Témata
Zdroj: Info21

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech.
Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Reklama

Máme tedy nějaké možnosti řešení této výzvy? Bezesporu ano. V první řadě se budou aplikovat nové byznysové modely, které se budou opírat o automatizaci technologií, procesů i analýz. Digitalizace ohlášená v konceptu Průmysl 4.0 přinese konkurenční výhodu.

Digitalizace byznysu pomůže vzdorovat podobným krizím v budoucnu. Lidé budou schopni řídit, pracovat a komunikovat odkudkoli. Sníží se také závislost na výpadcích lidské práce.

Expanze informačních technologií bude znamenat horší dostupnost a vyšší cenu IT pracovníků v podnicích. Současně nárůst komplexnosti IT povede k potřebě větších IT týmů. Přechod na cloud tak bude čím dál efektivnějším způsobem pořízení a správy informačních technologií.

Reklama
Reklama

Ať zvolíte jakýkoliv přístup, budete se muset spolehnout na svůj podnikový systém. Pro střední firmy navíc platí, že se musí spolehnout na svého dodavatele podnikového systému.

Firmy a technologie

Jaká je nyní situace v České republice u středních firem z hlediska informačních technologií?

● většina firem používá nějaký celopodnikový systém již řadu let;

● jsou firmy, které si pořídily komplexní a integrovaný systém, ale mezitím zeštíhlely a změnily principy řízení, ale stále používají původní systém v původním nastavení;

● jsou firmy, které naopak pořídily levnější řešení od menší softwarové firmy a snaží se vydržet se systémem co nejdéle, i když dodavatel již dávno ztratil schopnost inovací.

Reklama

Dvě základní charakteristiky, komplexní a integrovaný systém, se v současné době mění. Pro celopodnikový systém jsou proto důležité tři nové charakteristiky:

● adaptabilní systém – podnik musí být schopen změny byznysového modelu s podporou systému. Musí být schopen aplikovat nové verze s inovacemi;

● platforma pro integraci – při digitalizaci je rozhodující schopnost propojení s ostatními procesy a technologiemi;

● inovativní – dodavatel systému musí být schopen dalšího rozvoje systému a přinášet nové trendy a inspirace.

Inovace na prvním místě

Systém přináší inovace i v oblasti strojového učení a internetu věcí (IoT). (Zdroj: Info21)

SAP Business One přináší nebývalé inovace ve světě podnikových systémů. Mezi ně patří využití IN-RAM technologie pro zpracování velkého objemu dat. Integrační platforma umožňuje propojit sesterské společnosti, elektronickou výměnu dat (EDI), napojení na e-shop a na výrobní technologie.

Systém může být provozován v cloudu a licence mohou být poskytnuty ve formě měsíčních poplatků. Přistupovat k němu můžete kdykoliv a odkudkoliv pomocí libovolného mobilního zařízení.

Systém přináší inovace i v oblasti strojového učení a internetu věcí (IoT). Společnost Info21 implementuje systém SAP Business One zejména ve výrobních společnostech.

Výroba strojů a zařízení je charakteristická tím, že jde o vývoj a výrobu na zakázku (model ETO – Engineering To Order) s delší průběžnou dobou výroby. Jedná se o výrobu kusovou. Klíčovým aspektem je dodržení finálního termínu zakázky.

Společnost Info21 implementuje systém SAP Business One zejména ve výrobních společnostech. (Zdroj: Shutterstock)

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

● správa příležitostí;

● řízení projektů;

● sledování nákladů;

● řízení výroby dle priorit;

● řízení nákupu a kooperací;

● vazba na PLM/CAD;

● řízení toku materiálu;

● hlídání termínů.

Výroba dílů a výroba v automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku (model MTO – Manufacturing To Order) s kratší průběžnou dobou výroby. Jedná se o opakovanou výrobu středních a větších sérií.

Výroba dílů a výroba automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku. (Zdroj: Shutterstock)

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

● rámcové smlouvy a odvolávky;

● TPV a sledování verzí;

● kalkulace;

● MRP plánování;

● elektronická výměna dat;

● Start-Stop odvádění výroby;

● WMS – řízení skladů;

● kvalita.

Další rozvoj

Samozřejmostí je kooperace systému s mobilními technologiemi. (Zdroj: Info21)

Pro řízení a sledování efektivity strojů jsou k dispozici terminály na odvádění výroby.

Díky odvádění práce má vedoucí výroby aktuální informace o rozpracované a dokončené výrobě. Může hodnotit využití strojů. (Zdroj: Info21)

Díky odvádění práce má vedoucí výroby aktuální informace o rozpracované a dokončené výrobě. Může hodnotit využití strojů.

Při výrobě je důležitá rychlá komunikace s dodavateli a zákazníky. Ta může být automatizována pomocí elektronické výměny dat. Například vám zákazník pošle objednávku. Ta je prostřednictvím EDI zapsána do vašeho informačního systému. Odpadá tak práce spojená s přepisováním došlé objednávky a snižuje se chybovost při zadávání dokladů. Stejným způsobem jako objednávky lze zpracovat i odvolávky, dodací listy, faktury, dobropisy atd.

Rychlou návratnost mají investice do systému řízení skladu s podporou čteček čárových kódů. Právě přenosné terminály s čárovými kódy umožňují rychlost a jednoduchost evidence toku materiálu a výrobků. Skladník zaznamenává vše v reálném čase na terminálu a většinu údajů snímá z čárových kódů. Tím dojde i k úspoře práce ve skladech a na expedici.

Pokud se chcete připravit na nastartování svého byznysu po skončení doby covidové, může vám prezentace systému SAP Business One ukázat nové možnosti.

Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.

Související články
Integrace je klíčová pro digitalizaci

V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem i napojení technologií. Pro propojení s obchodními partnery slouží Elektronická výměna dat (EDI).

Provoz podnikového systému v cloudu

Provoz podnikového systému v cloudu řeší kritické aspekty při implementaci podnikového systému. Zajišťuje dostupnost nových inovací, kdy je garantována pravidelná aktualizace systému v cloudu. Zrychluje implementaci systému, kdy není třeba čekat na vybudování technické infrastruktury, včetně pořízení serverů. Řeší nedostatek IT pracovníků, kdy je stále těžší sehnat IT odborníky na správu systému. A navíc rozkládá investice v čase ve formě pravidelných plateb.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Související články
Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Strojírenské fórum 2020: Průmysl v době postcovidové

Letošní podzimní, v pořadí již osmé Strojírenské fórum, se odehrálo 5. listopadu. Tentokrát však nikoli v prostorách některé z našich technických univerzit nebo na jiném inspirativním místě. Proběhlo virtuálně, z improvizovaného televizního studia vytvořeného ve společnosti Exponex v Brně. Přesto nebylo ani méně zajímavé ani méně navštívené, než akce předcházející.

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Automatizace skladových procesů
ve střední firmě

Většina velkých firem používá pro automatizaci skladových procesů nějaký systém řízení skladu (WMS). Jaká je situace u středních firem? Ty často nemají k dispozici ani komplexní podnikový systém (ERP). Pokud implementují podnikový systém, pak většinou bez systému řízení skladu (WMS). A to je škoda, protože automatizace skladových procesů se vyznačuje rychlou návratností investice.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit