Témata
Reklama

Periferie a automatizace pro vstřikovací lisy

Ač podle kalendáře mělo spíše sněžit, sloupec teploměru věštil přicházející předjaří. Během jednoho z takových dnů jsem se v pražském sídle společnosti Engel CZ sešel s ing. Petrem Stiborem, MBA, jednatelem společnosti Engel CZ, a ing. Václavem Černým, jednatelem společnosti Stäubli Systems.

Důvodů k setkání bylo hned několik. Pomineme-li blížící se termín vydání přílohy Plasty, pak je to ten, že obě firmy jsou dlouholetými obchodními partnery a jejich představitelé se velmi dobře znají. Tématem rozhovoru bylo vybavení vstřikovacích lisů, které Engel CZ na český trh dodává. V této oblasti je společnost Stäubli jedním z nejvýznamnějších dodavatelů robotů a periferií. Nikoliv ale jediným, jak pro pořádek dodává pan Stibor. Ostatně i firma Engel sama vyrábí lineární roboty, kterými také řadu svých vstřikolisů vybavuje. Společnost Stäubli je naproti tomu dodavatelem kompletních řešení pro automatizaci v plastikářském průmyslu, což zahrnuje systémy upínání forem, rychlospojky a multispojky pro bezpečné připojení energií, kapalin a hydrauliky a v neposlední řadě šestiosé roboty pro obsluhu lisu a manipulaci s výrobky.

Reklama
Reklama
Reklama

U nás v Čechách

Výše uvedené platí víceméně v globálním měřítku. Jinak Engel CZ, s. r. o., byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost rakouského koncernu Engel, významného výrobce vstřikovacích strojů na zpracování plastů a robotů. Jejím úkolem je prodej těchto strojů na českém trhu, jejich servis, dodávky náhradních dílů, školení a poradenství. V současné době má více než 200 zákazníků a ročně prodává kolem 150 jednotek (to znamená strojů a robotů dohromady). Aktuální stav 41 pracovníků letos plánuje zvýšit o další čtyři servisní techniky. Pro úplnost dodejme, že koncern Engel má v Čechách také velký výrobní závod, kterým je společnost Engel strojírenská, spol. s r. o., v Kaplici.

Ing. Petr Stibor, MBA, a Ing. Václav Černý, jednatelé společností Engel CZ a Stäubli Systems

Česká pobočka společnosti Stäubli byla založena v roce 2005 a kromě českého a slovenského trhu se stará i o zákazníky v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a dalších balkánských zemích a dnes má více než 45 zaměstnanců. Jako švýcarská rodinná firma si Stäubli zakládá na maximální kvalitě samotných produktů i doprovodných služeb a možná právě proto spolupracuje i se společností Engel v oblasti automatizace procesu výroby plastů. Na bližší podrobnosti jsem se již zeptal jednatelů obou firem, ing. Stibora a ing. Černého.

MM: Můžete přiblížit oblast spolupráce společností Engel a Stäubli?

Ing. Stibor: V posledních letech pozorujeme rostoucí zájem našich zákazníků o to, pořídit nejen kvalitní vstřikovací lis, ale mít jej vybaven pro všechny další úkoly, ať už jde o rychlou výměnu forem, vyjímání výlisku ze stroje či některé návazné činnosti. To znamená, že rostou požadavky na další automatizaci a vybavení vstřikovacích strojů. My sami jsme výrobci lineárních robotů, které pro většinu aplikací postačují. Nicméně stále stoupají požadavky i na vybavení strojů roboty šestiosými, které mají vyšší nosnost, jsou schopny realizovat montážní práce apod.

Vstřikovací lis Engel Victory obsluhovaný robotem Stäubli RX160

Nejsou to ale jen roboty, které zvyšují užitnou hodnotu strojů pro naše klienty, je to i další vybavení, kterému říkáme periferie. Patří sem různé konektory na vodu, hydrauliku, elektriku, dále elektromagnetické upínání aj. Engel tyto komponenty sám nevyrábí, ale spolupracuje v této oblasti s dalšími partnery. Jedním z nich je právě firma Stäubli.

Ing. Černý: Firma Stäubli má dvě výrobní divize, které jsou aktivní v oblasti plastikářského průmyslu. První z nich je konektorová divize, která vyrábí jednak rychlospojky, například pro chlazení, temperaci či hydrauliku, jednak systémy pro rychlé upínání, ať už mechanické, magnetické nebo hydraulické. Druhou je robotová divize, která nabízí systémy pro optimalizaci či automatizaci výrobního cyklu. S firmou Engel v obou divizích dlouhodobě spolupracujeme, a to jak na lokální, tak mezinárodní úrovni.

MM: Jaké pozorujete trendy v oblasti vybavení vstřikovacích lisů?

Ing. Černý: Výrobci plastových dílů jsou dnes nuceni stále rychleji reagovat na požadavky svých odběratelů. Současně se snaží pracovat v bezskladovém hospodářství a dodávat just-in-time. Více a více firem má týmy pracovníků, kteří se zabývají například SMED systémy (pro rychlé přeseřízení stroje). Z časté obměny výrobků vyplývá potřeba časté výměny forem, i všech navazujících periferií. Stäubli dodává kompletní řešení na výměnu těchto periferií počínaje stoly pro horizontální zakládání forem, upínacími systémy nebo multispojkami, kdy otočením jedné páky dojde k propojení několika okruhů. Dále sem patří i využití šestiosých robotů, které mohou během cyklu stroje udělat několik návazných operací. Robot pak může například provádět kontrolní operace, zakládat výlisky do blistrů, provést dodatečný ořez nebo dokonce jednoduchou montáž. Ve spoustě aplikací se robot využívá pro zakládání různých zálisků, jako jsou elektrické kontakty nebo vkládané etikety (tzv. IML aplikace).

Šestiosý robot Stäubli RX160 barevně sladěný s lisem Engel

Ing. Stibor: My si evidujeme počet strojů dodaných s automatizací. Ta má jednoznačně rostoucí trend. Před 25 lety, kdy jsem pro firmu Engel začal pracovat, jsme stroje vybavené automatizací dodávali spíše výjimečně. Nyní již více než 70 procent našich strojů dodáváme s automaty a s roboty. Zajímavým příkladem je vstřikovací lis vybavený čtyřmi roboty, který jsme prodali v loňském roce. Shodou okolností se jednalo o SCARA roboty Stäubli, které vkládaly do formy zálisky. Nicméně v tom, jak stroj vybavit, má rozhodující slovo samozřejmě zákazník.

Robot zvládá po vyjmutí výlisků i následné operace, jako například dočištění.

MM: Domníváte se, že význam automatizace ještě dále poroste?

Ing. Stibor: Budoucnost vstřikování plastů je v dalším zproduktivnění procesu. To je možné buď zkrácením času výměny forem a tím i zkrácením prostoje stroje, nebo vysokým stupněm automatizace, což umožňuje během výrobního cyklu realizovat řadu dalších návazných operací, které probíhají paralelně s výrobou dílu.

Magnetický upínací systém QMC122 na stroji Engel

Ing. Černý: Jde o to nabízet co nejvíce automatizovaná řešení, která budou výrobci z důvodu konkurenceschopnosti vyžadovat stále více. Stäubli zde může nabídnout komplexní řešení od jednoho dodavatele, což přináší výhody i v oblasti servisu. Pro zákazníky je výhodné mít v této oblasti jednoho partnera, který je schopen poskytnout ucelená řešení.

MM: Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v další spolupráci.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

Příklady vybavení vstřikovacích lisů

Upínací systémy

Slouží k upnutí formy do lisu pomocí mechanické, hydraulické nebo magnetické technologie. Díky magnetům lze upnout novou formu za méně než jednu sekundu a výrazně tak snížit čas výměny formy a zmenšit prodlevu stroje.

Rychlospojky

Hydraulika, kapaliny, stlačený vzduch, paliva – každé médium vyžaduje jinou technologii pro kvalitní a bezpečné spojení. Systémy multinapojení pak dovolují připojit během chvíle veškeré přívody najednou a urychlit tak výrobní proces.

Vkládací stoly

Stoly ve velké míře usnadňují výměnu forem a dovolují snazší manipulaci i s formami o hmotnosti několika set kilogramů. Podle požadavků dané aplikace lze využít stolů statických, kolejových nebo zcela mobilních. Kolejové vkládací stoly pak umožňují i zcela automatickou výměnu včetně řádného uskladnění vyjmutých forem.

Roboty

Roboty schopné obsluhovat kompletně lis od založení materiálu až po odebrání výlisků významně posouvají automatizaci výroby o krok dále. Velkou předností je také možnost využití v doplňkových operacích během cyklu, například pro kontrolu výlisku nebo dodatečné opracování a očištění.

Engel CZ, Stäubli Systems

www.engel.cz

www.staubli.cz

Reklama
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Související články
Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Roboty zjednodušily soustružení plastových dílů

Firma Linatex vyrábí plastové díly pro mnoho různých průmyslových odvětví. Její produkty nacházejí uplatnění prakticky všude, od umělých kloubů až po letecké a větrné turbíny. To vyžaduje výrobní zařízení, které je snadno a lehce přeprogramovatelné, aby bylo schopno plnit širokou škálu různých úkolů.

Programování a obsluha robotů usnadněny

Automatizační řešení s průmyslovými roboty se dostávají v plastikářském průmyslu stále silněji do popředí. Základem úspěchu je jednoduchá integrace strojů a robotů.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Software boří bariéry v programování robotů

Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit