Témata
Zdroj: Info21

Odvádění výrobních operací
v režimu start-stop

Aktuální a přesné informace o stavu rozpracované výroby jsou kritické pro efektivní plánování a řízení výroby. Odvádění výrobních operací v režimu start-stop je jedním z pilířů digitalizace výroby. Zahrnuje i elektronizaci výrobní dokumentace, e-learning pracovníků ve výrobě, evidenci prostojů a režijních prací.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech.
Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Reklama

Ve většině středních výrobních společností se výroba odvádí zpětně až po dokončení vlastní výroby, a často ještě ve formě ručního vyplňování výrobních průvodek nebo úkolových listů. V případě odvádění v reálném čase se do systému zadá zahájení výroby a zvlášť dokončení výroby, kdy systém spočte uplynulý čas. Odvádění výroby se do systému tedy zadává v době, kdy se vyrábí. Navíc je možné do systému připojit i stroje, a pak se automatizovaně počítají i vyrobené kusy.

Hlavním přínosem odvádění výroby v reálném čase je úspora administrativní práce a snížení chybovosti. (Zdroj: Info21)

Společnost Info21 poskytuje svým zákazníkům systém SAP Business One a mobilní aplikaci LaborTicket21 pro odvádění výrobních operací.

Cesta k bezpapírové výrobě

Společnost Info21 implementovala odvádění výroby v reálném čase v řadě výrobních společností. Na začátku je třeba přesvědčit vedení společnosti o přínosech tohoto přístupu a překonat zažitý stereotyp, že „u nich to nepůjde“. Většinou se firmy obávají, že pracovníci u strojů nebudou odvádění zvládat nebo že to zabere moc času. Zkušenosti ukazují, že odvádění v reálném čase nepředstavuje velký problém. Není třeba se toho bát.

Současně je možné nahradit papírové výrobní příkazy, průvodky i výkresy jejich zobrazením na terminálech ve výrobě. Zajistí se tím to, že pracovník ve výrobě používá správnou verzi výkresů a další výrobní dokumentace.

Reklama
Reklama

Příprava se nesmí podcenit

Na digitalizaci výroby je třeba se zodpovědně připravit. Na jedné straně je třeba zajistit infrastrukturu pro odvádění práce. To znamená pracovní stanice nebo terminály u strojů, čtečky čárového kódu pro snímání výrobního příkazu a pro výdej materiálu. Na druhé straně je třeba připravit organizaci práce. Z plánování výroby musí jít na jednotlivé stroje nebo pracoviště fronta uvolněných výrobních příkazů se zajištěným materiálem. Ve frontě je důležité pořadí, v jakém se mají výrobní příkazy odvádět. Dále je třeba nadefinovat typy přerušení, typy materiálových vad a neshod, které je možné v odvádění nahlásit. Nakonec je třeba vyškolit pracovníky na nový styl práce.


Odvádění práce v režimu start-stop
Odvádění práce v režimu start-stop od společnosti Info21 zahrnuje tyto funkce:
• zobrazení fronty práce na strojích a pracovištích;
• zobrazení výrobní dokumentace;
• zahájení a ukončení nastavení a seřízení strojů;
• zahájení a ukončení výroby;
• evidence vyrobených kusů, případně neshodných kusů;
• zahájení a ukončení přerušení, např. oprava stroje;
• sledování práce v týmech;
• docházka pracovníků na pracoviště.
K dispozici jsou i úlohy pro schválení, případně opravu odvedené práce.

Integrace se SAP Business One

Integrace s celopodnikovým systémem SAP Business One umožňuje využít údaje z odvádění práce při plánování a řízení výroby. Fronta práce je aktualizována v reálném čase. Současně je zajištěno sledování toku výrobků a materiálu díky vazbě na modul Řízení zásob a evidence skladových pohybů na přenosných terminálech s podporu čárových kódů. A neméně důležité je sledování kvality výroby, kdy pracovníci kvality mohou evidovat kontrolu kvality.

Reklama

Efektivita výrobních zdrojů

„Štíhlá výroba“ nám poskytuje inspiraci pro hodnocení efektivity výrobních zdrojů. Ukazatel Efektivita výrobních zdrojů (OEE – Overall Equipment Effectiveness) porovnává fond práce se součtem normované práce odvedené např. za směnu a ponížené o čas strávený na neshodách. Tento ukazatel je možné využít při hodnocení pracovníků a pro jejich motivování.

Využití fondu = práce na zakázkách / fond
Plnění norem = plánovaný čas / práce na zakázkách
Kvalita práce = kvalitní výrobky / vyrobené výrobky
Efektivita (OEE) = využití fondu x plnění norem x kvalit

Zajímavé údaje poskytuje i analýza přerušení a analýza neshod.

Ukazatel Efektivita výrobních zdrojů je možné využít při hodnocení pracovníků a pro jejich motivování. (Zdroj: Sutterstock)

Přínosy

Hlavním přínosem odvádění výroby v reálném čase je úspora administrativní práce a snížení chybovosti. Dále je to poskytování aktuálních informací o stavu a pohybu materiálů a výrobků ve výrobě. Současně může přinést nové principy pro motivování pracovníků ve výrobě.

V posledních letech se mění pohled výrobních firem na styl řízení výrobních procesů. Online informace jsou kritické pro řízení. Výhodou nyní je, že se snižuje poměr nákladů na pořízení informačních technologií a mzdových nákladů. Roste i zkušenost pracovníků ve výrobě s novými IT technologiemi a přístupy. Dále je možné využít dotace na digitalizaci výroby.

Společnost Info21 je etablovaným dodavatelem systému SAP Business One u výrobních firem střední velikosti. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.

Související články
Provoz podnikového systému v cloudu

Provoz podnikového systému v cloudu řeší kritické aspekty při implementaci podnikového systému. Zajišťuje dostupnost nových inovací, kdy je garantována pravidelná aktualizace systému v cloudu. Zrychluje implementaci systému, kdy není třeba čekat na vybudování technické infrastruktury, včetně pořízení serverů. Řeší nedostatek IT pracovníků, kdy je stále těžší sehnat IT odborníky na správu systému. A navíc rozkládá investice v čase ve formě pravidelných plateb.

Integrace je klíčová pro digitalizaci

V současné době hraje téma integrace stále důležitější roli. Integrace ovlivňuje firmu v mnoha aspektech, například v obchodní spolupráci, zapojení zaměstnanců z jiných zemí, propojování sesterských firem i napojení technologií. Pro propojení s obchodními partnery slouží Elektronická výměna dat (EDI).

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Skutečná tvář zakázkového obrábění

Jak se společnost Pfeiffer stala beta testerem řídicího systému Sinumerik? A jak se vůbec Jak tento systém dostal do světa zakázkového obrábění a provozu obroben? Nebyl to vůbec lehký začátek a pro projektového manažera Karstena Schwarze ze společnosti Siemens, který stojí za tímto historickým milníkem, to nebylo vůbec snadné.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Automatizace skladových procesů
ve střední firmě

Většina velkých firem používá pro automatizaci skladových procesů nějaký systém řízení skladu (WMS). Jaká je situace u středních firem? Ty často nemají k dispozici ani komplexní podnikový systém (ERP). Pokud implementují podnikový systém, pak většinou bez systému řízení skladu (WMS). A to je škoda, protože automatizace skladových procesů se vyznačuje rychlou návratností investice.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit