Témata
Reklama

Osobnosti českého průmyslu: Kolben a Daněk

Když se První českomoravská továrna na stroje, a. s., což byl vůbec první český strojírenský podnik, založený roku 1871, spojila v roce 1921 pod záštitou Živnostenské banky s významnou firmou na výrobu moderních strojů a elektrotechnických přístrojů Kolben a spol., vznikla společnost Českomoravská-Kolben, a. s., jejíž značka se brzy stala známou po celé Evropě.

Emil Kolben

Emil Kolben, český technik, vynálezce, iniciátor rozvoje elektrotechnického průmyslu v českých zemích a velký manažer v jedné osobě, se narodil 1. listopadu 1862 ve Stránčicích u Prahy v chudší židovské rodině hokynáře. Po vystudování reálného gymnázia v Praze na Malé Straně se díky svému mimořádnému talentu a pracovitosti velmi dobře uvedl i na pražské Vysoké škole technické. Po jejím úspěšném absolvování dokázal plně využít Gerstnerovo stipendium pro studijní cestu po západní Evropě a Spojených státech. Za svého pobytu v Americe, kde působil do roku 1892, se osobně seznámil jak s vynálezcem Nikolou Teslou, tak i s Thomasem Edisonem, když pracoval v Edison General Electric ve Schenectady (stát New York), kde se pak roku 1889 stal dokonce hlavním inženýrem. O tři roky později byla jeho osobnost již natolik známá, že v Curychu nastoupil do role šéfinženýra v závodu Oerlikon. Není bez zajímavosti, že toto bezesporu prestižní místo převzal po Charlesovi Brownovi, švýcarském technikovi s rodinnými kořeny v Anglii, jenž pak založil firmu Brown-Boveri, dnes známou jako nadnárodní společnost Asea Brown Boveri.
Již nyní se ukazovalo, že Kolben míří dál i poněkud jiným směrem než ostatní vynálezci a podnikatelé. Projevilo se to například i v té skutečnosti, že na rozdíl od Edisona dokázal přicházet nejen s projekty levnějšími, které umožňovaly hospodárnější výrobu, ale i s jejich dalším zdokonalením. Svědčí o tom zejména jeho čtyřpólový motor pro tramvaje nebo propojení pomaluběžného dynama s parním strojem. Kromě toho se od Edisona lišil i v tom ohledu, že vytrvale a houževnatě usiloval o prosazení názoru, že střídavý proud je při dálkovém přenosu efektivnější než stejnosměrný. Tuto myšlenku nakonec realizoval právě u firmy Oerlikon, která jako první uskutečnila přenos elektrické energie třífázovým proudem o vysokém napětí na trase dlouhé 125 kilometrů z Laufenu do Frankfurtu nad Mohanem. Následná měření pak plně ukázala, že jde o mnohem úspornější způsob přenosu elektrické energie.
V Praze
Emil Kolben se do vlasti vrátil v roce 1896 a definitivně se usadil v Praze. Bylo to zrovna v době, kdy probíhaly debaty o koncepci nové pražské městské elektrárny, které se nesly v duchu soubojů mezi stroji s využitím stejnosměrného nebo střídavého proudu. Když pak později Kolben na tuto éru vzpomínal, mimo jiné k tomu uvedl: "Zdálo se mi nejlepším, abych sám zřídil moderní elektrotechnickou továrnu vícefázové koncepce ve středu velké české průmyslové oblasti, v tradičním sídle vysoce vyvinutého strojírenství - v Praze."
Vzápětí si Kolben koupil v pražských Vysočanech pozemek o rozloze asi 8000 čtverečních metrů, na němž brzy stála továrna včetně vlastní elektrárny. Firemní produkce se značkou Kolben - tedy strojů a zařízení pro velké elektrárny s parním i vodním pohonem - si brzy získala četné zákazníky ve vyspělých evropských zemích od sousedního Německa přes Nizozemsko a Francii až po Velkou Británii. Kolbenka se stala první továrnou v českých zemích, která byla zcela zařízena na přenos síly elektrickou energií, což tehdy bylo doslova světovým unikátem. Každý stroj měl svůj motor, kolísání napětí bylo vyřešeno rozdělením sítě na světelnou a motorovou, přičemž nebylo zapotřebí žádných transmisí nebo skupinových pohonů. Za ojedinělý úkaz lze jistě počítat i fakt, že všechny elektrické stroje a zařízení dílen byly vyprodukovány pod střechou vlastní firmy, přičemž některé byly funkční ještě po padesáti letech.
Vznik ČKD
Přišel rok 1898 a s ním i vítězství Kolbena v soutěži o zakázku na výstavbu pražské elektrárny. V této souvislosti bylo nutné začít promýšlet i novou firemní koncepci. V jejím duchu pak Kolben po dohodě s vedením Živnostenské banky založil akciovou společnost Elektrotechnická a. s., dříve Kolben a spol. Její základní kapitál činil 2 miliony zlatých. Jak bylo úvodem vzpomenuto, v roce 1921 se "Kolbenka" spojila se strojírenským závodem Českomoravská strojírna s tím, že nový celek byl přejmenován na Českomoravská-Kolben, a. s., kde čelné místo opět zaujal Emil Kolben. Některé z jejích produktů, kde vévodila Kolbenova značka, si pak razily cestu do daleké ciziny. Například v roce 1904 to byla kompletní dodávka vodní elektrárny v Launcestonu na Tasmánii, která se skládala z pěti Francisových turbín pro spád 34,5 metru, každá o výkonu 500 HP. Podobný úspěch zaznamenala také elektrárna na řece Ebro ve Španělsku nebo v rakouském Landecku, kde se rovněž uplatnily vodní turbíny z Kolbenky.
K dalšímu a vskutku nejvýznamnějšímu spojení pak došlo 9. července 1927. Tehdy byla k původní Kolbence připojena ještě akciová společnost Breitfield-Daněk a spol. Základní kapitál po navýšení byl 37,5 milionu korun, zatímco základní kapitál Kolbenky po skončení první světové války činil pouze 8 milionů korun. I tento údaj jistě svědčí o progresivním růstu Kolbenovy továrny. Práci u Kolbena našlo 14 000 zaměstnanců. Nutno ovšem uvést, že součástí jeho společnosti byly podniky, které Kolben založil ještě na počátku dvacátých let za účelem dokonalejší distribuce elektrické energie, a sice Pražská továrna na kable, s. r. o., a Pražská továrna na izolační trubky, s. r. o. Pod Kolbenovu kontrolu patřila i známá automobilka Praga.
Reklama
Reklama

Vincenc Daněk

A tak se tedy zrodil obrovský komplex Českomoravská-Kolben-Daněk s již důvěrně známým firemním symbolem ČKD. Třetí pojem v tomto firemním jménu náleží dalšímu význačnému průkopníkovi českého průmyslu, kterým byl Vincenc Daněk (1827 - 1893). Po studiích ve Vídni se Daněk stal mechanikem na pražské technice. Posléze působil několik let jako konstruktér v pražské strojírně Breitfield & Evans, aby pak roku 1854 společně s J. Götzlem, starostou v pražském Karlíně, koupili malou strojírenskou továrnu firmy Meisner & Comp., která se nacházela právě v této pražské čtvrti, a dali jí nové jméno Daněk & Comp. Její výrobní program byl tehdy velmi nosný, neboť se týkal specializované produkce strojů a zařízení pro cukrovary a rafinerie. Daněk byl rovněž jedním ze tří vynálezců, kteří se zasloužili o pokrok v cukrovarnictví. Spojení s Kolbenem se sice nedožil, ale svým dílem vytvořil solidní základ jak pro ČKD, tak pro budoucí úspěchy našeho cukrovarnického odvětví. Stačí připomenout, že od roku 1854 do roku 1871 Daňkova strojírna v pražském Karlíně (tedy ještě před fúzí se strojírnou Breitfield & Evans v roce 1872) dokázala vyrobit stroje pro více než 100 cukrovarů. Z Daňkových vynálezů možno připomenout například první kalolis s dřevěným rámem k odluhování saturačního kalu a později i železný kalolis. Také vylepšil stojaté odpařovací aparáty. A nelze zapomínat ani na jeho finanční intuici, když se stal jedním z těch prozíravých českých podnikatelů, kteří dali impulz k založení České spořitelny.
Společný odkaz
I když se mladší Kolben s Daňkem míjeli a zřejmě se ani osobně neznali, přesto jejich dvě jména tvoří nezapomenutelnou součást dynamického rozvoje českého průmyslu na pomezí 19. a 20. století. Společnost ČKD pod dovedným řízením Emila Kolbena v meziválečném období proslula zejména vlastním vývojem a výrobou parních turbín, parních kotlů, elektrických lokomotiv, četných elektrotechnických systémů, těžních věží, čerpadel řady druhů a kapacit, hydraulických strojů, zařízení pro potravinářská odvětví, leteckých motorů a dalších produktů, které si v řadě případů úspěšně razily cestu do světa.
Osud Emila Kolbena bohužel nebyl v závěru jeho života příznivý. Stal se obětí fašistického holocaustu. Z rasových důvodů byl za druhé světové války uvězněn a skonal 3. července 1943 v koncentračním táboře Terezín. Bylo mu 81 let.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 50301
Datum: 10. 03. 2005
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Související články
Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit