrii kluzných ploch vůči ose pohybu smykadla. Z tohoto důvodu zůstává střed pohybujících se částí v konstantní poloze umožňující velmi přesné obrábění i při vysokých posuvových rychlostech. Navíc kluzné vedení osy, která je nejblíže bodu obrábění, zaručuje vyšší tuhost stroje a delší životnost nástroje.

BMT (Built-in Motor Turret - motor zabudovaný do nástrojové hlavy)

Vestavěná konstrukce, kdy je motor umístěn do nástrojové hlavy, minimalizuje generování tepla a vibrací, zlepšuje efektivitu přenosu a markantně zvyšuje řezný výkon, otáčky, kvalitu povrchu a přesnost obrábění.

Chlazení vřetena zabraňující teplotním dilatacím

Chlazení vřeten

Chladicí plášť naplněný olejem spirálovitě proudícím kolem nástrojového a hlavního vřetena zabraňuje nadměrnému zahřívání a následným teplotním dilatacím.

Stálá poloha osy hlavního vřetena

U NT1000 je použita konstrukce, která zajišťuje stálou polohu osy rotace hlavního vřetena. Vřeteník je rozdělen na dvě části horizontální rovinou, která prochází osou vřetena. Přenosu motorem generovaného tepla z horní části vřeteníku do spodní brání čtyři kanálky s proudícím chladicím olejem. Na čele vřeteníku je nainstalován teplotní štít omezující dilatace z vyzařovaného tepla.

Obráběcí centrum NT1000

Chlazení kuličkových šroubů

Jako standard pro všechny osy je použito chlazení kuličkových šroubů. Chladící olej při průchodu kuličkovým šroubem protéká zároveň i podpěrnými ložisky, odkud odvádí teplo vznikající při vysokých otáčkách a navíc chladí přírubu nesoucí posuvový motor, jehož vinutí je největším tepelným zdrojem.

Stabilita základny stroje

Základna stroje NT1000 je extrémně stabilní a kompaktní. To bylo umožněno její bezsloupovou stavbou a změnou polohy kuličkového šroubu osy Y. Výsledkem je zvýšení tuhosti základny a její tříbodové uložení. Tříbodové uložení stroje výrazně redukuje dobu instalace. Stroj může být ustaven jednou osobou za jeden den (včetně kontroly přesnosti).

Nástrojové vřeteno

 

Pracovní polohy osy BW

Originální konstrukce DDM je použita pro nástrojové vřeteno. Zatímco ostatní stroje NT série mají standardně indexování osy B po 1° a plnou indexaci jako opci, NT1000 nabízí plynulé polohování s dělením po 0,0001° již v základní výbavě.

Střed rotace osy B byl přemístěn blíže ke špičce nástroje. Nástrojové vřeteno s kratší vzdáleností mezi osou rotace B a bodem obrábění vykazuje menší polohovou odchylku a navíc krouticí moment zatěžující osu B je podstatně nižší, čímž je dosaženo širších řezných možností a velmi přesného obrábění.

Obrábění na stroji NT1000

Při kompletním obrábění z tyče dodává podavač tyčí materiál do hlavního vřetena, kde je obráběn nástrojovým vřetenem. Po dokončení hlavního obrábění je polotovar uchopen manipulátorem a dochází k upíchnutí dílce. Následuje frézování ze strany úpichu a hotová součást je uvolněna do skluzu a vyvezena ze stroje dopravníkem. Je možno použít i stroj s protivřetenem, které umožňuje soustružení z druhé strany.

Při obrábění přířezů jsou přířezy nakládány do manipulátoru a ten je dopravuje do hlavního vřetena. Po obrobení je dílec přidržován manipulátorem pro zadní frézování. Následuje uvolnění hotové součásti a naložení nového přířezu (je použit opční manipulátor se dvěma sklíčidly). Dvousklíčidlovými manipulátory mohou být vybaveny pouze stroje ve specifikaci W, WZ a WZM.

Snadná obsluha

Přestože NT1000 je malý a kompaktní stroj, může se pochlubit širokým přístupem do pracovního prostoru (700 mm) zaručujícím snadnou manipulaci s dílci a pohodlné seřizování. Vzdálenost předních krytů od osy vřetena je pouze 385 mm.

Přední kryty zásobníku nástrojů jsou řešeny tak, aby umožňovaly snadnou výměnu nástrojů a daly se snadno čistit. Horní kryt je možné stáhnout dolů a spodní je otvíratelný.

Stroj NT1000 je ovládán operačním systémem MAPPS IV, který je standardně vybaven CAM softwarem Esprit. Ovládací panel se může pochlubit 19" obrazovkou a lze jej natáčet a zapolohovat v rozsahu 115°.

Vybavení stroje

Pro odvod třísek slouží kombinovaný článkový a hrablový dopravníku Concep2000, který dokáže vynášet jakékoli třísky bez ohledu na tvar, velikost nebo materiál. Zabudovaný bubnový filtr zabrasňuje unikání jemných třísek a kalů do chladící nádrže.

Stroj je standardně vybaven zásobníkem nástrojů se 38 pozicemi. Jako opci lze objednat zásobník na 76 nástrojů.

Inteligentní řešení automatizace bez dalšího zvětšování zástavbové plochy nabízí nakladač LS-05, který lze snadno nainstalovat do prostoru mezi stroj a dopravník třísek. Nakladač je možno objednávat ke specifikaci NT1000/W (manipulátor s obrobky) a je nutno zvolit opci se dvěma sklíčidly.

Stroj NT1000 uzavírá velmi širokou řadu multifunkčních strojů NT. Rozsah jejich pracovního prostoru je vymezen pro točný průměr od 210 mm do 1 070 mm a pro točnou délku od 560 mm do 6 000 mm.

Petr Žůrek

Newtech

www.newtech.cz

mkinkorova@newtech.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100635
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Inovace a zvýšení produktivity obrábění v leteckém průmyslu

Svět se pod tlakem pandemie mění a s ním se mění i pohled na letecký průmysl. Kvůli těmto změnám je třeba pomáhat zákazníkům jejich výrobu nejen znovu rozbíhat, ale i optimalizovat. O to důležitější je pro firmu Gühring dívat se do budoucnosti a nepodléhat krizovým tendencím. Gühring je tradičním dodavatelem pro letecký průmysl, a to nejen u nás v České republice, ale i celosvětově.

Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Na cestě stát se globálním jazykem produkce

V loňském roce na veletrhu EMO se uskutečnila první "live" prezentace univerzálního rozhraní obráběcích strojů umati (universal machine tool interface), do které se na výstavě zapojilo na sedmdesát firem z deseti zemí se 110 stroji a 28 softwary. Tato inciativa vytvořit standardizované rozhraní, které uživatelům umožní snadnou a bezpečnou integraci nových strojů, softwarů a dalších zařízení do vlastních IT ekosystémů na principu plug and play, vznikla v roce 2017 pod záštitou VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů). VDW nyní spojuje své síly s VDMA (Svaz německých strojírenských podniků), aby společně podporovaly šíření a používání standardů OPC UA v celém strojírenském sektoru pod značkou umati.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit