Témata
Reklama

Výhledy, průzkumy, statistiky - Koronavirus a jeho vliv na vývoj trhu práce

Všechno začalo úplně normálně. Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila 10. března výsledky svého pravidelného čtvrtletního průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce. Na ten den byla také naplánována tisková konference. Jenže týden předtím již začaly přicházet zprávy o rušení veletržních a konferenčních akcí. Zrušena byla i samotná tisková konference a výsledky průzkumu byly novinářům zaslány e-mailem.

Během několika dnů již bylo zřejmé, že původní představy personálních manažerů nebudou odpovídat realitě. Před odevzdáním tohoto vydání do tisku ještě dorazila prostřednictvím agentury Seteva další tisková zpráva z 18. března, ve které Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Česká republika, na základě momentálních požadavků firem podává informace o aktuálním stavu.

Reklama
Reklama

Stav před vyhlášením vládních opatření proti koronavirové epidemii

Pro srovnání se nejprve podívejme, jaká byla situace na přelomu března a února. V té době ještě pro druhé čtvrtletí tohoto roku 8 % zaměstnavatelů očekávalo nárůst počtu pracovních sil, 3 % snížení počtu a 89 % zaměstnavatelů nepředpokládalo žádné změny. Na základě těchto údajů byla stanovena hodnota čistého indexu trhu práce pro Českou republiku +5 %. První vzaly za své odhady zaměstnavatelů v oblasti ubytování a stravování (index původně +7 %). Pro další obory byly zjištěny tyto hodnoty: zpracovatelský průmysl +4 %, stavebnictví +12 %, ostatní výroba +2 %, služby +5 %, velkoobchod a maloobchod +9 %, finanční služby +3 %. Výsledky průzkumu v globálním měřítku byly poměrně optimistické a ukázaly, že zaměstnavatelé ve 42 ze 43 zemí a oblastí plánovali v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil. Jaká je však aktuální situace?

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup Česká republika. (Zdroj: ManpowerGroup)

Situace po polovině března

Jak uvádí Jiří Halbrštát, v současnosti firmy aplikují home office pro všechny profese, kde je to možné, a zároveň řeší náhrady za rodiče, kteří hlídají děti, lidi v karanténě nebo za polské či slovenské „pendlery“, kteří se nemohou dostat přes hranice kvůli frontám u kontrol. Zastavil se navíc nábor ze zahraničí na všechny typy pozic a to je pro firmy citelná ztráta. „Obracejí se na nás výroba, logistika, maloobchod nebo call centra s extrémní poptávkou po brigádnících,“ říká Halbrštát. Nové nástupy na administrativní pozice a navyšování stavů se nyní většinou pozastavují. Rozjednaná výběrová řízení váznou, protože personalisté řeší mimořádná opatření uvnitř firem a na nábory nemají čas.

O hromadném propouštění se nemluví, protože většina firem věří, že do dvou měsíců obnoví provoz. Propouštění je velmi drahá věc vzhledem k odstupným a výpovědní době. Zatím se situace řeší buď vybíráním dovolené, převáděním lidí na OČR (ošetřování člena rodiny, pozn. red.) nebo překážkami na straně zaměstnavatele.

Co se náboru týče, naše agentura plně využívá on-line nástroje pro nábor, pohovory a testování uchazečů na administrativní pozice a většinu výrobních pozic,“ pokračuje Halbrštát. „Pro řemeslné profese, jako jsou například svářeči, minimalizujeme počet osob při testování dovedností na minimum. Například zástupci firem nejsou při testování přítomni a výsledky práce jim přenášíme videem. Nábor na velmi kvalifikované a klíčové pozice například v IT zatím pokračuje beze změny. Nábor na některé backofficové pozice firmy nábor pozastavují jednak kvůli nedostatku času v důsledku krizového řízení a jednak z nejistoty z budoucnosti. Zatím však všichni vyčkávají, jakou dynamiku bude mít šíření viru, a další plány budou dělat v okamžiku, kdy bude jasnější výhled na další tři měsíce.“

Jak se situace promítne do ohodnocení zaměstnanců?

Významně dotčeni jsou samozřejmě živnostníci a lidé pracující externě na IČO. Dále poklesly příjmy lidem s neschopenkou. Snížení mzdy může nastat i v souvislosti se zavedením překážek na straně zaměstnavatele. Dlouhodobý dopad bude nejvýraznější u pozic s vyšším poměrem variabilní složky mzdy, která se odvíjí od výsledků individuálních, týmových nebo celofiremních, to znamená hlavně obchodní a manažerské pozice.

Vývoj indexu trhu práce ve zpracovatelském průmyslu v ČR od roku 2009. (Zdroj: ManPower Group)

Vývoj v globálním měřítku

Mezinárodní společnosti bývají mnohem lépe připraveny na vzdálenou práci jak technologicky, tak i kulturně a organizačně. „Silně zprocesované korporace mívají většinou v šuplíku připravené krizové plány pro různé situace, které se vypracovávaly v období epidemie SARS a ptačí chřipky nebo při povodních. Reagují proto rychleji a systematicky i proto, že okamžitě sdílejí zkušenosti ze zemí, kde je epidemie více vepředu,“ dodává Halbrštát.

ManpowerGroup

www.manpowergroup.cz

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Související články
Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Česká manažerská asociace slaví třicátiny

Co všechno se pojí s 30 lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže Manažer roku, který ČMA pořádá již 27. rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel asociace, který s ní prožil kus svého života.

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit