Témata
Reklama

Praktické využití tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se na našem trhu s úspěchem již po mnoho let využívají v rodinných domcích pro vytápění a ohřev užitkové vody. V posledních letech se začínají využívat i v průmyslových aplikacích.

Použití tepelných čerpadel se přímo nabízí zejména v provozech, kde je třeba neustále dochlazovat chladicí kapalinu, která je v tomto případě výhodným energetickým zdrojem pro tepelné čerpadlo. Teplo následně získané z tepelného čerpadla lze využít na ohřev topné, užitkové nebo technologické vody.
Reklama
Reklama

Komfort systémy

Velmi zajímavé využití tepelných čerpadel v průmyslové a komerční sféře umožňují tzv. komfort systémy. V podstatě to jsou vysoce účinná tepelná čerpadla voda/vzduch propojená jednoduchým dvoutrubkovým okruhem, kterým je teplo přiváděno nebo naopak odváděno z jednotlivých zón budovy. Tento systém využívá relativně malých energetických nároků na přenos tepla pomocí vody oproti přesunům velkých objemů vzduchu v některých jiných systémech.
Je-li potřeba v daném místě topit, tepelné čerpadlo z dvoutrubkového okruhu odebírá energii, tzn. ochlazuje tuto zdrojovou vodu a vhání do místnosti teplý vzduch. Při chlazení je funkce opačná. Díky vzájemnému propojení všech jednotek lze teplo přesouvat z těch částí budovy, kde ho není třeba, do částí, které je nutno vytápět. Teplo vyzářené osobami v budově a generované světly, počítači, výtahy i dalšími zdroji lze akumulovat a výhodně využít v jiných prostorách nebo jiným způsobem, např. při předúpravě čerstvého vzduchu, pro ohřev teplé užitkové vody apod.

Funkce systému v různých režimech

Při velmi chladném počasí, kdy je potřeba více tepla, než je uvnitř budovy generováno, a většina jednotek pracuje v topném režimu, je teplo přiváděno ke každé samostatné jednotce vodním okruhem. Pokud je potřeba tepla vyšší než energie obsažená ve vodním okruhu, je třeba zapnout centrální zdroj - kotel - zapojený do vodního okruhu.
Ve velmi teplém počasí, kdy většina nebo všechny jednotky systému pracují v chladicím režimu, je teplo odebíráno z jednotlivých prostor budovy a odváděno do vodního okruhu. Pokud není využito jinde v budově, je z budovy odvedeno do venkovního kapalinového chladiče zapojeného do vodního okruhu.
V některých ročních obdobích často dochází k situaci, kdy jednotky v různých zónách budovy pracují v různém režimu, takže ve stejné době jsou některé prostory vytápěny, zatímco jiné jsou chlazeny. Teplo je předáváno prostřednictvím vodního okruhu z jednoho prostoru do druhého, přičemž vodní okruh nevyžaduje ani dodatečnou dodávku tepla, ani chlazení. V tomto případě vyrovnané spotřeby energie pracuje systém s nejvyšší účinností. Je to v přímém kontrastu se systémem fancoils, který může vyžadovat současný chod centrálního kotle i chladiče (ve čtyřtrubkovém systému), nebo používá elektrický ohřev s nízkou účinností.

Možnosti aplikací

Administrativní budovy - teplo vyzařované počítači, světly, výtahy a dalšími spotřebiči i teplo vyzářené lidmi v hustě obsazeném prostoru a teplo z centrálních prostor budovy lze akumulovat a použít tam, kde je třeba, přičemž spotřebu každého uživatele (nájemce) lze měřit a přesně účtovat. Široký sortiment výrobků, které jsou na našem trhu nabízeny, umožňuje přizpůsobit projekt všem potřebám použitím jednotlivých nebo spojených jednotek pro klimatizaci velkých prostor, jako jsou konferenční sály a jednací místnosti nebo malé kanceláře.
Hotely a ubytovací prostory - tepelná čerpadla voda/vzduch jsou běžně používána v hotelích, kde je zvláště důležité pohodlí jednotlivých hostů. Prostředí v každé místnosti lze samostatně komfortně regulovat a lze zajistit současné vytápění i chlazení jednotlivých místností podle potřeb hostů. Přebytečné teplo z kuchyní, prádelen, prodejních prostor i fitness center lze akumulovat a využít ke zlepšení tepelného hospodářství budovy. Standardní elektrické ovládací prvky lze rozšířit pro integraci do vyspělého systému řízení celé budovy.
Školy a vzdělávací zařízení - každou místnost lze vytápět nebo chladit v závislosti na potřebách jejího využití. Široká škála nabízených typů umožňuje flexibilní prostorovou dispozici.
Zdravotnická zařízení - ve velkých zařízeních, jako jsou nemocnice, jsou obvykle i prostory (kuchyně, prádelny a laboratoře), v nichž je generováno nadbytečné teplo, které lze opět akumulovat a použít jinde pro zvýšení tepelné účinnosti celého systému. Klimatizační jednotky lze umístit tak, aby nedocházelo ke vzájemné kontaminaci prostor vzduchem nesenými částicemi.
Nákupní centra - každý nájemce si může navrhnout své prostory tak, aby plně vyhovovaly jeho potřebám bez zbytečného omezování topnými a klimatizačními systémy. Protože každý nájemce má vlastní systém, lze spotřebu měřit tak, že každý z nich platí pouze své skutečné náklady na vytápění a klimatizaci.

Výhody komfort systému

Tento systém přináší ve svých aplikacích řadu výhod, jako jsou tichý chod, vynikající regulace vlhkosti, variabilní možnost výfuku vzduchu, pohodlné servisní vstupy a další. Celkově je komfort systém o 20 ÷ 30 % levnější než běžná klimatizace, má proti ní zhruba o 100 % delší životnost a o 20 ÷ 30 % vyšší energetickou účinnost.
V současné době probíhá největší instalace tohoto systému u nás v nově budovaném obchodním centru v Praze na Smíchově, kde bude klimatizováno několik set obchodů. Použita jsou tepelná čerpadla americké firmy Climate Master, kterou na českém trhu zastupuje společnost Master Therm, s. r. o. Je pouze otázkou několika let, kdy se efektivní komfort systémy u nás rozšíří jako jinde ve světě.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 10640
Datum: 06. 06. 2001
Rubrika: Výroba / Ekologie
Autor:
Firmy
Související články
Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 1. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Úspory naruby - Obraťme toky řek

Při útlumu uhelných a jaderných elektráren a s nárůstem podílu obnovitelných zdrojů energie, především slunce a větru, nastal problém s přenosem a akumulací jejich elektrického výkonu mimo špičku zatížení elektrizační sítě. Tento problém však mohou i v Česku do značné míry a levně vyřešit stávající vodní díla (přehrady, jezy a hráze včetně turbín a kanálů a regulací) s využitím stávající přenosové soustavy.

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Související články
Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Inženýrská akademie ČR - Energie pro udržitelný život

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Úspory naruby - Pravda a lži o vytápění, 2. část

S neustálým zdražováním energií se mnoho obyvatel ptá, čím ekologicky a současně i ekonomicky, tedy levně a s účinností pokud možno přes 100 %, vytápět svůj rodinný dům?

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Antikorozní povrchové úpravy zvyšují užitnost konstrukčních dílů

Společnost Metalkov se již více než čtvrtstoletí specializuje na povrchové úpravy ocelových konstrukcí a tryskáním a metalizací. Letos v létě jsme opět dostali příležitost navštívit její areál ve Vlašimi a prohlédnout si lakovnou, kam si po úzké příjezdové cestě jezdí pro kvalitní antikorozní povrchové úpravy výrobci kovových konstrukcí a zařízení z celého světa. A určitě dobře vědí proč.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Šetří lasery energii? Jak je to s lasery, ekologií a ekonomií?

Ekologie v průmyslu je téma, které se dnes velmi často probírá. Jedná se o mimořádně širokou problematiku, zahrnující úspory energií, eliminaci či alespoň snížení vzniku zdraví ohrožujících zplodin či omezení potřeby nebezpečných chemikálií v oblasti průmyslové výroby. V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme z hlediska výhod a nevýhod jednotlivých laserových technologií, které se díky klesající ceně při zachování dobrých technických parametrů a nízkých provozních nákladů dostávají i do podniků s menším obratem a nižším počtem zaměstnanců.

Dny teplárenství a energetiky

Hradec Králové se opět stane centrem středoevropského teplárenství a 21. až 23. dubna bude hostit už 21. ročník největší oborové konference Dny teplárenství a energetiky. Co v současné době hýbe teplárenským trhem? Na to jsme se ptali Ing. Martina Hájka, Ph.D., ředitele Teplárenského sdružení ČR, které akci pořádalo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit