Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Novinky předúprav povrchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Novinky předúprav povrchu

Nejvýznamnější akcí loňského roku pro budoucnost oboru se stal vznik samostatného veletrhu povrchových technologií Surface Technology v rámci veletrhu Hannover Messe. Přínosem inovací byly akce pořádané loni v Hannoveru, včetně veletrhu EuroBLECH 2002 v říjnu. Z nich jsme dnes vybrali několik zajímavostí předúprav povrchu

Na rozdíl od finálních úprav patřily předúpravy v minulých letech k oborům, jimž se výraznější inovace spíše vyhýbaly. Situace se změnila hledáním cest, jak snižovat náklady, a předúpravy jsou dnes procesy, kde lze inovací výrazně ušetřit náklady na energii a provoz, automatizovat a snížit podíl ruční práce, zvýšit produktivitu a jakost produkce při zlepšené hygieně práce.

Tryskací zařízení

Pro tryskání rozměrnějších dílů až do průměru 2,5 m vyvinula firma Rössler Oberflächentechnik nový typ tryskací komory RHBE 25/25 vybavené zdvihacím zařízením na podvěsné dráze pro nosnosti min. 1000 kg, příp. až 3000 kg. Tryskače jsou osazeny 4 výkonnými metacími turbínami nové konstrukce Hurricane 32 o výkonu 11 kW pro tryskání s dynamickým odhozem rychlostí přes 100 m.s-1 a použití jemných tryskacích médií. Rovnoměrnější rozložení energie tryskání u kol Hurricane 32 a 40 brání vzniku přehřátých míst "hot spots" a následných deformací při tryskání dílů z plechu. Zařízení je vhodné i pro krátké série, neboť umožňuje zakládání a vykládání bez vypínání metacích kol pouze s přerušením dodávky tryskacího média a šetří tak čas a energii při náběhu.
Problémem rovnoměrného rozložení tryskacího prostředku na lopatkách metacích turbín, které vede k jejich nerovnoměrné opotřebení abrazí se zabýval USF Schlick roto-jet při vývoji nových turbín řady ? [eta]. Nové turbíny připravují homogenní rozložení tryskacího média ještě před vstupem na lopatku. Tím se výrazně snižuje jejich opotřebení a klesají provozní náklady spojené s výměnami lopatek a na spotřebu tryskacího prostředku. Nové účinnější turbíny lze použít i pro retrofit starších tryskacích zařízení.
Bubnový tryskač Barrel Blaster představuje USF Surface Preparation Group jako vhodné zařízení pro čištění a úpravu povrchu malých dílů a přesných odlitků z neželezných slitin. Stroj s bubnem o průměru 813 mm a objemu 85 l pro vsázku 270 kg čistí pohybem v abrazivu osmilopatkovým kolem o průměru 330 mm s 3600 ot.min-1, poháněným přímo 11kW motorem.
Ekologicky zajímavou, levnou a účinnou technologií čištění povrchu je tryskání suchým ledem technologií USF Schlick s využitím tepelně-mechanického a sublimačního efektu částic pevného CO2 s teplotou -78,5 °C pro rozrušení a uvolnění nečistot. Technologii užívají tak rozdílné firmy jako automobilka BMW pro tryskání a tiskárna Süddeutsche Zeitung pro čištění tiskařských strojů. Nástavcem k vyvíječi DIS 10 lze proniknout i do méně přístupných míst. Technologie, původně vyvíjená pro užití u tryskačů, se rozšiřuje i pro ruční tryskání.

Robotizované tryskací systémy

Jednou z cest ke snížení enormního namáhání materiálu agresivním tryskacím prostředkem při tryskání je užití tlakových systémů s přesně řízenými tryskami nebo programované užití tryskacích turbín v kombinaci s robotem. Velký zájem o nasazení robotů mají výrobci automobilových odlitků, neboť bezobslužná a kompaktní zařízení umožňují integraci do automatických výrobních linek.
Programované užití tryskacích turbín je předmětem nasazení šestiosého robotu Reis v zařízení USF Schlick roto-jet Robot Gripper, jenž tryskaným dílem programovaně pohybuje v tryskací komoře. Robot vybavený těsnicí manžetou chránící mechaniku před nečistotou a částicemi abraziva přitom zasahuje do tryskacího prostoru jen úchopem s jedním otočným kloubem.
Robotizované zařízení Roboblaster 350/700-4 firmy Rössler Oberflächentechnik je rovněž určeno k zařazení do výrobních linek. Umožňuje celé spektrum operací počínaje odhrotováním přes leštění až po kuličkování výrobků malých až středních rozměrů 350 x 350 x 700 mm v automatickém provozu tryskáním 2 tryskacími turbínami s automatickou manipulací a dopravou tryskacího materiálu.

Omílací zařízení

Modifikaci zařízení pro omílání vlečením TMD Drag Finishing z roku 2000 ve formě minizařízení TMD1-1 Mini Drag Finishing pro malé série a malé zpracovatele uvedla na IMTS 2002 v Chicagu firma USF Walther Trowal. Zařízení je vhodné pro úpravu povrchu tvarově komplikovaných a obtížně obrobitelných výrobků. Pracuje vlečením výrobků upevněných v držácích po kruhové dráze za současného otáčení planetárním pohybem v nádobě s omílacími tělísky. Předností je krátký pracovní cyklus, vysoký výkon, úběr a jakost povrchu výrobků z tvrdých nebo houževnatých materiálů.
Skvělou novinkou z Chicaga je stolní omílací zařízení OTEC ECO-maxi americké firmy OTEC Precision Finish pro malé výrobce a malé série výrobků. Zařízení velikosti kuchyňského robota může pracovat třemi procesy - suchým omíláním s leštěním, mokrým omíláním s leštěním a magnetickým leštěním použitím vyměnitelných omílacích nádob pro každý proces a různá média. Podobně jako větší zařízení OTEC CF Series je vhodné i pro omílání v oleji, u něhož není nutno díly před úpravou odmastit a upravené opětně konzervovat. Zařízení pracuje na jednofázový proud 115 V/65 Hz (na přání se dodává i pro napětí 230 V/50 Hz), má regulaci otáček a je určeno pro úpravy drobných dílů. Laserové předúpravy
Využití laserových technologií proniká v posledních letech i do čištění a předúprav povrchu materiálů všeho druhu. Laserové pulzy s vysokou energií se při dopadu na znečištěný povrch mění v tepelnou energii, jejíž absorpcí vrstvou nečistot dochází k jejich odpaření a čištění povrchu. Laserové čištění je šetrné k substrátu a připravuje povrchy bez nečistot se zachováním původní jakosti. Nahrazuje tryskání, moření a odmašťování rozpouštědly nebo odmašťovači. Laserové čištění nabízí řadu aplikací - čištění forem na plasty a forem vulkanizačních lisů, odlakování, odpovlakování kovů, předúpravy pro lakování a spojování jako předpoklad pro dosažení vysoké jakosti a pevnosti u lepených, pájených a svařovaných spojů aj. Laser CL 80 Q od firmy Clean-Lasersysteme z Herzogenrathu u Cách dociluje při odmašťování výkonu až 15 m2.h-1, při odlakování až 0,7 m2.h-1 v automatizovaném provozu. Čištění parou
Je možné, že uvedení následující novinky v souvislostí s předúpravami povrchu bude překvapivé, ale zajímavost určitě nepostrádá. Ve spojení s renesancí čištění parou představila firma USF Blastrac jako užitečnou novinku zařízení Mirage pro čištění povrchů a dlažby od nalepených zbytků žvýkací gumy, jejichž výskyt a odstraňování je stále větším problémem. Mirage, nověji vybavený i rotačním kartáčem, uvolňuje žvýkací gumy intenzivním napařením v několika vteřinách a zanechává po vyčištění čistý a nelepicí povrch.
Více novinek můžeme letos očekávat na veletrhu Finet 2003 v Praze ve dnech 13. - 15. května 2003. Na samostatný veletrh povrchových úprav Surface Technology si počkáme až do roku 2004 - na letošním ročníku Hannover Messe nebude.

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: