Témata
Zdroj: Hofmeister

Po více než roční odmlce, způsobené koronavirovou pandemií, zákazy a omezeními s ní souvisejícími, se letos na podzim mohly opět začít konat různé hromadné akce, a to včetně odborných seminářů. Této možnosti využila i plzeňská firma Hofmeister a ve dnech 21.–23. září ve svém sídle uspořádala třídenní odborný technický seminář, nazvaný Automatizace v praxi.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Kromě firmy Hofmeister se na přípravě semináře a na prezentacích podíleli i partneři „domácí“ firmy, společnosti Misan a technology-support. Mezi pozvanými hosty z řad obchodních partnerů pořádajících firem jsme byli i my, a možnost zúčastnit se tohoto semináře jsme rádi využili. I redakce našeho časopisu totiž trpěla nucenou izolací od strojařské komunity, a tak jsme velice uvítali příležitost se potkat se zástupci partnerských firem tváří v tvář. Po dlouhých měsících, během nichž byly naše kontakty omezeny na telefonování a e-mailovou korespondenci, přinejlepším na internetové videokonference, šlo o příjemnou změnu.

V hale, kde probíhaly přednášky, bylo dost prostoru na osobní setkání a na neformální rozhovory. (Foto: autor)

Komorní atmosféra

Šlo vlastně o tři jednodenní semináře, každý den byl stejný program pro jiné účastníky. Podařilo se tak uspořádat akci pro víc účastníků při respektování kapacitních omezení a hygienických nařízení. Díky tomu akce probíhala v příjemné komorní atmosféře a byl dostatek času a příležitostí k osobním setkáním a k neformálním rozhovorům během přestávek.

Účastníci semináře si mohli prohlédnout řezné nástroje z nabídky firmy Hofmeister a jejích partnerů. (Foto: autor)

V hale, kde probíhaly přednášky, byly kromě pultů s občerstvením připraveny také ukázky nástrojů, vyrobených a nabízených firmou Hofmeister a jejími hlavními dodavateli, mezi něž patří zejména výrobci obráběcích nástrojů Kennametal a Tungaloy. Byly zde k dispozici také příslušné aktuální katalogy s jejich sortimentem.

Kompozitní materiál CFRP
Použití kompozitních materiálů (v tomto případě jde o uhlíkový kompozit CFRP – Carbon Fibre Reinforced Polymer) v kombinaci s kovovými částmi obráběcích nástrojů nabízí řadu nových možností, vyplývajících ze specifických vlastností kompozitních materiálů. Kompozit je ve srovnání s ocelí přibližně čtyřikrát lehčí a čtyřikrát pružnější v tahu, a dokonce až 20x lépe tlumí vibrace. Zejména tlumení vibrací během obrábění je podstatné, neboť vede k vyšší kvalitě opracování. Výhodou je také to, že tento materiál po celou dobu životnosti vykazuje stejnou pevnost. Jeho použití má však i svoje úskalí: Není tak homogenní jako ocel (v různých směrech může mít různé vlastnosti) a obtížněji se zpracovává. Rovněž je třeba počítat s tím, že CFRP nemá mez kluzu – dochází u něj ke křehkému lomu.

Reklama
Reklama
Reklama

Program přednášek

Po zahájení a úvodním seznámení účastníků s programem, jehož se v roli hostitele ujal vedoucí obchodního úseku společnosti Hofmeister Petr Vrba, následoval dopolední blok tří přednášek.

Jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda ve své přednášce prezentoval automatizační řešení pro různé typy výroby. (Foto: autor)

V první z nich vedoucí oddělení výzkumu a vývoje firmy Hofmeister Pavel Kožmín prezentoval vývoj hybridních nástrojů a upínačů, který probíhá ve spolupráci se společností CompoTech. Tato sušická firma od roku 1995 poskytuje služby v oblasti návrhu, konstrukce, analýzy a výroby kompozitů. Jedním z nejnovějších výsledků společného vývoje, který probíhá od roku 2013, je hybridní kotoučová frézovací hlava, jejíž jádro a věnec jsou ocelové a mezi nimi je výplň z kompozitního materiálu CFRP. Díky nižší celkové hmotnosti nástrojové sestavy lze s hybridními nástroji bezpečněji a rychleji manipulovat (to je výhoda i v případě automatické výměny v obráběcím stroji) a nezanedbatelná je rovněž úspora energie při obrábění. Dalšími benefity jsou zvýšení produktivity díky zkrácení celkového času obrábění, zlepšení jakosti opracování a výrazné zvýšení trvanlivosti břitů řezných nástrojů.

Mezi vystavenými nástroji nechyběly hybridní kotoučové frézy, vyrobené z oceli a uhlíkového kompozitu. (Foto: autor)

Druhou přednášku přednesl Ondřej Svoboda, jednatel společnosti Misan z Lysé nad Labem. Téma jeho prezentace bylo shodné s názvem celého semináře, a sice Automatizace v praxi. V rámci prezentace věcně a srozumitelně rozebral praktické stránky automatizace z několika úhlů pohledu. Popsal současné trendy chování spotřebitelského trhu, motivaci a rozhodovací faktory pro volbu typu výrobního zařízení a systémů manipulační techniky s ohledem na různé typy výroby. Představil několik konkrétních automatizačních řešení z nabídky společnosti Misan, určených pro malosériovou a velkosériovou výrobu. V obou případech nabídl zvlášť řešení pro výrobu rotačních dílů a zvlášť řešení pro výrobu dílů nerotačních.

Druhá část odborného semináře probíhala přímo u strojů ve výrobní hale. (Foto: autor)
Reklama

Následovala prezentace společnosti technology-support. Její zástupce Jiří Härtl během své přednášky, nazvané CAD/CAM a automatizace v praxi, účastníkům konference představil CAD/CAM software GibbsCAM pro produkční obrábění. Po krátkém úvodu do problematiky výběru nástrojů na přípravu NC programů Jiří Härtl na praktických příkladech ukázal práci s uvedeným programem. Postupně předvedl intuitivní vytváření maker pro zápichy, pro frézování drážky na pero a pro ustavování polotovarů. Ukázal, jak lze pomocí nástroje GibbsCAM jednoduše vytvořit NC program bez jakékoli znalosti programování.

Společnost Hofmeister
Česká rodinná firma Hofmeister sídlí v Plzni a podniká v oboru strojírenství již od 90. let. Široký záběr jejích činností sahá od výroby řezných nástrojů po technické poradenství a tvorbu kompletních technologií obrábění, včetně programování. Součástí neustálého pokroku společnosti je také výzkumně vývojové oddělení, které se specializuje zejména na laserové mikroobrábění a na výrobu kompozitních nástrojů.

Praktické ukázky přímo ve výrobě

Druhá část programu se odehrávala ve výrobní hale firmy Hofmeister přímo u strojů. Účastníci semináře byli rozděleni do pěti skupinek a na jednotlivých stanovištích sledovali ukázky prezentovaných technologií. Tam, kde během obrábění nebylo zvenku vidět do pracovního prostoru stroje, byla v tomto prostoru umístěna kamera, jejíž obraz byl přenášen na velkou obrazovku. Ukázky tedy byly velmi názorné. Zástupci firmy Misan zde v reálném provozu předváděli možnosti robotizovaných pracovišť určených pro automatizovanou sériovou výrobu. Byly zde v provozu systém Misan Robocell (automatizační řešení, jehož hlavními součástmi jsou CNC bruska Okamoto a šestiosý průmyslový robot) a řešení Okuma Armroid (soustružnické centrum Okuma LB3000 s robotem zabudovaným do pracovního prostoru stroje a ovládaným z jeho řídicího systému), které demonstrovaly možnosti symbiózy obráběcího centra s obslužným robotem.

Na jednom ze stanovišť probíhala ukázka aditivní technologie – 3D tisku z kovového materiálu na stroji značky Concept Laser, rovněž z nabídky společnosti Misan.

Ukázka spolupráce soustružnicko-frézovacího centra s šestiosým průmyslovým robotem. (Foto: autor)

Užitečné setkání

Díky dobré organizaci a rozumně zvolenému počtu účastníků i prezentací byl tento odborný seminář přínosem pro všechny zúčastněné. Organizátorům se podařilo vhodně zkombinovat tematicky zaměřené přednášky s praktickými ukázkami předváděných technologií a vytvořit přátelskou, neformální atmosféru pro výměnu zkušeností.

Související články
Jsme ve stádiu Průmyslu 3.5. Ne slovy, ale činy.

Na okraji Plzně na kraji lesoparku poblíž areálu Borských polí najdete rodinnou firmu Hofmeister, kterou vede pan Václav Hofmeister. Sympatický chlapík, který neříká o svých zaměstnancích, že jsou to lidi nebo oni, ale nazývá je kolegy. Bez rozdílu.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Úsporná produktivita obrábění

Ve dnech 22. a 23. března se v předváděcím středisku společnosti Misan v Lysé nad Labem opět konal tradiční jarní odborný technický seminář firem Misan a Tungaloy. Letošní akce nesla titul Úsporná produktivita. Jak tento název napovídá, byl seminář zaměřen nejenom na představení produktových novinek japonských firem Okuma, Brother a Tungaloy, ale také na aktuální téma energetických úspor a ochrany klimatu.

Neobráběj jako šnek

Nadpis článku byl převzat z názvu jednoho ze seminářů, které pravidelně pořádá společnost Misan ve svém školicím a předváděcím centru v Lysé nad Labem. Tento poslední se konal koncem května a partnerskými společnostmi semináře byly firmy Hofmeister a t-support.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit