Témata
Zdroj: Info21

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech. Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Máme tedy nějaké možnosti řešení této výzvy? Bezesporu ano. V první řadě se budou aplikovat nové byznysové modely, které se budou opírat o automatizaci technologií, procesů i analýz. Digitalizace ohlášená v konceptu Průmysl 4.0 přinese konkurenční výhodu.

Digitalizace byznysu pomůže vzdorovat podobným krizím v budoucnu. Lidé budou schopni řídit, pracovat a komunikovat odkudkoli. Sníží se také závislost na výpadcích lidské práce.

Expanze informačních technologií bude znamenat horší dostupnost a vyšší cenu IT pracovníků v podnicích. Současně nárůst komplexnosti IT povede k potřebě větších IT týmů. Přechod na cloud tak bude čím dál efektivnějším způsobem pořízení a správy informačních technologií.

Ať zvolíte jakýkoliv přístup, budete se muset spolehnout na svůj podnikový systém. Pro střední firmy navíc platí, že se musí spolehnout na svého dodavatele podnikového systému.

Firmy a technologie

Jaká je nyní situace v České republice u středních firem z hlediska informačních technologií?

● většina firem používá nějaký celopodnikový systém již řadu let;

● jsou firmy, které si pořídily komplexní a integrovaný systém, ale mezitím zeštíhlely a změnily principy řízení, ale stále používají původní systém v původním nastavení;

● jsou firmy, které naopak pořídily levnější řešení od menší softwarové firmy a snaží se vydržet se systémem co nejdéle, i když dodavatel již dávno ztratil schopnost inovací.

Dvě základní charakteristiky, komplexní a integrovaný systém, se v současné době mění. Pro celopodnikový systém jsou proto důležité tři nové charakteristiky:

● adaptabilní systém – podnik musí být schopen změny byznysového modelu s podporou systému. Musí být schopen aplikovat nové verze s inovacemi;

● platforma pro integraci – při digitalizaci je rozhodující schopnost propojení s ostatními procesy a technologiemi;

● inovativní – dodavatel systému musí být schopen dalšího rozvoje systému a přinášet nové trendy a inspirace.

Inovace na prvním místě

Systém přináší inovace i v oblasti strojového učení a internetu věcí (IoT). (Zdroj: Info21)

SAP Business One přináší nebývalé inovace ve světě podnikových systémů. Mezi ně patří využití IN-RAM technologie pro zpracování velkého objemu dat. Integrační platforma umožňuje propojit sesterské společnosti, elektronickou výměnu dat (EDI), napojení na e-shop a na výrobní technologie.

Systém může být provozován v cloudu a licence mohou být poskytnuty ve formě měsíčních poplatků. Přistupovat k němu můžete kdykoliv a odkudkoliv pomocí libovolného mobilního zařízení.

Systém přináší inovace i v oblasti strojového učení a internetu věcí (IoT). Společnost Info21 implementuje systém SAP Business One zejména ve výrobních společnostech.

Výroba strojů a zařízení je charakteristická tím, že jde o vývoj a výrobu na zakázku (model ETO – Engineering To Order) s delší průběžnou dobou výroby. Jedná se o výrobu kusovou. Klíčovým aspektem je dodržení finálního termínu zakázky.

Společnost Info21 implementuje systém SAP Business One zejména ve výrobních společnostech. (Zdroj: Shutterstock)

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

● správa příležitostí;

● řízení projektů;

● sledování nákladů;

● řízení výroby dle priorit;

● řízení nákupu a kooperací;

● vazba na PLM/CAD;

● řízení toku materiálu;

● hlídání termínů.

Výroba dílů a výroba v automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku (model MTO – Manufacturing To Order) s kratší průběžnou dobou výroby. Jedná se o opakovanou výrobu středních a větších sérií.

Výroba dílů a výroba automotive je charakteristická tím, že jde o výrobu na objednávku. (Zdroj: Shutterstock)

Info21 se SAP Business One poskytuje tyto funkce:

● rámcové smlouvy a odvolávky;

● TPV a sledování verzí;

● kalkulace;

● MRP plánování;

● elektronická výměna dat;

● Start-Stop odvádění výroby;

● WMS – řízení skladů;

● kvalita.

Další rozvoj

Samozřejmostí je kooperace systému s mobilními technologiemi. (Zdroj: Info21)

Pro řízení a sledování efektivity strojů jsou k dispozici terminály na odvádění výroby.

Díky odvádění práce má vedoucí výroby aktuální informace o rozpracované a dokončené výrobě. Může hodnotit využití strojů. (Zdroj: Info21)

Díky odvádění práce má vedoucí výroby aktuální informace o rozpracované a dokončené výrobě. Může hodnotit využití strojů.

Při výrobě je důležitá rychlá komunikace s dodavateli a zákazníky. Ta může být automatizována pomocí elektronické výměny dat. Například vám zákazník pošle objednávku. Ta je prostřednictvím EDI zapsána do vašeho informačního systému. Odpadá tak práce spojená s přepisováním došlé objednávky a snižuje se chybovost při zadávání dokladů. Stejným způsobem jako objednávky lze zpracovat i odvolávky, dodací listy, faktury, dobropisy atd.

Rychlou návratnost mají investice do systému řízení skladu s podporou čteček čárových kódů. Právě přenosné terminály s čárovými kódy umožňují rychlost a jednoduchost evidence toku materiálu a výrobků. Skladník zaznamenává vše v reálném čase na terminálu a většinu údajů snímá z čárových kódů. Tím dojde i k úspoře práce ve skladech a na expedici.

Pokud se chcete připravit na nastartování svého byznysu po skončení doby covidové, může vám prezentace systému SAP Business One ukázat nové možnosti.

Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit