Témata
Reklama

Zvedne veletrh ELTEC nabídku palivových článků?

O palivových článcích a vodíku, jako energetickém, absolutně čistém a přitom obnovitelném zdroji budoucnosti, jsme již v našem časopise psali vícekrát. Jejich doba přichází však rychleji, než mnozí z nás očekávali a užití palivových článků, jako energetického zdroje, kde se v elektrochemickém procesu mění vodík a kyslík na elektrický proud za vývinu většího či menšího množství tepla, se už zdaleka neomezuje na výstavbu blokových nebo ještě větších kogeneračních jednotek.

Reklama
Reklama

Elektrotechnika v Mnichově

Od 26. do 28. června letošního roku se koná na novém mnichovském výstavišti již 24. ročník odborného veletrhu ELTEC 2002, orientovaný na využití elektrotechniky v oblasti výstavby a průmyslu, kde letos právě palivové články patří mezi hlavní veletržní témata. V očekávání tržní konjunktury dozrává jejich doba nejen v řešení výzkumných a vývojových ústavů, ale už i u řady výrobců. Výhodou u palivových článků je i jejich modulární stavba, umožňující získat pro každou aplikaci optimální vnější řešení. Doposud pro větší výkony převládalo stohování článků (každý článek má jen 1 V), pro přenosové systémy malého výkonu se jeví však vhodnější uspořádání do ploché formy s řazením článků za sebou.

V miniaturizaci je krása

Snad to nejmenší provedení palivových článků zatím nabízí Fraunhofer Institut ISE z Freiburgu u typu PEM palivových článků, u nichž se jako elektrolyt používá polymerová membrána a které jsou určeny pro napájení přenosných přístrojů, jako jsou laptopy, notebooky, videokamery nebo třeba i mobilní telefony. V současné době mají právě tyto PEM články pro svou dostatečnou hustotu výkonu větší než 0,3 W.cm-2 poměrně nejčastější uplatnění u mobilních zařízení. Při dostatečné čistotě vodíku umožňují účinnou přeměnu energie již při pokojové teplotě a dosahují přitom výkonu až kolem 50 W. Pro plnění článků vodíkem se používá jeho zásobní patrona, kterou lze v případě potřeby jednoduše vyměnit.
Na vývoji těchto článků pracuje v rámci Fraunhofer Gesellschaft pod patronací ISE hned několik ústavů - Institut für Chemische Technologie ICT, Institut für Produktionstechnologie IPT a Institut für Zuverlässigkeit IZM.
Při snaze o další miniaturizaci palivových článků se navíc podařilo Institutu ISE spolu s Institutem für Mikrosystemtechnik der Freiburger Universität sestavit pro napájení přenosných přístrojů s požadavkem výkonu od několika mW do několika W i "trpasličí" mikročlánek přibližně o velikosti kostky cukru. Jeho stavba je vysoká jen 2,5 mm a kanálková struktura pro přívody vstupních médií vodíku a kyslíku je vyvedena v tenkých kovových fóliích, které zároveň slouží pro odvádění vyvinutého proudu.

Kogenerační energetické jednotky

Fraunhofer Gesellschaft se ale zabývá vývojem i blokových a domácích kogeneračních energetických jednotek pro decentralizované zásobování energií, tentokrát na bázi palivových článků typu SOFC s tuhým keramickým elektrolytem, s prostupností jen pro kyslíkové ionty. Provozní teplota je zde 800 až 1000 °C, nejvyšší ze všech typů dnes provozovaných palivových článků a Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Sinterwerkstoffe IKTS zde dosahuje za užití zemního plynu jako primárního média pro přípravu vodíku při kogeneraci až 90% účinnosti. Na stejném principu má IKTS připravit během tří let stavebnicový modulový energetický systém už od počátečních 5 kW. Koneckonců na stejném principu pracuje i u nás známý dodavatel a výrobce vytápěcí techniky firma Vaillant ve spolupráci s americkou projektovou organizací Plug Power. Vaillant připravuje energetickou jednotku s výkonem 4,6 kWel a 7 kWth s možností až několikanásobného navýšení tepelného výkonu přídavným zdrojem a obdobně i švýcarský Sulzer vyvíjí energetické minibloky o výkonu několika kW. Nadbytek vyvíjeného elektrického proudu může být přitom dodáván do elektrické rozvodné sítě.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 20621
Datum: 12. 06. 2002
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Postřehy z veletrhu Automatica

Letošní mnichovský veletrh Automatica 2012 se těšil značnému zájmu vystavovatelů (720) i návštěvníků (31 000). Téma automatizace výroby se poměrně rychle dostává po předchozí hospodářské krizi opět do popředí, jak ostatně ukazují i statistiky VDMA, německého oborového svazu výrobců strojů a zařízení. Podle těchto údajů, bylo už v roce 2010 - necelý rok po poklesu světové ekonomiky, dodáno v rámci celého světa přes 118 000 robotických jednotek, což je dvakrát tolik co v roce 2009, o dalších 18 % narostly dodávky v roce 2011 a prognóza pro roky 2012 až 2014 uvažuje s dalším 6% nárůstem nových ročních aplikací až na počet 167 000 jednotek. Na celém světě by tak mělo být v roce 2014 už kolem 1,3 mil. průmyslových robotů a kolem 17 mil. servisních robotů.

Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky na veletrhu Amper 2012

Společnost Siemens se zúčastní 20. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper, který se uskuteční od 20. do 23 března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Chystá se Amper 2014

Organizátoři veletrhu Amper již zahájili přípravy 22. ročníku tohoto veletrhu, který se bude konat v termínu 18.-21. března 2014 na brněnském výstavišti.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Automatica 2012 letos již v květnu

Letošní veletrh automatizace a robotiky Automatica 2012 v Mnichově, již 5. největší světová akce oboru, se poprvé uskuteční v novém termínu od 22. do 25. května 2012.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit