Témata
Zdroj: archiv TOS Varnsdorf

Společnost TOS Varnsdorf patří mezi tradiční výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, portálových strojů a obráběcích center. Spolehlivost strojů, jejich výkonnost a technické řešení v sobě nese po generace budované know-how již téměř 120 let. Postupně vám v MM Průmyslovém spektru představujeme partnerství, které mezi tímto výrobcem a jeho tuzemskými zákazníky vzniká a nadále se upevňuje. Dnes se podíváme do Strašic u Rokycan, kde sídlí společnost Tyc Kooperace.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Společnost Tyc Kooperace se zaměřuje na zakázkovou výrobu a dodávky pro velmi široké portfolio zákazníků z celé České republiky a Německa. Jedná se o díly či sestavy dílů vyráběné jak dle dokumentace dodané zákazníkem, tak také řešení vyvinutá zaměstnanci společnosti dle zákaznického zadání. Velmi často jde o kusovou výrobu, avšak je možné nabídnout také velkosériovou výrobu menších rotačních dílů. Tržby v předchozím roce 2021 dosáhly 80 mil. Kč, společnost má 18 stálých zaměstnanců. V současné době je již 95 % zakázek realizovaných na vlastním technologickém vybavení ve vlastních výrobních prostorech, které jsou pro zvýšení kapacity a efektivnosti stále rozšiřovány a technologicky doplňovány.

Začátek spolupráce mezi společnostmi Tyc Kooperace a TOS Varnsdorf se datuje do roku 2017. Partnerství Ondřeje Tyce (vlevo) a Miloše Holakovského je primárně založeno na ochotě, vstřícnosti, důvěře a vysoké odbornosti zaměstnanců jejich společností. (Foto: R. Dvořák)

Proč právě technologie TOS Varnsdorf

Již před pěti lety, kdy probíhalo náročné rozhodování o dalším směřování společnosti, byla vybrána společnost TOS Varnsdorf jako hlavní dodavatel strojního a technologického vybavení. Významnou roli při rozhodování hrála tradice, zázemí, upřímnost, spolehlivost a servisní zázemí společnosti,“ vzpomíná jednatel společnosti Ondřej Tyc a pokračuje výčtem strojů: „První byla horizontální vyvrtávačka WHQ 105 CNC pořízená v roce 2017, kterou o rok později následovala mnohem větší horizontka WHQ 15 CNC, a v roce 2020 pak portálový stroj WVM 2600 T. Zatím poslední stroj jsme pořídili letos a jednalo se o již druhou vyvrtávačku WHQ 105 CNC.“ Čtyři stroje během pěti let a podle slov Ondřeje Tyce je pro následující období plánován ještě minimálně jeden velký stroj, který má v právě přistavované hale již své místo.

Na všech strojích probíhá dvousměnný provoz a je zde využito široké spektrum technologických operací na různých materiálech od oceli přes legovanou ocel po hliník a další. V současné době všechny stroje velmi často vyvrtávají přesné otvory např. převodových skříní, četnou technologií je hluboké vrtání otvorů a dokončování rovinných i tvarových ploch s vysokou přesností a velmi dobrou kvalitou dosaženého povrchu.

Reklama
Reklama

Klíčová hodnota výrobní společnosti Tyc Kooperace

Spolupráce obou společností trvá již několik let a za tuto dobu byly dodány celkem čtyři stroje. Firma Tyc Kooperace tak dnes používá prakticky celé výrobkové portfolio TOS Varnsdorf, včetně portálového centra s označením WVM 2600 T. „Tento stroj je pro nás referenční. Je využíván jako reálná ukázka využití stroje v praxi pro nové potenciální zákazníky,“ říká obchodní ředitel Miloš Holakovský a pokračuje: „Tím, že firma TYC Kooperace používá široké spektrum našich strojů, dochází k oboustranné spolupráci. Jednak využívá všech výhod kvalitních a výkonných strojů ke své spokojenosti, a i nám poskytuje náměty k dalšímu možnému rozvoji našich strojů.

V současné době se ve výrobních prostorech společnosti Tyc Kooperace nacházejí celkem čtyři obráběcí stroje z produkce TOS Varnsdorf, které představují v podstatě celé jejich výrobkové portfolio. S plánovaným pátým strojem je již počítáno v nově budované hale. Na fotografii je horizontální vyvrtávačka WHQ 105 CNC a dále pak větší stroj v podobě typu WHQ 15 CNC. (Zdroj: archiv Tyc Kooperace)

Za vysokým výkonem strojů není jen jejich fyzická konstrukce, ale také softwarové vybavení. Stroje TOSu jsou standardně vybaveny nadstavbou řídicího systému, nazvanou TOS control. Toto programové prostředí jednak slouží jako „dashboard“ pro sledování aktuálního stavu stroje, ale také umožňuje využívat další aplikace, které zvyšují využitelnost stroje. Například se může jednat o inprocesní měření, kdy lze s pomocí nezávislého měřicího zařízení přímo na stroji změřit reálnou přesnost vyráběného dílce (není nutné transportovat obrobek na souřadnicový měřicí stroj). Dále je možné použít kamerový systém (zobrazující vnitřní prostor stroje, prostor výměny obrobku atd.) se vzdáleným přístupem, číst dokumentaci nebo návody, a také je možné stroj přímo spojit s ERP systémem ve firmě. A tím je reálně využíván koncept Průmyslu 4.0 v praxi.

Stavební kameny partnerství

Partnerství společností je založeno na ochotě, vstřícnosti, důvěře a vysoké odbornosti zaměstnanců obou společností. Díky výrobním technologiím TOS Varnsdorf je společnost TYC Kooperace schopna obstát ve významně konkurenčním prostředí tím, že stroje dosahují velmi dobrých přesnostních i technologických parametrů, a tím se docílí maximální efektivity a zkrácení časů výroby. Dále pak možnost nasazení téměř všech strojů z produktových řad TOS Varnsdorf ve výrobě Tyc Kooperace s velmi širokým portfoliem požadovaných technologických operací, obráběných materiálů a také velké tlaky na produktivitu a efektivnost jsou ideální pro získání potřebné zpětné vazby přímo z „terénu“.

Reklama

A nejde jen o tuto zpětnou vazbu, ale také o získávání zkušeností zcela jiného charakteru. Firma Tyc Kooperace se mimo jiné zabývá výrobou forem, které slouží pro odlévání částí rámů obráběcích strojů z minerálního betonu (materiál, který má velkou pevnost, řádově nižší koeficient tepelné vodivosti a také vysoké vlastní tlumení vibrací). Své zkušenosti s tímto novým materiálem tak může poskytovat technikům do Varnsdorfu, kteří v současnosti zkoumají potenciál pro užití těchto materiálů v konstrukci nově vyvíjených strojů. Aktuálně se zde řeší projekt na vývoj zcela nového typu stroje, ve kterém je jednou z variant právě lože vyrobené z minerálního betonu. Tento projekt bude představen v příštím roce.

Novinka v produkci TOS Varnsdorf, portálové obráběcí centrum WVM 2600 T, je určena pro přesné souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů. (Zdroj: archiv Tyc Kooperace)

Důkazem partnerství mezi společnostmi je uspořádání prezentační akce nazvané TOS – Tyc day, která v provozu Tyc Kooperace ve Strašicích u Rokycan proběhne koncem listopadu tohoto roku. Na této akci proběhnou prezentace o novinkách v obou firmách a bude představeno výrobní portfolio firmy TOS Varnsdorf. Na to naváže reálná demonstrace využití strojů v provozu a součástí bude i miniveletrh dodavatelů nástrojů, příslušenství a technologií.

Související články
USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Strojařské stopy českých výrobců

Začít podnikat ve strojírenské výrobě je jak ze znalostního, tak samozřejmě finančního hlediska velmi náročné. Pokud chcete vyrábět výrobky s velkou přidanou hodnotou, musíte si především pořídit špičkové výrobní technologie, které jsou logicky velmi drahé, a k nim získat zkušené operátory, programátory, konstruktéry... A pokud jste k tomu mladý člověk s minimálním finančním kapitálem, ale již s dostatečnými zkušenostmi a odhodláním, mise se vydaří. A o tom je příběh Ondřeje Tyce a jeho firmy Tyc Kooperace.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Deset zastavení s JK:
Lokální výroba

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit