Témata
Foto: Jan Hrdý

Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama
Video rozhovr s Radkem Švihálkem, Pavlem Vítkem a Antonínem Novotným ve VaV centru Rotana. Nahlédněte s námi do Výzkumného a vývojového centra ultratvrdých nástrojů Rotana.

Nelze se v této době nejdříve nezajímat o to, jak společnost, co do počtu zaměstnanců spíše středně malá, přečkala loňský rok a jak loňské omezování ekonomiky ovlivnilo její podnikání. Hned úvodem prozradím, že společnost nespadla do červených čísel, ale naopak investovala do nových technologií. Předseda představenstva Radek Švihálek popisuje loňskou situaci a té navzdory budoucí vizionářské plány.

MM: Ovlivnila loňská krize současné trendy v oblasti vašeho podnikání či požadavky zákazníků, pro které ve VaV centru Rotana speciální UHT nástroje přizpůsobené na míru vyvíjíte a vyrábíte?

R. Švihálek: Loňský rok byl pro naše podnikání velmi složitý a zřejmě ovlivní také trendy v našem oboru. Významnou změnu v nárocích na nástroje, které vyvíjíme, přináší nastupující elektromobilita. V souvislosti s tím musíme zachytit nový trend, jímž jsou zejména nástroje pro obrábění speciálních kompozitních materiálů z CVD-D diamantu. Druhým neméně důležitým segmentem, do kterého dodáváme, je letecký průmysl. Ten byl v roce 2020 krizí postižen ještě významněji, letecká doprava v podstatě přestala existovat. Změna specializace některých zákazníků z leteckého průmyslu na vojenskou výrobu přináší nové trendy v materiálech. Naše nástroje samozřejmě musí reflektovat tyto nové požadavky.

MM: Zmiňujete nelehkou situaci v hlavních dvou průmyslech, do kterých UHT nástroje dodáváte. Jaký dopad měla celosvětová situace na činnost VaV centra a na vaše podnikání?

Radek Švihálek, předseda představenstva společnosti Rotana. (Foto: Jan Hrdý)

R. Švihálek: Loňský rok nebyl nikterak jednoduchý. První čtvrtletí roku 2020 navazovalo na rok 2019, který sám o sobě nebyl tím nejlepším. Následující dva kvartály již byly krizí významně ovlivněny. Někteří naši zákazníci z automobilového průmyslu byli na šest až osm týdnů zavřeni nebo omezeni ve výrobě. Nicméně se nám podařilo úspěšně využít zkušenosti z hospodářské krize v roce 2009 a některé postupy, které jsme tenkrát nastavovali, nám loňskou situaci usnadnily přečkat. Pomohly nám také státní pobídky typu kurzarbeit, díky kterým jsme si mohli dovolit svým zaměstnancům kompenzovat mzdy na překážkách na straně zaměstnavatele ve výši až 75 %. Na podzim jsme již zachytili vlnu zvýšené poptávky z automobilového i leteckého průmyslu a ve čtvrtém kvartálu jsme se vrátili na předkrizová čísla. Jako celek hodnotím rok 2020 vzhledem k situaci poměrně úspěšně. V tržbách jsme propadli o 10–11 %, hospodářské výsledky zůstaly víceméně na číslech roku 2019. Na tom má velkou zásluhu také strategie digitalizace a automatizace nastavená již v roce 2019, která nám pomohla kompenzovat propady v tržbách.

Reklama
Reklama

I přes krizový rok jsme se rozhodli investovat a realizovat dva již dříve přichystané projekty v celkové výši zhruba čtyř milionů eur podpořené Evropskou unií. Jeden projekt pokračuje v nastolené strategii digitalizace a rozsáhlejší automatizace našich provozů. Druhý se zabývá inovativními projekty v UHT nástrojích. Štěstí totiž přeje připraveným. A my budeme připraveni na odloženou potřebu našich zákazníků, kteří nyní procházejí krizí. Obecně ale tyto investice považujeme za velmi důležité pro středně dlouhý horizont firmy.

MM: Přestože tvrdíte, že koncem loňského roku se automobilový a letecký průmysl začal vzpamatovávat, složitá situace v těchto průmyslech donutila mnoho dodavatelů do těchto oblastí hledat nová odbytiště svých produktů. Také jste se pokusili navázat nové spolupráce v jiných oborech?

R. Švihálek: První, co vás samozřejmě napadne, je na situaci reagovat a poohlížet se po nových trzích. Nicméně my jsme spíše zaznamenali handicap zahraničních dodavatelů působících v ČR, kteří mají svá technologická centra a technickou podporu v zahraničí. Kvůli zavření hranic neměli možnost vysílat ke svým zákazníkům v ČR své techniky. Začali jsme se proto soustředit na zacelení této díry na trhu a nabízet svým zákazníkům, kteří brali produkty ze zahraničí, své produkty. Toho, že máme technické i obchodní zázemí v ČR, využily i některé velké nadnárodní koncerny.

Jak dva zmíněné velké investiční projekty, zahájené v loňském krizovém roce, probíhají a co by měly do budoucna přinést, jsme se zeptali Pavla Vítka, vedoucího divize UHT nástrojů VaV centra Rotana.

MM: Radek Švihálek nám prozradil, že i přes krizový rok jste v loňském roce významně investovali. Můžete říci, o které technologie konkrétně bylo VaV centrum Rotana rozšířeno a projekty blíže popsat?

Pavel Vítek, vedoucího divize UHT nástrojů VaV centra Rotana. (Foto: Jan Hrdý)

P. Vítek: Loňské těžké situaci navzdory bylo v rámci zmíněného investičního projektu pořízeno několik technologií. Koupili jsme v pořadí již třetí CNC brusku na výrobu mikronástrojů od společnosti TTB. Na měření průměrů našich speciálních UHT výstružníků, které vyrábíme s tolerancí 3–4 µm, jsme pořídili mikrolaserový pasametr. Dalším krokem vpřed je také objednávka stroje na elektroerozivní broušení. V rámci projektu digitalizacea začleňování prvků Průmyslu 4.0 jsme mj. koupili 3D brýle na rozšířenou realitu, které využíváme ke školení nových pracovníků či na vzdálenou diagnostiku a servis. Stroje ve výrobě máme připojené na vzdálenou správu a pomocí mobilních zařízení dokážeme sledovat jejich daný stav. Do budoucna bychom se pak rádi zbavili veškeré papírové dokumentace, uvažujeme o tom, že ji nahradí datamatrix nebo QR kódy přímo na nástrojích. Naše vize směřují k automatizaci celé logistiky výroby nástroje. V plánu máme také virtualizaci počítačové sítě a nahrazení všech počítačů centralizovaným serverem z důvodu ochrany dat a prevence před ztrátou. Takže v Rotaně nespíme, ale snažíme se pořád dívat dopředu.

Reklama

Další významné investice byly realizovány v rámci projektu Inovace UHT nástrojů, které vycházejí z našich vývojových projektů. Inovovat chceme monolitní PKD a CBN nástroje. Velký potenciál vidíme např. ve výrobě nástrojů pro obrábění forem a jejich přípravu před závěrečným leštěním. Dále navazujeme na vývoj spirálového vrtáku s karbidovým nosičem a špičkou z PKD bez hmatatelného přechodu mezi karbidem a PKD s vysokou životností při obrábění hliníku. A další.

MM: Již v roce 2019 jste úspěšně zakončili projekt TRIO ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) při FS ČVUT v Praze a společností Sanborn, jehož výsledkem byly dva prototypové nástroje a jeden užitný vzor. Nyní pracujete na dalším projektu TRIO vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Můžete prozradit, co je jeho cílem a v jaké jste fázi?

P. Vítek: Myšlenky na další projekt TRIO vznikly již ve fázi dokončování prvního projektu. V podstatě v něm navazujeme na jeho výsledky. Projekt TRIO IV byl vypsán na čtyři roky a zahájen byl již v roce 2018. Nový projekt se opět realizuje ve spolupráci s RCMT při FS ČVUT s týmem Pavla Zemana. Jedná se o vývoj dvou prototypů a dvou užitných vzorů v podobě ultratvrdých nástrojů s využitím laserových a dalších technologií. V současné době je jeden prototyp již ve fázi testování a druhý prototyp ve fázi vzorové výroby. Užitné vzory jsou zatím ve fázi vědeckých studií a nyní probíhá rešerše.

Stroje ve výrobě VaV centra jsou připojené na vzdálenou správu a pomocí mobilních zařízení lze sledovat jejich daný stav. (Foto: Jan Hrdý)

MM: Na vývojových projektech spolupracujete také s dalšími institucemi. Můžete blíže popsat nějaký další zajímavý, právě probíhající projekt?

P. Vítek: V současné době jich řešíme několik. Jde o rozsahem menší projekty, tzv. inovační vouchery. Projekty tohoto typu umožnují realizovat vývojové aktivity ve spolupráci s dalšími akademickými subjekty. Spolupráce s nimi si velmi vážíme, neboť je pro nás jejich nadhled velmi přínosný. Určitě má zajímavý potenciál mnoha myšlenek, které se snažíme realizovat, ale nerad bych předbíhal. Nejedná se vždy jen o obrábění jako takové, ale spíše o věci s tím související.

Vývoj a výrobu nových nástrojů má na starosti ve VaV centru Rotana vedoucí centra Antonín Novotný. Ten hovořil o tom, co vývoj nového nástroje obnáší. Prozradil nám také některé detaily o probíhajících projektech. Jelikož jsou ale nástroje ve fázi vývoje, není možné všechny informace zatím zveřejnit. Dostali jsme však slib, že až budou projekty dokončené, dočkáme se publikace dosažených výsledků.

MM: Výsledkem úspěšně zakončeného projektu jsou většinou prototypové nástroje a užitné vzory. Jak tyto výsledky dále využíváte?

A. Novotný: Z úspěšně zakončených projektů nám slouží zejména nabyté informace pro návrh a výrobu dalších typů nástrojů pro naše zákazníky. Na výsledky samozřejmě navazujeme také v dalších projektech. Příkladem je např. již zmiňovaný projekt TRIO IV.

MM: Co přesně vývoj nového nástroje obnáší? Používáte k tomu nějaké speciální softwary, které vám pomáhají zvolit správnou geometrii a tvar nástroje, či jde spíše o zkušenosti vývojářů?

Antonín Novotný, vedoucí VaV centra Rotana. (Foto: Jan Hrdý)

A. Novotný: Prvním krokem při vývoji nového nástroje je důsledná analýza daného stavu, od stroje přes upnutí po obrobek. Ta spočívá zejména v komunikaci se zákazníkem. Čím více informací o dané problematice na začátku získáme, tím je pro nás jednodušší konkrétní nástroj navrhnout. K tomu používáme několik softwarových programů pro výrobu 3D modelu nástroje, program pro návrh konkrétní geometrie nástroje pro daný stroj apod. Samozřejmě stejně důležité jsou pro nás také zkušenosti našich vývojářů, ale i techniků, kteří nástroj vyrábějí.

MM: Váš kolega Pavel Vítek zmínil několik právě probíhajících projektů. Můžete našim čtenářům prozradit, na jakých geometriích konkrétně pracujete?

A. Novotný: Nové geometrie jsou zatím předmětem vývoje. Mohu snad jen prozradit, že pracujeme na úpravě geometrie PKD mikronástrojů v podobě rohového sražení či výroby rohového rádiusu pomocí laserových či EDM technologií. Vývoj je dále soustředěn na nový tvar utvařeče třísky těchto mikronástrojů a vhodný přívod chladicího média, neboť při obrábění titanu a hliníkových slitin, pro které jsou nástroje primárně vyvíjeny, je největším problémem přehřívání nástroje, následná tvorba nárůstků a degradace nástroje. V mikro rozměrech je také velmi obtížné přesně pozorovat, k čemu reálně v řezu dochází. S tím nám nyní pomáhá v rámci inovačního voucheru ČVUT. Výsledkem by měla být definice konkrétních řezných parametrů celé škály našich PKD mikronástrojů s ohledem na jejich nejvyšší životnost. Pro srovnání využíváme klasické karbidové mikronástroje.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit