Témata
Zdroj: Robertshaw CZ

Výroba a vývoj průmyslových komponentů a výlisků

V dnešním světě, kdy inovace a kvalita hrají klíčovou roli ve všech průmyslových odvětvích, je zásadní najít společnost, která dokáže tuto rovnováhu udržet. A právě tímto směrem se ubírá Robertshaw CZ Limited, inženýrská a výrobní firma, která se specializuje na vývoj a výrobu komponentů pro bílou techniku, pro automobilový průmysl a pro další oblasti.

Hanka Smékalová

Vedoucí výrobních provozů ve společnosti Robertshaw CZ Limited.
Je zodpovědná za chod lisovny plastů a výroby vodních ventilů.
Do společnosti nastoupila v roce 2018 jako plánovačka výroby a postupně se vypracovala, díky své píli a vůli, na svoji současnou pozici.

Reklama

Ze šternberského odštěpného závodu společnosti proudí do celého světa klíčové součásti pro některé z nejuznávanějších světových značek, jako jsou Whirpool, Bosch, Electrolux, Gorenje a Samsung.

I díky rozšíření lisovny a mechanizaci dalších výrobních procesů se sortiment rozrostl o plynové ventily a další klíčové komponenty pro vytápění a rozvod vody v domácnostech, jako jsou např. pračky a myčky. (Zdroj: Robertshaw CZ)

Historie společnosti

Historie společnosti Robertshaw CZ sahá až do roku 2000, kdy byl závod znám pod jménem Invensys Appliance Controls (od roku 2014 už jako Robertshaw CZ Limited). Od té doby společnost prošla zásadním vývojem a růstem. Původně začínala s výrobou termostatů pro klimatizace, mrazicí zařízení a chladničky.

Moderní technologie, globální partnerství a nadšení pro inovace – to vše spojené pod střechou českého odštěpného závodu Robertshaw CZ Limited ve Šternberku u Olomouce.

Rozšíření lisovny a mechanizace

Postupem času se však sortiment, i díky rozšíření lisovny a mechanizaci dalších výrobních procesů, rozrostl o plynové ventily a další klíčové komponenty pro vytápění a rozvod vody v domácnostech, jako jsou pračky a myčky. I přes tyto změny – a přes masivní nárůst firmy o další zaměstnance – si firma zachovala rodinnou atmosféru a kvalitu výroby, která je stále na prvním místě.

Lidé ve společnosti Robertshaw CZ se starají o to, aby k zákazníkům zamířily pouze kvalitní produkty. (Zdroj: Robertshaw CZ)

Klíč k úspěchu: Maximální flexibilita pro různorodé potřeby i kreativní inovace

Společnost Robertshaw CZ spojuje moderní technologie s lidskou zručností. Automatizované procesy výroby umožňují vytvářet komponenty s nejvyšší přesností a kvalitou. V průmyslovém světě hraje klíčovou roli rychlost a přizpůsobivost, a tak schopnost produkovat rozmanité produkty během okamžiku je jedním z neocenitelných darů moderního inženýrství.

Reklama
Reklama
Reklama

Moderní vstřikovací stroje

Díky využití moderních vstřikovacích strojů s různými tlaky a variabilními formami je každý den možné sledovat vznik statisíců kusů komponentů s unikátními tvary i funkčností, které nachází uplatnění ve výrobcích mnoha renomovaných značek.

Společnost Robertshaw CZ je držitelem certifikátů ISO 9001 a 14001. (Zdroj: Robertshaw CZ)

Uspokojení potřeb klientů

Tato pestrost výroby má zásadní dopad na schopnost společnosti Robertshaw CZ pružně uspokojit potřeby širokého spektra klientů a průmyslových odvětví. Díky flexibilitě lisovny má firma svobodu experimentovat s novým designem a funkcemi, což může vést ke vzniku revolučních produktů a k posílení konkurenceschopnosti firmy na globálním trhu.

Lisovna Robertshaw CZ

• 25 strojů ke vstřikování plastů s tlakem od 40 do 220 tun.

• 2D a 3D měření každého výrobku, který opouští prostory firmy Robertshaw CZ. Technologické zázemí se stará o rentgenovou kontrolu a precizní hodnocení kvality každého detailu.

• Možnost 3D tisku vzorkových kusů a jejich detailní funkční ozkoušení.

• Zajištění montáže dalších prvků až do samotného finálního výrobku na robotických i manuálních linkách.

• Vlastní nástrojárna = okamžité řešení bez odkladu pro mnohonásobně pružnější a efektivnější proces výroby.

• Pokročilá technická řešení – adaptibilita a inovace. Kromě standardního odladění procesu výroby a kromě uspokojení klientských požadavků je snahou neustále inovovat výrobky a jejich design, aby se maximalizovala kvalita a minimalizovaly náklady.

• Za skvělými výsledky stojí lisy značek Arburg, Fanuc, Engel, Witman Battenfeld.

• Široké portfolio granulátů ABS/PC/PA66/POM/PP/PBT.

• Vizuální kontrola pohledových dílů – vyškolení „kvalitáři“ v lisovně zajišťují, aby se k zákazníkovi vždy dostal pouze kvalitní výrobek.

Související články
Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Aditivní technologie pro Průmysl 4.0

Výrobní stroje pracující na principu aditivních technologií si generují samy vlastní výrobní strategii a dráhy. Nepotřebují zvláštní přípravu výroby. Ta spočívá pouze v umístění výrobku do výrobního prostoru stroje.

Madla s vyšší přidanou hodnotou

Sklopná madla a ruční kolečka v hygienické bílé nebo v ušlechtilé kombinaci kovů – to jsou nové produkty reagující na potřeby uživatelů.

Související články
Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na povrchové úpravě záleží

V průmyslovém prostředí jsou často kladeny velmi vysoké nároky na vlastnosti jednotlivých komponent strojů a zařízení, jež jsou v provozu používána. Výrobci jsou nuceni zohledňovat specifické podmínky koncových aplikací již při samotném vývoji svých produktů – důležitá je přitom nejen konstrukce prvku, ale též užitý materiál a jeho povrchová úprava.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Náhrada kovů snadno a lehce

V roce 1991 společnost EMS-Grivory uvedla na trh materiály Grivory GV a otevřela tak nové možnosti k náhradě kovů. Od té doby vývoj těchto materiálů nepřetržitě pokračuje a hranice jejich možností jsou tak neustále posouvány.

Lehký materiál s vysokou schopností absorpce energie

ARPRO je materiál vhodný pro řízení energie nárazu, který se vyznačuje unikátní kombinací vlastností, jako jsou schopnost absorpce energie, strukturální pevnost při velmi nízké hmotnosti, chemická odolnost, dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti a recyklovatelnost.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit