Témata
Zdroj: Siemens

Sinumerik Cup: Nad rámec předepsaného

Letos proběhl již 10. ročník soutěže Sinumerik Cup, kterou tradičně pořádá společnost Siemens. Na podrobnosti této soutěže pro technicky nadané mladé lidi jsme se zeptali Aleše Polzera z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně, a Víta Hadáčka ze společnosti Siemens, kteří jsou hlavními organizátory soutěže.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Co je hlavním cílem a myšlenkou soutěže Sinumerik Cup?

A. Polzer: Za hlavní cíl osobně považuji motivovat perspektivní studenty k rozvoji strojírenství v ČR. Programování počítačem řízených obráběcích strojů má budoucnost. Postupně se z CNC strojů stávají obráběcí centra, vznikají automatizované výrobní buňky doplněné robotickými manipulátory, do výroby integrujeme in-procesní měření s cílem zvyšování stupně automatizace a kvality obrobků atp. To vše vyžaduje, aby se již na středních školách studenti krok za krokem seznamovali např. s nejnovějšími programovacími softwary. Toto vše nelze snadno dostat do studijních osnov. Volnou formou – soutěžením – je však možné rozvíjet znalosti i nad rámec předepsaných školních povinností. Zrealizování 10 úspěšných ročníků této soutěže je toho důkazem.

Je nutné, aby se již na středních školách studenti krok za krokem seznamovali např. s nejnovějšími programovacími softwary. To však nelze snadno dostat do studijních osnov. Volnou formou – soutěžením – je však možné rozvíjet znalosti i nad rámec předepsaných školních povinností,“ říká Aleš Polzer.
(Zdroj: Siemens)

V. Hadáček: Soutěž je jednou z forem podpory školství, kterou naše společnost poskytuje; v tomto případě konkrétně středním technickým školám. Chceme motivovat mladé lidi k tomu, aby byli schopni nejen samostatné práce na nějakém konkrétním zadání, ale aby uměli spolupracovat a v týmech hledat optimální řešení. Součástí pravidel Sinumerik Cup je i prezentace výsledků, což učí žáky měkkým dovednostem. Myslím, že za všechny, kteří se na organizaci Sinumerik Cup podílejí, mohu říci, že nám přináší radost, když vidíme, že účast v soutěži studenty někam posune.

Chceme motivovat mladé lidi k tomu, aby byli schopni nejen samostatné práce na nějakém konkrétním zadání, ale aby uměli spolupracovat a v týmech hledat optimální řešení,“ říká Vít Hadáček.
(Zdroj: Siemens)

MM: Jak se soutěž během let vyvíjela a co považujete v letošním ročníku za horké novinky?

V. Hadáček: Původně byla soutěž vyhlašována pro partnerské školy Siemens. Postupem let jsme došli k názoru, že nechceme ochuzovat ostatní střední školy o možnost účasti a soutěž jsme tohoto omezení zbavili, což bylo správné rozhodnutí. Další změny přinesl covid-19 a protipandemická opatření, která na čas posunula soutěž do online prostředí. Díky tomu mohla proběhnout, i když jsme se nemohli osobně potkávat.

A. Polzer: V počátcích se lišilo i zadání soutěžního úkolu – zaměřovalo se na zvládnutí programování základních konstrukčních prvků, jako jsou kombinace otvorů, kapes, ostrůvků atp. (součást typu hřídel…). Postupně jsme ale přešli k programování potenciálně funkčních dílů (např. stupačka na motorku, zátka na lahev…) a nyní již děláváme funkční sestavy. Doslova horkými novinkami jsou tedy např. aromalampa, kempingový vařič atd.

MM: Které zajímavé projekty z minulých ročníků vás zvláště zaujaly?

A. Polzer: Každý rok je zadání zcela odlišné, a mnohdy potrápí i zkušené kantory. Klademe proto důraz na to, aby se vždy jednalo o soutěž studentů. Nezáleží tedy na tom, zda se škola účastní pravidelně, nebo do soutěže vstupuje poprvé. Nezáleží na obtížnosti zadání a nezáleží ani na strojním vybavení dílen. Software pro programování v řídicím systému Sinumerik je ke stažení zcela zdarma a hodnocena je především poctivá práce jednotlivých týmů studentů. Nejednou byli mezi třemi nejlepšími týmy studenti ze škol, které se přihlásily do soutěže poprvé nebo podruhé, a to je pro mne zvláště zajímavé.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které osobnosti kromě vás dvou se letos na přípravě soutěže podílely? A co konkrétně tito lidé do letošního ročníku vnesli?

V. Hadáček: Myšlenka soutěže je víc než 11 let stará. Vznikla na základě diskuzí o potřebě přinést školám něco nového a neotřelého. Jejími nositeli jsou bývalí kolegové Eva Klocová a Jiří Urban, kteří se dlouhá léta zabývali podporou škol. Nemalý vliv měl i náš servis, konkrétně pan David Suchý. My dva jsme se kolem soutěže pohybovali vlastně stále; musím ale říci, že bez podpory našich kolegyň z Oddělení komunikací a našich asistentek bychom soutěž těžko zvládali. Tímto jim všem děkuji!

A. Polzer: Zadané úkoly nejsou jednoduché. Povinností a každodenních pracovních i soukromých starostí má každý z nás jistě spoustu, a přesto se stále daří vyšetřit si trochu toho cenného času, který věnujeme mladým strojařům. Překvapilo mě, že i letos se našlo dostatek lidí, kteří nám tuto soutěž umožnili zrealizovat. Vám všem patří i za mě velký dík!

MM: Pro které mladé lidi je Sinumerik Cup především určen a proč?

V. Hadáček: Je určen žákům třetích ročníků středních technických škol a odborných učilišť, a to proto, že ve třetím ročníku se dostanou k CNC programování a jsou již dostatečně vyspělí, aby zvládali týmovou práci na náročném zadání.

A. Polzer: Právě tito mladí lidé by si měli včas porovnat své dosavadní znalosti se svými vrstevníky studujícími v jiných krajích ČR. Ještě před dokončením střední školy tak mohou načerpat cenné znalosti i zkušenosti a zamyslet se, zda je mohou vhodně využít pro studium vysoké školy nebo jim „jen“ pomohou při nástupu do zaměstnání. Ti nejlepší soutěžící svou kvalitní prací prokazují připravenost poradit si s řešením technických úkolů a jednou z četných cen pro ně bývá i možnost nastoupit na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně bez absolvování běžné přijímací zkoušky.

Není pravidlem, že by vítězili jen staří matadoři Sinumerik Cup, nováčci dokážou překvapit a sáhnout si na nejvyšší umístění. (Zdroj: Siemens)

MM: Kteří z letošních vítězů vás zaujali především a z jakého důvodu?

A. Polzer: Mít klobouk, smekl bych před studenty z Lutína – ze Sigmundovy střední školy strojírenské. Právě oni jsou výše zmiňovanými nováčky v naší soutěži, a přesto dosáhli na krásné druhé místo.

MM: Co vás na letošním ročníku zaujalo či překvapilo?

V. Hadáček: Stále nás příjemně překvapuje, že účast na soutěži je poměrně velká, a máme z toho radost. Překvapení přinášejí i soutěžící, když předvedou nějaké neobvyklé řešení. Jinak ale bývá o překvapení spíše nouze, za ta léta máme organizaci perfektně zvládnutou. Určitě ale tímto nevylučuji změny ve fungování soutěže, nesmíme ustrnout na místě. Svět se vyvíjí a my se musíme vyvíjet nejméně stejně rychle.

A. Polzer: Zaujala mě tvořivost některých studentů, kteří si model obrobku vytvořili pro lepší představu 3D tiskem nebo obrobili jednotlivé prvky funkční sestavy v menším měřítku.

Reklama

MM: V poslední době se ujalo setkávání hodnoticí komise s účastníky online prostřednictvím Teams. Co se v rámci setkávání například řeší a jak reagují soutěžící?

A. Polzer: Jak jsem již uvedl, čas musíme využívat stále efektivněji, a tím nemyslím odpočinek v kolonách na D1. Soutěžící jsou z celé ČR, a i jednotliví zástupci hodnoticí komise nejsou z jednoho pracoviště. Využívání moderních komunikačních nástrojů je pro nás zcela nezbytné. Např. ze strojírenského veletrhu jsme sledovali prezentaci studentů jedné ze škol a prostřednictvím sdílené obrazovky jsme si jindy předávali informace o zajímavých postupech, které studenti ve svých odevzdaných projektech použili. Myslím, že i pro soutěžící je zajímavou zkušeností online odborně týmově pohovořit o řešeném úkolu, a na dálku tak obhajovat zvolený postup výroby. Kvalita tohoto projevu studentů je jedním z hodnocených bodů.

V. Hadáček: Již jsem se zmínil o fungování soutěže v době karantén a omezení, a jsem pyšný, že jsme vyřešili všechna úskalí, která spolupráce na dálku přináší. Vždyť jsme v roce 2020 málem soutěž zrušili! Naštěstí jsme se rozhodli, že to zvládneme, a žákům jsme důvěřovali. A dopadlo to výborně. Od té doby nám v organizaci soutěže zůstaly online prezentace žákovských prací. Naopak jsme rádi, že slavnostní vyhlášení vítězů je nyní opět milou a příjemnou společenskou událostí s osobním setkáváním s žáky a jejich pedagogy.

Soutěž je jednou z forem podpory školství, kterou společnost Siemens poskytuje; v tomto případě konkrétně středním technickým školám. (Zdroj: Siemens)

MM: Domnívám se, že po vítězích soutěže Sinumerik Cup by měla po ukončení jejich studia být veliká poptávka na trhu práce, mezi výrobními podniky. Je tomu opravdu tak? Pokud ano, co na nich firmy nejvíce oceňují?

A. Polzer: Zcela souhlasím, že po vítězích soutěže by měla být zvýšená poptávka. Domnívám se, že firmy ocení nejen jejich úspěšné výsledky v této soutěži, ale především to, že se nebáli udělat něco navíc. Nad rámec svých běžných studijních povinností pracovali, a to je pozitivně vyčleňuje z davu.

MM: Co by mohli sami žáci dělat pro to, aby se příštím vítězem Sinumerik Cupu stali právě oni?

A. Polzer: Stačí jen poctivě pracovat a nebát se zeptat starších či zkušenějších. Když při řešení zadaného úkolu něco nevědí, mají možnost oslovit svého kantora, odborníka ze spřátelené firmy nebo vyhlašovatele soutěže. Rádi pomůžeme, přes zmiňovaný MS Teams a často jen krátkým sdílením obrazovky vyřešíme chybové hlášení ve vytvářeném NC programu atp. Pootevřít pomyslné dveře na cestě za vzděláváním můžeme, ale zaklepat a projít dveřmi již musí studenti sami. Úkoly za ně nevyřešíme.

MM: A co by mohly či měly dělat školy, aby jejich žáci byli v rámci této soutěže příští rok těmi nejúspěšnějšími?

V. Hadáček: Myslím, že to nejdůležitější je se přihlásit a nemít strach z náročnosti zadání. Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Zdůrazňuji, že není pravidlem, že by vítězili jen staří matadoři Sinumerik Cup, nováčci dokážou překvapit a sáhnout si na nejvyšší umístění.

A. Polzer: A myslím, že by mělo stačit dát studentům prostor pro týmové řešení zadání. Pomoci jim přihlásit se do soutěže, a hlavně jim o soutěži říct (kde je zadání, co soutěž obnáší, jaké jsou závazné termíny atp.). Tolerovat jim např. absenci v hodině, protože potřebují prezentovat své výsledky. To není mnoho, ale ani málo. Zpravidla to stačí.

MM: Které další soutěže nebo projekty, jež se týkají systému Sinumerik, a zejména mladých lidí či konkrétně studentů byste chtěli zmínit a proč?

V. Hadáček: Máme radost, že stále běží Soutěž mladých strojařů v CNC programování, kterou organizuje u příležitosti MSV Brno Svaz strojírenské technologie. Jsme tam jako podpora a mentoři pro systém Sinumerik každý rok. Žáci si tam zvykají pracovat pod tlakem a v rušném prostředí. Spousta jich vždycky příjemně překvapí.

A. Polzer: Zájemci o programování jsou samozřejmě zváni i ke studiu na FSI VUT v Brně.


Vítězové Sinumerik Cup 2023

1. místo
Střední odborné učiliště Domažlice

ve složení: Štěpán Knopf, Lukáš Förster, Ondřej Chmelík, Tomáš Durdík pod vedením Filipa Rojta.

2. místo
Sigmundova střední škola strojírenská

ve složení: Pavel Janeček, Miroslav Bednařík, Radim Bartoň, Tomáš Juřík pod vedením Jana Soldána.


3. místo
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

ve složení: David Navrátil, Zdeněk Vogl, Jaroslav Pečenka pod vedením Miroslava Šuláka.

Související články
Mladí programují obráběcí stroje

Společnost Siemens vyhlásila již osmý ročník soutěže pro týmy studentů technických středních škol a učilišť v CNC programování Sinumerik Cup 2020. Letos mají účastníci za úkol vyrobit stupačku k cestovní enduro motorce.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Není na co čekat

Každým dnem jsme blíže okamžiku, kdy se z oblíbeného řídicího systému Sinumerik 840D sl stane výběhový produkt. Bodem zlomu bude první říjen letošního roku. A o rok později již bude možné tento systém koupit již jen jako náhradní díl! Nastal proto čas migrovat na novou generaci řídicího systému - Sinumerik One. Redakce MM Průmyslového spektra oslovila pana Jaroslava Pracanta, vedoucího výroby ve firmě První česká obráběcí (Pozn. red.: Jde o fiktivní osobu a fiktivní firmu), aby si na toto téma pohovořil s odborníkem na slovo vzatým, Adamem Koncerem, vedoucím oddělení řídicích systémů pro obráběcí stroje ze společnosti Siemens.

Softwarové mládí

Sinumerik Cup. Tak zní název soutěže pro mladé technology a programátory, která má za úkol motivovat studenty středních škol k týmové práci a připravit je na budoucí povolání. Letos proběhne její již osmý ročník. Na podrobnosti jsme se zeptali tří mužů, jejichž přičiněním je soutěž každým rokem prestižnější a populárnější.

Systémy produktivního obrábění

Zákaznických dnů Tajmac-ZPS se tradičně účastní i společnost Siemens. Ta letos představila ve dvou expozicích více než tisícovce návštěvníků novinky, které pomohou zvýšit produktivitu obráběcích strojů. Díky vysoce výkonnému řídicímu systému Sinumerik One.

Digitální výroba pro produktovou diverzitu

V německém dolnofranském lázeňském městě Bad Neustadt, nacházejícím se na severozápadním okraji Bavorska, se elektromotory pro průmyslové využití vyrábějí již přes 80 let. Zásluhou vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností s rozvojem výroby je tento závod společnosti Siemens zároveň i důkazem toho, jak zásadně je digitalizace nápomocna v oblasti efektivity a produktivity v tzv. diskrétní výrobě.

Vezměme rozum do hrsti a bojujme

Pavel Sobotka, zakladatel a ředitel firmy Frentech Aerospace. Základy technických a technologických schopností získal v Tesle Brno, kde pracoval 27 let. Již tehdy byl přesvědčen, že přesná mechanika bude stále atraktivním oborem, jelikož se podílí absolutně na všem, co používáme. Brýle, zdravotnická technika, auta, letadla, kosmické rakety, obranný průmysl, tiskařina, výroba mikročipů, počítačů a mnoho dalšího.

Vše o CNC obrábění: Online a též v češtině

Odborné veřejnosti v oblasti obráběcích strojů je již delší dobu známo, že na internetu jsou k dispozici stránky, které obsahují obrovské množství informací, dokumentace, návodů, tipů a triků a dalších užitečných věcí, které pomáhají například při tvorbě programů, školení či optimalizaci výrobního procesu. Jejich název – CNC4you – naznačuje, že zde lze nalézt téměř cokoli, co souvisí s oblastí CNC obrábění.

Špičkové produkty pro dva veletrhy

Jako každý rok i letos jsou ve společnosti Siemens v plném proudu přípravy na dva prestižní strojírenské veletrhy – EMO Hannover a Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Podívejme se nyní společně, na co se mohou návštěvníci obou těchto významných akcí těšit.

Když se výroba CNC strojů automatizuje

Grob-Werke je rodinná firma, která je předním producentem výrobních zařízení a CNC strojů pro automobilový průmysl - od univerzálních obráběcích strojů až po plně automatizované výrobní a montážní systémy.

Pohár Sinumerik Cup si odvezl benjamínek soutěže

Vítězem již osmého ročníku soutěže Sinumerik Cup v CNC programování, jehož finále proběhlo 25. října v pražském sídle společnosti Siemens, se stal dvoučlenný tým studentů ze Střední průmyslové školy v Jeseníku. Studenti Miroslav Juhaňák a Viktor Pecina zvítězili pod vedením Jaroslava Koldy. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit