Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Prediktivní údržba zajišťuje spolehlivost rotačních zařízení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Prediktivní údržba zajišťuje spolehlivost rotačních zařízení

Prediktivní údržba je nejen klíčem k udržitelnosti plynulé výroby, ale i k plnění současných standardů na ekologicky přívětivou výrobu. Předchází haváriím ložisek a potažmo celých strojů, navíc zamezuje velkým finančním ztrátám.

Program SKF Rotation For Life zaručuje spolehlivost a dostupnost vybraných klíčových rotačních strojů a snižuje tak zákazníkům celkové náklady na jejich vlastnictví v průběhu sjednaného období podle smlouvy.

Program SKF Rotation for Life

Balíček služeb Rotation For Life je poskytován za pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle. Jeho součástí může být posouzení strategie náhradních dílů a zásob, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivostního inženýrství a dodávka ložisek v dlouhodobém výhledu. SKF Rotation For Life zahrnuje široký rozsah možností nabízených společností SKF v jedinečném balíčku přizpůsobeném podle konkrétních potřeb zákazníka. K dodávce ložisek může být součástí správa mazání, těsnění, výrobky pro měření a diagnostiku stavu strojů, služby vzdálené diagnostiky, analýza kořenových příčin selhání, kontrola kvality, mechanické služby (montáž, demontáž a renovace ložisek), školení a další služby.

Služby vzdálené diagnostiky zajišťuje Centrum SKF v Ostravě, které v současné chvíli slaví rok od otevření. Zákazníkům poskytuje sledování vybraných strojů, reporting o jejich fungování a diagnostiku v případě hrozících závad.

Prediktivní údržba předchází haváriím ložisek a zamezuje tak velkým finančním ztrátám v důsledku neplánovaných odstávek. (Zdroj: SKF)

Spalovna ve Švédsku eliminovala neplánované odstávky

Mezi firmy zapojené do programu SKF Rotation for Life patří například závod společnosti Renova ve Švédsku, který přeměňuje odpad na energii a každoročně tím zajišťuje třetinu objemu dálkového vytápění göteborské oblasti. Odpad se spaluje ve třech obrovských pecích. Každá z nich je vybavena primárními ventilátory, které dodávají do ohně kyslík a udržují teplotu na 1 000 °C. Sekundární ventilátory zajišťují cirkulaci vzduchu ve spalovacím prostoru a recirkulační ventilátory odpad vysušují. Tyto ventilátory jsou pro fungování závodu zásadní, přestane-li jeden z nich fungovat, může se ztráta závodu vyšplhat až na 100 000 eur za den. V minulosti závod Renova kvůli neplánovaným odstávkám ztrácel přibližně 1 000 výrobních hodin ročně.

Nyní je již provoz spolehlivý, přerušuje se jen za účelem plánované údržby, a tím se výrazně zvýšila produktivita. Základem řešení neplánovaných odstávek se stal program Proaktivní spolehlivostní údržba SKF (Proactive Reliability Maintenance – PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. V rámci smlouvy o proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu zvyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv.

Pohled na servery a síťové kabely v technologickém datacentru. (Zdroj: SKF)

Výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově šetří až půl milionu ročně

Z Česka je firmou zapojenou do programu na principu Rotation for Life například chodovský závod SKF Lubrication Systems. V roce 2018 začal výrobní závod SKF na mazací systémy v Chodově používat dva nástroje pro monitoring a diagnostiku strojů – QuickCollect pro pochůzkovou kontrolu a online monitorovací systém IMx-8. Závod přitom využívá služby SKF Premium. Jedná se o kontrakt, kdy zákazník od SKF prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů odebírá zboží a za měsíční paušál za zvýhodněných podmínek nakupuje služby. Konkrétně u SKF Lubrication Systems se jedná o pochůzkovou diagnostiku, její zavedení, proškolení a vybavení. Dále se jedná o online diagnostiku, její instalace, související hardware a software, vyhodnocování online diagnostiky v centru vzdálené diagnostiky a reporting zpět k SKF Lubrication Systems. Díky prediktivní diagnostice se za první rok od jejího zavedení SKF Lubrication Systems vyhnuli nákladům a ztrátám v rozmezí 366 000 až 538 000 Kč. Mezi další přínosy patří snížení rizika neplánované odstávky z důvodu poruchy a snížení času na sběr dat v budoucnu.
 


SKF CZ

Další články

Průmysl 4.0
Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: