Témata
Zdroj: Linde Pohony

Sdílení zkušeností vede k úspěchu

Spolupráce s náročným zákazníkem, který má v oboru značné zkušenosti, není jednoduchá. Jestliže se však podaří skloubit zkušenosti obou stran a přísné požadavky splnit, výsledek stojí za to. Přesvědčili nás o tom zástupci společnosti Linde Pohony a jejího dodavatele obráběcích nástrojů, firmy Seco Tools.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Tentokrát naše cesta za reportáží vedla do malebného šumavského podhůří. Zde, uprostřed krásné jihočeské přírody, leží architektonický skvost – město Český Krumlov. Nepřijeli jsme však obdivovat kouzlo jeho historických uliček ani zámek. Přijali jsme pozvání na návštěvu jednoho z významných průmyslových podniků tohoto regionu – firmy Linde Pohony.

Našimi hostiteli byli výrobní a technický manažer Petr Vitásek a vedoucí technologie obrábění Miroslav Vařečka. Setkali jsme se zde také se zástupcem společnosti Seco Tools, key account managerem Petrem Zemanem. Právě spolupráce výrobního závodu Linde Pohony a dodavatele řezných nástrojů Seco Tools byla důvodem naší návštěvy a tématem reportáže.

Českokrumlovská firma Linde Pohony vyrábí pohony a řídicí osy pro širokou škálu vysokozdvižných vozíků.
(Zdroj: Linde)

Klíčový dodavatel pohonů pro KION Group

Petr Vitásek nás přivítal ve své kanceláři a na úvod nám stručně představil firmu Linde Pohony a její výrobní program. Závod sídlí na okraji Českého Krumlova v areálu, jejž na konci 80. let vybudoval podnik Jihostroj a který později sloužil firmě Porsche, od které jej převzala společnost Linde. Současná firma Linde Pohony letos oslavila 25 let své existence. Vyrábí elektrické i hydrostatické pohony a řídicí osy pro vysokozdvižné vozíky německých značek Linde a Still, patřících do skupiny KION Group. Závod je téměř výhradním dodavatelem těchto komponent pro uvedené výrobce – průměrně 95 % vozíků značky Linde a 90 % vozíků značky Still je vybaveno pohony a řídicími osami z Krumlova. Vloni firma vyrobila přibližně 150 000 os pro široké portfolio vozíků o nosnosti od jedné do pěti tun.

Výsledkem jednoho z projektů spolupráce firem Linde Pohony a Seco Tools je tento speciální nástroj na obrábění otvorů ve skříni elektromotoru.
(Foto: I. Heisler)

Vzhledem k tomu, že vysokozdvižné vozíky se uplatňují ve všech odvětvích hospodářství, není poptávka po nich ovlivněna výkyvy, jimiž vinou různých krizí trpí jednotlivé sektory, a firma má stále dost objednávek.

Reklama
Reklama

Výrobní technologie

V současné době v závodě pracuje přibližně 350 zaměstnanců, z toho 240 přímo ve výrobě. Obrábějí stěžejní součásti pohonných os: skříně motorů, hřídele kol, planetové unášeče a skříně převodovek. Provádějí také kompletní montáž os a jejich lakování. Obrábění, které nás tentokrát zajímalo nejvíc, mají na starosti stroje od různých dodavatelů, v posledních dvou letech společnost do obráběcích strojů investovala přibližně 10 milionů eur. Pracují tu obráběcí centra značek Heller a Heckert a soustruhy Hessapp, Index a Chiron. Vzhledem k vysokým nárokům na přesnost a ke složitosti tvarů obráběných částí je zde kladen velký důraz na tuhost konstrukce obráběcích strojů a také na jejich výkon.

Linde Pohony
Společnost Linde Pohony byla založena v dubnu 1997 a je dceřinou společností Linde Material Handling, sídlící v německém Aschaffenburgu. Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pohonných a řídicích systémů pro elektricky poháněné vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group. Tyto systémy dodává společnost Linde Pohony především společnostem Linde Material Handling a Still v Německu. Část produkce exportuje do koncernových závodů v Číně a USA. Mezi firmami vyrábějícími obdobné pohonné jednotky zaujímá společnost Linde Pohony jedno z předních míst ve světě.

Řezné nástroje a 15 let spolupráce se Seco Tools

Ke slovu se následně dostali Miroslav Vařečka a Petr Zeman a řeč se stočila k hlavnímu tématu této reportáže – ke spolupráci s firmou Seco Tools, jež je jedním z důležitých dodavatelů řezných nástrojů pro obrábění hlavních součástí os. Tato spolupráce je dlouhodobá – začala před 15 lety. Firma Seco Tools na základě výsledků výběrových řízení k jednotlivým projektům zajišťuje dodávky jak standardních řezných nástrojů, tak zejména nástrojů speciálních, včetně kompletní obráběcí technologie. Společné projekty z poslední doby představují dodávku kompletní technologie vyvrtávání a vystružování přesných otvorů ve skříních elektromotorů.

Miroslav Vařečka (vlevo) a Petr Zeman předvádějí díly, k jejichž obrábění slouží speciální nástroje dodané firmou Seco Tools.
(Foto: I. Heisler)

Miroslav Vařečka spolupráci hodnotí ze svého pohledu vedoucího technologa: „Na přístupu Seco Tools si nejvíc cením nadstandardní pružnosti podpory a její dostupnosti. Při zavádění nové výroby je vždy potřeba řešit řadu problémů. Pro mě je klíčová ochota a schopnost dodavatele se ve spolupráci s námi s každým problémem rychle vypořádat.

Petr Zeman k tomu dodává: „Mě tato práce baví o to víc, že v Linde nečekají, že od nás dostanou hotové řešení, ale vždy aktivně spolupracují na hledání řešení a do každého projektu přinášejí vlastní bohaté zkušenosti. Právě díky sdílení zkušeností obou stran a jejich využití se můžeme společně posunout mnohem dál. Není snadné splnit požadavky náročného zákazníka, který ví, co chce, ale práce je o to zajímavější a výsledek je v takových případech výrazně lepší.

Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim takové nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti. Společnost Seco Tools, sídlící ve Švédsku ve městě Fagersta, má zastoupení ve více než 75 zemích světa a její tým čítá téměř 4 100 členů. Seco je součástí skupiny Sandvik Machining Solutions, spadající pod společnost Sandvik Group, zabývající se výrobou a prodejem obráběcích nástrojů.

Stále je co vylepšovat

Žádný z projektů není jednorázovou záležitostí. Zavedení nového dílu do výroby – včetně návrhu technologie, výběru dodavatele, návrhu a konstrukce speciálních nástrojů a jejich nasazení – trvá průměrně 12 měsíců. Ani po zahájení sériové výroby dílu však projekt nekončí. I když se stejný díl vyrábí třeba deset let, v Linde se po celou tu dobu snaží technologii vylepšovat, zvyšovat produktivitu a optimalizovat výrobní náklady.

Petr Vitásek hodnocení spolupráce shrnuje: „Na firmě Seco si ceníme aktivního přístupu k projektu a to se týká konstrukce nástrojů i jejich kontroly. Když nám Seco přiveze nástroj, máme jistotu, že bude fungovat. Klademe vysoké nároky na produktivitu, na řezné vlastnosti nástrojů a na jejich kvalitu. Speciální vyvrtávací nástroje a výstružníky mnohdy vyvrtávají čtyři až pět, někdy i sedm průměrů naráz. Použití speciálních nástrojů v těchto aplikacích šetří 40 až 50 procent času oproti nástrojům konvenčním. Stranou nesmí zůstat ani životnost nástrojů. Díky takto dosažené vysoké produktivitě a efektivitě při zachování vysoké kvality dokážeme být s naší výrobou konkurenceschopní, a to jak kapacitou, tak cenou.

Na závěr naší návštěvy nás Miroslav Vařečka provedl výrobní halou, abychom na vlastní oči viděli stroje, nástroje i výrobky, o nichž jsme hovořili v kanceláři.

Společnost Seco Tools do Linde dodává i katalogové nástroje. Osvědčují se například nastavitelné vícebřité výstružníky pro velké průměry z řady Xfix.
(Zdroj: Seco Tools)

Klíč k úspěchu je v komunikaci

Tato návštěva nám opět potvrdila, že tajemství úspěchu tkví nejen v technické zdatnosti a v kvalitním technickém vybavení – to je dnes jaksi samozřejmý základ, bez něhož se špičkový průmysl neobejde. Rozdíl mezi šedým průměrem a špičkou je v lidech a jejich schopnosti aktivně komunikovat a sdílet zkušenosti. Rádi slyšíme, že dosavadní úspěšná spolupráce firem Linde Pohony a Seco Tools bude pokračovat i do budoucna.

Související články
Modely optimalizace procesu obrábění

Rozvoj nových poznatků o nástrojové technologii přináší maximální výhody pouze tehdy, je-li na proces obrábění pohlíženo jako na jediný konzistentní model. Je přitom životně důležité posuzovat různé výrobní scénáře a zásadní vlivy každého z nich na celkovou, globální ekonomiku výroby.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Související články
Souhra strojařů

Snad každého strojaře potěší pohled na kus poctivě odvedeného řemesla. Pokud je taková práce spojená ještě s radostí, houževnatostí při překonávání nástrah podnikání a to vše v domácké atmosféře, je to skutečně silný zážitek. Přesně takové pocity jsme měli při naší návštěvě Šterclovy strojírny. Tato rodinná firma s desetiletou tradicí vyrábí díly na bývalém statku v Domašově nedaleko Šternberku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Výdejní systém pro snadné řízení zásob nástrojů

Technologie závislé na internetu jsou v dnešní době již běžnou záležitostí. Tyto informační technologie shromažďují, analyzují a kontrolují data z bezdrátově připojených zařízení přes stávající síťovou infrastrukturu, což vede ke zvýšení účinnosti, přesnosti a vylepšení ekonomiky i díky snížení lidských zásahů a chyb. Společnost Tungaloy přichází s inteligentním výdejním systémem Matrix s nepřetržitým dohledem nad správou a řízením nástrojů s implementovanými analytickými dovednostmi.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Všestranné a nákladově efektivní závitníky

Do nabídky společnosti Seco Tools pro obrábění závitů byla zařazena nová produktová skupina řezacích a tvářecích závitníků. Jelikož nový sortiment produktů zahrnuje nástroje tří výkonnostních úrovní, výrobci mohou vybrat vždy takové řešení, které je pro konkrétní aplikaci nákladově nejefektivnější.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Odborné vzdělávání v rukou praxe

Znalosti kvalifikovaného personálu a poznání všech firemních souvislostí hrají mj. jednu z klíčových rolí při zavádění nových technologií a jejich efektivního využívání směrem k ekonomické stabilitě daného subjektu. Kdo je však nositelem oněch potřebných znalostí? Stát v oblasti odborného vzdělávání bohužel dlouhodobě pokulhává a důsledky nekoncepčnosti práce ministerstva školství především v oblasti středního stupně se aktuálně projevují v plné míře.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit