Témata
Zdroj: Fotoarchiv Tork Kaizen

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Kaizen je metoda řízení pocházející z Japonska, která říká, že všichni zaměstnanci by se měli zapojit do vylepšování chodu společnosti. Tato filozofie přináší důležité poznatky průmyslovým podnikům, které si přejí zvýšit produktivitu. Mimo jiné ji podporuje i nová studie, realizovaná mezi operátory strojů.

Vybavení, s nímž dosáhnete zlepšení – Průvodce pro zlepšování produktivity – je dostupný ke stažení zde. Obsahuje pět konkrétních tipů, jak jednoduše zavést filozofii kontinuálních vylepšení s cílem vytvořit dlouhodobou konkurenční výhodu.

Tork nabízí celou řadu produktů na profesionální utírání povrchů, které jsou součástí systému Tork Performance. (Zdroj: Fotoarchiv Tork Kaizen)

Při vytváření nové příručky pracoval Tork s expertem na kaizen Jonasem Svanängem. Ten studoval kaizen při vylepšování továren Toyota a poznatky aplikoval ve více než stovce organizací po celém světě. V současnosti Jonas pravidelně sdílí své znalosti o filozofii kaizen a optimální efektivitě provozu na mezinárodních konferencích.

„Cílem principu kaizen je nastavení firemní kultury zaměřené na neustálá zlepšení díky změně chování. Pokud vaše společnost přijme filozofii kaizen, získají zaměstnanci možnost ovlivnit podobu svého pracoviště, což posiluje jejich pracovní motivaci,“ říká expert na kaizen Jonas Svarnäng.

Jak na zbytečné překážky

Operátoři strojů obvykle pracují nejblíže oblastem, kde vznikají problémy nebo zbytečné překážky (v jazyce kaizen tzv. muda, což je v překladu ztráta nebo plýtvání). Proto mají zásadní roli v ochraně a zlepšování produktivity v podnicích.

Aktuální průzkum značky Tork ukázal, že 89 %operátorů strojů věří, že „neustálé vylepšování preventivní údržby je v jejich podniku důležité“, a 87 %souhlasí, že „preventivní údržba snižuje poruchy strojů a nutná pozastavení výroby“.*

„Chceme společnostem pomoci zlepšit preventivní údržbu, zvláště těm, které si ji zajišťují vlastními silami za použití chytrých a inovativních produktů, jež mohou zvýšit efektivitu a snížit ztráty. Protože si uvědomujeme, že i malé změny v rámci kontinuální snahy o zlepšení mohou mít zásadní vliv na kvalitu, cenu a dodávky produktů,“ říká Jenny Turner, marketingová ředitelka pro oblast průmyslu společnosti Essity – profesionální hygiena.

Pro skutečně čisté povrchy

Tork nabízí celou řadu produktů na profesionální utírání povrchů, které jsou součástí systému Tork Performance, a mohou optimalizovat úklidovou rutinu v průmyslovém prostředí. Systém obsahuje různé druhy utěrek a zásobníků, které mají dostatečnou kapacitu a nabízí unikátní možnosti montáže, což umožňuje jejich umístění hned na dosah operátorům. Tuto výhodu potvrzuje89 %operátorů strojů: „Pokud budeme mít k dispozici zásobníky na utěrky s dostatečnou kapacitou umístěné přesně tam, kde je potřebujeme, zvýší se efektivita úklidu a preventivní údržby.“*

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zavést princip kaizen, včetně důležitých tipů do začátku, navštivte tento odkaz a stáhněte si Vybavení, s nímž dosáhnete zlepšení – Průvodce pro zlepšování produktivity.


*Zdroj: Průzkum Tork mezi operátory strojů, zpracovaný společností Psyma v červenci 2019.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit