Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Procesní armatury pro farmacii, potravinářství a biotechnologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Procesní armatury pro farmacii, potravinářství a biotechnologie

Více než v jiných oborech je ve farmacii, potravinářství a biotechnologiích kladen důraz na vysokou kvalitu produktů. Ať je to projektant, konstruktér nebo uživatel technologie, musí mít vždy jistotu v jakosti používaných procesních zařízení, která mu zajišťují úspěch na trhu a spokojenou klientelu.

Veškeré technologie musí pracovat při dodržování přísných bezpečnostních aspektů v rámci hygienických a sterilizačních opatření a každá minuta ztráty při výrobě nebo nežádoucích výkyvech jakosti znamená ztrátu image i kapitálu.
Jednou z nejdůležitějších oblastí tohoto oboru jsou procesní armatury - přesněji membránové ventily, které svou jednoduchou a téměř bezúdržbovou konstrukcí nejlépe vyhovují požadavkům na čistotu a sterilizovatelnost. Nejznámějším světovým výrobcem je firma Gemü (Gebrüder Müller, SRN), která produkuje mnoho variant těchto armatur, co do použitého materiálu, funkce, ovládání i způsobu nasazení. Ve výrobní paletě jsou kromě plastových a kovových membránových ventilů také kulové kohouty, klapky, solenoidy, plovákové nebo turbínové průtokoměry a široký výběr příslušenství pro řízení technologických procesů.

Vícecestné ventilové bloky M600

Ve farmacii, potravinářství a nápojovém průmyslu jsou prakticky jediným, bezpečným řešením pro dokonalou čistotu a sterilizovatelnost vícecestné ventilové bloky v aseptickém provedení. Nejsou nijak svařovány ani nejsou sestaveny z několika částí. Všechna ventilová sedla, kanály a křížová propojení uvnitř jsou obráběny na moderních strojích z jediného kusu nerezové oceli tak, aby byl ventilový blok zcela bez mrtvých prostor. Tím je také zaručeno "samovyprazdňování" celého bloku. Konstrukce a výroba vychází vždy z konkrétních požadavků zákazníka. Proto je při řešení takovýchto zvláštních úkolů důležitý přímý kontakt se specialisty Gemü, který může být zprostředkován přes obchodní zastoupení v cca 50 zemích světa.
Ventilové bloky mohou být s jedním nebo několika hlavními kanály, ze kterých jsou vedeny již samostatně ovladatelné odbočky. Ty mohou být propojeny do samostatných okruhů nebo naopak sloučeny. Vždy ale s možností uzavření, čímž je zvýšena bezpečnost a blok je snadněji udržován v čistotě. Opracování povrchu jak vně, tak uvnitř je možné volit od Ra 6,3µm až do Ra 0,25 µm.
Dostupné jsou všechny používané druhy svařovaného připojení včetně sterilních spojení používaných pod označením Clamp. Pro ovládání jednotlivých membrán je možné zvolit jak ruční, tak i pneumatický nebo elektrický pohon ve standardních provedeních, která jsou běžná pro ostatní produkty Gemü.

Nový digitální pozicionér Gemü 1435 "epsilon"Pos

Netradičním a v mnoha směrech velmi efektivním způsobem pojala firma Gemü vývoj nového digitálního, elektropneumatického pozicionéru, který slouží k regulaci polohy jak zdvihových ventilů (např. membránové ventily, sedlové ventily atd.), tak otočných, tzv. čtvrtotáčkových armatur, jako jsou např. klapky nebo kulové a kuželové kohouty. Nová konstrukce umožňuje velmi snadnou montáž, rychlé a bezproblémové seřízení s chodem armatury doslova během několika minut.
Hlavním znakem digitálního pozicionéru Gemü 1435 "epsilon"Pos je snímací prvek oddělený od základního pouzdra. To znamená, že pozicionér nemusí být nutně montován přímo na armatuře - např. u malých světlostí ventilů je to někdy zcela nemožné nebo velmi problémové už jen z důvodu prostorových možností.
Také funkce pozicionéru je univerzální - může být použit stejně jednoduše pro lineární jako i otočné pneumatické pohony v jednočinné nebo dvojčinné funkci. Pro flexibilní montáž na tato různá provedení pohonů jsou k dispozici upevňovací adaptéry a třmeny Namur.
Jediným stiskem tlačítka je možné spustit vlastní autokalibrační program, který je schopen nastavit pozicionér podle procesních parametrů ovládané armatury.
Standardně se dodává pozicionér se vstupním signálem 0/4 - 20 mA nebo 0 - 10 V. Bez příplatku jsou pak k dispozici další možnosti, jako např. digitální výstupní signál pro limity nebo chybové hlášení. Pouzdro pozicionéru je vytvořeno s ohledem na dokonalý tvar, snadnou obsluhovatelnost a především bezpečnost proti nechtěné manipulaci klávesových prvků.
Důležitým argumentem pro volbu polohového regulátoru Gemü 1435 "epsilon"Pos je to, že nepotřebuje pro svůj přesný chod trvalou spotřebu tlakového vzduchu. Tím se stává tento regulační prvek výrazným spořičem energie a finančních prostředků.

Nový Jet-Stream ventil Gemü 250

Základem této vývojové novinky se stal princip proudového motoru používaného v leteckém průmyslu, kdy je nasávaný vzduch proudící přes lopatkové kolo z větší části používán ke spalování paliva a slouží k vlastnímu pohybu letounu a částečně obtéká samotné hnací ústrojí pro jeho chlazení, případně další využití na výstupu.
Aby bylo dosaženo dokonalého proudění média bez výrazné tlakové ztráty, je ventil koncipován koaxiálně s vnitřní rozšířenou trubicí a hlavní uzavírací člen je umístěn v ose proudění. Mezi rozšířeným pouzdrem a hlavním uzavíracím členem je prstencová štěrbina, která umožňuje médiu protékat ventilem bez překážky a bez zásadní změny směru proudění - tak jako u proudových letadel (Jet-Stream).
Ventil Gemü 250 je servořízený pomocí elektromagnetu, který je umístěn vně tělesa. Integrovaný tlumicí systém zabraňuje působení tlakových rázů.
Ventil je vyráběn ve jmenovité světlosti DN 50 z materiálů, jako např. PVC-U, PP a PVDF. Pro těsnění je použit materiál FPM/Viton nebo EPDM - později také PTFE.
Ventil je určen pro neutrální i agresivní kapalná či plynná média. Může být také nasazen na mírně znečistěná nebo viskózní média - podle toho se mění maximální počet sepnutí za minutu. Najde své uplatnění například při úpravě vody, v chemických procesech nebo v širokém spektru průmyslových činností.
Použitý Jet-Stream princip přináší s ventilem Gemü 250 minimální tlakové ztráty, čímž lze nahradit nejbližší větší jmenovitou světlost konvenčních uzavíracích armatur. Jeho funkční design s integrovaným pilotním ventilem je moderní a úsporný z hlediska prostoru.
Popisované armatury firmy Gemü dodává na český trh brněnská firma Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: