Témata
Reklama

Obráběčská obec se opět sešla v Plzni

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní na ZČU v Plzni slaví letos 50. výročí od založení. K této příležitosti, mimo jiného, s Techmania science center a s partnery pořádala začátkem roku již osmý ročník úspěšné mezinárodní konference Strojírenská technologie - Plzeň 2019. Konference se nesla v duchu témat z oblasti metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, trendů technologie obrábění, nástrojů a řezných materiálů, technologické přípravy výroby a projektování, automatizace a dalších. Doplněna byla o doprovodný program věnující se problematice 3D kovového tisku.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Konferenci zahájil vedoucí Katedry technologie obrábění doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D., a přivítal všechny zúčastněné. „Pořádání konferencí přikládám velký význam, neboť jde o setkání a výměnu informací mezi významnými odborníky, jak z vysokých škol a výzkumných pracovišť, tak z průmyslové praxe,“ dodal. A takové přesně bylo složení přednášejících i účastníků letošní konference. Několik slov úvodem pronesl také děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., a po něm dostal slovo doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D., který u příležitosti 50. výročí Katedry technologie obrábění (KTO) a 70. výročí Fakulty strojní v Plzni věnoval svou přednášku právě historickým milníkům KTO a významným osobnostem ve vedení katedry v průběhu posledních padesáti let. Bohatý program dvoudenní konference byl protkán prezentacemi výsledků univerzitních výzkumů, které byly na straně druhé podpírány prezentacemi inovativních produktů partnerských společností z průmyslu. Spřátelené a dlouhodobě spolupracující strojírenské firmy s KTO využily příležitosti představit své produkty také na živo u svých prezentačních stolků v prostorách vědeckotechnologického centra Techmania.

Reklama
Reklama

Nabitý přednáškový program konference

Rozsah přednáškového bloku konference neumožňuje zmínit všechny prezentované příspěvky, dále jsou proto uvedeny pouze některé reprezentativní. Ze společnosti SolidVision přijel Ing. Ivan Cimr prezentovat novou CNC frézku, která je zejména díky svým kompaktním rozměrům vhodná pro školy, modeláře a prototypové dílny. Nižší cena frézky neubírá na jejích kvalitách (výkon 2,1 kW, až 24 000 min-1), ale naopak by měla umožnit vybavit výukové učebny, které nemusejí nutně splňovat parametry strojírenské dílny, i třeba několika kusy těchto strojů. Frézka SLV EDU umožňuje tříosé obrábění, s označením SLV EDU 5x je navíc vybavena naklápěcím stolem (kolébkou) pro pětiosé obrábění. Studentům by měla umožnit osvojit si programovací schopnosti. Když si Ing. Cimr vzal slovo podruhé, představil produkt SolidCAM iMachining, kdy posluchačům prozradil výsledky několika testů tohoto produktu provedených s různými výrobci nástrojů pro třískové obrábění na stejném dílu z různých materiálů. IMachining je inteligentní software, který navrhuje nejoptimálnější dráhy nástrojů při obrábění s cílem snížit výrobní časy a náklady. Zcela otevřeně podotkl, že ne vždy bylo použitím tohoto produktu dosaženo nejlepších výsledků, avšak ve většině případů bylo snížení výrobních časů docíleno. Lepších výsledků bylo např. dosaženo při velkých hloubkách řezu. V případě porovnávání životnosti nástrojů prokázal tento produkt schopnost zvýšit ji téměř o polovinu.


O přestávkách demonstrovala použití a možnosti 3D skenerů Ing. Věra Fišerová, Ph.D., ze společnosti SolidVision.

Dlouholetým partnerem KTO je také společnost Final Tools (dříve HAM-Final), která vyrábí nástroje pro velmi přesné obrábění děr. Protfolio společnosti se skládá téměř výhradně se speciálních nástrojů, které své odbytiště nacházejí nejčastěji v automobilovém průmyslu. Mnohé z nich byly oceněny udělením několika patentů potvrzujících originální řešení nástrojů nové generace. Prezentovaná novinka nese název HAFA a jde o nástrojovou jednotku pro nejmenovaného výrobce hydraulických motorů. Zajímavá je také historie společnosti.

Ze Žilinské univerzity se s posluchači o své poznatky podělil prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan – šlo o výsledky výzkumu vlivu termoplastické deformace vyvolané procesem soustružení na následný proces plazmové nitridace. Výzkum byl založen na nedestruktivních zkouškách prostřednictvím Barkhousenova šumu. Zajímavostí na této přednášce bylo, že v průběhu výzkumu se kromě důležitých závěrů také objevilo slabé místo pece pro plazmovou nitridaci, byť to nebylo předmětem zkoumání.


Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., seznámil účastníky odborného semináře aditivních technologií s dosaženými výsledky z laboratoří RTI v Plzni.

Aditivní technologie s vlastním seminářem

Dalším z důležitých partnerů konference i katedry obrábění je společnost EOS a její zastoupení pro Českou republiku a Slovensko – společnost Innomia, která byla také hlavním partnerem paralelně probíhajícího programu odborného semináře o aditivních technologiích. Právě zařízením pro spékání kovových prášků EOS bylo vybaveno pracoviště Regionálního technologického institutu (RTI) při FS v Plzni. Zde se pomocí tohoto zařízení intenzivně věnují výzkumu aditivních technologií a v rámci doprovodného programu konference byly zveřejněny mnohé poznatky. Zdůrazněn byl obrovský potenciál této technologie, která si pomalu prošlapává cestu do výrobních procesů, avšak vyráběné díly často stále nesplňují nároky na dynamické zatěžování. Zpravidla dosahují o řád nižší hodnoty při dynamickém zatěžování než konvenčně vyráběné díly. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat bezpečnosti práce při manipulaci s kovovými prášky. Velké procento částic kovových prášků nepřesahuje velikost 10 mikrometrů, proto by nikdy neměly přijít do styku s pokožkou či očima. Závěrem své přednášky doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., uvedl, že i nadále budou zkoumat různé materiály pro tuto technologii, vytvářet IRA a ARA diagramy a databáze vlastností nových materiálů a pokoušet se zlepšovat zejména dynamické vlastnosti vyráběných dílů. Předpokládají, že některé defekty bude možné odstranit tepelným zpracováním. O narůstající důležitosti této technologie svědčí velký počet účastníků semináře.

Partnerské společnosti konference využily příležitosti představit své produkty také na živo u svých prezentačních stánků.

Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a MM Průmyslové spektrum se k tomuto tvrzení jako hrdý partner konference přidává.

Eva Buzková, Plzeň

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Liberecký strojírenský inovátor

Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS) byl založen v roce 1951, na akciovou společnost byl transformován v roce 1992. Má dlouholetou tradici ve výzkumu a vývoji textilních strojů. Pro desítky tuzemských i zahraničních firem je partnerem pro výzkum, vývoj, inovace, transfer technologií a průmyslové realizace. V novém areálu v Liberci-Růžodole VÚTS zahájil činnost v roce 2013.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Jarní odborné semináře

Společnost Imtos spolu s předními světovými výrobci strojírenských technologií a zařízení připravila letos na jaře pro specialisty z České republiky a Slovenska dva odborné semináře.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit