Témata
Reklama

Nové tvářecí technologie

Multifunkční profilovací technika

V případě, že se zákazník rozhoduje pro určité profilovací zařízení, musí se rozhodovat také podle trhu, pro který je určeno. Trhy se ale mění. Firma Dreistern objasňuje, jaká multifunkční zařízení toto rozhodnutí ulehčují. Profilovací linky se stávají flexibilnější a vedle obvyklých výměn nástrojů mohou dovolit celou řadu přídavných operací.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 5/2012, str. 30–32.

Reklama
Reklama

Flexibilní profilování

Nejnovější verze SW od firmy Ubeco usnadňuje navrhování a konstruování profilovacích linek.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 5/2012, str. 33.

Inteligentní výroba profilovacích kladek
Hladké povrchy, rychlé dodání profilovacích kladek, příznivá výroba – to jsou stále narůstající požadavky. Firma Hussman Profilrollen klade důraz na hlazení a polírování kladek. Samozřejmá je i CNC podpora výrobního řetězce.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 5/2012, str. 34–36.

Inovace maziv

Firma Georg Oest Mineralölwerks vyvíjí ve svých laboratořích nová maziva, která jsou cílená pro zpracování kovů. Jedná se o novou laboratoř pro vývoj inovovaných maziv, kde se používá nejmodernější chemická technika.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 5/2012, str.40–41.

Modulární lisovací systémy

Konstrukční oddělení firmy Promess vyvíjí servosystém s vřetenovými lisy. Ty mají volně programovatelné osy, které mohou být napasovány na každý proces. Současné trendy v lisovací technice směřují k rostoucí komplexitě výlisků, větší variabilitě, zkrácení výrobních časů a k použití nových materiálů. Výrobci strojů na to reagují vývojem s novými koncepcemi. Promess vyvíjí společně s BTU Cottbus modulární systém s vřetenovými lisy, který může být použit pro kompletní zpracování výlisků. Vedle stříhání jde také o tváření, spojovací operace a montáže. Pro spojování a montáže Promess vyvíjí standardní komponenty. Modulární systém dovoluje navrhnout zdvihy jednotek, lépe hlídat a řídit výrobní jednotky, zkracovat výrobní časy zlepšením dynamických vlastností. Lze tak překročit doposud nutné mezní deformace.

Zdroj: Blech Rohre Profile č. 5/012, str.43–44.

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k  dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131047
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Servis / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Mechanizované nástroje pro ruční stříhání plechů

Pro ruční stříhání plechů a trubek lze použít tři nově vyvinuté postupy: stříhání s nůžkami s úzkými čelistmi, nůžkami na plech a obrážení. V článku je ukázáno, kdy je nejvýhodnější použít kterou metodu stříhání.

Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Související články
Vláknový laserový řezací systém

LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního vláknového laserového řezacího systému Electra FL.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie zpracovaní profilů a plechu

Společnost Stierli-Bieger i Prinzing se zabývají výrobou strojů pro zpracování kovu s více jak 30. letou tradicí. Výrobce strojů Stierli se specializuje na výrobu horizontálních lisů pro ohýbání a rovnání kovových profilů, společnost Prinzing se zaměřuje na výrobu strojů ke tváření plechu. V Česku jsou oba výrobci zastoupeni společností Bickel and Wolf.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Novinky ze světa tváření

Společnost Bystronic, významný dodavatel strojů na zpracování tenkých plechů, pořádá každé dva roky setkání svých současných i potenciálních zákazníků, na kterém představuje novinky a inovovaná řešení ve všech oblastech své působnosti. Jedná se o systémy pro řezání laserem, vodním paprskem, ohýbání a také software pro vyšší efektivitu výroby.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Řezné nástroje

Společnost Techni Trade se zabývá vývojem, výrobou a prodejem řezných nástrojů, strojních nožů a spotřebního materiálu. Posláním této společnosti je neustálé zlepšování svých služeb, vývoj nových výrobků prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje a nalézání takových řešení, která snižují výrobní náklady na straně zákazníků.

Moderní způsoby spojování dílů karoserií

Dnešní moderní koncepce stavby automobilů je nemyslitelná bez stále narůstajícího významu šetření s používanými surovinami, kratšími časy pro vývoj a cenově přijatelnou výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit