Témata
Zdroj: Shutterstock

Automatizace skladových procesů
ve střední firmě

Většina velkých firem používá pro automatizaci skladových procesů nějaký systém řízení skladu (WMS). Jaká je situace u středních firem? Ty často nemají k dispozici ani komplexní podnikový systém (ERP). Pokud implementují podnikový systém, pak většinou bez systému řízení skladu (WMS). A to je škoda, protože automatizace skladových procesů se vyznačuje rychlou návratností investice.

Petr Dobšovič

Ředitel a jednatel firmy Info21. Své vzdělání na strojní fakultě VUT Brno rozvíjel při vývoji a implementaci různých celopodnikových systémů, zejména ve výrobních společnostech.
Pracoval na pozicích vývojář podnikových systémů, implementační konzultant ERP i BI systémů, vedoucí IT projektů. Působil na tuzemských i zahraničních projektech. V současné době se věnuje řízení firmy Info21 a implementacím systému SAP Business One.

Reklama
Nastavení optimální struktury skladů. (Zdroj: Shutterstock)

Co vlastně systém řízení skladu (WMS) znamená?

Nastavení optimální struktury skladů
V systému je možné nastavit strukturu skladů i lokací. Je možná definovat, zda se u artiklů na skladě sledují jednotlivé manipulační jednotky (paletové jednotky), šarže a výrobní čísla.

Nadefinování skladových procesů
Skladové procesy musí zohlednit specifika firmy, která WMS aplikuje. Jinak se definují procesy ve výrobní firmě a jinak v distribuční. Ve výrobní firmě je třeba sledovat tok materiálu ve výrobě, nedokončenou výrobu a kooperace.

Reklama
Reklama
Reklama

Skladové pohyby na přenosných terminálech
Všechny skladové pohyby od příjmu, přes přesuny, výdeje, až po expedici se provádí na přenosných terminálech se čtením čárových kódů

Integraci na jiné systémy a aplikace
V současné době se procesy zrychlují integrací s obchodními partnery a s technologiemi. Jako příklad lze uvést import avíza dodavatele o dodávce materiálu, takže pak příjem na čtečce je rychlou záležitostí. U integrace na technologie lze uvést např. automatické balení napojení na zakladače.

Analýzu dat skladových transakcí a stavů zásob
K dispozici máte analýzy o využití skladů, obrátce zásob i práci skladníků. Můžete se pak kvalifikovaně rozhodovat.

Pro střední firmy je výhodou, pokud podnikový systém, který používají, nabízí i funkce systému řízení skladu (WMS). Šetří tím peníze i práci vlastních lidí při zavádění. Klíčovým aspektem je zkušenost dodavatele systému v daném oboru.

Reklama

Ideální pro střední firmy

Výborným řešením pro střední a menší firmy je podnikový systém SAP Business One od společnosti SAP. Implementace tohoto systému může být cestou, jak změnit byznysový model i pro řízení skladů. Jeho dodavatelem je společnost Info21.

Společnost Info21 se zaměřuje především na střední výrobní firmy. U nich je totiž třeba řešit i materiálový tok ve výrobě, tzn. výdej do výroby a příjem z výroby. Specifické je sledování nedokončené výroby a odesílání výrobků na kooperace.

Implementace systému SAP Business One může být cestou, jak změnit byznysový model i pro řízení skladů. (Zdroj: Info21)

Při zpracování skladových pohybů, kdy se sleduje pohyb každé manipulační jednotky na skladech, vzniká velký objem dat. Výhodou systému SAP Business One je využití IN-RAM technologie v databázi SAP HANA. Zpracování velkého objemu dat pak není problém.

Integrační platforma systému SAP Business One umožňuje elektronickou výměnu dat (EDI) a napojení na výrobní technologie. Můžete svým zákazníkům posílat detailní informace o dodávce, včetně balení.

Pro zadávání skladových pohybů lze využít mobilní aplikaci. (Zdroj: Info21)

Pro zadávání skladových pohybů lze využít mobilní aplikaci. Právě přenosné terminály s čárovými kódy umožňují rychlost a jednoduchost evidence toku materiálu a výrobků. Skladník zaznamenává vše v reálném čase na terminálu a většinu údajů snímá z čárových kódů. Tím dojde i k úspoře práce ve skladech i na expedici.

Společnost Info21 dokáže efektivně zavést systém řízení skladu u středních výrobních společností. Můžete se spolehnout na zkušený tým pracovníků.

Mezi základní přínosy systému řízení skladu v systému SAP Business One patří:

 • optimalizace skladových zásob;
 • snížení administrativních úkonů;
 • přesné informace o uložení zásob;
 • zajištění FIFO;
 • snížení nákladů;
 • vyšší dodací spolehlivost;
 • nižší chybovost.
Související články
Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zájem hackerů může vyvolat i maličkost

Digitalizace a automatizace kromě výhod přináší i nutnost zavedení nových principů práce s daty. Ta představují v produkci jakékoli firmy zcela novou hodnotu a jejich zneužití může být nepříjemné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit