Témata
Foto: Jan Hrdý

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama
Video rozhovor s Janem Gryčem, technickým ředitelem společnosti Ceratizit, a Pavlem Němečkem, technicky-obchodním zástupcem společnosti Hermle, v Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Náhledněte s námi do modernizovaného centra na nové technologie, jimiž je nyní centrum vybaveno.

Technické centrum zřízené za účelem zvyšování odbornosti zákazníků a jejich zaměstnanců funguje ve Velkém Meziříčí již od roku 2015. Odborné semináře v něm konané jsou u zákazníků velmi oblíbené, neboť jsou zpravidla doplněné o praktické ukázky obrábění. S rozmachem Technického centra společnost Ceratizit rozšířila i skupinu partnerů a jednou z nich je společnost Hermle. Díky novému pětiosému frézovacímu centru Hermle může nově zákazníkům prezentovat, vedle produktivních nástrojů z programu Ceratizit, také celou řadu nových nástrojů a systémových řešení z produktové řady Komet.

MM: Jak se Technické centrum modernizací proměnilo? A na co se mohou zákazníci po skončení opatření, kdy budou moci centrum navštívit, nově těšit?

J. Gryč: Technické centrum prošlo modernizací a rozšířením prostoru i vybavení. Vybudovali jsme úplně novou konferenční místnost, vybavili ji high-tech technologiemi, zvětšili jsme i prostor dílny a přidali „stanoviště“ pro představení upínacích technologií a vybraných nástrojů. Ke stávajícím strojům přibylo pětiosé obráběcí centrum Hermle C 32 U, které nám umožňuje nabídnout školení a semináře i větším zákazníkům ze segmentu automotive a letectví.

Ing. Jan Gryč, technický ředitel společnosti Ceratizit. (Foto: Jan Hrdý)

Jakmile to bude možné, budeme se snažit vynahradit zákazníkům všechny akce, které jsme museli z důvodu vládních omezení zrušit. V červnu vydáváme nový katalog s novinkami z našeho programu, a nabízí se proto udělat na toto téma seminář a prezentovat nové produkty slovem i živými ukázkami na strojích. Na podzim pak plánujeme zopakovat Veletrh obrábění s partnery, který měl vloni velký úspěch. Rádi bychom také připravili prezentaci k Průmyslu 4.0 zaměřenou na digitalizaci a automatizaci z pohledu třískového obrábění. Pokud nám to situace dovolí, čeká nás celkem příjemně náročné období, na které se velmi těšíme.

Reklama
Reklama

MM: Zmínil jste, že do centra přibylo přesné pětiosé frézovací centrum Hermle C 32 U. Proč jste si pořídili právě centrum Hermle? Podle jakých kritérií jste stroj vybírali? A jaké má Hermle podle vás největší přednosti?

J. Gryč: Na stroji Hermle nyní můžeme prezentovat větší záběr našich nástrojů, technologií i řešení. Výběr konkrétního stroje byl v kompetenci kolegů z Ceratizit Německo, kteří koordinují nákup strojů do Technických center v rámci celého koncernu. Naším úkolem bylo zvolit optimální konfiguraci, aby nám stroj v centru koncepčně ladil. Zvolený operační systém Siemens byl také předurčen ve shodě s ostatními centry. V koncernu Ceratizit je několik Technických center, a koordinace a unifikace strojního vybavení je velmi důležitá.

Pětiosé stroje jsou obecně trendem dnešní doby a společnost Hermle patří mezi jejich nejlepší výrobce. To pěkně ladí s naším postavením na trhu, jelikož také patříme mezi nejlepší výrobce, a to nejen v řezných nástrojích, ale i systémových řešeních pro třískové obrábění. Jejich velkou výhodou je kvalitní přístup k zákazníkům a servisu. Skutečnost, že Hermle nemá v České republice vlastní showroom, navíc dala vzniknout oboustranně výhodné spolupráci zaměřené na společné zákazníky. Za tu krátkou dobu mohu zhodnotit, že funguje skvěle, a to po stránce technické i lidské.

Technické centrum prošlo modernizací a rozšířením prostoru i vybavení. K příležitosti vydání nového katalogu 2021 plánuje společnost Ceratizit v červnu proškolit vlastní tým a po letních prázdninách představit svým zákazníkům nové produkty z nového katalogu na strojích v Technickém centru. Na podzim pak plánuje zopakovat Veletrh obrábění s partnery a přípravu semináře zaměřeného na digitalizaci. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Na novém stroji Hermle v Technickém centru máte instalovaný digitální systém Tool Scope. Můžete prosím přiblížit, co je to za systém a k čemu byl navržen?

J. Gryč: Tool Scope je monitorovací a regulační systém, který povyšuje výrobní proces na další úroveň. Snímá procesní data v reálném čase, okamžitě dokáže reagovat na vzniklé odchylky a předejít kolizím. Tím se znásobuje bezpečnost procesu a ochrana stroje nad rámec integrovaných bezpečnostních prvků. Z nasbíraných dat lze provádět analýzy k životnosti nástrojů, vytíženosti stroje a dokumentovat kvalitu obrobku.

Tento patentovaný systém pro digitální monitorování výroby s plnou kontrolou obráběcího procesu byl jeden z prvních systémů na trhu pro monitorování výroby fungující v rámci dnes známého Průmyslu 4.0. Řídicí systém zaznamenává nepřetržitě signály s odezvou pouhých 2 ms / 100 kHz z řízení stroje nebo externích senzorů. Data jsou vizualizována a používána ke sledování a ovládání stroje. Jádrem je samoučicí se systém, který se dokáže naučit chování nástrojů ve zvoleném procesu a stanovit limity jejich využití jak z hlediska zatížení, tak opotřebení. Takto získaná data je možné vyhodnocovat nejen na stroji, ale i v jiných, vzdálených zařízeních. Systém prošel od původního základního monitorování procesu z doby kolem roku 2010 značným vývojem a dnes se skládá ze základního instalačního balíčku a doplňkových volitelných funkcí. Z toho plynou uživatelské výhody, jako je plná kontrola výrobního procesu, komplexní ochrana stroje, dokumentace a digitalizace, lepší vytížení nástrojů i stroje a zvýšení produktivity, bezpečnosti a hospodárnosti.

Reklama

MM: Jaké základní benefity může uživatel od systému očekávat?

J. Gryč: Benefitů je mnoho. Např. živostnost nástroje už není určena pouze odhadem nebo vysledovaným průměrem, ale je s vysokou přesností automaticky naučena a hlídána v čase podle reálné situace soustavy stroj – nástroj – přípravek – obrobek. Pokud se díky tomu nástroj vymění dříve, než se zlomí nebo třeba znehodnotí obrobek, je to ve výsledku velká úspora. ToolScope umožňuje identifikaci opotřebení v závislosti na hodnotě procesní síly, to je další zdroj pro kontrolu nástrojů a řezného procesu vedoucí ke snižování nákladů.

Funkce adaptivní regulace posuvu je spojená s procesem obrábění a umožňuje efektivně přidat nebo bezpečně ubrat při výkonových špičkách. Výsledkem je snížení výrobního času, zvýšení životnosti nástroje a využitelnosti stroje.

Ochrana stroje je posílena funkcemi monitorování kolizí a provozního stavu. Monitorování kolizí spočívá v instalaci dodatečného senzoru, který umožní zkrátit reakci stroje na kolizi. Reakce proběhne v jedné milisekundě, ve které se zaktivuje nouzové zastavení a zabrání se větším škodám. V podstatě je to rozdíl mezi tím, zda bude nutná repase vřetena, nebo jen výměna nástroje s upínačem. Funkce monitorování provozního stavu měří kondici různých částí stroje pro prediktivní údržbu. Včas naplánuje výměnu pohybových prvků, např. ložisek, či potřebnou pravidelnou údržbu, a předchází tak odstávkám při plném provozu.

MM: Přes jaké rozhraní je, nebo může být, systém ToolScope ke stroji připojen?

J. Gryč: Důležité je, aby stroj měl vnitřní datovou sběrnici, např. Profibus, Profinet apod. Tím je dnes již vybavena většina současných CNC strojů. Do PLC sítě stroje se implementuje rozhraní ToolScope, jinými slovy krabička s mnoha vstupy a výstupy, která se propojí s řídicím systémem stroje. ToolScope je kompatibilní s různými řídicími systémy. Zájemci, kteří si nejsou jisti, zda je jejich stroj pro systém ToolScope vhodný, nám mohou zaslat dotazník s detaily o stroji a my jim rádi poradíme.

MM: Jak systém vizualizuje nasbíraná data? A jakým způsobem pak operátor s daty pracuje?

J. Gryč: Systém pracuje v plně automatickém režimu, proto operátor s daty zpravidla nepracuje, má ale možnost sledovat grafické znázornění řezného procesu přímo na ovládacím panelu stroje nebo na externím displeji mimo stroj. Průběh zatížení při obrábění graficky probíhá v naučeném režimu s ohraničením kolizních limitů, dále se zobrazuje zatížení stroje, opotřebení nástroje atd. Grafické nastavení je volitelné a uživatelsky přívětivé. Proces lze prohlížet i zpětně v režimu offline v případě dohledání nějaké neshody aplikace dokumentace a digitalizace umožňuje z nasbíraných dat provádět analýzu životnosti nástrojů a na základě odchylek optimalizovat proces ručně přímo u stroje nebo z počítače technologa. Analýza strojních dat vyhodnotí časy a důvody prostojů a odstávek. ToolScope dále nabízí tzv. síťové funkce, které umožní propojení do zákaznické firemní sítě a nahrávat data na server nebo síťový disk. A poslední funkcí spojenou s digitalizací je dokumentace kvality, která umožňuje generovat osvědčení o kvalitě z monitorovaných dat a nabídnout 100% kontrolu nad kvalitou obrobku.

ToolScope je monitorovací a regulační systém, který povyšuje výrobní proces na další úroveň. Snímá procesní data v reálném čase, okamžitě dokáže reagovat na vzniklé odchylky a předejít kolizím. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Jakými dalšími digitálními nástroji kromě ToolScope lze centrum Hermle ještě dovybavit?

J. Gryč: Dalším řešením pro monitorování nástrojů a řezného procesu je inteligentní adaptér Centro P SpikeAssist plný moderních senzitivních senzorů. Tento produkt budeme v brzké době testovat v našem Technickém centru. Zařízení umožňuje zvětšení citlivosti u menších nástrojů a zajistit jejich spolehlivost a bezpečnost. Měří osové síly, ohybový moment, detekuje opotřebení, vibrace a případné zlomení nástroje. Výstup dat a vizualizace lze propojit pomocí aplikace s mobilním zařízením.

Dalším novým moderním produktem spojeným s digitalizací je jemný vyvrtávací systém Komflex, který komunikuje s řídicím systémem stroje přes rádiové rozhraní Blum. Systém pracuje automaticky v samoregulační smyčce (obrábění, měření, korekce, obrábění) bez nutnosti obsluhy. Pracuje s přesností jednoho mikronu, a garantuje tak vysokou přesnost a spolehlivost. Pro přesné vyvrtávání můžeme představit i novou generaci systému Bluflex2, který umožňuje regulovat nastavení pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Neposledním zařízením je Komlive, které se aplikuje na speciální a systémové nástroje. Je to krabička s displejem, kde je možné nastavit a sledovat provozní údaje a podle toho plánovat např. pravidelnou údržbu. Dalšími unikátními nástroji jsou mechatronické nástroje, jako je např. Komtronik, Komdrive a další.

MM: Dle výše zmíněného je evidentní, že také výrobci řezných nástrojů věnují velkou pozornost digitalizaci výrobních procesů. Co si o trendu digitalizace myslíte a jak se k němu staví zákazníci?

J. Gryč: Digitalizace v průmyslu je již běžná věc a není už jen záležitostí velkých segmentových firem. Digitalizace a automatizace se postupně dostává i do středních a menších firem. Je nutné se tomuto trendu současnosti přizpůsobit, a tím si udržet konkurenceschopnost.

Z vlastní zkušenosti vím, že správně nasazený systém ToolScope má, přes svoji cenu, návratnost investice zhruba do roka, a to i na celkem dobře odladěném procesu. Je to dáno zejména tím, že dokáže lépe využít potenciálu nástrojů i stroje či předejít kolizím. Je zřejmé, že toto je v současnosti snad jediná cesta, jak ještě vylepšit výrobní proces, a rychlá návratnost je toho důkazem. Je zajímavé, že do určitých firem a zemí se tento systém prodává po desítkách, na českém a slovenském trhu jde spíše o jednotky kusů. Věříme však, že i naši zákazníci se budou trendy digitalizace a automatizace více zabývat. My jsme připravení jim v tom pomáhat a hledat optimální řešení.

MM: Pětiosé frézovací centrum Hermle C 32 U nyní v Technickém centru rozšiřuje dosavadní možnosti prezentace produktivních nástrojů Ceratizit, jak jsme mohli být svědky např. v průběhu online semináře 4 kapsy – 4 způsoby. Můžete představit hlavní přednosti technického řešení strojů Hermle?

P. Němeček: Jednou z hlavních technických předností strojů Hermle je modifikovaná portálová konstrukce. Modifikace spočívá v tom, že k pravému a levému vedení používáme ještě vedení zadní středové. Vzdálenost zadního vedení k přednímu je proto několikanásobně delší, a zabezpečuje tak vysokou stabilitu stroje. Uspořádání vedení do trojúhelníku navíc zamezuje šuplíkovému efektu. Další důležitá věc je způsob uložení otočného stolu. Ten je uložen ve dvou bodech přímo v rámu, není letmo, jak to řeší někteří konkurenti. Tím je zabezpečena vysoká tuhost a stabilita při obrábění, a to bez ohledu na úhel naklopení stolu. I při naklopení stolu 90° díky kruhovému uložení je stabilita a tuhost stále stejná. Pohon osy A je realizován pomocí planetové převodovky, která zaručuje vysokou tuhost, krouticí moment a zároveň vysokou dynamiku. Celý rám je z jednoho kusu z tzv. polymerbetonu. Tento materiál má výborné vlastnosti. Je teplotně stabilní, to je důležité pro dodržení vysokých přesností i při změně okolní teploty. Dobře tlumí vibrace při obrábění. Teplotní kompenzace usnadňuje také konstrukční symetrie stroje. Vřeteno je chráněno deformačními pouzdry, které při kolizi spotřebují energii nárazu. Ochrana vřetena chrání kromě něj i ostatní mechanické části stroje a minimalizuje náklady na opravu stroje.

Pavel Němeček, obchodně-technický zástupce společnosti Hermle. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Firma Hermle vyrábí stroje řady High Performance Line (HPL) a Performance Line (PL). Jaký je mezi těmito řadami rozdíl?

P. Němeček: Rozdíl mezi jednotlivými řadami není v konstrukci strojů, ale pouze ve vybavenosti a opcích, které tyto řady mohou mít. Např. centrum C 32 U je z řady High Performance Line. Tyto stroje mohou mít vyšší dynamiku, rychlejší lineární posuvy až 60 mm za minutu a zrychlení 1,5 G. Dále mohou být vybaveny také vysokorychlostním vřetenem. Pokud chce zákazník dynamický stroj převážně pro souvislé pětiosé obrábění nebo sériovou výrobu, zvolí stroj právě z řady HPL. Tyto stroje je také možné dovybavit ještě např. torque motorem pro osu C či speciální opcí soustružení. Obě řady se ale vyznačují stejnými přesnostmi při obrábění, používáme stejné geometrické protokoly a lze je vybavit vlastní automatizací Hermle.

Stroje z řad High Performance Line (HPL) mohou mít vyšší dynamiku, rychlejší lineární posuvy až 60 mm za minutu a zrychlení 1,5 G. Dále mohou být vybaveny také vysokorychlostním vřetenem. Pokud chce zákazník dynamický stroj převážně pro sériovou výrobu, zvolí stroj právě z řady HPL, který lze dovybavit torque motorem pro osu C či speciální opcí soustružení. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Jaké základní parametry má stroj C 32 U, který je umístěn v Technickém centru Ceratizit?

P. Němeček: Stroj C 32 U má pojezdy v ose XY = 600 mm, v ose Z = 500 mm. Stroj, který máme v Technickém centru Ceratizit, má dynamickou variantu stolu, kdy je rotační stůl C poháněn torque motorem a osa A je v dynamickém provedení pomocí dvou planetových převodovek v režimu master-slave. Vřeteno má 18 000 ot.min-1. Kromě standardních opcí je tento stroj vybaven ještě chlazením s minimálním množstvím oleje, protože zde probíhá speciální obrábění kovů, a vnějším a vnitřním chlazením nástroje vzduchem. Stroj má také vnitřní chlazení 80 barů, a jelikož je napojen na systém ToolScope, je navíc vybaven speciálními opcemi na sledování průtoku a tlaku kapaliny.

MM: Zmínil jste, že je tento stroj napojen na digitální systém ToolScope. Zabývá se společnost Hermle vývojem podobných digitálních technologií?

P. Němeček: Firma Hermle vyvinula několik digitálních modulů. Mezi dva hlavní patří HIMS (Hermle Information Monitoring System) a HACS (Hermle Automation Control System). Tyto moduly umožňují stroj připojit do systému plánování výrobních závodů. HIMS sleduje stav stroje, jeho výkonost, a v případě jakékoliv chyby či závady okamžitě posílá reporty příslušné osobě. HACS pracuje naopak směrem do stroje a umožňuje vzdáleně plánovat výrobu, zadávat zakázky, a optimálně tak využívat strojní časy.

Firma Hermle vyvinula několik digitálních modulů. Mezi dva hlavní patří HIMS (Hermle Information Monitoring System) a HACS (Hermle Automation Control System). (Zdroj: Hermle)

MM: Pravidelně navštěvujete zákazníky a jejich výrobní provozy. Jaká je v nich míra digitalizace?

MM: V dnešní době je kladen velký důraz na spolehlivost servisu. Jak je tato otázka u vás řešena?

P. Němeček: Dříve bylo ve výrobě kolem strojů vidět mnoho papírové dokumentace (seřizovací listy, seznamy nástrojů, výkresy…). Dnes je znát, že firmy přešly díky digitálním technologiím na bezpapírovou dokumentaci. Veškerá dokumentace je posílána na pracoviště či přímo do stroje v digitální podobě. Dnešní řídicí systémy umožňují zobrazovat také 3D modely. Zároveň se digitálním přenosem např. seřizovacích dat zamezuje chybovosti ručním přepisem. K tomu mj. pomáhají také již zmiňované digitální moduly HIMS a HACS. Např. plánovač může pomocí modulu HACS poslat plán výroby rovnou do stroje. Naopak HIMS zase posílá veškerá data a reporty automaticky do centrálního systému pro další vyhodnocení.

P. Němeček: V České republice máme osm servisních techniků a jednoho technologa. Každý servisní technik je zároveň mechanik a elektrikář. Diagnostika stroje probíhá na základě telefonického rozhovoru, z toho již dokáže technik vyhodnotit chybu a okamžitě se z výrobního závodu odesílá celá skupina dílů z daného uzlu, kterých se závada může týkat. Když přijíždí technik, díly už jsou na místě. Vymění vadný díl a zbylé se odesílají zpět. Za jednu návštěvu je stroj opraven. Pokud jsou všichni technici vytíženi, můžeme díky centrálnímu plánování povolat na servis kolegy z Německa, Rakouska či Polska. Sazba servisního zásahu výpomocným technikem ze zahraničí se nijak nezvyšuje.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit