Témata
Foto: Eva Zajícová

Předváděcí pracoviště automatizované zakázkové výroby

Společnost Misan z Lysé nad Labem nabízí různá řešení automatizace k obráběcím procesům již 15 let. Trendem posledních let je automatizace také malosériové zakázkové výroby. Ta klade vysoké nároky zejména na flexibilitu a variabilitu automatizačního řešení. Vlastní zkušenost s tímto druhem automatizace nyní má již také plzeňská společnost Hofmeister, které firma Misan před rokem a půl dodala a zprovoznila automatizované pracoviště na míru. Získané zkušenosti obou firem na této zakázce nyní budou moci ve svůj prospěch využít také další zájemci o podobná řešení.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

„Stát na více nohou,“ jsou slova Václava Hofmeistra, ředitele společnosti Hofmeister, kterými popisuje různorodé produktové portfolio firmy, jež je známá zejména výrobou řezných nástrojů. Nezávislost pouze na jediném produktu či odběrateli zabezpečuje vždy dostatek zakázek a pomáhá ustát např. výkyvy poptávek. Na druhou stranu to s sebou nese vyšší nároky na plánování výroby, skladové zásoby, schopnosti pracovníků a další. To se firma rozhodla do jisté míry řešit automatizací.

Oboustranně výhodnou a obohacující spolupráci na vývoji předváděcího pracoviště automatizované zakázkové výroby s vysokou mírou variability si pochvalují obě společnosti. Za firmu Misan Ondřej Svoboda (vlevo) a za firmu Hofmeister Václav Hofmeister (vpravo). (Foto: Eva Zajícová)

Spolehlivý partner pomůže s definicí koncepce

„Různých katalogových automatizačních řešení v podobě paletových zásobníků je dnes na trhu mnoho, nám ale stále vycházelo nejlépe najít spolehlivého partnera a nechat si postavit automatizované pracoviště na míru ze standardních částí,“ popisuje Václav Hofmeister výběr vhodného řešení. „Na začátku jsme měli jasnou představu, ale nedokázali jsme domyslet spoustu detailů. V tom nám byli kolegové ze společnosti Misan velmi nápomocni,“ pokračuje ve vzpomínání. „Zadání společnosti Hofmeister bylo velmi specifické. Museli jsme navrhnout buňku s vysokým podílem variability,“ dodává Ondřej Svoboda, jednatel společnosti Misan. Buňka se skládá ze standardních částí: pětiosého obráběcího centra, průmyslového robotu, regálu pro zakládání palet a samozřejmě nadřazeného řídicího systému. 

Automatická výrobní buňka se skládá z pětiosého obráběcího centra Okuma MU – 4000 V, průmyslového robota Fanuc a regálového skladu palet s 24 pozicemi. (Foto: Eva Zajícová)

„Už nyní jsme např. přišli na to, že nosnost robotu120 kg je pro nás limitující. Výhodné na našem řešení je ale právě to, že ve chvíli, kdy to bude potřeba, vyměníme stávající robot za větší,“ vyzdvihuje Václav Hofmeister hlavní výhodu koncepce buňky. „A až nám nebude dostačovat kapacita regálu (24 pozic), rozšíříme stávající regál třeba za roh. Nebo si k němu můžeme pořídit i druhý stroj atd.,“ dodává. Vedle možnosti rozšiřování buňky o druhý stroj či větší regál je její velkou výhodou také připravenost na rozšíření v podobě dalších pracovních operací pro robot, který v době, kdy stroj obrábí, stojí. „Robot si v budoucnu může vyměnit zápěstí a v průběhu obrábění jiné díly např. proměřovat nebo čistit a podobně,“ doplňuje Ondřej Svoboda výčet možností buňky, a tím její výhody oproti uzavřeným paletovým systémům nabízených konkurencí.

Sám Václav Hofmeister přiznává, že je těžké bez předešlých zkušeností nadefinovat všechny požadavky na automatizované pracoviště. „Původně jsme si představovali, že budeme v buňce obrábět kusovou výrobu. Dnes již víme, jaké zakázky se na tento druh práce hodí nejvíce –složitější díly s vyšší přidanou hodnou– a jak zakázky v buňce plánovat a řadit. K výrobě přípravků a upínání palet využíváme přesné upínací systémy společnosti Kosmek, kterou na českém trhu zastupujeme,“ popisuje. „Od začátku zde mají k automatizaci rozumný přístup. Myslím, že je chybou, když zákazník hned od prvního dne od spuštění očekává vysokou funkcionalitu a návratnost. S technologií je potřeba se nejprve sžít, důsledně seznámit a postupně buňku více vytěžovat,“ říká Ondřej Svoboda. Po roce a půl podle slov Václava Hofmeistra dnes buňka pracuje v nepřetržitém režimu 16 hodin v kuse. Vyrábí i v noční směně a v plánu je ji mít v provozu také o víkendech. „Dnes již umíme spočítat časové studie na výrobu konkrétního produktu. Máme zkušenosti s plánováním a můžeme je předávat potenciálním zájemcům,“ popisuje plány Václav Hofmeister s nasbíranými poznatky a předváděcím pracovištěm, které vzniklo nejen pro ulehčení vlastní práce, ale právě za účelem další služby, kterou mohou zákazníkům společně s firmou Misan nyní nabízet. Dohromady totiž mohou poskytnout kompletní balíček na míru. Společnost Misan zajistí strojní vybavení, robot a další příslušenství zastřešené jedním nadřazeným řídicím systémem vyvíjeným na míru. Přizpůsobit na míru lze také obráběcí centrum. Ve společnosti Hofmeister např. na požadavek využívání upínání palet ve stroji od firmy Kosmek muselo být centrum Okuma MU – 4000 V lehce modifikováno. Hofmeister v této partnerské synergii řešení doplní o paletové a upínací systémy, nástrojové vybavení, vlastní zkušenosti s plánováním výroby, a v případě potřeby také obráběcími strategiemi. Pro mnohé malé výrobní firmy se může zdát investice téměř 18 milionů příliš velká. Patnáct milionů stála automatizovaná výrobní buňka, včetně robotu, stroje a řízení, zbytek investice tvoří paletové systémy a nástrojové vybavení. Zde v Plzni mají stroj rozšířený o zásobník nástrojů se 160 pozicemi. I to je dle slov Václava Hofmeistra již nyní málo. „Ti, kdo s takovou automatizací chtějí začít, by si měli uvědomit, že mohou začínat s méně paletami i nástroji – třeba se dvěma paletami a 30 nástroji, aby počáteční náklady nebyly tak vysoké. My jsme začínali se čtyřmi. A až třeba něco vydělají, přidají další,“ pokračuje ve vyprávění.

Pro tento způsob výroby jsou vhodné zejména složitější díly s vysokou přidanou hodnotou. Pro vyšší výtěžnost automatizovaného řešení je na každou paletu snaha umístit větší počet obrobků. (Foto: Eva Zajícová)

Už jen krok k dokonalosti

Dnes, po roce a půl, mají v Hofmeisteru ještě rezervu čtyř neobsazených palet. „Až budeme využívat celou kapacitu regálu, zaměříme se na optimalizaci všech procesů a vedlejších časů,“ uvádí Václav Hofmeister. „Pak bychom také chtěli s kolegy z Misanu dopilovat několik detailů, jako je např. řazení palet či možnost přerušení obráběcího procesu z důvodu založení jiné zakázky, a pak moci navázat proces obrábění na původní paletě tam, kde jsme jej přerušili, atd. Jde zejména o věci, které vyplynuly až používáním buňky,“ doplňuje. „Dnes už si výrobu bez buňky neumíme představit. Robot nepotřebuje svačinu, covid na něj nepůsobí,“ jmenuje s úsměvem další výhody automatizovaného pracoviště.

Reklama

Realizace není ze dne na den, ale zato na dlouho

Zavedení zákaznického řešení automatizace malosériové výroby, jakou mají ve společnosti Hofmeister, není otázkou dnů ani měsíců. Přípravy mohou trvat i roky. „Uživatel si musí nejprve vytvořit vlastní představu, a my k ní párujeme technické řešení. Říkáme, co jsme schopni z té představy splnit a jak. Případně jeho představy doplňujeme vlastními návrhy řešení, detaily a nadstavbami, které zadavatel sám nedohlídne. Jde o takový iterační proces – v tom je kouzlo řešení na míru,“ popisuje Ondřej Svoboda podobu spolupráce se zákazníkem na vývoji automatizovaného řešení. „Např. tady v Hofmeisteru, jelikož mají na každé paletě jiný přípravek (jinak velký polotovar/obrobek), jsme navrhli vedle identifikace palety také identifikaci přípravku, aby nemohlo dojít k záměně a následné kolizi,“ uvádí příklad. Buňka disponuje několika dalšími systémy kontroly pro zajištění plynulého a bezpečného chodu buňky. Jeden monitorovací systém s možností vzdáleného přístupu je obsažen v nadřazeném řídicím systému. V případě, že robot např. nenabere paletu, systém zahlásí závadu dle výběru na e-mail či zprávou na telefon. Další antikolizní systém je obsažen v řídicím systému stroje. Opce pro samodiagnostiku a samokorekce kontrolují nástroje i obrobky. Hlídají životnost nástrojů, aby mohly včas vřadit sesterský nástroj. A stroj má také vlastní virtuální kontrolu – dvojče, aby si kontroloval základní kolizní stavy. Model stroje, který odpovídá výrobnímu číslu, je přímo v řídicím systému – to znamená, že obsahuje všechny opce, doplňky apod. Data obrábění, která kontroluje, již prošla postprocesorem, což znamená, že pracuje s reálnými daty, se kterými pak také obrábí.

Automatizované výrobní buňky potřebují velké zásobníky nástrojů. V případě opotřebení či zlomení nástroje si systém sám vezme sesterský nástroj ze zásobníku a pokračuje v práci. (Foto: Eva Zajícová)

Ti, kdo by řešení s vysokou mírou variability nejprve chtěli na vlastní oči vidět a vyslechli by rádi rady a tipy z osobní zkušenosti, mohou navštívit společnost Hofmesiter a nechat si v jejich automatické výrobní buňce zhotovit např. nultou sérii.

Variabilita zpracovávaných dílů v automatické buňce je velmi vysoká. (Foto: Eva Zajícová)

Co říci závěrem? Nezbývá než konstatovat, že společným úsilím firem Hofmeister a Misan vzniklo pracoviště, které splňuje požadavky na vysoce flexibilní a produktivní výrobu – tak důležité aspekty v současné rozkymácené době.

Misan Robocell– pokročilý automatizační systém – robotizované pracoviště s pětiosým obráběcím centrem Okuma MU – 4000 V pro výrobu částí obráběcích nástrojů ve firmě Hofmeister.
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit