Témata
Zdroj: Sutterstock

Provoz podnikového systému v cloudu

Provoz podnikového systému v cloudu řeší kritické aspekty při implementaci podnikového systému. Zajišťuje dostupnost nových inovací, kdy je garantována pravidelná aktualizace systému v cloudu. Zrychluje implementaci systému, kdy není třeba čekat na vybudování technické infrastruktury, včetně pořízení serverů. Řeší nedostatek IT pracovníků, kdy je stále těžší sehnat IT odborníky na správu systému. A navíc rozkládá investice v čase ve formě pravidelných plateb.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech.
Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Reklama

Společnost Info21 poskytuje svým zákazníkům systém SAP Business One v cloudu. SAP Business One je určen pro střední a menší firmy. U těchto firem není k dispozici žádné IT oddělení. Při provozu systému v cloudu tak odpadá spousta starostí.

Licence systému SAP Business One lze pořídit ve formě pronájmu. (Zdroj: Info21)

Úspora nákladů na vlastnictví

V první řadě je možné licence systému SAP Business One pořídit ve formě pronájmu. Odpadá tak počáteční investice do softwaru. Výše předplatného se kalkuluje podle počtu uživatelů a je předem známá, což je nesporným přínosem při řízení peněžních toků. Můžete svou službu uzpůsobit tak, aby přesně vyhovovala vašemu podnikání. Tento model poskytuje flexibilní podporu pro neustále se měnící podnikatelské prostředí, kdy lze měnit počet uživatelů podle potřeb. Bez nutnosti údržby a podpory softwaru nebo správy technické infrastruktury jsou celkové náklady na vlastnictví nižší a vaši zaměstnanci mohou své úsilí nasměrovat na priority, které přinášejí přidanou hodnotu.

Vede tedy ke snížení investic a minimalizaci režijních nákladů IT díky eliminaci potřeby najímat zkušené IT pracovníky.

Reklama
Reklama

Rychlá implementace

Díky tomu, že je systém dodáván jako služba, je určen k hladkému, rychlému nástupu používání. To znamená, že jej budete schopni zavést a používat v řádu několika týdnů s minimálním rušivým dopadem na vaše provozní činnosti. Řešení založené na cloudu vám pomůže rychleji racionalizovat procesy, zvýšit efektivitu a zlepšit rozhodování.

Flexibilní změna licencí a inovace

SAP Business One cloud je vytvořen s důrazem na flexibilitu, takže s vývojem vašich potřeb můžete zároveň přizpůsobovat a rozšiřovat dané řešení. Díky SAP Business One v cloudu získáte schopnost rychlé reakce na nové příležitosti. S cloudem máte také zajištěné automatické aktualizace systému, které poskytují výhodu průběžné inovace.

Systém budete schopni zavést a používat v řádu několika týdnů s minimálním rušivým dopadem na vaše provozní činnosti. (Zdroj: Shutterstock)

Bezpečný provoz

Zajištění bezpečnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů při správě podnikových systémů. Také při provozování systému SAP Business One v cloudu jsou zohledněny bezpečnostní aspekty jako ochrana přístupu k systému, ochrana proti počítačovým virům, archivace dat, garance obnovy systému v případě havárie, kontinuální správa a monitorování systému.

Snadná expanze do zahraničí

SAP Business One v cloudu vám usnadní expanzi vašich podnikatelských aktivit do zahraničí, a to díky dostupnosti 43 lokálních verzí ve 27 jazycích. Vaše dceřiné společnosti např. v Německu, Polsku a Slovensku mohou provozovat systém SAP Business One na jednom cloudu v České republice, a tím výrazně šetříte náklady za správu a podporu systému. Je zajištěn i jednotný model podnikových procesů ve všech dcerách, automatizace vzájemných transakcí a konsolidace dat.

SAP Business One v cloudu díky dostupnosti 43 lokálních verzí ve 27 jazycích usnadní expanzi podnikatelských aktivit do zahraničí. (Zdroj: Shutterstock)
Reklama

Garantovaná správa a dostupnost

Společnost Info21 poskytuje veškerou technickou infrastrukturu v datových centrech s optimálně konfigurovanými servery a potřebným softwarem. Podpora zahrnuje pohotovost a reakční dobu na poskytnutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie. Jsou možné tyto varianty podpory:

•    9/5 (Po–Pá 8:00–17:00);
•  16/5 (Po–Pá 6:00–22:00);
•  24/7 (Po–Ne 00:00–23:59).

Správa systému SAP Business One v cloudu zahrnuje:

•  pronájem a zajištění provozu veškeré potřebné hardwarové a softwarové infrastruktury;
•  průběžné aktualizace (servery, operační systémy, diskový prostor atd.);
•  zabezpečený přístup a ochranu dat;
•  zálohování a obnovu dat;
•  nezbytnou technickou podporu.

Podpora zahrnuje pohotovost a reakční dobu na poskytnutí služby nebo zahájení obnovy systému SAP Business One / SAP HANA do 24 hodin od nahlášení havárie. (Zdroj: Shutterstock)

V posledních letech se mění pohled zákazníků na provozování systému v cloudu. Před pěti lety uvažovala jen pětina zákazníků o možnosti provozu v cloudu. Nyní uvažuje o provozu v cloudu celá polovina nových zákazníků systému SAP Business One. Většina dává zatím přednost pořízení licencí před jejich pronájmem. V každém případě je vidět, že nástup cloudu zrychluje.

Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.

Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Integrace je klíčová pro digitalizaci

V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem i napojení technologií. Pro propojení s obchodními partnery slouží Elektronická výměna dat (EDI).

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

V koronavirové krizi je dialog sociálních partnerů stěžejní

Kvalitní podnikatelské prostředí je základem pro růst české ekonomiky. Proto je důležitý dialog mezi zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců, který se odehrává v tripartitě. Její význam ještě více vzrostl v aktuální koronavirové krizi. Zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR řeší s vládou například nastavení klíčových programů pomoci pro postižené obory.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit