Témata
Zdroj: Horn

Vířivé obrábění

Způsob vířivého frézovaní vynalezl Němec Karl Burgsmüller v roce 1942, na tento způsob třískového obrábění se však spoléháme i dnes, protože oproti konvenčním způsobům výroby závitů nabízí značné výhody.

Reklama

Nástroje se od této doby neustále vyvíjely. V roce 2018 pak firma Horn představila systém pro vířivé frézování „Jet-Wirbeln“ s vnitřním chlazením, který se stal dalším milníkem v této technologii.

Obráběný materiál jako hlavní aspekt

Vysoké rychlosti úběru materiálu, dlouhé závity, hluboké profily závitů, vícechodé závity, výborná kvalita povrchu, krátké třísky a nízké zatížení nástroje, to jsou důležité výhody vířivého frézování. Uživatelé jsou však nuceni čelit technickým výzvám. Hlavním aspektem je zde obráběný materiál. Zejména u titanu, nerezových ocelí a dalších superslitin jsou nástrojové břity vystaveny velmi vysokému zatížení. Aby se zabránilo opotřebení řezných hran při zachování požadovaného vysokého objemu třísek a krátkých časů obrábění, musí se nástroje a obráběcí procesy neustále vyvíjet a dále optimalizovat.

Vířivé frézování Jet-Wirbeln, vyvinuté ve spolupráci firem Horn a W&F Werkzeugtechnik. (Zdroj: Horn)

Přímé chlazení řezných hran

S technologií vířivého frézování Jet-Wirbeln prokazuje firma Horn své know-how v obrábění závitů. Ve spolupráci s firmou W&F Werkzeugtechnik z Großbettlingenu byl společně vyvinut systém pro vířivé frézování, který díky přímému chlazení řezných hran dosahuje vysoké životnosti. Navíc spojení se stabilní jednotkou zajišťuje lepší kvalitu povrchu obrobku a snižuje riziko uváznutí třísek mezi řeznými destičkami. Kvalita povrchu hraje důležitou roli například při výrobě kostních šroubů. Jakákoliv rýha nebo otřep zde totiž mohou představovat místo pro vznik bakterií.

Vířivé frézování Jet-Wirbeln snižuje časy obrábění šnekových závitů o více než polovinu. (Zdroj: Horn)

Výroba kytarových komponentů

Pro obrábění šnekových závitů nyní výrobce kytarových komponentů používá systém Jet-Wirbeln od firmy Horn. Změna samotného procesu se projevila výrazně i v čase obrábění. Standardní frézování trvalo asi minutu, konvenční vířivé frézování 40 sekund a při použití vířivého frézování s vnitřním chlazením se doba obrábění jednoho kusu zkrátila na pouhých 20 sekund. Kromě zkrácení doby obrábění se také výrazně zlepšila kvalita povrchu vyráběných součástí a prodloužila životnost vyměnitelných břitových destiček.

Omezené prostory

Pro výrobu přesných šroubů se obvykle používají dlouhotočné automaty. Tato strojní technologie je velmi produktivní a prostorově nenáročná. Výzvou však jsou omezené podmínky uvnitř stroje, proto musí být agregáty pro vířivé frézování uživatelsky jednoduché a snadno nastavitelné. Díky optimální souhře upínání „kužel/rovina“ dosahuje hlava pro vířivé frézování vysoké přesnosti výměny. Ta probíhá pouze pomocí tří šroubů, a tak doba výměny samotné hlavy na rozhraní agregátu je kratší než jedna minuta. Toto rozhraní nabízí přesnost obvodového a čelního házení od 0,003 mm. Maximální rychlost agregátu je 8 000 ot.min–1.

Vysokorychlostní vířivé obrábění nabízí díky paralelnímu soustružení a vířivému frézování vysokou produktivitu. (Zdroj: Horn)

Vysokorychlostní vířivé obrábění

Jako další způsob prezentuje firma Horn vysokorychlostní vířivé obrábění (High-Speed –HS). Tato technologie vznikla ve spolupráci s výrobcem strojů Index-Traub. Vysokorychlostní vířívé obrábění nabízí díky paralelnímu soustružení a vířivému frézování vysoký nárůst a soustružnický nástroj umístěný před hlavou pro vířivé frézování snižuje objem odebíraného materiálu. To šetří nástroj pro vířivé frézování, zvyšuje jeho životnost a vede k vyšší kvalitě povrchu. Nástroje jsou podobné běžným hlavám pro vířivé frézování, pouze břitové destičky se liší geometrií. Výroba jednochodých i vícechodých závitů je možná pouze s jednou sadou břitů.

Standardní vířivé obrábění

Kromě vířivého frézování Jet a High-Speed nabízí firma Horn i další technologie. Nejuniverzálnější je „standardní“ vířivé obrábění, nástrojovou hlavu lze připojit k libovolné jednotce pro vířivé obrábění. Firma Horn vyvinula modulární systém pro rychlou výměnu hlavy a řezných destiček mimo stroj, a tak díky přesnému rozhraní se hlava po sejmutí ze stroje nemusí znovu nastavovat a kromě toho lze nástroj pomocí mezikroužků přizpůsobit různým rozhraním. Vysokou produktivitu slibuje firma Horn také s technologií Turbo. Zatížení břitových destiček nástroje se snižuje rozdělením řezů na řez předhrubovací, hrubovací a dokončovací a systém tak nabízí rychlejší procesní časy a nižší náklady na nástroje.

Související články
Frézování a vrtání jedním nástrojem

Švýcarský výrobce přesných nástrojů Mikron Tool rozšiřuje úspěšnou nabídku fréz CrazyMill Cool P & S, které jsou určeny pro hrubovací i dokončovací operace, o novou, torickou frézu.

Obrábění metodou skiving

Před více než stoletím podal Wilhelm von Pittler patent na obrábění ozubených kol. Tenkrát to byla revoluční myšlenka, širší uplatnění však našla až v dnešní, moderní výrobě, kdy obráběcí centra a univerzální obráběcí stroje se synchronizovanými vřeteny a procesně optimalizovaným softwarem umožňují tuto vysoce komplexní technologii využít.

Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Související články
Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Vrtání a zahlubování ve slinutém karbidu

Společnost Paul Horn rozšiřuje systém DDHM osazený CVD diamanty o nástroje pro ekonomické vrtání a zahlubování v karbidech a slinuté keramice s tvrdostí až do 3 000 HV. Rozšiřuje tak dále své portfolio nástrojů v oblasti obrábění hotových slinutých karbidů.

Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Nová geometrie pro upichování vysokými posuvy

Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje nově vyvinutou geometrii EH pro upichování při vysokých rychlostech posuvu, která vychází z osvědčeného zapichovacího systému S100. Stabilní řezná hrana umožňuje dosažení rychlostí posuvu v rozmezí f = 0,25–0,4 mm.ot-1, a tím zkrácení doby procesu zapichování a upichování. Cíleným použitím utvařeče třísek je zaručen procesně spolehlivý odvod a lom třísek.

Úspora času v kombinaci s přesností a kvalitou

Jeden vrták, jedna fréza, optimální strategie obrábění a maximálně vyladěné parametry, to jsou podmínky nezbytné k dosažení významného zvýšení účinnosti při obrábění lékařských šroubů z titanu nebo nerezové oceli. Firma Mikron Tool vyvinula řešení na klíč, které zrychluje obrábění vnitřního tvaru hlavy šroubu známého jako Torx až o 50 %. Firmu Mikron Tool na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Novinky pro přesné obrábění otvorů

Firma Urma, švýcarský výrobce nástrojů známý svou vysokou technickou úrovní, představuje inovativní a flexibilní nástrojová řešení pro přesné obrábění otvorů. Na českém a slovenském trhu tohoto výrobce zastupuje společnost SK Technik.

Supersporty ukazují zuby

Stojí miliony - super sportovní auta. Představují technickou dokonalost, vysoké rychlosti a dechberoucí jízdní dynamiku. Mnoho jednotlivých high-tech komponentů proměňuje takové špičkové sportovní automobily v jakési umělecké dílo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit