Témata
Reklama

Nové tvářecí technologie

Navrhování moderních servolisů

Pro využití servolisů platí nutnost navrhnout pro libovolný případ výlisku stříhací a tvářecí operace při zohlednění spotřeby energie. Firma Ebu Burkhardt k tomu vytvořila konstrukční program. Pro malé a střední firmy je nutné, aby zařízení – nástroj a lisovací automaty STA (poháněné motory Servo-torque) byly přesně vyladěny na výlisek.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 5, str. 60–62.

Reklama
Reklama
Reklama

Převodovky

Planetové převodovky pro torque motory vyrábí firma Desch. Zajišťují dostatečný krouticí moment pro tvářecí procesy, což platí zejména pro vícemotorové pohony. Jedná se o Servox planetovou převodovku s integrovanou brzdou.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 5, str. 63.

Úsporné lisovací a ohýbací automaty

Firma Biegema se specializuje na výrobu lisovacích a ohýbacích automatů. Slouží k výrobě dvou- a třídimenzionálních výlisků. Jde o řadu FMS-Q 80 RS. Lisovací síly jsou od 80 do 250 kN, ohýbací 12 až 50 kN. Ohýbat drát lze do průměru 6 mm a pásovinu do šířky 120 mm a do tloušťky 2,5 mm.

Zdroj: BlechRohreProfile 2012, č. 5, str. 94–95.

Hybridní díly: nejlepší ze dvou světů

Kdysi kov konkuroval plastům v průmyslové výrobě. V dnešní době se daří používat hybridní díly pomocí využití moderní zpracovatelské a montážní techniky. Kombinují se tak jejich výhody a přednosti. Díly z umělých hmot a kovů jsou velice náročné, protože jde o geometrickou komplexnost a o trojrozměrnost. Zde narážejí přetvárné procesy pro plechy a zástřiky na svoje hranice. Kdo chce ovládnout hybridní díly, musí ovládat i jiné výrobní technologie. Nové smíšené konstrukce vyžadují inovativní spojování, nové techniky spojování a řezání laserem. Výroba uhlíkovými vlákny vyztužených dílů probíhá u firem Schuler a Dieffenbacher.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 5, str. 96–100.

Plechové výlisky ze svitků

Francouzská firma Dagard ze svitků na lince vyrábí díly, které svazkuje. Operace lisování, dělení ve směru a kolmo na směr vláken. Linka má elektrickou děličku svitků od firmy Dimeco, podélné nůžky a roboticky ovládaný stohovací systém. Vychází z tradiční linky pro zpracování svitků do šířky 1 300 mm do tlouštěk až 1 mm. Zařízení má odvíjecí stojan, rovnačku a válečkový podavač, elektrickou lisovací jednotku Linapuch MC-E, značkovačku, příčnou děličku, programovatelné podélné dělení. Pro paletizaci používá robot Fanuc.

Zdroj: Blech Rohre Profile 2012, č. 5, str. 122,123

Kompletní články, jejichž anotace jsme vám poskytli, získáte kontaktováním příslušného vydavatelství či návštěvou odborné technické knihovny, kde jsou bezesporu vydání Blech Rohre Profile k  dispozici. Nebo je naleznete v publikacích České společnosti pro výzkum a zpracování plechů. Více těchto anotací naleznete na

www.mmspektrum.com/tvareni-v-praxi.html.

Zpracoval doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.

jan.sanovec@fs.cvut.cz

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Zvýšení produktivity, efektivity a kvality kovových výlisků

Výrobní společnost ANC Components a výzkumná společnost Comtes FHT spolupracují na výzkumném projektu Eureka s cílem zefektivnit výrobní proces a zvýšit produktivitu a kvalitu přesně lisovaných dílců a plně eliminovat dodatečné sekundární operace. Výsledky ze čtyř etap zmíněného projektu přinášejí rentabilitu technologie přesného střihu a konkurenční výhodu společnosti ANC Components v této oblasti. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012, MM 1, 2/2015 a dále v Hutnických listech 4/2013.

Hospodárnější střihání statorových a rotorových plechů

Podle nedávné tiskové informace firmy Schuler je možno ovládaným střihacím nástrojem podstatně zlepšit flexibilitu a ekonomii střihání plechů pro elektrické stroje.

Bezpečnostní spojování tvářením za studena

Přinášíme aktuální informaci z polského veletrhu ITM v Poznani. V kategorii inovace a technika získal Zlatou medaili exponát firmy BalTec – tvářecí centrum RNC.

Související články
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Efektivní aplikace laseru

Technické strojírenské veřejnosti není příliš známo, že v současné době existují technologické aplikace, které doslova drží srovnatelný krok s inovacemi v oblasti informačních technologií. Jednou takovou je aplikace laseru. Naší snahou bude vám tyto technologie představit.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit