Témata
Reklama

Transparentní management nástrojových dat zvyšuje efektivitu

Plechové známky, kartotékové lístky a excelové tabulky - i ty jsou v některých výrobních závodech stále ještě používány k evidenci nástrojů. Moderní Tool Data Management (TDM) však nepřináší jen transparentnost v zásobách nástrojů, ale také komunikuje s nadřazenými systémy plánování, jako jsou například ERP, FMS nebo MES.

TDM 3D Solid Editor nabízí speciální funkce pro úpravu 3D modelů nástrojů získaných z externích zdrojů. Pomocí jen několika málo „kliků" je možno 3D modely modifikovat tak, aby byly použitelné pro CAM programovací systémy a pro reálnou simulaci obrábění. (Zdroj: TDM Systems)

Ve výrobních podnicích jsou dnes relativně často používány MES systémy, které plánují procesy až k jednotlivým výrobním strojům a jsou propojeny s ekonomicky orientovanými ERP systémy. Těžištěm zájmu jsou zde výrobní zakázky, procesy a zajištění zdrojů. Plánovací software však neobsahuje data provozních prostředků. Přitom celistvé detailní plánování všech výrobních prostředků funguje jen s verifikovanými nástrojovými daty. Přesné plánování a přípravu výrobních zakázek umožňuje teprve centrální digitální správa nástrojů. Ta přináší informace, které nástroje jsou k dispozici, které skutečně musejí být připraveny a kdy je smysluplné začít s přípravou nástrojů pro danou operaci.

Reklama
Reklama

Náklady na nástroje klesají, doba použití roste

Firma, která nemá přehled o svých nástrojích, pracuje nutně neefektivně a draze. Dochází k nepotřebným duplicitním nákupům již existujících nástrojů a nákup podobných nástrojů zbytečně zvyšuje jejich sortiment. Nekontrolované zásoby nástrojů vedou k vysokému vázání kapitálu. To si již dnes může sotvakdo dovolit.
Pokud má firma o svých nástrojích přehled, je schopna zajistit skutečně efektivní správu skladových zásob. Nákup je pak orientován na spotřebu, což dále minimalizuje zásoby. Takový management umožňuje kontrolu celého toku nástrojů ve výrobě. Náklady na nástroje je možné přesně zkalkulovat a přiřadit je konkrétní zakázce nebo konkrétnímu výrobku. To vede ke zvýšení jistoty plánování výroby.

Předpokladem pro automatizované plánování nástrojů a jejich skladování je komplexní digitalizace. Kontrolovaný odběr ze skladu a evidence všech pohybů nástrojů v podniku pomocí zaúčtování na konkrétní nákladové středisko pak umožňují účinný controlling.

Automatizovaná tvorba nástrojových sestav s kontrolou použitelnosti jednotlivých komponentů je důležitou součástí systémů pro správu nástrojů. (Zdroj: TDM Systems)

Cíl: nulová chybovost

Pokud v procesu chybí spolehlivost, pravidelně dochází k prostojům ve výrobě, což zvyšuje výrobní náklady. Chybějící průchodnost procesů vede k přerušení procesního řetězce a způsobuje vysokou náchylnost k chybovosti. V důsledku chybějící spolehlivosti pak zpravidla trpí také kvalita i průběžná doba výroby.
Tomu ovšem dobrý TDM dokáže zamezit. Minimalizuje čas na hledání nástrojů a dalších výrobních prostředků. Především ale zajišťuje průchozí tok dat mezi stroji, zařízeními a systémy podílejícími se na obrábění. Předpokladem k tomu jsou odpovídající rozhraní k ERP a MES systémům, k NC programování, seřizování nástrojů a k obráběcím strojům, neboť pro zajištění kontinuity výroby jsou vedle dat nástrojů potřeba i informace o výrobních zakázkách a o výrobcích.

Centrální databáze nástrojů poskytuje aktuální a spolehlivá nástrojová data. Pomocí rozhraní k plánovacím a výrobním systémům je TDM integrován do stávajících procesů. Vedle čistého poskytování dat by měl zároveň podporovat všechny zúčastněné osoby, například formou dialogů, návodů a know-how.

Redukce prostojů strojů a růst produktivity

Aktuální situace výrobního průmyslu se vyznačuje vzrůstající komplexností vyráběných dílů, avšak datová podpora pro plánovací a výrobní systémy je často nedostatečná. To vede ke klesajícímu koeficientu využití strojů.

Tomu je možné předcházet mimo jiné digitálním plánováním toku nástrojů ze skladu až ke stroji. Nástroje musejí být navrženy na základě výrobních plánů až po jednotlivé operace, přičemž dostupnost nástroje k okamžiku začátku operace je zajištěna pomocí prediktivního výpočtu. Díky znalosti těchto údajů lze dále projektovat vytížení strojů s ohledem na co nejmenší potřebu přeseřizování a přípravu nástrojů.

Digitální plánovací nástroje pro automatizované workflow ve výrobě definují akce a nákladová střediska. V každém okamžiku znázorňují status přípravy nástrojů. Takové digitální nástroje jsou integrovány v MES a v systémech pro detailní plánování výroby a zajišťují automatizovaný a včasný transfer dat ke stroji.

Propojení nástrojů, nástrojových sestav a nástrojových listů: uživatel má v každém okamžiku přehled o tom, jaké nástroje jsou použity v nástrojových sestavách a jaké nástrojové sestavy jsou obsaženy v jednotlivých nástrojových listech. (Zdroj: TDM Systems)

Digitální nástrojová data pro agilní výrobu

Trhy se mění stále rychleji. Zvyšující se individualizace mnoha produktů vede ke snižování výrobních dávek. Častá změna produktu vytváří ve výrobě enormní požadavky na plánování a na seřizování strojů. Stále důležitější je „time-to-market“, aby byl výrobce s novým produktem na trhu jako první. Aby toho bylo možné dosáhnout a aby bylo možné reagovat rychle na změny na trhu, je agilní výroba skutečně zásadní.

To vyžaduje opět spolehlivé NC programování a plánování. Nutností jsou jednoduchý výběr nástrojů a spolehlivá nástrojová data. 3D modely nástrojů umožňují reálnou simulaci výroby a v důsledku toho bezchybnou výrobu již od prvního „najížděcího“ kusu. Transparentní řízení zásob nástrojů napomáhá k optimalizaci řízení výroby.

Také k tomu je potřebná centrální databáze nástrojů s harmonizovanými, verifikovanými daty. Systém by měl nabízet vhodné a dostupné nástroje a v ideálním případě již poskytovat informace o odladěných aplikacích použití nástrojů. Alternativy v použití nástrojů vedou k lepšímu využití zásob a snižují nadbytečné objednávání nových nástrojů.

Digitální tooling pro globální výrobní standardy

Výrobní podniky stále častěji pracují v globálních spojeních, někdy přesahujících i hranice firmy. Přitom transfer odladěných výrobních standardů zde často bývá neúplný. Důvodem je, že jsou sice propojeny obchodní úseky, ale výrobní jednotky pokulhávají. To vede k decentralizaci know-how a rozdílným standardům kvality v jednotlivých výrobních jednotkách.

Proto jsou potřebné celosvětové nástrojové standardy, které se vztahují k nástrojovým datům samotným, ale také k technologickým datům a know-how. To umožňuje benchmarking výrobních jednotek, aby bylo možné celosvětově vyrábět na stejné úrovni. Mezinárodní výrobní standardy dále vedou k optimálním podmínkám nákupu, neboť se automaticky zvyšují objednávaná množství.

Moderní třívrstvá architektura současných softwarů umožňuje celosvětový přístup do centrální nástrojové databáze. Architektura tak zajišťuje vysoký výkon, protože výpočtově náročné procesy jsou prováděny centrálně a sítí jsou transportovány pouze požadavky a výsledky. Taková řešení musejí vedle více jazykových mutací nabízet také možnost připojení většího počtu výrobních závodů a spravovat vysoký počet uživatelů.


BTS Technik

www.btstechnik.cz

www.tdmsystems.com

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200602
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit