Témata
Foto: Jan Hrdý

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

Video

Při návštěvě Technického centra Ceratizit jsem natáčeli. Na zkrácenou verzi rozhovoru s Janem Gryčem a Pavlem Němečkem se můžete podívat spuštěním videa níže. Celý, podrobnější rozhovor si pak můžete přečít pod videem.

Video rozhovor s Janem Gryčem, technickým ředitelem společnosti Ceratizit, a Pavlem Němečkem, technicky-obchodním zástupcem společnosti Hermle, v Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Náhledněte s námi do modernizovaného centra na nové technologie, jimiž je nyní centrum vybaveno.

Celý rozhovor

Technické centrum zřízené za účelem zvyšování odbornosti zákazníků a jejich zaměstnanců funguje ve Velkém Meziříčí již od roku 2015. Odborné semináře v něm konané jsou u zákazníků velmi oblíbené, neboť jsou zpravidla doplněné o praktické ukázky obrábění. S rozmachem Technického centra společnost Ceratizit rozšířila i skupinu partnerů a jednou z nich je společnost Hermle. Díky novému pětiosému frézovacímu centru Hermle může nově zákazníkům prezentovat, vedle produktivních nástrojů z programu Ceratizit, také celou řadu nových nástrojů a systémových řešení z produktové řady Komet.

MM: Jak se Technické centrum modernizací proměnilo? A na co se mohou zákazníci po skončení opatření, kdy budou moci centrum navštívit, nově těšit?

J. Gryč: Technické centrum prošlo modernizací a rozšířením prostoru i vybavení. Vybudovali jsme úplně novou konferenční místnost, vybavili ji high-tech technologiemi, zvětšili jsme i prostor dílny a přidali „stanoviště“ pro představení upínacích technologií a vybraných nástrojů. Ke stávajícím strojům přibylo pětiosé obráběcí centrum Hermle C 32 U, které nám umožňuje nabídnout školení a semináře i větším zákazníkům ze segmentu automotive a letectví.

Ing. Jan Gryč, technický ředitel společnosti Ceratizit. (Foto: Jan Hrdý)

Jakmile to bude možné, budeme se snažit vynahradit zákazníkům všechny akce, které jsme museli z důvodu vládních omezení zrušit. V červnu vydáváme nový katalog s novinkami z našeho programu, a nabízí se proto udělat na toto téma seminář a prezentovat nové produkty slovem i živými ukázkami na strojích. Na podzim pak plánujeme zopakovat Veletrh obrábění s partnery, který měl vloni velký úspěch. Rádi bychom také připravili prezentaci k Průmyslu 4.0 zaměřenou na digitalizaci a automatizaci z pohledu třískového obrábění. Pokud nám to situace dovolí, čeká nás celkem příjemně náročné období, na které se velmi těšíme.

Reklama
Reklama

MM: Zmínil jste, že do centra přibylo přesné pětiosé frézovací centrum Hermle C 32 U. Proč jste si pořídili právě centrum Hermle? Podle jakých kritérií jste stroj vybírali? A jaké má Hermle podle vás největší přednosti?

J. Gryč: Na stroji Hermle nyní můžeme prezentovat větší záběr našich nástrojů, technologií i řešení. Výběr konkrétního stroje byl v kompetenci kolegů z Ceratizit Německo, kteří koordinují nákup strojů do Technických center v rámci celého koncernu. Naším úkolem bylo zvolit optimální konfiguraci, aby nám stroj v centru koncepčně ladil. Zvolený operační systém Siemens byl také předurčen ve shodě s ostatními centry. V koncernu Ceratizit je několik Technických center, a koordinace a unifikace strojního vybavení je velmi důležitá.

Pětiosé stroje jsou obecně trendem dnešní doby a společnost Hermle patří mezi jejich nejlepší výrobce. To pěkně ladí s naším postavením na trhu, jelikož také patříme mezi nejlepší výrobce, a to nejen v řezných nástrojích, ale i systémových řešeních pro třískové obrábění. Jejich velkou výhodou je kvalitní přístup k zákazníkům a servisu. Skutečnost, že Hermle nemá v České republice vlastní showroom, navíc dala vzniknout oboustranně výhodné spolupráci zaměřené na společné zákazníky. Za tu krátkou dobu mohu zhodnotit, že funguje skvěle, a to po stránce technické i lidské.

Technické centrum prošlo modernizací a rozšířením prostoru i vybavení. K příležitosti vydání nového katalogu 2021 plánuje společnost Ceratizit v červnu proškolit vlastní tým a po letních prázdninách představit svým zákazníkům nové produkty z nového katalogu na strojích v Technickém centru. Na podzim pak plánuje zopakovat Veletrh obrábění s partnery a přípravu semináře zaměřeného na digitalizaci. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Na novém stroji Hermle v Technickém centru máte instalovaný digitální systém Tool Scope. Můžete prosím přiblížit, co je to za systém a k čemu byl navržen?

J. Gryč: Tool Scope je monitorovací a regulační systém, který povyšuje výrobní proces na další úroveň. Snímá procesní data v reálném čase, okamžitě dokáže reagovat na vzniklé odchylky a předejít kolizím. Tím se znásobuje bezpečnost procesu a ochrana stroje nad rámec integrovaných bezpečnostních prvků. Z nasbíraných dat lze provádět analýzy k životnosti nástrojů, vytíženosti stroje a dokumentovat kvalitu obrobku.

Tento patentovaný systém pro digitální monitorování výroby s plnou kontrolou obráběcího procesu byl jeden z prvních systémů na trhu pro monitorování výroby fungující v rámci dnes známého Průmyslu 4.0. Řídicí systém zaznamenává nepřetržitě signály s odezvou pouhých 2 ms / 100 kHz z řízení stroje nebo externích senzorů. Data jsou vizualizována a používána ke sledování a ovládání stroje. Jádrem je samoučicí se systém, který se dokáže naučit chování nástrojů ve zvoleném procesu a stanovit limity jejich využití jak z hlediska zatížení, tak opotřebení. Takto získaná data je možné vyhodnocovat nejen na stroji, ale i v jiných, vzdálených zařízeních. Systém prošel od původního základního monitorování procesu z doby kolem roku 2010 značným vývojem a dnes se skládá ze základního instalačního balíčku a doplňkových volitelných funkcí. Z toho plynou uživatelské výhody, jako je plná kontrola výrobního procesu, komplexní ochrana stroje, dokumentace a digitalizace, lepší vytížení nástrojů i stroje a zvýšení produktivity, bezpečnosti a hospodárnosti.

Reklama

MM: Jaké základní benefity může uživatel od systému očekávat?

J. Gryč: Benefitů je mnoho. Např. živostnost nástroje už není určena pouze odhadem nebo vysledovaným průměrem, ale je s vysokou přesností automaticky naučena a hlídána v čase podle reálné situace soustavy stroj – nástroj – přípravek – obrobek. Pokud se díky tomu nástroj vymění dříve, než se zlomí nebo třeba znehodnotí obrobek, je to ve výsledku velká úspora. ToolScope umožňuje identifikaci opotřebení v závislosti na hodnotě procesní síly, to je další zdroj pro kontrolu nástrojů a řezného procesu vedoucí ke snižování nákladů.

Funkce adaptivní regulace posuvu je spojená s procesem obrábění a umožňuje efektivně přidat nebo bezpečně ubrat při výkonových špičkách. Výsledkem je snížení výrobního času, zvýšení životnosti nástroje a využitelnosti stroje.

Ochrana stroje je posílena funkcemi monitorování kolizí a provozního stavu. Monitorování kolizí spočívá v instalaci dodatečného senzoru, který umožní zkrátit reakci stroje na kolizi. Reakce proběhne v jedné milisekundě, ve které se zaktivuje nouzové zastavení a zabrání se větším škodám. V podstatě je to rozdíl mezi tím, zda bude nutná repase vřetena, nebo jen výměna nástroje s upínačem. Funkce monitorování provozního stavu měří kondici různých částí stroje pro prediktivní údržbu. Včas naplánuje výměnu pohybových prvků, např. ložisek, či potřebnou pravidelnou údržbu, a předchází tak odstávkám při plném provozu.

MM: Přes jaké rozhraní je, nebo může být, systém ToolScope ke stroji připojen?

J. Gryč: Důležité je, aby stroj měl vnitřní datovou sběrnici, např. Profibus, Profinet apod. Tím je dnes již vybavena většina současných CNC strojů. Do PLC sítě stroje se implementuje rozhraní ToolScope, jinými slovy krabička s mnoha vstupy a výstupy, která se propojí s řídicím systémem stroje. ToolScope je kompatibilní s různými řídicími systémy. Zájemci, kteří si nejsou jisti, zda je jejich stroj pro systém ToolScope vhodný, nám mohou zaslat dotazník s detaily o stroji a my jim rádi poradíme.

MM: Jak systém vizualizuje nasbíraná data? A jakým způsobem pak operátor s daty pracuje?

J. Gryč: Systém pracuje v plně automatickém režimu, proto operátor s daty zpravidla nepracuje, má ale možnost sledovat grafické znázornění řezného procesu přímo na ovládacím panelu stroje nebo na externím displeji mimo stroj. Průběh zatížení při obrábění graficky probíhá v naučeném režimu s ohraničením kolizních limitů, dále se zobrazuje zatížení stroje, opotřebení nástroje atd. Grafické nastavení je volitelné a uživatelsky přívětivé. Proces lze prohlížet i zpětně v režimu offline v případě dohledání nějaké neshody aplikace dokumentace a digitalizace umožňuje z nasbíraných dat provádět analýzu životnosti nástrojů a na základě odchylek optimalizovat proces ručně přímo u stroje nebo z počítače technologa. Analýza strojních dat vyhodnotí časy a důvody prostojů a odstávek. ToolScope dále nabízí tzv. síťové funkce, které umožní propojení do zákaznické firemní sítě a nahrávat data na server nebo síťový disk. A poslední funkcí spojenou s digitalizací je dokumentace kvality, která umožňuje generovat osvědčení o kvalitě z monitorovaných dat a nabídnout 100% kontrolu nad kvalitou obrobku.

ToolScope je monitorovací a regulační systém, který povyšuje výrobní proces na další úroveň. Snímá procesní data v reálném čase, okamžitě dokáže reagovat na vzniklé odchylky a předejít kolizím. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Jakými dalšími digitálními nástroji kromě ToolScope lze centrum Hermle ještě dovybavit?

J. Gryč: Dalším řešením pro monitorování nástrojů a řezného procesu je inteligentní adaptér Centro P SpikeAssist plný moderních senzitivních senzorů. Tento produkt budeme v brzké době testovat v našem Technickém centru. Zařízení umožňuje zvětšení citlivosti u menších nástrojů a zajistit jejich spolehlivost a bezpečnost. Měří osové síly, ohybový moment, detekuje opotřebení, vibrace a případné zlomení nástroje. Výstup dat a vizualizace lze propojit pomocí aplikace s mobilním zařízením.

Dalším novým moderním produktem spojeným s digitalizací je jemný vyvrtávací systém Komflex, který komunikuje s řídicím systémem stroje přes rádiové rozhraní Blum. Systém pracuje automaticky v samoregulační smyčce (obrábění, měření, korekce, obrábění) bez nutnosti obsluhy. Pracuje s přesností jednoho mikronu, a garantuje tak vysokou přesnost a spolehlivost. Pro přesné vyvrtávání můžeme představit i novou generaci systému Bluflex2, který umožňuje regulovat nastavení pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Neposledním zařízením je Komlive, které se aplikuje na speciální a systémové nástroje. Je to krabička s displejem, kde je možné nastavit a sledovat provozní údaje a podle toho plánovat např. pravidelnou údržbu. Dalšími unikátními nástroji jsou mechatronické nástroje, jako je např. Komtronik, Komdrive a další.

MM: Dle výše zmíněného je evidentní, že také výrobci řezných nástrojů věnují velkou pozornost digitalizaci výrobních procesů. Co si o trendu digitalizace myslíte a jak se k němu staví zákazníci?

J. Gryč: Digitalizace v průmyslu je již běžná věc a není už jen záležitostí velkých segmentových firem. Digitalizace a automatizace se postupně dostává i do středních a menších firem. Je nutné se tomuto trendu současnosti přizpůsobit, a tím si udržet konkurenceschopnost.

Z vlastní zkušenosti vím, že správně nasazený systém ToolScope má, přes svoji cenu, návratnost investice zhruba do roka, a to i na celkem dobře odladěném procesu. Je to dáno zejména tím, že dokáže lépe využít potenciálu nástrojů i stroje či předejít kolizím. Je zřejmé, že toto je v současnosti snad jediná cesta, jak ještě vylepšit výrobní proces, a rychlá návratnost je toho důkazem. Je zajímavé, že do určitých firem a zemí se tento systém prodává po desítkách, na českém a slovenském trhu jde spíše o jednotky kusů. Věříme však, že i naši zákazníci se budou trendy digitalizace a automatizace více zabývat. My jsme připravení jim v tom pomáhat a hledat optimální řešení.

MM: Pětiosé frézovací centrum Hermle C 32 U nyní v Technickém centru rozšiřuje dosavadní možnosti prezentace produktivních nástrojů Ceratizit, jak jsme mohli být svědky např. v průběhu online semináře 4 kapsy – 4 způsoby. Můžete představit hlavní přednosti technického řešení strojů Hermle?

P. Němeček: Jednou z hlavních technických předností strojů Hermle je modifikovaná portálová konstrukce. Modifikace spočívá v tom, že k pravému a levému vedení používáme ještě vedení zadní středové. Vzdálenost zadního vedení k přednímu je proto několikanásobně delší, a zabezpečuje tak vysokou stabilitu stroje. Uspořádání vedení do trojúhelníku navíc zamezuje šuplíkovému efektu. Další důležitá věc je způsob uložení otočného stolu. Ten je uložen ve dvou bodech přímo v rámu, není letmo, jak to řeší někteří konkurenti. Tím je zabezpečena vysoká tuhost a stabilita při obrábění, a to bez ohledu na úhel naklopení stolu. I při naklopení stolu 90° díky kruhovému uložení je stabilita a tuhost stále stejná. Pohon osy A je realizován pomocí planetové převodovky, která zaručuje vysokou tuhost, krouticí moment a zároveň vysokou dynamiku. Celý rám je z jednoho kusu z tzv. polymerbetonu. Tento materiál má výborné vlastnosti. Je teplotně stabilní, to je důležité pro dodržení vysokých přesností i při změně okolní teploty. Dobře tlumí vibrace při obrábění. Teplotní kompenzace usnadňuje také konstrukční symetrie stroje. Vřeteno je chráněno deformačními pouzdry, které při kolizi spotřebují energii nárazu. Ochrana vřetena chrání kromě něj i ostatní mechanické části stroje a minimalizuje náklady na opravu stroje.

Pavel Němeček, obchodně-technický zástupce společnosti Hermle. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Firma Hermle vyrábí stroje řady High Performance Line (HPL) a Performance Line (PL). Jaký je mezi těmito řadami rozdíl?

P. Němeček: Rozdíl mezi jednotlivými řadami není v konstrukci strojů, ale pouze ve vybavenosti a opcích, které tyto řady mohou mít. Např. centrum C 32 U je z řady High Performance Line. Tyto stroje mohou mít vyšší dynamiku, rychlejší lineární posuvy až 60 mm za minutu a zrychlení 1,5 G. Dále mohou být vybaveny také vysokorychlostním vřetenem. Pokud chce zákazník dynamický stroj převážně pro souvislé pětiosé obrábění nebo sériovou výrobu, zvolí stroj právě z řady HPL. Tyto stroje je také možné dovybavit ještě např. torque motorem pro osu C či speciální opcí soustružení. Obě řady se ale vyznačují stejnými přesnostmi při obrábění, používáme stejné geometrické protokoly a lze je vybavit vlastní automatizací Hermle.

Stroje z řad High Performance Line (HPL) mohou mít vyšší dynamiku, rychlejší lineární posuvy až 60 mm za minutu a zrychlení 1,5 G. Dále mohou být vybaveny také vysokorychlostním vřetenem. Pokud chce zákazník dynamický stroj převážně pro sériovou výrobu, zvolí stroj právě z řady HPL, který lze dovybavit torque motorem pro osu C či speciální opcí soustružení. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Jaké základní parametry má stroj C 32 U, který je umístěn v Technickém centru Ceratizit?

P. Němeček: Stroj C 32 U má pojezdy v ose XY = 600 mm, v ose Z = 500 mm. Stroj, který máme v Technickém centru Ceratizit, má dynamickou variantu stolu, kdy je rotační stůl C poháněn torque motorem a osa A je v dynamickém provedení pomocí dvou planetových převodovek v režimu master-slave. Vřeteno má 18 000 ot.min-1. Kromě standardních opcí je tento stroj vybaven ještě chlazením s minimálním množstvím oleje, protože zde probíhá speciální obrábění kovů, a vnějším a vnitřním chlazením nástroje vzduchem. Stroj má také vnitřní chlazení 80 barů, a jelikož je napojen na systém ToolScope, je navíc vybaven speciálními opcemi na sledování průtoku a tlaku kapaliny.

MM: Zmínil jste, že je tento stroj napojen na digitální systém ToolScope. Zabývá se společnost Hermle vývojem podobných digitálních technologií?

P. Němeček: Firma Hermle vyvinula několik digitálních modulů. Mezi dva hlavní patří HIMS (Hermle Information Monitoring System) a HACS (Hermle Automation Control System). Tyto moduly umožňují stroj připojit do systému plánování výrobních závodů. HIMS sleduje stav stroje, jeho výkonost, a v případě jakékoliv chyby či závady okamžitě posílá reporty příslušné osobě. HACS pracuje naopak směrem do stroje a umožňuje vzdáleně plánovat výrobu, zadávat zakázky, a optimálně tak využívat strojní časy.

Firma Hermle vyvinula několik digitálních modulů. Mezi dva hlavní patří HIMS (Hermle Information Monitoring System) a HACS (Hermle Automation Control System). (Zdroj: Hermle)

MM: Pravidelně navštěvujete zákazníky a jejich výrobní provozy. Jaká je v nich míra digitalizace?

MM: V dnešní době je kladen velký důraz na spolehlivost servisu. Jak je tato otázka u vás řešena?

P. Němeček: Dříve bylo ve výrobě kolem strojů vidět mnoho papírové dokumentace (seřizovací listy, seznamy nástrojů, výkresy…). Dnes je znát, že firmy přešly díky digitálním technologiím na bezpapírovou dokumentaci. Veškerá dokumentace je posílána na pracoviště či přímo do stroje v digitální podobě. Dnešní řídicí systémy umožňují zobrazovat také 3D modely. Zároveň se digitálním přenosem např. seřizovacích dat zamezuje chybovosti ručním přepisem. K tomu mj. pomáhají také již zmiňované digitální moduly HIMS a HACS. Např. plánovač může pomocí modulu HACS poslat plán výroby rovnou do stroje. Naopak HIMS zase posílá veškerá data a reporty automaticky do centrálního systému pro další vyhodnocení.

P. Němeček: V České republice máme osm servisních techniků a jednoho technologa. Každý servisní technik je zároveň mechanik a elektrikář. Diagnostika stroje probíhá na základě telefonického rozhovoru, z toho již dokáže technik vyhodnotit chybu a okamžitě se z výrobního závodu odesílá celá skupina dílů z daného uzlu, kterých se závada může týkat. Když přijíždí technik, díly už jsou na místě. Vymění vadný díl a zbylé se odesílají zpět. Za jednu návštěvu je stroj opraven. Pokud jsou všichni technici vytíženi, můžeme díky centrálnímu plánování povolat na servis kolegy z Německa, Rakouska či Polska. Sazba servisního zásahu výpomocným technikem ze zahraničí se nijak nezvyšuje.

Související články
Průmysl 4.0 pro energeticky efektivní výrobu

Školicí a tréninkové technické centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí si za svoji dosavadní existenci vydobylo respekt a uznání ze strany technické veřejnosti. Vedle úzce technologicky zaměřených seminářů se započala tradice konferencí zaměřených na aspekty zavádění prvků inteligentní výroby do praktických aplikací. Třetí ročník akce Průmysl 4.0, tentokráte s podtitulem Energeticky efektivní výroba, se konal za spoluúčasti partnerů začátkem května.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

Související články
Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit