Témata
Reklama

Správa nástrojových dat na vyšší úrovni

Ve výrobních firmách opustilo téma digitalizace úroveň managementu a přesunulo se do výrobních hal. V centru pozornosti je zvyšování produktivity díky automatizaci. Odpovědní pracovníci hledají ve všech oblastech konkrétní specifická zlepšení pro uplatnění Průmyslu 4.0. Zde přichází do hry TDM Systems s řešeními pro digitalizovanou výrobu.

Ačkoli společnost TDM Systems působí na trhu už více než čtvrt století, nabízela se svým softwarem pro správu nástrojových dat doposud okrajové řešení, byť jako firma s vedoucím postavením na trhu velmi úspěšně. Protože komplexní Tool Lifecycle Management (TLM) dokáže v obráběcích firmách výrazně zvýšit produktivitu, používá se dnes v praxi už mnoho stovek aplikací TDM. TDM Systems ve výrobě cíleně využívá aktuální trendy, jako automatizaci a dostupnost dat, stejně jako rozšiřování a zlepšování infrastruktury za účelem dosažení dalšího stupně vývoje firmy. S nově zaměřeným portfoliem produktů opouští TDM okrajovou oblast a proniká na další trhy a do dalších zákaznických segmentů.

Reklama
Reklama

Nová řešení pro Tool Lifecycle Management

TDM Systems tak přichází hned s několika nově vyvinutými, resp. zdokonalenými produkty. Komplexní řešení TLM pro použití v několika výrobních závodech (TDM Global Line) má novou architekturu a nové uživatelské rozhraní pro ještě intuitivnější a rychlejší práci ve výrobní hale. Množství již existujících i brzy dostupných rozhraní umožňuje jednoduchou integraci TDM do stávajících IT systémů a zvyšuje tak produktivitu a svižnost každého jednotlivého kroku v celém výrobním řetězci.

Aby bylo nasazení automatizace umožněno ještě více firmám, především také malým výrobním závodům, přicházejí v roce 2019 na trh nová řešení, jako například TDM Cloud. Nabízejí uživatelům srozumitelnou orientaci ohledně toho, jak mají management dat nástrojů používat a jak s ním mohou ve své výrobě generovat přidanou hodnotu. To vše pomocí internetového prohlížeče a bez vysokých investičních nákladů na IT infrastrukturu a licence.

Bez vysoce kvalitních, aktuálních a co možná nejkompletnějších dat nelze TLM realizovat. Jako datový specialista navazuje společnost TDM Systems partnerství s výrobci nástrojů, aby mohla uživatelům s Tool Data Services poskytovat přesně taková data (tzv. ready to go), která potřebují pro své systémy a použití.

S nově zaměřeným portfoliem pro správu nástrojových dat pokračuje TDM Systems v rozvoji digitalizace v obráběcím průmyslu.

Blízko k výrobcům i k zákazníkům

Firma TDM Systems je dobře připravena na výzvy, které s sebou přináší nové zaměření portfolia produktů. Jednak díky odbornosti a zkušenostem v oblasti výrobních a řezných nástrojů, softwaru, poradenství, implementace a technologií, které získala během více než 25 let, jednak díky příslušnosti ke skupině Sandvik. Ta intenzivně investuje do digitalizace a také do TDM Systems. V digitální divizi Applied Manufacturing Technologies (AMT) založené v loňském roce zaujímá TDM Systems jako obchodní jednotka centrální postavení při vývoji nových řešení a služeb, které obráběcím firmám umožňují, aby se staly digitálními firmami připravenými na budoucnost.
Dalším kladem, který s sebou mateřský koncern přináší, je blízký vztah se sesterskými společnostmi Sandvik Coromant, Dormer-Pramet, Walter a Seco. Díky společnému úsilí – ale při podnětné vzájemné konkurenci – vznikají řešení, která jsou přínosná pro celou branži. I přes tuto sounáležitost klade společnost TDM Systems velký důraz na neutrálnost a transparentnost. Aplikace TDM jsou proto navrženy nejen pro soubor nástrojů skupiny Sandvik, nýbrž pro všechny obráběcí nástroje nezávisle na jejich výrobci. Tak společnost TDM Systems vytváří velkou síť partnerství s výrobci strojů a zařízení, výrobci a prodejci nástrojů i se softwarovými firmami.

BTS Technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@btstechnik.cz


www.btstechnik.cz


www.tdmsystems.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190612
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nová generace tangenciálních rohových fréz

Nové tangenciální rohové frézy se vyznačují inovativním trojúhelníkovým tvarem okraje břitové destičky, který poskytuje řezným hranám výjimečnou pevnost.

Automatický systém hlídání použitého adaptéru

Společnost Kelch, která se specializuje na periferie a služby pro výrobce a uživatele strojů pro třískové obrábění, představuje plně automatické monitorování modulů MoDeTec. Tento patentovaný systém zabraňuje výběru nesprávných adaptérů ve výrobě, čímž se předchází vysokým následným škodám v podobě poklesu kvality, poškození stroje a zastavení výroby.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit