Témata
Zdroj: Zoller

Na stránkách našeho časopisu často a rádi představujeme příběhy úspěšné spolupráce firem, zejména ty, v nichž nejde jen o obchodní vztah, ale o dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a na férovém přístupu. Proto jsme s radostí přijali pozvání k návštěvě výrobního závodu společnosti Rotana, která je dlouholetým zákazníkem firmy Zoller, výrobce měřicích a seřizovacích přístrojů.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Do velkomeziříčské firmy Rotana jsme se vrátili po necelém půlroce; letos na jaře si Eva Zajícová povídala se zástupci společnosti o jejím novém Výzkumném a vývojovém centru ultratvrdých nástrojů. Rozhovor vyšel v letošním červnovém vydání MM Průmyslového spektra a přečíst si jej můžete také na našich internetových stránkách. Zhlédnout můžete i video, které jsme při té příležitosti natočili.

Budova firmy Rotana je citlivě zasazena do svažitého terénu. (Zdroj: Rotana)

I tentokrát nás ve firmě přivítal předseda představenstva společnosti Rotana Radek Švihálek. Ve výrobní hale jsme se pak sešli se zástupcem firmy Zoller Czech Karlem Suchnou. Firma Zoller do Rotany dodává měřicí přístroje, a právě tato spolupráce byla hlavním důvodem naší návštěvy.

Rotana – digitální továrna

Ve firmě Rotana, která letos začátkem září oslavila 20. výročí svého vzniku, je na každém kroku znát progresivní myšlení. Vedení společnosti se nebojí zkoušet nové věci, a jestliže jejich využití dává smysl, nasazují je do výroby. Důsledně digitalizují veškeré procesy, které to umožňují, a pojmy jako digitální továrna a průmysl 4.0 tu nejsou prázdné. Zatímco v některých firmách digitalizace postupuje malými krůčky nebo se o ní dosud jen hovoří, v Rotaně se rychle stává realitou. Plány na vybudování kompletně digitalizované továrny jsou promyšlené a velmi konkrétní, a daří se je uskutečňovat. Od digitalizace si firma slibuje získat nové možnosti v oblasti optimalizace procesů a též možnosti prediktivní údržby strojů. Digitalizace však není jedinou oblastí rozvoje firmy. Při procházení areálem firmy jsme viděli známky příprav na brzké rozšíření výrobních kapacit i prostor. Díky již zmíněné digitalizaci se daří výrobní kapacity navyšovat bez potřeby najímat větší počet nových pracovníků. Počet zaměstnanců sice každým rokem roste, ale zároveň roste i jejich produktivita.

Zástupce dodavatele uvádí do provozu právě dodaný kompaktní přístroj Zoller PomBasic Micro, určený pro měření a kontrolu mikrogeometrií v násvitu. (Foto: autor)

Z hlediska udržitelného rozvoje nás zaujalo několik detailů, například moderní odvětraná fasáda z hliníkových šablon nebo šikovné zasazení hlavní budovy do svažitého terénu, díky němuž je do každého podlaží přístup z úrovně terénu a stěhování strojů i materiálu se obejde bez použití výtahů.

Otočné fotovoltaické panely, umístěné na střeše budovy, svým výkonem pokrývají přibližně 10 % spotřeby celé firmy, což je v současné době doslova k nezaplacení.

Při tom všem se firmě daří využívat dotační programy, jejichž prostřednictvím Evropská unie přispívá na regionální rozvoj a na modernizaci průmyslu.

Reklama
Reklama

Nikdy nezůstat stát

Koronavirová krize se v minulém roce projevila i na dočasném, několikaměsíčním propadu tržeb a podle slov Radka Švihálka způsobila roční zpoždění v realizaci plánů rozvoje firmy, ale krizi tu pojali jako příležitost k pozitivním změnám a nepřestali investovat do své budoucnosti. Firma každoročně investuje kolem 15 % svého obratu do nákupu nových technologií a do vlastního rozvoje. To je úctyhodné číslo, a na výsledcích firmy je vidět, že tyto investice se vyplácejí.

Akciová společnost Rotana se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a návazným servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, nově i ultratvrdých materiálů, mikronástrojů a výměnných břitových destiček atypických tvarů.

Historie spolupráce firem Rotana a Zoller

První měřicí zařízení značky Zoller si společnost Rotana pořídila v roce 2003, tedy necelé dva roky po svém vzniku, a to od rakouského zastoupení firmy Zoller. Učinila tak na doporučení svého hlavního dodavatele obráběcích strojů, jímž je německá firma Saacke. Prvním měřicím přístrojem od společnosti Zoller v Rotaně bylo zařízení Genius 3 a tento stroj zde slouží dodnes, byť během 18 let své služby prošel několika inovacemi, aby stále vyhovoval měnícím se technickým požadavkům moderní výroby.

Po založení samostatného českého zastoupení firmy Zoller v roce 2008 předala rakouská firma Zoller Austria péči o přístroje této značky ve firmě Rotana již zmíněnému zástupci firmy v Česku Karlu Suchnovi. V dalších letech byla založena společnost Zoller Czech, která najala dalšího technika a vytvořila administrativní zázemí. Tím se nejen ušetřilo na cestovních nákladech při servisních návštěvách a spolupráce se celkově zjednodušila, ale podařilo se posunout vzájemný vztah na novou úroveň, i když přímá spolupráce Rotany s firmou Zoller Austria tím úplně neskončila.

Radek Švihálek (na snímku vlevo) a Karel Suchna představují přístroj Zoller Titan s CNC řízeným multisenzorovým měřicím systémem, s uložením tělesa přístroje na základně, jež tlumí vibrace, a s automatickou nivelací. Toto zařízení je ideální pro měření a kontrolu přesných nástrojů, pro měření mikrogeometrie i pro měření rektifikace řezné hrany. (Foto: autor)

Partnerství se dále rozvíjí

K prvnímu stroji Genius 3 postupně přibývají další měřicí přístroje značky Zoller. Jejich prostřednictvím společnost Rotana zajišťuje měření a kontrolu geometrie řezných nástrojů. Kromě zmíněného zařízení Genius 3 Rotana měří nástroje na zařízeních SmarTcheck, HobCheck a Titan. Právě v době naší návštěvy Karel Suchna uváděl do provozu pátý měřicí přístroj (jde o zařízení PomBasic, což je kompaktní inspekční přístroj pro precizní měření a kontrolu řezných geometrií mikronástrojů v násvitu) a na cestě z výrobního závodu firmy Zoller v Německu už je stroj další, jenž bude dodán během příštích týdnů. Tentokrát to je zařízení ReamCheck, určené k automatickému měření a seřizování vyvrtávacích nástrojů a výstružníků.

Na otázku, proč téměř veškeré měřicí přístroje v Rotaně pocházejí od firmy Zoller, odpovídá předseda představenstva společnosti Rotana Radek Švihálek bez váhání: „Je to pro nás jednoznačně výhodné. Máme dlouhodobě stabilního, spolehlivého a férového partnera, který zná naše potřeby a vždy je schopný a ochotný s námi komunikovat. Výhodou je to, že servis je dostupný prostřednictvím přímého zastoupení výrobce v České republice. To jsme ocenili v době, kdy byly zavřené hranice. Další výhoda spočívá v tom, že během jedné servisní návštěvy může technik seřídit a zkalibrovat všechny přístroje této značky. A v případě firmy Zoller nesmíme zapomínat ani na jednotný intuitivní software, jímž jsou vybaveny všechny přístroje od tohoto výrobce. To našim technikům významně usnadňuje práci s těmito zařízeními.“

Jedním z měřicích zařízení značky Zoller instalovaných ve firmě Rotana je přístroj SmarTcheck. Je určen pro rychlou a mikrometrově přesnou kontrolu a měření geometrie nástrojů všeho druhu – v průsvitu i násvitu, před ostřením a po ostření. (Foto: autor)

Tyto měřicí přístroje nejsou levné – jejich ceny se počítají v desítkách, a často i ve stovkách tisíc eur, ale při uvážení zmíněných výhod se taková investice vyplácí. Pro výrobce, který vyvíjí speciální přesné nástroje (včetně mikronástrojů) a vyrábí je v malých sériích, je důležité, aby dokázal parametry svých produktů přesně změřit a aby mohl výsledky těchto měření také dokumentovat. To měřicí přístroje značky Zoller umožňují.

Kvalita je na prvním místě

Během rozhovorů jsme se dověděli i několik zajímavých informací o výrobě měřicích přístrojů v centrále rodinné firmy Zoller, jež se nachází na okraji malého historického města Pleidelsheim v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Firma byla založena v roce 1945 a po celou dobu své existence je řízena členy rodiny majitelů, nyní již třetí generací.

Centrála rodinné firmy Zoller a její výrobní závod se nacházejí na okraji malého historického města Pleidelsheim v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. (Zdroj: Zoller)

Měřicí zařízení se nevyrábějí masově pomocí výrobních linek jako třeba automobily. Jde téměř výhradně o zakázkovou výrobu – každý měřicí přístroj je originál a je od počátku konfigurován na míru podle konkrétních potřeb zákazníka. K základu každého modelu jsou k dispozici desítky hardwarových a stovky softwarových opcí. Naprosto klíčová je kvalita, za kterou osobně ručí konkrétní zaměstnanci firmy. Montáž každého stroje má na starosti jeden zaměstnanec a postaví jej od podstavce do posledního šroubku. Nezáleží tolik na rychlosti, jako na kvalitě provedené práce.

Reklama

Podpora, údržba a další služby

Po dodání a uvedení do provozu následuje důležitější fáze spolupráce se zákazníkem, a to ta dlouhodobá. I zde platí okřídlená věta, že prodejem všechno teprve začíná. V ceně zařízení je zahrnuta technická podpora, a to po celou dobu životnosti zařízení. Tato služba zahrnuje možnost vzdálené podpory, včetně konfigurace zařízení na dálku. Výrobce poskytuje rovněž záruku na dodání náhradních dílů po dobu 10 let. Dalšími službami jsou pravidelná údržba, kalibrace měřicích přístrojů a jejich certifikace. V případě všech uvedených služeb zákazníci vítají osobní přístup českého zástupce, díky němuž je spolupráce pružnější, a to, že komunikace probíhá v češtině.

Nový přístroj ReamCheck dokáže měřit a seřizovat výstružníky a vyvrtávací nástroje rychle, plně automaticky, na obsluze nezávisle a s vysokou opakovatelnou přesností. Integrované kontrolní měření nabízí uživateli požadovanou procesní bezpečnost. (Zdroj: Zoller)

Konkurenční výhodou je vlastní software

Za největší konkurenční výhodu přístrojů značky Zoller Karel Suchna považuje jejich řídicí software Pilot. Díky tomuto softwaru dokážou přístroje ovládat operátoři a technici ve výrobě, aniž by museli být na tuto činnost speciálně vyškoleni. Software je intuitivní a pro všechny přístroje značky Zoller jednotný, což dále usnadňuje jejich obsluhu. Tento software je 100% vyvinut přímo ve firmě Zoller, jejíž softwarové oddělení patří k jejím největším devízám. Tento software (současná verze Pilot 3.0 je nyní postupně nahrazována nejnovější verzí Pilot 4.0) zároveň zařízení značky Zoller odlišuje od těch konkurenčních, neboť na rozdíl od fyzické konstrukce stroje jej nelze jednoduše okopírovat.

Přístroj ReamCheck lze vybavit elektronickým měřicím dotykem „duo“ pro současné měření a seřízení průměrů a zúžení na výstružnících. (Zdroj: Zoller)

Optika je rychlejší, dotyk někdy nenahraditelný

Firma Zoller razí cestu bezdotykového měření. Zejména tvrdé břity měřit dotykově je nevhodné, neboť při kontaktu sondy s břitem může dojít k poškození měřeného nástroje. Optické měření pomocí kamer je navíc ve srovnání s dotykovými sondami výrazně rychlejší. Proto měřicí přístroje Zoller využívají optické měření všude tam, kde je to možné. Jen taková místa, na která není vidět kamerou, je nutno změřit dotykově, pomocí sondy.

Uživatelské rozhraní softwaru Pilot 4.0 si může uživatel snadno přizpůsobit tak, aby měl nejdůležitější funkce ihned k dispozici. (Zdroj: Zoller)

Budoucnost oboru měření

Karel Suchna se s námi podělil i o svoji představu nedaleké budoucnosti měřicích technologií: „Brzy budeme měřit ne jednotlivé parametry nástroje, jako se to dělalo doposud, ale měřicí přístroj vytvoří kompletní přesný trojrozměrný virtuální model měřeného nástroje. Příslušný software pak bude moci tento model porovnat s referenčním 3D modelem a vyhodnotit případné odchylky.“

Dalším trendem, který se stále více projevuje i v oboru měřicích přístrojů a seřizovacích strojů, je robotizace a automatizace.

Přehledná pracovní plocha programu Pilot 4.0 s panely nástrojů, jejichž skupiny jsou barevně rozlišeny. (Zdroj: Zoller)

Situace po covidu a výhled do budoucna

Měřicí technika je jednou z prvních oblastí, na kterých firmy v období krize šetří, protože bez měřicích přístrojů se dá nějak vyrábět. Prodej nových měřicích zařízení se v době pandemie výrazně propadl. Uživatelé těch stávajících navíc ve snaze ušetřit za služby prodloužili intervaly kalibrací, a tak i firma Zoller Czech v loňském roce zaznamenala výrazný propad tržeb. Po obnovení výroby letos na jaře se jí však podařilo propad vyrovnat a během prázdnin splnit plán na celý letošní rok. Nyní už se Karel Suchna těší na osobní setkání se zákazníky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.


Rozhovor se zástupci Výzkumného a vývojového centra ultratvrdých nástrojů Rotana si můžete přečíst zde. Také můžete zhlédnout video, které jsme ve firmě natočili.  

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

High-end technologie pro výrobu ultratvrdých nástrojů

Z důvodů požadavků na snižování hmotnosti, zvyšování pevnosti a odolnosti různých strojírenských sestav se konstruktéři stále častěji přiklánějí k volbě moderních materiálů dílů, které nejsou zcela vhodné pro obrábění. Jsou jimi neželezné slitiny kovů, plasty, kompozity, ale i např. zušlechtěné oceli. Této situace využila společnost Rotana a již před pěti lety zahájila vývoj ultratvrdých řezných nástrojů. Jejich výroba obnáší zpracování speciálních tvrdých materiálů na bázi diamantu či kubického nitridu boru za použití velmi vyspělých, tzv. high-end technologií.

S láskou k formařině

Nástrojárna SteelForm Technology vznikla v roce 1996. Zaměřuje se na kompletní výrobu střižných a lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a celé řady přípravků. Portfolio služeb dále zahrnuje konstrukci jednoúčelových strojů a linek. Nástrojárna se nachází v Jeřmanicích nedaleko Liberce, kam jsme se společně s firmou Hermle, klíčovým dodavatelem zdejších technologií obrábění, lednové páteční dopoledne vypravili.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit