Témata

Správa nástrojových dat na vyšší úrovni

Ve výrobních firmách opustilo téma digitalizace úroveň managementu a přesunulo se do výrobních hal. V centru pozornosti je zvyšování produktivity díky automatizaci. Odpovědní pracovníci hledají ve všech oblastech konkrétní specifická zlepšení pro uplatnění Průmyslu 4.0. Zde přichází do hry TDM Systems s řešeními pro digitalizovanou výrobu.

Ačkoli společnost TDM Systems působí na trhu už více než čtvrt století, nabízela se svým softwarem pro správu nástrojových dat doposud okrajové řešení, byť jako firma s vedoucím postavením na trhu velmi úspěšně. Protože komplexní Tool Lifecycle Management (TLM) dokáže v obráběcích firmách výrazně zvýšit produktivitu, používá se dnes v praxi už mnoho stovek aplikací TDM. TDM Systems ve výrobě cíleně využívá aktuální trendy, jako automatizaci a dostupnost dat, stejně jako rozšiřování a zlepšování infrastruktury za účelem dosažení dalšího stupně vývoje firmy. S nově zaměřeným portfoliem produktů opouští TDM okrajovou oblast a proniká na další trhy a do dalších zákaznických segmentů.

Nová řešení pro Tool Lifecycle Management

TDM Systems tak přichází hned s několika nově vyvinutými, resp. zdokonalenými produkty. Komplexní řešení TLM pro použití v několika výrobních závodech (TDM Global Line) má novou architekturu a nové uživatelské rozhraní pro ještě intuitivnější a rychlejší práci ve výrobní hale. Množství již existujících i brzy dostupných rozhraní umožňuje jednoduchou integraci TDM do stávajících IT systémů a zvyšuje tak produktivitu a svižnost každého jednotlivého kroku v celém výrobním řetězci.

Aby bylo nasazení automatizace umožněno ještě více firmám, především také malým výrobním závodům, přicházejí v roce 2019 na trh nová řešení, jako například TDM Cloud. Nabízejí uživatelům srozumitelnou orientaci ohledně toho, jak mají management dat nástrojů používat a jak s ním mohou ve své výrobě generovat přidanou hodnotu. To vše pomocí internetového prohlížeče a bez vysokých investičních nákladů na IT infrastrukturu a licence.

Bez vysoce kvalitních, aktuálních a co možná nejkompletnějších dat nelze TLM realizovat. Jako datový specialista navazuje společnost TDM Systems partnerství s výrobci nástrojů, aby mohla uživatelům s Tool Data Services poskytovat přesně taková data (tzv. ready to go), která potřebují pro své systémy a použití.

S nově zaměřeným portfoliem pro správu nástrojových dat pokračuje TDM Systems v rozvoji digitalizace v obráběcím průmyslu.

Blízko k výrobcům i k zákazníkům

Firma TDM Systems je dobře připravena na výzvy, které s sebou přináší nové zaměření portfolia produktů. Jednak díky odbornosti a zkušenostem v oblasti výrobních a řezných nástrojů, softwaru, poradenství, implementace a technologií, které získala během více než 25 let, jednak díky příslušnosti ke skupině Sandvik. Ta intenzivně investuje do digitalizace a také do TDM Systems. V digitální divizi Applied Manufacturing Technologies (AMT) založené v loňském roce zaujímá TDM Systems jako obchodní jednotka centrální postavení při vývoji nových řešení a služeb, které obráběcím firmám umožňují, aby se staly digitálními firmami připravenými na budoucnost.
Dalším kladem, který s sebou mateřský koncern přináší, je blízký vztah se sesterskými společnostmi Sandvik Coromant, Dormer-Pramet, Walter a Seco. Díky společnému úsilí – ale při podnětné vzájemné konkurenci – vznikají řešení, která jsou přínosná pro celou branži. I přes tuto sounáležitost klade společnost TDM Systems velký důraz na neutrálnost a transparentnost. Aplikace TDM jsou proto navrženy nejen pro soubor nástrojů skupiny Sandvik, nýbrž pro všechny obráběcí nástroje nezávisle na jejich výrobci. Tak společnost TDM Systems vytváří velkou síť partnerství s výrobci strojů a zařízení, výrobci a prodejci nástrojů i se softwarovými firmami.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@btstechnik.cz


www.btstechnik.cz


www.tdmsystems.com

Vydání #6
Kód článku: 190612
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit