Témata
Reklama

Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů na středních technických školách, zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech a zároveň zvýšení jejich šancí uplatnit se na trhu práce.

Do projektu je zapojeno šest škol, které jsou partnery bez finanční účasti na projektu: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, Střední škola technická a obchodní Dačice, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek, Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Odborným garantem projektu je firma Kovosvit MAS, a. s., která je zároveň partnerem s finanční účastí na tomto projektu.

Projekt je realizován prostřednictvím pěti klíčových aktivit:
1. Posouzení vstupního stavu
2. Školení učitelů
3. Školení žáků
4. Soutěž žáků
5. Zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování

V rámci klíčové aktivity „Posouzení vstupního stavu“ byla z důvodu odlišnosti úrovně žáků na jednotlivých školách provedena v období 03–06/2011 analýza potřeb jednotlivých zapojených škol formou zpracování detailní SWOT analýzy. Cílem této klíčové aktivity bylo zjištění aktuálního stavu metodiky výuky, vybavení, znalostí a kompetencí vyučujících a úrovně zájmu a znalostí studentů, což vedlo ke zvýšení efektivity samotných školení učitelů a žáků (klíčová aktivita 2 a 3). Zároveň tento materiál slouží jako podklad pro realizaci klíčové aktivity „Zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování“.

V období 05–08/2011 se byla realizována klíčová aktivita „Školení učitelů“. Této klíčové aktivity se účastnilo 20 učitelů zapojených škol v oblasti CNC programování:

Název školy Počet učitelů účastníků školení

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 3
SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice 4
SOŠ technická a obchodní Dačice 4
SPŠ strojní a stavební Tábor 3
SP a VOŠ Písek 2
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 4
Celkem učitelů 20

Realizací klíčové aktivity učitelé získali praktické poznatky v oblasti CNC programování, které následně mohou aplikovat do výukových osnov a motivovat tak žáky ke studiu technických oborů, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. V období 05–06/2011 se na podkladě posouzení vstupního stavu připravovaly školicí materiály pro učitele. Školení probíhalo v měsíci červenci a srpnu 2011 v partnerském podniku Kovosvit MAS, a. s., pod vedením odborných pracovníků. Kromě utřídění teoretických poznatků a získání aktuálních informací z oblasti CNC programování měli učitelé možnost vyzkoušet si CNC programování v praxi. Jeden den školení totiž probíhal přímo v provozu partnerského podniku.

Od září 2011 probíhají v každé ze zapojených škol „Pilotní kurzy žáků“ předmětu CNC programování v rámci stávající výuky ve školním roce 2011/2012. Pilotní kurzy probíhaly až do června 2012. V pilotním kurzu není měněn rozsah vyučovacích hodin a v podstatné podobě ani obsah předmětu. V rámci pilotního kurzu je pouze rozšířena praktická výuka a zároveň bude obohacena o školení odborníky z praxe.

Klíčová aktivita je také rozšířena o jednodenní praktickou výuku v partnerském podniku Kovosvit MAS, a. s. Výuka je podle počtu žáků zapojených do projektu rozložena do 5 pracovních dní.

Reklama
Reklama
Praktická výuka žáků realizovaná ve firmě Kovosvit MAS, a. s.

Cílem této klíčové aktivity je dosáhnout na základě zjištěných nedostatků ve výuce na vybraném vzorku žáků zvýšení kvality výuky předmětu CNC programování, zintenzivnění zájmu žáků o technické obory a v neposlední řadě zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Do pilotních kurzů je zařazen podle jednotlivých škol rozdílný počet žáků (viz tabulka).

Název školy Počet žáků účastnících se pilotních kurzů

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín 30
SPŠ strojní a elektrotechnická České Budějovice 50
SOŠ technická a obchodní Dačice 34
SPŠ strojní a stavební Tábor 30
SPŠ a VOŠ Písek 105
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí 45
Celkem žáků 294

V září 2011 proběhla soutěž v CNC programování zaměřená na vytvoření NC programu podle technologického výkresu. Soutěž se uskutečnila v rámci doprovodného programu Svazu strojírenské technologie na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Soutěž v CNC programování na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2011 v Brně.

Smyslem klíčové aktivity bylo zjištění úrovně znalostí žáků zapojených do pilotního kurzu v NC programování, a tím samozřejmě i úrovně jednotlivých škol v kraji. Soutěže se zúčastnilo celkem 155 žáků, z toho 61 žáků z Jihočeského kraje.

Soutěž probíhala celých 5 dnů, tedy od pondělí do pátku v časových blocích 10:00–15:00 hod. Soutěžilo se na 3 systémech: Siemens, Fanuc a Heidenhein. Za každý systém byl v pátek, po ukončení celé soutěže, vyhlášen jeden vítěz.

Vítězi se stali:
- Heidenhain: Marek Šumník (SŠT Opava)
- Siemens: Marek Ševčík (VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice)
- Fanuc: Vladislav Dufek (SOŠ Slavičín)

V rámci Jihočeského kraje (škol zapojených do projektu) byl následně vyhlášen jeden vítěz bez ohledu na to, na jakém systému každý z nich soutěžil. Vyhodnocovala se celková kvalita splnění soutěžního úkolu. Vítězem se stal Tomáš Pospíšil z VOŠ SŠ, COP Sezimovo Ústí.

Poslední klíčovou aktivitou je „Zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování“. Aktivita je realizována od září 2011 s termínem ukončení červen 2012. Zpracování vzorových osnov předmětu NC programování je zároveň výstupem celého projektu. Tyto osnovy budou sloužit jako výukový materiál pro CNC programování, který bude využíván při výuce technických oborů na středních technických školách.

Na základě předběžného vyhodnocení lze říci, že stanovený cíl této klíčové aktivity, kterým je zlepšení podmínek a kvality výuky, byl úspěšně splněn.

Ing. Petra Macháčková

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 120736
Datum: 27. 06. 2012
Rubrika: Komerční příloha / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit