Témata
Reklama

Na jedné straně velké propouštění, na druhé neobsaditelná pracovní místa

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2021.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2020 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 509 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data (SAD), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tato zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Reklama
Reklama
Reklama
Čistý index trhu práce pro 1. čtvrtletí roku 2021. (Zdroj: ManpowerGroup)
Vývoj indexu trhu práce pro oblast zpracovatelského průmyslu. (Zdroj: ManpowerGroup)


Vývoj čistého indexu trhu práce od ledna 2020. (Zdroj: ManpowerGroup)


Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2021 utlumené náborové aktivity. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 9 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 77 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2021 hodnotu -1 %. Po sezónním očištění je jeho hodnota + 1 %.

„Na trhu práce probíhá několik protichůdných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve výrobě, nábory v e-commerce a logistice, nedostatek lidí s technickým profilem a velmi omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty lidí do jiných sektorů,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve třech ze čtyř kategorií očekávají v příštím čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Nejslabší náborové plány hlásí mikroorganizace s Indexem -7 %, následované malými organizacemi s Indexem -6 % a středními organizacemi s Indexem -1 %. Zaměstnavatelé ve velkých organizacích vykazují Index +7 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé ve čtyřech ze sedmi odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava, skladování a komunikace) s Indexem +8 %. Nárůst počtu pracovních příležitostí očekávají odvětví Zpracovatelský průmysl (+3 %), Stavebnictví (+2 %) a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům (+1 %). Oproti tomu Ubytování a stravování hlásí pesimistický výhled s Indexem -28 %. Částečný pesimismus pozorujeme v odvětví Ostatní výroba (Výroba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) s Indexem -6 % a Velkoobchod a maloobchod s -2 %.

Největší propouštění přišlo v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, kde podle našeho aktuálního průzkumu bude nadále 28 % firem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti hledají práci nejčastěji ve službách, logistice a administrativě. Masivně reagují na pozice recepčních, administrativní podpory, obchodní pozice nebo na práci v zákaznickém servisu. Vedle toho mnoho výrobních firem potřebuje nové zaměstnance, ale počet uchazečů jim oproti době před pandemií ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou fluktuaci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době do nejistoty,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí příznivé náborové aktivity s Čistým indexem trhu práce +4 %. Zaměstnavatelé v Praze ale očekávají utlumený trh práce s Indexem -2 %. Morava hlásí oslabení náborových aktivit s Indexem -8 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Praha hlásí mírné zlepšení náborového prostředí o 1 procentní bod. Index v Čechách lehce oslabil o 1 procentní bod a na Moravě oslabil o 8 procentních bodů.

Dopady pandemie COVID-19 na náborové aktivity firem v ČR

Respondentům průzkumu byla položena otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií COVID-19“. 23 % firem řeklo, že se tak stane do 12 měsíců, z toho 5 % do 3 měsíců. 64 % firem tvrdí, že se k původní výši náboru nevrátí nikdy. Toto očekávání se oproti minulému čtvrtletí zhoršilo o 10 %, kdy si to myslelo 54 % firem.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2021 ukazují, že zaměstnavatelé ve 34 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé v 7 zemích a oblastech očekávají snižování počtu pracovních sil a ve dvou stagnující trh práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity posílily ve 32 ze 43 zemí a oblastí, oslabily v šesti a zůstaly beze změny v pěti. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku náborové plány oslabily ve 33 zemích a oblastech, posílily v šesti a zůstávají beze změny ve čtyřech. Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených státech, Austrálii a Brazílii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Švýcarsko, Rakousko a Hongkong.

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy agentury Seteva

Reklama
Firmy
Související články
Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2021

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2021. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 607 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2021 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Související články
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit